ReadyPlanet.com
bulletระดับมัธยม
dot
มหาวิทยาลัยในไต้หวัน
dot
dot
เมืองไทเป
dot
bulletNational Zhengzhi University
bulletNational Taiwan Normal University
bulletNational Taiwan Normal University
dot
เมืองไถจง
dot
bulletFengchia University
dot
ประวัติศาสตร์จีนน่ารู้
dot
bulletราชวงศ์ต่าง ๆ ฯ
bulletการเริ่มต้นการปกครองของชนเผ่าหฺวาซย่า
bulletระบบศักดินาในราชวงศ์โจวและศึกแย่งชิงอำนาจของเหล่าเจ้านครรัฐ
bulletมหาอาณาจักรฉิน : การก่อตัวและการล่มสลาย
bulletการขยายแสนยานุภาพของอาณาจักรฮั่นตะวันตก
bulletราชวงศ์ฮั่นตะวันออก : พระญาติวงศ์และขันทีครองเมือง
dot
ข่าวสาร Update
dot
bulletสถานศึกษาในประเทศจีนที่ ก.พ.รับรอง
dot
กวีนิพนธ์จีน
dot
bulletความหมายแห่งกวีนิพนธ์จีน
bulletห้วงคำนึงยามดึก หลี่ไป๋
bulletเจวี๋ยจวี้ ตู้ฝู่
bulletถอนต้นกล้า หลี่เซิน
dot
Neighbor's Links
dot
bulletสถานีวิทยุ ซีอาร์ไอ ปักกิ่ง ภาคภาษาไทย
bulletเรียนภาษาจีนออนไลน์
bulletข่าวสารและรอบรู้เมืองจีน
bulletประเทศจีน
bulletแผนที่แสดงมหาวิทยาลัยในเมืองจีน
bulletแผนที่เมืองจีนภาคภาษาไทย
bulletแผนที่และข้อมูลมณฑลกวางตุ้ง
bulletตรวจสอบสภาพอากาศเมืองจีน
dot
Newsletter : ติดต่อรับข่าวสาร

dot
bulletZhejiang university
bulletมหาวิทยาลัยที่แพทยสภาไทยให้การรับรอง
bulletขอแนะนำแผนกภาษาจีน มหาวิทยาลัย BLCU
bulletมหาวิทยาลัย
bulletนิทานสุภาษิตจีน
bulletsummer camp China Youth University for Political Sciences
bulletx2
Fudan University

  

Fudan University 

复旦大学

 

  

คำนำ

 

          มหาวิทยาลัยฟูตันตั้งอยู่ในเมืองเซี่ยงไฮ้ซึ่งประกอบด้วยหลายชาติหลายภาษา. เซียงไฮ้เป็นส่วนหนึ่งของเมืองจีนซึ่งมีสถาบันการเรียนที่มีชื่อเสียงมากที่สุด.  มหาวิทยาลัยฟูตันถูกตั้งขี้นในปี 1905  ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง   ชื่อฟูตันหมายถึงการผลักดันไปข้างหน้าและพลังที่เกิดขึ้นตลอดไป.  มหาวิทยาลัยฟูตันอยู่ภายใต้กฎกระทรวงศึกษาธิการ.  มหาวิทยาลัยฟูตันและมหาวิทยาลัยแพทย์เซี่ยงไฮ้ได้ควบรวมกันและได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยฟูตันในเดือนเมษายน ในปี2000

 

 

 

          มหาวิทยาลัยฟูตันได้ถูกจัดให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ติดลำดับต้นๆ ของคณะและสาขาต่างๆ.  มหาวิทยาลัยประกอบด้วยคณะมนุษยศาสตร์ วารสารศาสตร์การหนังสือพิมพ์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การจัดการหรือบริหารธุรกิจ  นิเทศศาตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา แพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์  พยาบาลศาสตร์ และหลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตรต่อเนื่อง หลักสูตรอินเตอร์เนต และ โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม. 

 

          มหาวิทยาลัยฟูตันประกอบด้วย 43 คณะ  หลักสูตรปริญญาตรี 57 สาขา  หลักสูตรปริญญาโท148 สาขา  หลักสูตรปริญญาเอก 103 สาขา และ 22 สาขาของหลักสูตรต่อเนื่องปริญญาเอกด้านการสื่อสาร.  ทางมหาวิทยาลัยยังมีสถาบันวิจัย  และศูนย์กลางวิจัยการศึกษาและการร่วมมือกันระหว่างโรงพยาบาลและหน่วยแพทย์ การสอนเกี่ยวกับคลีนิกและการวินิจฉัย.  นักเรียนในมหาวิทยาลัยมีทั้งหมด 36,000 คน ระดับปริญญาตรี 13,000คน และระดับปริญญาโท 8,000 คน และนักเรียนต่างชาติ 1,800คน

 

 

 

          มหาวิทยาลัยฟูตันมีคณะที่ดีที่สุดซึ่งประกอบไปด้วยนักวิจัยสมัยใหม่และนักเรียนทุนที่มีชื่อเสียง และยังมีสมาชิก2500คนในคณะต่างๆ ซึ่งมีคณะอาจารย์ประจำและผู้ช่วยประมาณ1,300 คน ,อาจารย์แนะแนวระดับปริญญาเอก 500คน และสมาชิกของสถาบันการศึกษาจีนด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 

