ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาบทความ

dot
bulletระดับมัธยม
bulletBeijing Jiaotong University
dot
มหาวิทยาลัยในไต้หวัน
dot
dot
เมืองไทเป
dot
bulletNational Zhengzhi University
bulletNational Taiwan Normal University
bulletNational Taiwan Normal University
dot
เมืองไถจง
dot
bulletFengchia University
dot
ประวัติศาสตร์จีนน่ารู้
dot
bulletราชวงศ์ต่าง ๆ ฯ
bulletการเริ่มต้นการปกครองของชนเผ่าหฺวาซย่า
bulletระบบศักดินาในราชวงศ์โจวและศึกแย่งชิงอำนาจของเหล่าเจ้านครรัฐ
bulletมหาอาณาจักรฉิน : การก่อตัวและการล่มสลาย
bulletการขยายแสนยานุภาพของอาณาจักรฮั่นตะวันตก
bulletราชวงศ์ฮั่นตะวันออก : พระญาติวงศ์และขันทีครองเมือง
dot
ข่าวสาร Update
dot
bulletสถานศึกษาในประเทศจีนที่ ก.พ.รับรอง
dot
กวีนิพนธ์จีน
dot
bulletความหมายแห่งกวีนิพนธ์จีน
bulletห้วงคำนึงยามดึก หลี่ไป๋
bulletเจวี๋ยจวี้ ตู้ฝู่
bulletถอนต้นกล้า หลี่เซิน
dot
Neighbor's Links
dot
bulletสถานีวิทยุ ซีอาร์ไอ ปักกิ่ง ภาคภาษาไทย
bulletเรียนภาษาจีนออนไลน์
bulletข่าวสารและรอบรู้เมืองจีน
bulletประเทศจีน
bulletแผนที่แสดงมหาวิทยาลัยในเมืองจีน
bulletแผนที่เมืองจีนภาคภาษาไทย
bulletแผนที่และข้อมูลมณฑลกวางตุ้ง
bulletตรวจสอบสภาพอากาศเมืองจีน
dot
Newsletter : ติดต่อรับข่าวสาร

dot
bulletZhejiang university
bulletมหาวิทยาลัยที่แพทยสภาไทยให้การรับรอง
bulletขอแนะนำแผนกภาษาจีน มหาวิทยาลัย BLCU
bulletมหาวิทยาลัย
bulletนิทานสุภาษิตจีน
bulletsummer camp China Youth University for Political Sciences
bulletx2
Liaoning Normal University

 LIAONING NORMAL UNIVERSITY

Liaoning Normal University ตั้งอยู่ณ.มณฑลเหลียวหนิง เมืองต้าเหลียน เป็นมหาวิทยาลัยทีมีการสอนหลากหลายสาขา เช่น ศิลปศาสตร์ธรรมชาติวิทยา,การจัดการ,กฎหมาย,การศึกษา,ภาษาต่างประเทศ,ศิลปะ เป็นต้น เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนาการเรียนการสอนที่ดีเยี่ยมมหาวิทยาลัยหนึ่งในมณฑลเหลียวหนิง สถาบันประกอบไปด้วยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมากมายในแต่ละสาขาวิชา โดยมีอาจารย์ระดับศาสตรจารย์ 194ท่าน รองศาสตราจารย์ 339 ท่านและอาจารย์สอนวิชาต่างๆอีก 330 ท่าน สถาบันประกอบไปด้วย 22แผนก หลักสูตรปริญญาตรี 65 สาขาวิชาเอก หลักสูตรปริญญาโท 13  สาขา หลักสูตรปริญญาเอก 97 สาขาวิชา

        ปัจจุบันสถาบันได้พัฒนาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษานานาประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษา ทั้งในการศึกษาหลักสูตรระดับต่างๆและร่วมมือกันทำงานวิจัย

        มหาวิทยาลัยตั้งอยู่บนพื้นที่ 116เอเคอร์ หรือประมาณ 590000 ตารางเมตร มีห้องสมุดที่ใช้ระบบอิเลคโทรนิค ค้นหาข้อมูลและงานเขียน มหาวิทยาลัยติดตั้งระบบอินเตอร์เนทเซ็นเตอร์อย่างถาวร ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้านสุขภาพมหาวิทยาลัยมีสนามเทนนิส แบดมินตัน บาสเกตบอล และอุปกรณ์กีฬานานาชนิด

