ReadyPlanet.com
dot
bulletระดับมัธยม
dot
มหาวิทยาลัยในไต้หวัน
dot
dot
เมืองไทเป
dot
bulletNational Zhengzhi University
bulletNational Taiwan Normal University
bulletNational Taiwan Normal University
dot
เมืองไถจง
dot
bulletFengchia University
dot
ประวัติศาสตร์จีนน่ารู้
dot
bulletราชวงศ์ต่าง ๆ ฯ
bulletการเริ่มต้นการปกครองของชนเผ่าหฺวาซย่า
bulletระบบศักดินาในราชวงศ์โจวและศึกแย่งชิงอำนาจของเหล่าเจ้านครรัฐ
bulletมหาอาณาจักรฉิน : การก่อตัวและการล่มสลาย
bulletการขยายแสนยานุภาพของอาณาจักรฮั่นตะวันตก
bulletราชวงศ์ฮั่นตะวันออก : พระญาติวงศ์และขันทีครองเมือง
dot
ข่าวสาร Update
dot
bulletสถานศึกษาในประเทศจีนที่ ก.พ.รับรอง
dot
กวีนิพนธ์จีน
dot
bulletความหมายแห่งกวีนิพนธ์จีน
bulletห้วงคำนึงยามดึก หลี่ไป๋
bulletเจวี๋ยจวี้ ตู้ฝู่
bulletถอนต้นกล้า หลี่เซิน
dot
Neighbor's Links
dot
bulletสถานีวิทยุ ซีอาร์ไอ ปักกิ่ง ภาคภาษาไทย
bulletเรียนภาษาจีนออนไลน์
bulletข่าวสารและรอบรู้เมืองจีน
bulletประเทศจีน
bulletแผนที่แสดงมหาวิทยาลัยในเมืองจีน
bulletแผนที่เมืองจีนภาคภาษาไทย
bulletแผนที่และข้อมูลมณฑลกวางตุ้ง
bulletตรวจสอบสภาพอากาศเมืองจีน
dot
Newsletter : ติดต่อรับข่าวสาร

dot
bulletZhejiang university
bulletมหาวิทยาลัยที่แพทยสภาไทยให้การรับรอง
bulletขอแนะนำแผนกภาษาจีน มหาวิทยาลัย BLCU
bulletมหาวิทยาลัย
bulletนิทานสุภาษิตจีน
bulletถาม-ตอบ ภาษาจีน
bulletsummer camp shanghai university 2016
bulletsummer camp China Youth University for Political Sciences
::เรียนที่ไต้หวัน สามารถทำงานได้ :: article

เพื่อให้เกิดความสะดวกในการดูระยะเวลาเรียนและระยะเวลาในการสมัครเรียน AEC จึงได้นำกำหนดการเรียนของแต่ละมหาวิทยาลัยที่ไต้หวันมารวมไว้ที่หน้านี้ หากท่านต้องการจะดูรายละเอียดของมหาวิทยาลัยให้ดูที่ข้อมูลของมหาวิทยาลัยด้านซ้ายมือคะ

National Taiwan Normal University

国立台湾师范大学

  • ภาคการศึกษาและค่าเล่าเรียน

ภาคการศึกษา

ระยะเวลา

ค่าเล่าเรียน
หลักสูตรปกติ
(12 ชั่วโมง/สัปดาห์)

ค่าเล่าเรียน
หลักสูตรเร่งรัด
(15 ชั่วโมง/สัปดาห์)

วันหมดเขต
รับสมัคร

ภาคการศึกษาที่ 1
Fall Quarter

1 กันยายน – 30พฤศจิกายน

19,200 เหรียญไต้หวัน
(ประมาณ 600 เหรียญสหรัฐ)

28,000เหรียญไต้หวัน
(ประมาณ 900 เหรียญสหรัฐ)

31 กรกฏาคม

 ภาคการศึกษาที่ 2
Winter Quarter

1 ธันวาคม – 28 กุมภาพันธ์

31 ตุลาคม

ภาคการศึกษาที่ 3
Spring Quarter

1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม

31 มกราคม

ภาคการศึกษาที่ 4
Summer Quarter

1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม

30 เมษายน

หลักสูตรภาคฤดูร้อน(สองเดือน)Two-month Summer Session

1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม

12,800เหรียญไต้หวัน
(ประมาณ 400 เหรียญสหรัฐ)

19,200เหรียญไต้หวัน
(ประมาณ 600 เหรียญสหรัฐ)

31 พฤษภาคม

 

National Zhengzhi University

国立政治大学

 

ระยะเวลาเรียนและการสมัครเรียน

Course Information
 

Term

Placement Test Date

Period of Study

Hours

Application Deadline

2008Summer

26 พ.ค.2008

2 มิ.ย.~22 ส.ค.08

144

31 มี.ค.2008

2008 Fall

25 ส.ค.2008

1 ก.ย.~ 21 พ.ย.08

180

30 มิ.ย. 2008

2008 Winter

24 พ.ย. 2008

1ธ.ค.08 ~ 

13 .พ.09

150

30 ก.ย. 2008

2009 Spring

23 ก.พ. 2009

มี.ค.~ 22 พ.ค.09

180

31 ธ.ค. 2008

2009Summer

25 พ.ค. 2009

1มิ.ย. ~ 21 ส.ค.09

180

31มี.ค.2009

2008 Fall

31 ส.ค. 2009

7 ก.ย.~ 27  พ.ย.09

180

30 มิ.ย.2009

2008 Winter

30 พ.ย. 2009

ธ.ค. ~ 19 .พ.09

150

30 ก.ย. 2009

 

