ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาบทความ

dot
bulletระดับมัธยม
bulletBeijing Jiaotong University
dot
มหาวิทยาลัยในไต้หวัน
dot
dot
เมืองไทเป
dot
bulletNational Zhengzhi University
bulletNational Taiwan Normal University
bulletNational Taiwan Normal University
dot
เมืองไถจง
dot
bulletFengchia University
dot
ประวัติศาสตร์จีนน่ารู้
dot
bulletราชวงศ์ต่าง ๆ ฯ
bulletการเริ่มต้นการปกครองของชนเผ่าหฺวาซย่า
bulletระบบศักดินาในราชวงศ์โจวและศึกแย่งชิงอำนาจของเหล่าเจ้านครรัฐ
bulletมหาอาณาจักรฉิน : การก่อตัวและการล่มสลาย
bulletการขยายแสนยานุภาพของอาณาจักรฮั่นตะวันตก
bulletราชวงศ์ฮั่นตะวันออก : พระญาติวงศ์และขันทีครองเมือง
dot
ข่าวสาร Update
dot
bulletสถานศึกษาในประเทศจีนที่ ก.พ.รับรอง
dot
กวีนิพนธ์จีน
dot
bulletความหมายแห่งกวีนิพนธ์จีน
bulletห้วงคำนึงยามดึก หลี่ไป๋
bulletเจวี๋ยจวี้ ตู้ฝู่
bulletถอนต้นกล้า หลี่เซิน
dot
Neighbor's Links
dot
bulletสถานีวิทยุ ซีอาร์ไอ ปักกิ่ง ภาคภาษาไทย
bulletเรียนภาษาจีนออนไลน์
bulletข่าวสารและรอบรู้เมืองจีน
bulletประเทศจีน
bulletแผนที่แสดงมหาวิทยาลัยในเมืองจีน
bulletแผนที่เมืองจีนภาคภาษาไทย
bulletแผนที่และข้อมูลมณฑลกวางตุ้ง
bulletตรวจสอบสภาพอากาศเมืองจีน
dot
Newsletter : ติดต่อรับข่าวสาร

dot
bulletZhejiang university
bulletมหาวิทยาลัยที่แพทยสภาไทยให้การรับรอง
bulletขอแนะนำแผนกภาษาจีน มหาวิทยาลัย BLCU
bulletมหาวิทยาลัย
bulletนิทานสุภาษิตจีน
bulletsummer camp China Youth University for Political Sciences
bulletx2
The University of International Business and Economics

  บริษัทเอเชียเอดูเคชั่นเซนเตอร์ ขอแนะนำมหาวิทยาลัย UIBE เพื่อการศึกษาต่อ

"จิงเม่า" มหาวิทยาลัยธุรกิจอันดับหนึ่งของประเทศจีน

 

 

 

           

            The University of International Business and Economics (UIBE), ตั้งอยู่ ณ.เมืองปักกิ่ง อันเป็นเมืองหลวงของประเทศจีน ก่อตั้งในปี ค.ศ.1951ในชื่อ Institute of Foreign Tradeในปีค.ศ. 1960 ในเดือน พฤษภาคมปีค.ศ. 1997 UIBE ถูกจัดอยู่ในแผนการปรับปรุงการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ 211  ที่รัฐบาลจีนจะผลักดันให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพในการเรียนการสอนอยู่ในระดับสูงในศตวรรษหน้า. ในปี ค.ศ.2000, UIBE ได้กลายมาเป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการจีน และในเดือน มิถุนายน ของปีเดียวกันก็ได้รวมกับ China Institute of Finance จากนั้นก็ได้กลายมาเป็นผู้นำในด้านการศึกษาด้านธุรกิจและการเงิน

          UIBE ประกอบไปด้วยวิทยาลัยมากกว่า 20 วิทยาลัย,ศุนย์วิจัยและคณะในระดับปริญญาตรี โท เอกมากกว่า 30 คณะ UIBE ,การเรียนการสอนอันได้แก่ International Trade, International Economic Law, English Language and International Business Management .

