ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาบทความ

dot
bulletระดับมัธยม
bulletBeijing Jiaotong University
dot
มหาวิทยาลัยในไต้หวัน
dot
dot
เมืองไทเป
dot
bulletNational Zhengzhi University
bulletNational Taiwan Normal University
bulletNational Taiwan Normal University
dot
เมืองไถจง
dot
bulletFengchia University
dot
ประวัติศาสตร์จีนน่ารู้
dot
bulletราชวงศ์ต่าง ๆ ฯ
bulletการเริ่มต้นการปกครองของชนเผ่าหฺวาซย่า
bulletระบบศักดินาในราชวงศ์โจวและศึกแย่งชิงอำนาจของเหล่าเจ้านครรัฐ
bulletมหาอาณาจักรฉิน : การก่อตัวและการล่มสลาย
bulletการขยายแสนยานุภาพของอาณาจักรฮั่นตะวันตก
bulletราชวงศ์ฮั่นตะวันออก : พระญาติวงศ์และขันทีครองเมือง
dot
ข่าวสาร Update
dot
bulletสถานศึกษาในประเทศจีนที่ ก.พ.รับรอง
dot
กวีนิพนธ์จีน
dot
bulletความหมายแห่งกวีนิพนธ์จีน
bulletห้วงคำนึงยามดึก หลี่ไป๋
bulletเจวี๋ยจวี้ ตู้ฝู่
bulletถอนต้นกล้า หลี่เซิน
dot
Neighbor's Links
dot
bulletสถานีวิทยุ ซีอาร์ไอ ปักกิ่ง ภาคภาษาไทย
bulletเรียนภาษาจีนออนไลน์
bulletข่าวสารและรอบรู้เมืองจีน
bulletประเทศจีน
bulletแผนที่แสดงมหาวิทยาลัยในเมืองจีน
bulletแผนที่เมืองจีนภาคภาษาไทย
bulletแผนที่และข้อมูลมณฑลกวางตุ้ง
bulletตรวจสอบสภาพอากาศเมืองจีน
dot
Newsletter : ติดต่อรับข่าวสาร

dot
bulletZhejiang university
bulletมหาวิทยาลัยที่แพทยสภาไทยให้การรับรอง
bulletขอแนะนำแผนกภาษาจีน มหาวิทยาลัย BLCU
bulletมหาวิทยาลัย
bulletนิทานสุภาษิตจีน
bulletsummer camp China Youth University for Political Sciences
bulletx2
Preliminary Chinese Language

1.BRIEF INTRODUCTION

ระยะเวลาของการเรียนของภาษาจีนขั้นพื้นฐาน 1 ปี โดยมีการเรียนการสอน 32 สัปดาห์ โดยสอน 2 เทอม ภายในคอร์สประกอบไปด้วย การอ่านภาษาจีนขั้นพื้นฐาน การพูดภาษาจีนขั้นพื้นฐาน การฟังภาษาจีนขั้นพื้นฐาน มีการสอบกลางภาคและปลายภาคทุก ๆ เทอม การสอบกลางภาคจะมีขึ้นในสัปดาห์ที่ 10 ของทุกเทอม และสอบปลายภาคในสัปดาห์ที่ 20

2. COURSE INTRODUCTION

2.1  INTENSIVE READING OF PRELIMINARY CHINESE LANGUAGE เป็นคอร์สของภาษาจีนขั้นพื้นฐาน เพื่อฝึกบทเรียนการเข้าใจในการใช้ทักษะภาษา โดยใช้เวลาเรียน 252 ชั่วโมง ในการเรียนจะฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน ของนักเรียน พัฒนาพื้นฐานการฟัง พูด อ่าน และความสามารถในการเขียน ผลของการเรียนสามารถที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันในโอกาสต่าง ๆ การสอนประกอบไปด้วย การออกเสียงภาษาจีน สอนและฝึกฝนในขั้นแรกเริ่มของการใช้สระและส่วนประกอบ ของสระโทนเสียง เสียงหนัก-เบา เสียงสูงต่ำ และเสียงเอ๋อร์ ในภาษาจีน โครงสร้างของประโยคง่าย ๆ และไวยากรณ์จีน และคำพูดที่ใช้บ่อย ๆ ความรู้พื้นฐานของตัวอักษรจีน สอนวิธีอ่านการเขียนตัวอักษรจีนอย่างง่ายโดยการฝึกฝนแบบฝึกหัดบ่อย ๆ สร้างบทสนทนาตามสถานการณ์โดยการเน้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจในคำศัพท

2.2  PRELININARY ORAL CHINESE LANGUAGE เป็นคอร์สภาษาจีนขั้นพื้นฐาน เพื่อฝึกบทเรียนของทักษะการพูด โดยใช้เวลาเรียน 252 ชั่วโมง>พัฒนาและฝึกฝนการใช้คำพูดหรือประโยคที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน เน้นการฝึกฝนออกเสียงที่ถูกต้อง เสียงสูงเสียงต่ำ เสียงที่ชัดเจนถูกต้อง การสอนจะเน้นไปที่เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ ใช้บ่อย ๆ ในการติดต่อสื่อสาร วิธีการสอนจะมีการสร้างสถานการณ์เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจพื้นฐานของคำศัพท์ต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น โดยจะฝึกฝนบ่อย ๆ เพื่อให้เกิดความชำนาญ และการพัฒนา

2.3  PRELIMINARY CHINESE LANGUAGE LISTENING เป็นคอร์สภาษาจีนขั้นพื้นฐาน เพื่อฝึกบทเรียนของทักษะการฟัง โดยใช้เวลาเรียน 126 ชั่วโมง โดยการฝึกฝนความสามารถในการฟัง เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการออกเสียง เสียงสูงเสียงต่ำในบทสนทนาต่าง ๆ การสอนประกอบไปด้วยการนำบทสนทนาต่าง ๆ บทความมาฝึกฝนร่วมกับการออกเสียงไวยากรณ์ กลุ่มคำในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน การพูดและการฟังจะช่วยพัฒนาความเร็วในการฟัง

3.  TEACHING MATERIALS AND PRESSES

 

PRELIMINARY

LEVEL, FIRST PART

 

INTENSIVEREADING

 

“Chinese Language Courses” First Volume (First Part, Second part) (Beijing Language and Culture University Press)

 

ORAL LANGUAGE

 

“Preliminary Oral Chinese Language” (First Volume) (Beijing University Press)

 

LISTENING

 

“Preliminary Chinese Language Listening Courses” First Volume (Beijing UniversityPress)

 

PRELIMINARY

LEVEL, SECOND PART

INTENSIVEREADING

 

“Chinese Language Courses” Second Volume (First Part, Second Part) (BeijingLanguage and Culture University Press)

 

ORAL LANGUAGE

 

“Preliminary Oral Chinese Language” (Second Volume) (Beijing UniversityPress)

 

LISTENING

 

“Preliminary Chinese Language Listening Courses” Second Volume (BeijingUniversity Press)