 

  

 

 

หลักสูตรที่เรียน คุณสมบัติ ค่าใช้จ่าย
ภาษาจีนธุรกิจ

1.อายุ 18ปีขึ้นไป

2.สุขภาพร่างกายแข็งแรง

ค่าเรียน 7800 หยวน

ลงทะเบียน 420 หยวน

ค่ากิจกรรม 330 หยวน

อุปกรณ์การเรียน 200 หยวน

เรียนภาษาจีน

1.อายุ 18ปีขึ้นไป

2.สุขภาพร่างกายแข็งแรง

ค่าเรียน 14,500 หยวน

 (ครึ่งปี 7800 หยวน)

ลงทะเบียน 420 หยวน

ค่ากิจกรรม 660 หยวน

(ครึ่งปี 330 หยวน)

อุปกรณ์การเรียน 400 หยวน

(ครึ่งปี 200 หยวน)

ปริญญาตรีหลักสูตรภาษาจีน

1.จบการศึกษามัธยมปลาย

2.ผลการศึกษา

3.ผลสอบ HSKระดับ 3-5

ค่าเรียน 17,500 หยวน

(ครึ่งปี 9000 หยวน)

ลงทะเบียน 420 หยวน

ค่ากิจกรรม 660 หยวน

(ครึ่งปี 330 หยวน)

อุปกรณ์การเรียน 250 - 600หยวน/ ปี

ปริญญาตรีหลักสูตรอื่น

1.จบการศึกษามัธยมปลาย

2.ผลการศึกษา

3.ผลสอบ HSKระดับ 6

ค่าเรียน 17,000 หยวน (social sciences)

             18000 หยวน (natural science)

ลงทะเบียน 420 หยวน

อุปกรณ์การเรียน 400หยวน/ ปี

ปริญญาโท

1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

2.ผลการศึกษา

3.มีจดหมายรับรองจากอาจารย์ 2 ท่าน

4.ผลสอบ HSKระดับ 8

5.สอบ (เขียนและพูด)

ค่าเรียน 22,000 หยวน

(social sciences)

             26,000 หยวน

(natural science)

ลงทะเบียน 420 หยวน

อุปกรณ์การเรียน 500หยวน/ ปี                             

ปริญญาเอก

1.จบการศึกษาระดับปริญญาโท

2.ผลการศึกษา

3.มีจดหมายรับรองจากอาจารย์ 2 ท่าน

4.ผลสอบ HSKระดับ 8

5.สอบ (เขียนและพูด)

ค่าเรียน 26,000 หยวน

(social sciences)

             30,000 หยวน

 (natural science)

ลงทะเบียน 420 หยวน

อุปกรณ์การเรียน 500หยวน/ ปี

 

  

 

  

 

หลักสูตรที่เรียน คุณสมบัติ ค่าใช้จ่าย
ภาษาจีนธุรกิจ

1.อายุ 18ปีขึ้นไป

2.สุขภาพร่างกายแข็งแรง

ค่าเรียน 7800 หยวน

ลงทะเบียน 420 หยวน

ค่ากิจกรรม 330 หยวน

อุปกรณ์การเรียน 200 หยวน

summer/winter

เรียนระยะสั้น 1-6สัปดาห์

1.อายุ 18ปีขึ้นไป

2.สุขภาพร่างกายแข็งแรง

1,200 หยวน / 1สัปดาห์

2000 หยวน / 2 สัปดาห์

2500 หยวน / 3 สัปดาห์

2900 หยวน / 4 สัปดาห์

3600 หยวน / 5 สัปดาห์

4200 หยวน / 6 สัปดาห์

เรียนระยะสั้น 2-3เดือน

1.อายุ 18ปีขึ้นไป

2.สุขภาพร่างกายแข็งแรง

5000 หยวน / 2 เดือน

6000 หยวน / 3เดือน

เรียนตัวต่อตัว

1.อายุ 18ปีขึ้นไป

2.สุขภาพร่างกายแข็งแรง

3. ต้องการเรียนแบบพิเศษ

100 หยวน / class

( 45นาที)

ลงทะเบียน 420หยวน

 

 

 

     