          ในเดือน ธันวาคม  1989, UIBE  กลายมาเป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 1 ในจีนที่มีคณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วย สมาชิกจา the Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation, Bank of China, People's Insurance Company of China, Hong Kong Chamber of Commerce, เป็นต้น

          ในปัจจุบัน UIBE มีนักศึกษามากกว่า 20,000 คนซึ่งมาจาก  30 ประเทศในภูมิภาคต่างๆของโลก ชั้นเรียนที่เปิดสอนก็มีอาจารย์ระดับศาสตราจารย์มาสอนในแต่ละปี มากถึง 1400 ชั้น         

          UIBE เป็นมหาวิทยาลัยแรกที่มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติกับสถาบันต่างๆมากกว่า 100 สถาบัน ใน 30 ประเทศของโลก.

 

 

 

 

 

CENTER OF CHINESE BUSINESS AND CULTURAL STUDIES:

           

            จัดให้มีการสอนด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ วัฒนธรรม และภาษา ให้กับนักศึกษาต่างชาติ เป็นครอส ระยะสั้นแบบIntensive Chinese Trainning Program ยกเว้นภาษาจีน ทุกชั้นจะสอนด้วยภาษาอังกฤษ เกาหลี หรือ ญี่ปุ่น โดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในจีน คณาจารย์หลายท่านได้จบการศึกษาจากต่างประเทศและมีประสบการณ์จากการทำงานในประเทศจีน ในระหว่างเรียนจะมีการเชิญนักธุรกิจและผู้ประกอบการชาวจีนมาร่วมบรรยาย ให้ประสบการณ์แก่ผู้เรียน เพื่อความเข้าใจในการทำธุรกิจในจีนมากยิ่งขึ้น

            นอกจากนั้นนักศึกษายังมีโอกาสได้ดูงานตามหน่วยงานของรัฐบาล บริษัทและธุรกิจเอกชนต่าง ๆ รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจีน ด้วยความร่วมมือของจีนกับ WTO จึงทำให้หลักสูตรการเรียนการสอนสอดคล้องกับการดำเนินการของธุรกิจในปัจจุบัน

            โปรแกรม เทอม หรือ ปี เน้นทั้งภาษาจีนวัฒนธรรมเศรษฐศาสตร์ จุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้ในภาษาจีนกลาง และเข้าใจการทำธุรกิจ และสภาพการทำธุรกิจในประเทศจีน นักศึกษา สามารถจะเริ่มเรียนในเดือนกันยายน ซึ่งสมัครเรียน เมษายน - 30 1พฤษภาคม ของทุกปี ครอสที่เริ่มเรียนเดือน มีนาคม สมัครตั้งแต่ 1ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน ของทุกปี

            ค่าสมัคร 660 หยวน ค่าเรียนภาษาจีน เทอมละ 9900 หยวน บวกค่าเรียนด้าน Economic 800 หยวนต่อหน่วยกิจ ส่วนโปรแกรม English Economic course จะมีการเรียน หน่วยกิจต่อครอส ส่วน Japanese Economic Courses และ Korea Economy ทุก ๆ ปีจะเปิดแลคเชอร์ เมื่อจบหลักสูตร นักศึกษาจะรับใบประกาศนียบัตรจาก UIBE

 

โปรแกรม 2  : Short - term Chinese Training Program

 

            เรียนได้ 4 - 6 สัปดาห์ ผู้ที่ต้องการเรียนคือผู้ที่จะเรียนต่อด้าน Intensive training ในระยะเวลาสั้น ๆ ครอสจะมู่งไปที่พัฒนาการพูดและฟัง  ครอสจะเปิดในหลายระดับความรู้ นอกจากการเรียนในห้องเรียน จะมีการเรียนวัฒนธรรมจีน ประวัติศาสตร์ ธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ ในภาษาเกาหลี  อังกฤษ ญี่ปุ่น ชั้นเรียนภาษาจีนจะสอนในช่วงเช้า 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ ส่วนการไปเที่ยวชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์จะมีในช่วงบ่าย วันหยุดระหว่างสัปดาห์จะไปเที่ยวในปักกิ่งและพื้นที่ใกล้เคียง สำหรับนักศึกษา 10 คน หรือมากกว่า Class จะเปิดได้ตลอดเวลา ค่าเรียน 3,600หยวนต่อ สัปดาห์ ช่วงเวลาเรียนสามารถยืดหยุ่นได้ 4- 8 สัปดาห์ตามต้องการ

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษาขั้นต่ำมัธยมปลาย
2.  สุขภาพดี

ค่าสมัครเรียน

ประมาณ 1,650 หยวน

ค่าธรรมเนียมการเรียน

1.  ค่าเรียนโปรแกรม 1 : 9900 หยวนต่อเทอม สำหรับภาษาจีน + 800 หยวนต่อหน่วยกิจสำหรับ Economic Course