Fenjia University 

 

สมัครเรียนก่อนที่จะมีการเปิดภาคเรียนแต่ละคอร์ส 2 สัปดาห์

ค่าธรรมเนียม ค่าครองชีพ และค่าประกันสุขภาพ
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน และประกันสุขภาพ

Time Tuition Insurance Registration Fee

3 months NT$26,000
6 months NT$ 49,400
9 months NT$ 70,200
12 months NT$  88,400

   
 

นักศีกษาสามารถประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าหนังสือ ค่าซักผ้า หรืออื่นๆ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ NT$ 300 ต่อวัน โดยที่ทางมหาวิทยาลัยไม่มีกองทุนช่วยเหลือทางการเงินสำหรับนักศึกษา

ทุนการศึกษาจะถูกจัดขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการ และจำนวนของทุนจะถูกพิจารณาอนุมัติเพียง 1 ใน 4 ของผู้สมัครเท่านั้น

Spring Quarter 5 Mar – 31 May 
Summer Quarter 5 Jun – 31 Aug
Autumn Quarter 5 Sep – 30 Nov
Winter Quarter  5 Dec – 28 Feb
           

Feng Chia  University Language Center (FCULC)

 

 

ทางศูนย์ภาษาจีนได้จัดปฎิทินการศึกษาในแต่ละปีไว้ 4 ภาคการศึกษา แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งแต่ละภาคการศึกษาจะเริ่มตามวันที่กำหนดดังนี้

Spring Quarter 5 Mar – 31 May
Summer Quarter 5 Jun – 31 Aug
Autumn Quarter 5 Sep – 30 Nov
Winter Quarter 5 Dec – 28 Feb

หากวันที่ 5 ตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์ วันเริ่มภาคการศึกษาจะเลือนไปในวันจันทร์

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน และประกันสุขภาพ

Time Tuition Insurance Registration Fee
3 months NT$ 26,000 NT$ 870 Included in Tuition
6 months NT$ 49,400
9 months NT$ 70,200
12 months NT$ 88,400

นักศีกษาสามารถประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าหนังสือ ค่าซักผ้า หรืออื่นๆ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ NT$ 300 ต่อวัน โดยที่ทางมหาวิทยาลัยไม่มีกองทุนช่วยเหลือทางการเงินสำหรับนักศึกษา

 

 ต้องการทราบรายเอียดเพิ่มเติม FCULC  CLICK

*********************************************************************************************************

สิ่งที่ใช้สมัครเรียน

1.ใบรับรองวุฒิการศึกษาตัวจริง

2.ใบรับรองผลการเรียนตัวจริง (Transcript)

3.ใบตรวจสุขภาพซึ่งจะต้องรวมผลเอกซเรย์ปอดและผลกตวจ HIV

4.จดหมายแนะนำตัวเองเป็นภาษาจีนหรืออังกฤษ

5.จดหมายรับรองจากอาจารย์  1 ฉบับเป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ

6.รูปถ่ายหน้าตรงตัวคนใหญ่ พื้นหลังขาว 2 นิ้ว 3 รูป

7.เงินค่าดำเนินการสมัคร 7,000 บาท

8.จดหมายรับรองสถานภาพทางการเงินจากธนาคาร ซึ่งจะต้องมีเงินในบัญชีไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท

9.สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุใน 6 เดือน

  

สำหรับผู้ยื่นขอวีซ่านักศึกษาในครั้งที่หนึ่งถึงสาม จะได้วีซ่าเป็น visitor visa เท่านั้นหลังจากการได้วีซ่าแล้ว6 เดือนจึงจะสามารถยื่นขอ Resident permit ได้

เอกสารการยื่นขอวีซ่านักศึกษา

1.ใบรับรองวุฒิการศึกษาตัวจริงและสำเนา

2.ใบรับรองผลการเรียน (Transcript)จริงและสำเนา

3.สำเนาและสมุดบัญชีธนาคารตัวจริงย้อนหลัง 6 เดือน

4.หนังสือเดินทางตัวจริง

5.ใบตอบรับการเป็นนักศึกษาจากสถาบันที่จะไปศึกษาทั้งตัวจริงและสำเนา

6.กรอกแบบฟอร์มยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วน

7.ทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมสำเนา

ทางบริษัท Asia Education Center จะเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้กับท่านโดยท่านไม่ต้องไปยื่นด้วยตัวเอง

 

 
เรียนที่ไต้หวัน

ค่าใช้จ่ายในการไปเรียนออสเตรเลียAsia Education Center
ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีนและประเทศไต้หวัน
*** เรียนภาษาจีน อยากเป็นเร็ว และหางานง่ายต้องเรียนกับเจ้าของภาษา***
ได้เปิดมุมมองใหม่ๆ สนุกสนานกับการเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีน
การท่องเที่ยวและกิจกรรมดีๆมากมาย กับเพื่อนใหม่ชาวต่างชาติ
เรายินดีให้คำปรึกษาการศึกษาต่อประเทศไต้หวันและจีน โดยไม่คิดค่าบริการ

ติดต่อเราซิคะ 02-1687248 หรือ มือถือ
081-8493601
สถานี BTS นานา

โทรไปต่างประเทศราคาถูก