ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาบทความ

dot
bulletระดับมัธยม
bulletBeijing Jiaotong University
dot
มหาวิทยาลัยในไต้หวัน
dot
dot
เมืองไทเป
dot
bulletNational Zhengzhi University
bulletNational Taiwan Normal University
bulletNational Taiwan Normal University
dot
เมืองไถจง
dot
bulletFengchia University
dot
ประวัติศาสตร์จีนน่ารู้
dot
bulletราชวงศ์ต่าง ๆ ฯ
bulletการเริ่มต้นการปกครองของชนเผ่าหฺวาซย่า
bulletระบบศักดินาในราชวงศ์โจวและศึกแย่งชิงอำนาจของเหล่าเจ้านครรัฐ
bulletมหาอาณาจักรฉิน : การก่อตัวและการล่มสลาย
bulletการขยายแสนยานุภาพของอาณาจักรฮั่นตะวันตก
bulletราชวงศ์ฮั่นตะวันออก : พระญาติวงศ์และขันทีครองเมือง
dot
ข่าวสาร Update
dot
bulletสถานศึกษาในประเทศจีนที่ ก.พ.รับรอง
dot
กวีนิพนธ์จีน
dot
bulletความหมายแห่งกวีนิพนธ์จีน
bulletห้วงคำนึงยามดึก หลี่ไป๋
bulletเจวี๋ยจวี้ ตู้ฝู่
bulletถอนต้นกล้า หลี่เซิน
dot
Neighbor's Links
dot
bulletสถานีวิทยุ ซีอาร์ไอ ปักกิ่ง ภาคภาษาไทย
bulletเรียนภาษาจีนออนไลน์
bulletข่าวสารและรอบรู้เมืองจีน
bulletประเทศจีน
bulletแผนที่แสดงมหาวิทยาลัยในเมืองจีน
bulletแผนที่เมืองจีนภาคภาษาไทย
bulletแผนที่และข้อมูลมณฑลกวางตุ้ง
bulletตรวจสอบสภาพอากาศเมืองจีน
dot
Newsletter : ติดต่อรับข่าวสาร

dot
bulletZhejiang university
bulletมหาวิทยาลัยที่แพทยสภาไทยให้การรับรอง
bulletขอแนะนำแผนกภาษาจีน มหาวิทยาลัย BLCU
bulletมหาวิทยาลัย
bulletนิทานสุภาษิตจีน
bulletsummer camp China Youth University for Political Sciences
bulletx2
Beijing University

 Language Course-Nondegree Program

 

 

 

 

คำแนะนำ

 

          สำหรับ การเรียนต่อภาษาจีนหลักสูตรระยะสั้นของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประกอบไปด้วยสองส่วน ได้แก่การเรียนภาษาจีน( Mandarin Training) และการศึกษาเกี่ยวกับประเทศจีน(China Studies) ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวจัดขึ้นสำหรับการร่วมกันจัดระหว่างมหาวิทยาลัยปักกิ่ง และสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ สำหรับการสมัครเรียนเดี่ยวจะเรียนเฉพาะภาษาจีนเท่านั้น

 

 

 

 

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

 

1.ไม่ได้ถือสัญชาติจีน

2.อายุระหว่าง 18-60 ปี

3.สุขภาพดี

4.จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย

5.รู้คำศัพท์หลักมากกว่า 800 คำ และเรียนภาษาจีนมามากกว่า 80  ชั่วโมง

 

สำหรับการจัดโปรแกรมการเรียนระหว่างมหาวิทยาลัยปักกิ่งและสถาบันการศึกษานั้น 
ระดับความรู้ภาษาจีนของผู้เรียนขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างสถาบัน

 

 

 

 

 

 

ช่วงเวลาเรียน

1.  เทอมฤดูใบไม้ผลิ ระหว่าง กุมภาพันธ์ - มิถุนายน
2.  เทอมฤดูใบไม้ร่วงระหว่าง กันยายน - มกราคม (ปีถัดไป)

 

ช่วงเวลาการรับสมัคร

1.  เทอมฤดูใบไม้ผลิรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 
     *โดยหากผู้สมัครเต็มก็จะปิดรับสมัคร*
2.  เทอมฤดูใบไม้ร่วงระหว่าง วันที่ 1 เมษายน 
     *โดยหากผู้สมัครเต็มก็จะปิดรับสมัคร*

 

 

 

 

 

เอกสารในการยื่นสมัคร

1.  กรอกใบสมัคร โดยการพิมพ์ ในใบสมัครInternational Student Application 
     Form for Short-term Studied at Peking University พร้อมติดรูปถ่าย 
2.  ถ่ายสำเนา passport ในหน้าหลัก 
3.  สำเนาวุฒิการศึกษาขั้นสูงสุดที่มี 
4.  ผลสอบHSK หรือ ใบแสดงผลการเรียนภาษาจีน
     