2.  ค่าเรียนโปรแกรม 2 : 3,600 หยวนต่อ สัปดาห์ 

กำหนดการหลักสูตร

1.  สิ้นสุดรับสมัครโปรแกรม 1

2.  เทอมใบไม้ร่วง เมษายน - 30 พฤษภาคม

3.  เทอมใบไม้ผลิ ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน

 

 

 

หลักสูตรปริญญาตรี

รายละเอียดหลักสูตร บรรยายจีน

รายละเอียดหลักสูตร บรรยายอังกฤษ

International Economics and Trade 

Finance         

Economics  (Transportation  and Logistics)

Business Administration                      
Accounting   

Marketing
Law                       
Insurance (International Risk Management)
E-Business  
Public Administration Management (International Econimics and Trade Administration)

Business English

International Politics(Commercial Diplomacy)

International Polotical Economy     
Chinese Language and Literature(Business Chinese)

(Teaching Chinese as Second Language) 

Note: เปิดทำการสอน ปีการศึกษาสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี และสอนด้วยภาษาจีน

Economics

International Trade

Finance

Business Adminstrartion

Marketing

 

ค่าเรียน และ ค่าธรรมเนียมการสมัคร

1. ค่าธรรมเนียมการสมัครเรียนต่อ 660 หยวน
2. ค่าเรียน 24800 หยวนต่อปี (ยกเว้นโปรแกรมภาษาจีน และอักษรศาสตร์ ค่าเรียน 23200 หยวนต่อปี)

ค่าเรียนจะต้องจ่ายเต็มจำนวนในวันที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรก และจ่ายเทอม ต่อเทอมในคราวต่อ ๆ ไป

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน

1.  จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย
2.  มีสุขภาพดี
3.  มีความรู้พื้นฐานด้านภาษาจีน

การสอบเข้า

1.  การสอบข้อเขียน ภาษาจีน
2.  การสอบประเมินความรู้ ด้านอังกฤษ คณิตศาสตร์ และพื้นฐานวิชาต่าง ๆ ที่เหมาะสม
3.  การสอบสัมภาษณ์  ผู้เรียนดีกรีด้านภาษาที่นอกจากภาษาจีนจะต้องผ่านการสอบภาษานั้น ๆ

เวลาและสถานที่สอบ

สัปดาห์ที่ ของเดือน มิถุนายน ในแต่ละปีที่ UIBE โดยตรง

ระยะเวลาการสมัคร

เมษายน - 31 พฤษภาคม ของแต่ละปี

หลักฐานการสมัคร

เอกสารสามารถใช้เป็นภาษาจีน หรือ ภาษาอังกฤษก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง

1.  แบบฟอร์มใบสมัครเรียนต่อของ UIBE
2.  ผลการเรียนและใบรับรองในระดับมัธยมปลาย
3.  จดหมายจากผู้แนะนำ และสำเนาหนังสือเดินทางของผู้แนะนำ
4.  ผลสอบ HSK ระดับ หรือสูงกว่า
5.  สำเนาหนังสือเดินทาง
6.  รูปถ่าย นิ้ว

การรับนักศึกษาใหม่

ผู้ที่ผ่านการสอบจะได้รับใบตอบรับอย่างเป็นทางการภายใน สัปดาห์ หลังจากเข้ารับการทดสอบ และเพื่อเป็นการยืนยันการเข้าเรียนของผู้สมัคร ผู้สมัครจะต้องจ่ายเงินมัดจำล่วงหน้า 4,000 หยวน

หลักสูตรปริญญาโท (มหาบัณฑิต) : บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ

รายละเอียดหลักสูตร บรรยายจีน

รายละเอียดหลักสูตร บรรยายอังกฤษ

                          International Trade             
Quantitative Economics
Accounting                        
Business Administration    
MBA ( in Chinese)
Technology Economics and Management                    
National Economics 
Law Theory                       
Constitutional Law and Administration Law 
International Commercial Law                                     
Procedural Law 
Economical Law                
International Law               
Business English
Foreign Languages and Linguistics                             
World Economics 
Public Administration Management                             
Finance (including Insurance)
MBA( in English)               
Applied Economics( in English)

Applied Economics

International Business

Finance

International Development

IMBA New!