ภาษาจีน

ระยะเวลาการสมัครเรียน

เทอมฤดูหนาว : มี.ค-ส.ค

เทอมฤดูใบไม้ผลิ : ต.ค-ก.พ

เรียนระยะสั้น : สมัครก่อนที่จะปิดครอสอย่างน้อย1 เดือน

กิจกรรมอื่นๆนอกเหนือจากการเรียน

1.แต่ละเทอมสถาบันจะมีการจัดทัศนศึกษาตามสถานที่ที่มีชื่อเสียงในต้าเหลียนเช่น Golden Stone Beach,distinguished squares ,parks เป็นต้น และสถาบันได้จัดกีฬาและกิจกรรมต่างๆหลังเวลาเรียนให้นักศึกษาเช่น เทนนิส  ไท้เก๊ก  ศิลปะการตัดกระดาษ,อาหารจีน,ร้องเพลงจีน,ละครจีน เป็นต้น

2.แต่ละเทอมจะเก็บค่ากิจกรรมเพียง 50 หยวนซึ่งเป็นค่าอาจารย์และอุปกรณ์การเรียน

กิจกรรมวันคริสตมาส

-ทุกๆปีก่อนคริสมาสทางสถาบันมีกิจกรรมสนุกๆให้นักศึกษาต่างชาติทุกคน

กิจกรรมสำหรับฝึกภาษา

-ทุกๆปีจะจัดประกวดเขียนเรียงความและประกวดพูด

  

    

การทำประกัน

   นักเรียนต่างชาติจะต้องทำประกันสุขภาพ กระทรวงการศึกษาของประเทศจีนได้จัดหน่วยงานขึ้นมาทำประกันสุขภาพให้กับนักเรียนทุนชื่อว่า Comprehensive Health Insurance for Foreign Students in China  สำหรับนักศึกษาทุนส่วนตัวสามารถทำประกันหลังจากรายงานตัวแล้วที่มหาวิทยาลัย

อัตราค่าประกัน

รายเทอม 120 RMB

รายปี 200 RMB

  

      

หลักสูตรปริญญา

Bachelor level [ 4 years]

Chinese language and literature,Chinese,science of education,psychology,preschool education,special education,advertising,industry and commerce management,pharmacy,electronic information project,information science ,museology,politics and administration,Chinese for foreigners,law,history,tourist management,Enlish,French,Japanese,Russian,labor and social security,computer science and technology ,educational technique,mathematics and applied mathematics,accounting,biology,chemistry,applied chemistry,physics,environment science,geography,city-town planning,public affairs management,physical education,sport-training,fine arts,art-design,music etc, in total 65 specialities

 

Master level (3 years) 
Principles of education, applied psychology, professional educational techniques, ancient chinese literature, chinese modern and contemporary literature, linguistics of Chinese, political economy science, law, tourist management, english language and literature, russian language and literature, theoretical physics, applied computer technology, applied mathematics, basic mathematics, organic chemistry, analytic chemistry, botany, cellular biology, genetics, advanced analytic chemistry and physics, natural geography, industrial economy, historical documents, theoretical history and historiography, fine arts, music, physical education and training etc, in total 97 specialities


Doctoral level (3 years)
The history of Chinese Communist Party, basic theories of Marxism, research of Chinese Marxism, education of political thought, cellular biology, Chinese modern and contemporary literature, theoretical physics, principles of education, developmental and educational psychology, natural geography, human geography, science of physical education and training, in total 13 specialities

   

 

 

หอพัก อุปกรณ์ในห้อง ของใช้ เตียง
หอพักระดับ 2 ดาว

ทีวี/โทรศัพท์/แอร์/ห้องน้ำ/ตู้เสื้อผ้า

โต๊ะหนังสือ/อินเตอร์เนท

ห้องครัวมีที่ล้างชามอัตโนมัติ

มีไมโครเวฟ

เตียงคู่ 40 RMB/วัน

เตียงเดี่ยว 60 RMB/วัน

หอพักระดับ 5 ดาว

ทีวี/โทรศัพท์/แอร์/ห้องน้ำ/ตู้เสื้อผ้า

โต๊ะหนังสือ/อินเตอร์เนท

ห้องครัวมีที่ล้างชามอัตโนมัติ

มีไมโครเวฟ

เตียงคู่ 50 RMB/วัน

เตียงเดี่ยว 80 RMB/วัน