(official transcripts of full-time Chinese language training) 
5.  จดหมายแนะนำรับรองจากอาจารย์หรือหน่วยงานเป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ 
6.  จดหมายรับรองจากผู้อาศัยอยู่ในประเทศจีนถาวรและมีการงานที่มั่นคง หรือ
     ผู้ที่ทำงานในประเทศจีนมาเป็นเวลานาน 
โดยจะต้องบอกถึง ชื่อ ที่อยู่ หน้าที่การงาน 
     หมายเลขโทรศัพท์ e-mail address เช่น 
     Please contact learn@pku.edu.cn or 86-10-62757362 
7.  ค่าสมัครเป็นเงิน 400 หยวน

 

 

 

 

 

หมายเหตุ

 

1.  ผู้สมัครศึกษาต่อเป็นกลุ่มจะต้องจ่ายค่าสมัครตอนที่สมัคร 
2.  ผู้สมัครศึกษาต่อจะต้องส่งใบสมัครพร้อมค่าสมัคร ส่วนค่าเรียนจะจ่ายเมื่อลงทะเบียนเรียน 
3.  ค่าสมัครและเอกสารการสมัครจะไม่คืนให้ผู้สมัคร 
4.  ผู้สมัครจะถูกให้ทำประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ หากผู้สมัครศึกษาต่อมีเอกสาร
     การทำประกันของตนเองอยู่แล้วจะต้องมีการแปลเป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ 
     จากบริษัทที่ทำประกัน 
5.  สำหรับโปรแกรมร่วมกับสถาบันอื่นๆหากมีนักศึกษามากกว่า 5 คนมาพร้อมกัน
     ทางมหาวิทยาลัยจะส่งรถไปรับนักศึกษา

 

 

  

อัตรค่าเล่าเรียน

 

ค่าเรียนนี้ได้รวมค่าตำราเรียนและค่าท่องเที่ยวตามสถานที่สำคัญแล้ว

2 สัปดาห์         3,100 หยวน
3 สัปดาห์         3,600 หยวน
4 สัปดาห์         4,200 หยวน
6 สัปดาห์         5,500 หยวน
8 สัปดาห์         6,900 หยวน
1 เทอม         13,600 หยวน

 

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่อเดือนประมาณ 1,200 หยวน

 

 

 

 

 

 

การเรียนการสอน

 

               ชั่วโมงเรียน จันทร์ ถึงศุกร์ เรียนวันละ 4 ชั่วโมง หรือ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และกิจกรรมพิเศษในวันหยุด

 

 

วิชาที่เรียน  Mandarin course

วิชาหลัก :

 1. Intensive Reading
 2. Spoken Chinese
 3. Pronunciation,Listening
 4. Comprehension and Video Course.

วิชาเลือก :

 1. Chinese Folklore
 2. Translation
 3. Rhetoric
 4. Newspaper Reading
 5. Classical Chinese and Selected Reading from Contemporary Chinese Literature
 6. etc.

ทุกการเรียนการสอนจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาการใช้ภาษาจีนในชีวิตจริง

 

 

 

 

 

การจัดแบ่งห้องเรียน

               ซึ่งมีการเรียนขั้นต้น กลางและสูง โดยจะจัดแบ่งห้องตามการสอบ โดยจะมีนักเรียนในชั้นประมาณ 15 คน

 

 

การศึกษาวัฒนธรรมจีน (เลือกตามอิสระ มีค่าใช้จ่าย)

  1. ไท๊เก๊ก
  2. วาดภาพจีน
  3. พู่กันจีน
  4. ดูบ้านคนปักกิ่งแบบดั้งเดิมและตรอกที่มีชื่อเสียงของปักกิ่ง
  5. วันหยุดท่องเที่ยวยัง Datong and Taiyuan ของจังหวัดซ่านซี หรือ Chengde in Hebei, Mount Tai and Qufu in Shandong Province,มองโกลใน หรือสถานที่สำคัญอื่นๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  สำหรับการสมัครเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ท่านใดต้องการสมัครเรียนต่อให้ติดต่อโดยตรงตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยคะ ทางบริษัทไม่ได้รับติดต่อให้นะคะ เพียงแค่นำข้อมูลมาให้ลูกค้าได้ทราบเท่านั้นคะ

 

Contact Information:

International Students Division

Office of International Relations

Attn: Ms. LIU Xinzhi, Mr. GU Xue

ShaoyuanBuilding 3, Room 117

Peking University
Beijing, 100871
People's Republic of China

 

เรียนภาษาจีน ศึกษาต่อประเทศจีน เรียนภาษาจีน ศึกษาต่อประเทศจีน เรียนภาษาจีน ศึกษาต่อประเทศจีน เรียนภาษาจีน ศึกษาต่อประเทศจีน เรียนภาษาจีน ศึกษาต่อประเทศจีน เรียนภาษาจีน ศึกษาต่อประเทศจีน เรียนภาษาจีน ศึกษาต่อประเทศจีน เรียนภาษาจีน ศึกษาต่อประเทศจีน เรียนภาษาจีน ศึกษาต่อประเทศจีน เรียนภาษาจีน ศึกษาต่อประเทศจีน เรียนภาษาจีน ศึกษาต่อประเ