Law (International law,Civil and

Business law,Econmic law (ILLM)

  Actuarial Science and Risk Management (ASRM)

 

รายละเอียดอื่นๆ

 

1.       ภาคปกติเรียน ภาคการศึกษา สำหรับหลักสูตรปริญญาโท (ยกเว้นหลักสูตรปริญญาโทด้านกฏหมาย เปิดเรียน ภาคการศึกษา)

2.       ทุกโปรแกรมสอนด้วยภาษาจีน ยกเว้นโปรแกรมApplied Economics และ MBA ที่จะสอนด้วย
ภาษาอังกฤษ

3.       เพื่อช่วยให้นักเรียนได้ปรับตัวในการเรียนด้วยภาษาจีนได้อย่างรวดเร็วเท่าที่จะทำได้ ทางสถาบันจะจัดชั้นทบทวนรื้อฟื้นเพื่อพัฒนาภาษาจีนของนักศึกษา ดังนั้นนักศึกษาทุกคนจะต้องมาถึงสถาบันในฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม - กรกฏาคม) ก่อนที่การเรียนระดับ ปริญญาโทจะเริ่มในเดือน กันยายน การเรียนทบทวนนี้ จะไม่มีการนำหน่วยกิจไปรวมในระดับ ปริญญาโท

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน

1.  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
2.  มีสุขภาพดี
3.  มีความรู้พื้นฐานด้านภาษาจีน

การสอบเข้า

1.  การสอบข้อเขียน ภาษาจีน
2.  การสอบสัมภาษณ์

เวลาและสถานที่สอบ

สัปดาห์ที่ ของเดือน มกราคม ในแต่ละปีที่ UIBE โดยตรง

ค่าเรียน และ ค่าธรรมเนียมการสมัคร

1.  ค่าธรรมเนียมการสมัครเรียน 660 หยวน
2.  ชั้นทบทวน 11,600 หยวน
3.  ค่าเรียนระดับปริญญาโท 26,400 หยวนต่อปี (สำหรับวิชาที่สอนด้วยภาษาจีน ซึ่งเรียน ปี)
4.  ค่าเรียนระดับปริญญาโท 29,800 หยวนต่อปี (สำหรับวิชาที่สอนด้วยภาษาจีน ซึ่งเรียน 2 ปี) 120,000 สำหรับ MBA ที่สอนด้วยภาษาจีน
5.  2,680 หยวนต่อหน่วยกิจ ในวิชาเอกที่สอนด้วยภาษาอังกฤษ

ค่าเรียนจะต้องจ่ายเต็มจำนวนในวันที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรก และจ่ายเทอม ต่อเทอมในคราวต่อ ๆ ไป

ระยะเวลาการสมัคร

ตุลาคม - 15 ธันวาคม ของแต่ละปี

เอกสารการสมัคร

เอกสารสามารถใช้เป็นภาษาจีน หรือ ภาษาอังกฤษก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง

1.  แบบฟอร์มใบสมัครเรียนต่อของ UIBE
2.  สำเนาการศึกษาระดับปริญญาตรี และผลการเรียน
3.  จดหมายแนะนำจาก อาจารย์ระดับศาสตราจารย์ ฉบับ
4.  จดหมายจากผู้แนะนำ และสำเนาหนังสือเดินทางของผู้แนะนำ
5.  ผลสอบ HSK ระดับ หรือสูงกว่า
6.  สำเนาหนังสือเดินทาง
7.  รูปถ่าย นิ้ว

ผู้ที่ผ่านการสอบจะได้รับใบตอบรับจาก UIBE ภายใน สัปดาห์หลังสอบ นักศึกษาจะต้องจ่ายเงินมัดจำค่าเรียน 40,000หยวน สำหรับครอสที่สอนด้วยภาษาจีน ส่วน ครอสที่สอนด้วยภาษาอังกฤษ จะต้องจ่ายก่อน 50,000 หยวน

 

 

 

 

หลักสูตรปริญญาเอก (ดุษฎีบัณฑิต) : บรรยายเป็นภาษาจีน

รายละเอียดหลักสูตร

ปฏิทินการศึกษา

 

International Trade    
Finance        
Business Management (including 6 research directions)

Law (International law,civil and Business Law)

Industrial Economics

 

Economics

(Interational Economics,Finance,

Industrial Economics)

Business Management (International Business,International Marketing)

Law (International law,civil and Business law)

 

รายละเอียดอื่นๆ

 

1.       ปกติเรียน ภาคการศึกษา ทุกครอสจะสอนด้วยภาษาจีน

2.       ผู้สมัครจะต้องถูกสัมภาษณ์ก่อนจะได้เอกสารตอบรับเข้าเรียน เอกสารจะได้รับภายใน สัปดาห์

3.       ผู้ที่ผ่านการสอบจะได้รับใบตอบรับจาก UIBEภายใน สัปดาห์หลังสอบ นักศึกษาจะต้องจ่ายเงินมัดจำค่าเรียน 40,000 หยวน สำหรับ ครอสที่สอนด้วยภาษาจีน ส่วน ครอสที่สอนด้วยภาษาอังกฤษ จะต้องจ่ายก่อน 50,000 หยวน

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน

1.  จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า
2.  มีสุขภาพดี
3.  มีความรู้พื้นฐานด้านภาษาจีน

ค่าเรียน และ ค่าธรรมเนียมการสมัคร

1.  ค่าธรรมเนียมการสมัครเรียน 660 หยวน
2.  ค่าเรียน (กฏหมายระหว่างประเทศ) 33000 ต่อปี
3.  ค่าเรียน (วิชาอื่น ๆ) 29800 ต่อปี

ค่าเรียนจะต้องจ่ายทั้งหมดในวันที่ลงทะเบียนเรียน

ระยะเวลาการสมัคร

15 มิถุนายนของแต่ละปี

เอกสารการสมัคร

เอกสารสามารถใช้เป็นภาษาจีน หรือ ภาษาอังกฤษก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง

1.  แบบฟอร์มใบสมัครของ UIBE
2.  สำเนาการศึกษาระดับปริญญาโท และผลการเรียน
3.  จดหมายแนะนำจาก อาจารย์ระดับศาสตราจารย์ ฉบับ
4.  สำเนา Thesis ระดับปริญญาโท
5.  จดหมายจากผู้ค้ำประกัน และสำเนาหนังสือเดินทางของผู้ค้ำประกัน
6.  ผลสอบ HSK ระดับ หรือสูงกว่า
7.  สำเนาหนังสือเดินทาง
8.  รูปถ่าย นิ้ว

การสอบเข้า และระเบียบการรับสมัครเข้าเรียน

ผู้สมัครจะต้องถูกสัมภาษณ์ก่อนจะได้เอกสารตอบรับเข้าเรียน เอกสารจะได้รับภายใน สัปดาห์

*****
ผู้ที่ผ่านการสอบจะได้รับใบตอบรับจาก UIBE ภายใน สัปดาห์หลังสอบ นักศึกษาจะต้องจ่ายเงินมัดจำค่าเรียน 40,000หยวน สำหรับ ครอสที่สอนด้วยภาษาจีน ส่วน ครอสที่สอนด้วยภาษาอังกฤษ จะต้องจ่ายก่อน 50,000 หยวน

 

 

 

 

  

หลักสูตรก่อนเรียนระดับปริญญาตรี (Pre-Course prior to Bachelor's Degree Programs)

 

เปิดขึ้นเพื่อจะปรับความรู้ภาษาจีนโดยใช้เวลาอันสั้น เรียนแบบ intensive โดยจะมีการสอนพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์และการค้า เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียน ป.ตรี

รายละเอียดหลักสูตร

เรียนภาษาจีน 26 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ จุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความสามารถทางภาษาจีนในระยะเวลาอันสั้น นอกจากนั้นยังมีสอนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิชาพื้นฐานอื่น ๆ

ปฏิทินการศึกษา

ฤดุใบไม้ร่วง : กันยายน - กรกฏาคม ในปีถัดไป (2 เทอม)
ฤดูใบไม้ผลิ : มีนาคม - กรกฏาคม ของปีถัดไป (เทอม)

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน

1. จบระดับมัธยมปลายโดยสมบูรณ์
2.  มีผลการเรียนที่ดี
3.  มีขีดความสามารถที่ดี
4.  สุขภาพดี

ระยะเวลาสมัคร

15 เมษายน - 10 มิถุนายน ในเทอมฤดูใบไม้ร่วง
15 ตุลาคม - 10 ธันวาคม ในเทอมฤดูใบไม้ผลิ

 

เอกสารการสมัคร

1.  แบบฟอร์มใบสมัครของ UIBE
2.  สำเนาการศึกษาผลการเรียน และใบรับรองจบ ขั้นต่ำ มัธยมศึกษาปีที่ หรือเทียบเท่า
3.  ใบรับรองความสามารถทางภาษาจีน
4.  จดหมายจากผู้ค้ำประกัน และสำเนาหนังสือเดินทางของผู้ค้ำประกัน
5.  สำเนาหนังสือเดินทาง

รายละเอียดอื่นๆ

1) เมื่อสถาบันยินดีรับผู้สมัครเข้าเรียน ผู้สมัครจะต้องจ่ายค่ามัดจำการเรียน 1650 หยวน จากค่าเรียนทั้งหมด สถาบันจะออกใบ JW202 เพื่อให้นักศึกษานำไปทำวีซ่า

2)  นักศึกษาจะต้องผ่านการสอบ HSK ในระดับ ขึ้นไป

3) นักศึกษาจะต้องผ่านการเรียนในครอสต่าง ๆ และการสอบต่าง ๆ

 

 

 

 

 

หลักสูตรเรียนภาษาจีน

เปิดสอนภาษาจีนในระดับที่แตกต่างกัน โดยคณาจารย์ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพและประสบการณ์ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ นักเรียนทุน และนักธุรกิจที่เลือกจะเข้ามาพัฒนาภาษาจีน เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการติดต่อค้าขาย และทำความเข้าใจต่อวัฒนธรรมของชาวจีนและของประเทศตน ซึ่งชั้นเรียนแบ่งเป็นชั้นย่อย ๆ ถึง 30 ชั้น

 

1. Intensive Chinese Program : โปรแกรมภาษาจีนเข้มข้น

ผู้ที่เรียนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาจีนในเวลาอันสั้น ๆ ของการเรียน หรือผู้ที่ต้องการจะสมัครสอบ HSK หรือผู้ที่มาทำงานในประเทศจีน หรือติดต่อการค้ากับชาวจีน โดยจะมีการเรียน 2-3 เทอม เน้นการฟัง และพูด อ่านเขียน ให้ได้ในเวลาสั้น ๆ ชั้นเรียนมีนักเรียน 4-8 คน โดยนอกจากการเรียนปกติยังมีกิจกรรมเสริมอื่น ๆ เช่น โต้วาที ประกวดพูด ชมสถานที่สำคัญต่าง ๆ เป็นต้น

รายละเอียดหลักสูตร

เทอม เรียน 16 สัปดาห์, 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ครอสหลักได้แก่ Intensive Chinese Comprehension 8คนต่อห้อง, Intensive Chinese Review and Exercise 4 คนต่อห้อง

การรับสมัครนักเรียนจะรับนักเรียนทั้งปี ภาคใบไม้ผลิ เริ่ม มีนาคม และ ใบไม้ร่วง กันยายน นักศึกษาผู้ที่ผ่านการเรียนทุกวิชาและสอบปลายภาคผ่านจะได้รับ Certificate ซึ่งได้ 15 หน่วยกิจ

 

2. Elementary Chinese : ภาษาจีนเบื้องต้น

รายละเอียดหลักสูตร

โปรแกรมถูกแบ่งเป็น ระดับต้น กลาง และสูง แต่ละระดับแบ่งย่อยเป็น 6-12 ชั้น นักเรียน 8-15 คน ภาษาจีนIntensive จะฝึกฝนภาษาจีนนอกสถานที่ เช่น สถานที่ทางประวัติศาสตร์ สถานที่สวยงามในจีนหรือ การเข้าร่วมการแข่งขัน พูดภาษาจีน งานเลี้ยงต่าง ๆ

หลักสูตรเน้น ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน โดยจะเรียน 2-3 เทอม เมื่อเรียนจบหลักสูตรนักศึกษาจะมีระดับความรู้ภาษาจีนค่อนข้างสูง

 

3. Business Chinese : ภาษาจีนธูรกิจ

โปรแกรมนี้จะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ภาษาจีน ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์จีน อย่างดีในเวลาอันสั้น โปรแกรม เริ่มในฤดูใบไม้ร่วง โปรแกรม เริ่มในฤดูใบไม้ผลิ

ถูกแบ่งเป็นระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง แต่ละระดับแบ่งเป็น 2 - 4 ชั้น นักเรียนชั้นละ 8 - 15 คน นักเรียนจะต้องมีความรู้ภาษาจีนขั้นพื้นฐานมาดี ก่อนจะเข้าชั้นเรียนนี้

จุดมุ่งหมายของหลักสูตรเพื่อพัฒนา ทักษะการพูด การฟัง ในด้านธุรกิจ และการสอนเขียนภาษาเชิงธุรกิจอ่านหนังสือพิมพ์ โดยทั่วไปจะเรียน 2 - 3 เทอม เมื่อเรียนจบ นักศึกษาจะมีความสามารถในการใช้ภาษาจีนธุรกิจเป็นอย่างดี 

Program A

Program B

1.  China's Foreign Trade Theory & Policies
2.  International Trade
3.  Introduction to Customs Administration
4.  Introduction to Chinese Economics
5.  China's Fiscal and Financial Policies & Taxation Law
6.  Advanced Business Chiness
7.  Business Newspaper Reading

 

1.  Establishment & Tax Policy for Sino - Foreign Joint Ventures
2.  Reform & Policies of China's Foreign Trade System
3.  Chinese Foreign Trade Law
4.  Chinese Foreign Trade Practuce & International Conventions
5.  China's Policies for Absorbing Foreign Investment
6.  Advanced Business Chinese
7.  Business Newspaper Reading

 

แต่ละโปรแกรมเรียน เทอม โดยจะเรียนทั้ง โปรแกรมใช้เวลา ปี

 

ปฏิทินการศึกษา

ฤดูใบไม้ผลิ : มีนาคม - 10 กรกฎาคม ของทุกปี
ฤดูใบไม้ร่วง : กันยายน - 10 มกราคม ของทุกปี

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน

1. จบการศึกษาขั้นต่ำมัธยมปลาย
2.  สุขภาพดี
3.  มีความรู้ในภาษาจีนมาก่อน

ค่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา

19,800 หยวน ต่อ เทอม จะต้องจ่ายทั้งหมดเมื่อลงทะเบียน

สำหรับหลักสูตรภาษาจีนเบื้องต้น และภาษาจีนธุรกิจ :  ค่าเรียนเทอมแรก 9900 หยวน และ 9100 หยวนในเทอม  ต่อ ๆ ไป ค่าเรียนจะจ่ายทั้งหมดตอนลงทะเบียน จะเพิ่มค่าลงทะเบียน 660 หยวนในเทอมแรก

ค่าสมัครเรียน

600 หยวน

เอกสารการสมัคร

เอกสารสามารถใช้เป็นภาษาจีน หรือ ภาษาอังกฤษก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง

1.  แบบฟอร์มใบสมัครของ UIBE
2.  สำเนาการศึกษา และผลการเรียน
3.  จดหมายจากผู้ค้ำประกัน และสำเนาหนังสือเดินทางของผู้ค้ำประกัน
4.  สำเนาหนังสือเดินทาง
5.  ค่าสมัคร 660 หยวน

สิ้นสุดการรับสมัคร

เทอมฤดูใบไม้ร่วง 10 มิถุนายน ของทุกปี หรือปิดรับสมัคร เทอมฤดูใบไม้ผลิ 10 ธันวาคม ของทุกปี

 

 

 

ปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์   หลักสูตรนานาชาติ (บรรยายอังกฤษ)

แบ่งออกเป็น สาขาได้แก่

-เศรษฐศาสตร์

-การค้าระหว่างประเทศ

-การเงิน

-การขนส่งระหว่างประเทศ

ระยะเวลาในการสมัคร :

ส่งใบสมัครและเอกสารก่อนวันที่ 25 มิถุนายน สำหรับเทอมกันยายน (ภาคฤดูใบไม้ร่วง) ของทุกปี

 

หลักฐานการสมัคร :

 1. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และ เอกสารรับรองวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อย่างละ 1ฉบับ
 2. รูปถ่ายสีขนาด นิ้ว จำนวน ใบ
 3. สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า เดือน)

4.       ผลสอบ TOEFL 550 คะแนน ขึ้นไปสำหรับ paper based หรือ 213 คะแนน ขึ้นไปสำหรับ computer based (หรือ 5.5 IELTS)

5.       จดหมายแนะนำจากอาจารย์ ฉบับ

6.       เอกสารลงนามผู้ค้ำประกัน หรือ ผู้ปกครอง พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางของผู้ลงนามการค้ำประกัน ฉบับ

 

หลักสูตร :

เวลาตลอดหลักสูตร รวม ปี โดยใน ปี แบ่งภาคการศึกษาออกเป็น ภาค

ปีการศึกษา 2007

ภาคฤดูใบไม้ร่วง เปิดเรียนวันที่่ 27 สิงหาคม - 14 ธันวาคม 2007
ภาคฤดูใบไม้ผลิ  เปิดเรียนวันที่่ 7 มกราคม - พฤษภาคม 2008
ภาคฤดูร้อน        เปิดเรียนวันที่่ 19 พฤษภาคม - 11กรกฏาคม 2008

 

ค่าใช้จ่าย :

 1. ค่าสมัคร 660 หยวน
 2. ค่าเรียน ปีแรก      52,000 หยวน
             ปีที่ 2      59,000 หยวน
             ปีที่ 3      49,000 หยวน
             ปีที่ 4      39,000 หยวน

3.       ค่าหนังสือประมาณ 1,000 หยวน ต่อ ปี

4.       ค่าที่พักประมาณ 45 - 120 หยวน ต่อ วัน ต่อคน

 

หลักสูตร :

วิชาพื้นฐาน 56 หน่วยกิต  และวิชาเลือก 12 หน่วยกิต  (เฉพาะสาขาเศรษฐศาสตร์ วิชาเลือก 19 หน่วยกิต)

วิชาพื้ฐาน

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

Introductory Chinese Mandarin I

6

Introductory Chinese Mandarin II

6

KUNG FU

2

General Outline of China

2

Social Work in China

4

Intermediate Chinese Mandarin I

4

TAICHI

2

Chinese Traditional Philosophy

2

Advanced Chinese Mandarin I

4

Chinese Modern Philosophy

2

Advanced Chinese Mandarin II

4

Business Writing in Chinese

2

Principle of Economics I

3

Principle of Economics II

3

Calculus I

3

Calculus II

3

 

 หลักสูตรอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น     ::ปริญญาโท หลักสูตร การบริหารระหว่างประเทศ         ::ปริญญาโท MBA

 

ค่าใช้จ่ายโดยสรุป

 

 

หลักสูตร

ค่าสมัคร

ค่าเรียน

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

660 หยวน

9,900 หยวน / เทอม
หรือ 19,000 หยวน / ปี

หลักสูตรภาษาจีนเพื่อธุรกิจ

หลักสูตรปริญญาตรี สาขาจีนธุรกิจ

22,400 หยวน / ปี

หลักสูตรเตรียมความพร้อม สำหรับเรียนปริญญาตรี

11,600 หยวน / เทอม

หลักสูตรปริญญาตรี (บรรยายจีน)

24,800 หยวน / ปี

หลักสูตรปริญญาโท (บรรยายอังกฤษ)

ไม่มี

ประมาณ 100,000 หยวน / หลักสูตร
2,680 หยวน / หน่วยกิจ

 เรียนประมาณ 37 หน่วยกิจ / หลักสูตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หอพักนักศึกษา

ห้องเดี่ยว: 90 -150 หยวน / วัน

สิ่งอำนวยความสะดวก:  เฟอร์นิเจอร์ เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ ห้องน้ำ

 

ห้องคู่: 45 - 65 หยวน / วัน

สิ่งอำนวยความสะดวก:  เฟอร์นิเจอร์ เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ ห้องน้ำ

 

ห้องชุด: 120 หรือ 130 หยวน / วัน

สิ่งอำนวยความสะดวก:  เฟอร์นิเจอร์ เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ ห้องน้ำ

 

 

 

อาคารที่พักนักศึกษา หอ 5

 

 

อาคารหอพักมองจากภายนอก
ห้องนอนในห้องสูท ห้องนอน และ รูปแบบห้องสูท ในตึก 5
อ่างล้างหน้าและชักโครก ห้องน้ำ
ห้องนั่งเล่นของห้องสูท

 

 

 

อาคารที่พักนักศึกษา หอ 6

 

 

อาคารหอพักมองจากภายนอก  
ห้องในตึก 6 ห้องนอนในตึก 6
ห้องนอนในตึก 6 อ่างล้างหน้าและชักโครก
ห้องน้ำ ห้องนั่งเล่นในห้องสูท
สิ่งอำนวยความสะดวก  
ห้องครัวรวม ห้องนั่งรอสำหรับนักศึกษา
บริการอินเตอร์เน็ท ห้องออกกำลังกาย
ห้องครัวในห้องสูท ห้องซักผ้า ในแต่ละหอ
ห้องเล่นปิงปอง