          มหาวิทยาลัยฟูตันกลายเป็นสถาบันการศึกษา ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลก โดยมีการแลกเปลี่ยนการศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างๆ และได้มีความร่วมมือและแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยมากกว่า200มหาวิทยาลัย รวมไปถึง Harvard University, the University of California ที่เบอร์ลี่,  Cornell University, Waseda University

 

ส่วนบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

 

ร้านขายคูปองอาหาร

 
ร้านอาหาร กว้างขวาง สะดวกสบาย ทันสมัย

 

 

 
โรงยิมเนเซียม มีอุปกรณ์บริการครบครัน  และห้องฟิตเนท เวทเทรนนิ่ง

 


หลักสูตรภาษาจีนระยะยาว

 

อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ การสอนจะสอนนักศึกษาทั้งการฟัง, พูด, อ่าน และเขียน เพื่อที่จะให้นักเรียนมีคุณภาพ โดยสถาบันจะแบ่งนักเรียนเป็น 10 ระดับ โดยดูตามความสามารถทางภาษาจีนอย่างแท้จริง แต่ละขั้นจะมีนักเรียน 15-20 คน

 

ระยะเวลาเรียน : ครึ่งปีหรือ 1ปี ปกติจะไม่เกิน 2 ปี เริ่มเรียนทุก กุมภาพันธ์และกันยายนของทุกปี

 

ระยะเวลาสมัคร : 1 มีนาคม - 10 มิถุนายน  และ  8 ตุลาคม - 10 ธันวาคม

 

คอร์สภาษาจีนสำหรับ นักศึกษาต่างชาติ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางภาษาจีนของเราจะเป็นผู้สอนการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีน ซึ่งจะสอนตามระดับความรู้ของนักเรียน เราจะจัดนักเรียนในชั้นที่แตกต่างกัน 8 ระดับแต่ละชั้นจะมีนักเรียน 15-20 คน

 • ค่าเรียน  : 21,000 หยวนต่อปี
 • ค่าสมัคร  : 410 หยวน หรือ 50 ดอลล่า
 • ตำราเรียนจ่ายตามจริง

 

 

 

 


สิ่งที่ใช้ในการสมัครเรียน

 1. สำเนาใบรับรองการศึกษาระดับ มัธยมปลายหรือสูงกว่า
 2. สุขภาพดี
 3. อายุมากกว่า 16 ปี

เอกสารการสมัคร

 1. กรอกใบสมัคร
 2. สำเนา passport
 3. เงินค่าสมัคร  50 ดอลล่า หรือ 410 หยวน

ค่าเรียน

 

ค่าสมัคร                           410   หยวน หรือ 50 ดอลล่าสหรัฐ

สำหรับเรียนภาษา            2500 หยวน สำหรับ 2 สัปดาห์

                                         2900 หยวน สำหรับ 3 สัปดาห์

                                         3300 หยวน สำหรับ 4 สัปดาห์

สำหรับการเรียนเพิ่มในแต่ละสัปดาห์จ่ายเพิ่มสัปดาห์ละ 700 หยวน ต่อคน

 

สำหรับหลักสูตรระยะสั้น 4900 ต่อเดือน

สำหรับการเรียนเพิ่มในแต่ละสัปดาห์จ่ายเพิ่มสัปดาห์ละ 700 หยวน ต่อคน

 

หมายเหตุ

 1. เราจะไม่รับสมัครหากเอกสารไม่ครบถ้วน เอกสารการสมัครและเงินค่าสมัครจะไม่คืน
 2. ทางมหาวิทยาลัยอาจจะขอเอกสารเพิ่มเติมถ้าจำเป็น
 3. ค่าสมัครจะต้องจ่ายเมื่อยื่นใบสมัคร โดยจ่ายเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค โดยสามารถส่งทางไปรษณีย์
 4. สิ่งที่ใช้ในการสมัครและระยะเวลาสมัครอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาดูในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง
 5. หากเอกสารนี้ไม่สัมพันธ์กับ เนื้อความภาษาจีน กรุณาตรวจสอบจากเนื้อความภาษาจีนอีกครั้ง

ทุนการศึกษา

          เพื่อสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติในการเรียน มหาวิทยาลัยได้จัดทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ซึ่งเป็นนักเรียนต่างชาติที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม และนักเรียนที่มีผลการเรียนโดดเด่น กรุณาเข้าไปดูในเว็บไซต์ www.fso.fudan.edu.cn สำหรับรายละเอียดการสมัคร นักเรียนต่างชาติสามารถสมัครรับทุนกับรัฐบาลจีน และทุนของรัฐบาลเซี่ยงไฮ้

 

 


 

English - Taught Master Program

 

 1. Chinese Society 2 ปี
 2. IMBA 2 ปี
 3. Chinese Politics & Diplomacy 2 ปี
 4. International Master Program (MPA, MBA, MPH, J.M)  1 ปี
 5. IMBE/ MBA หลักสูตร ปริญญาโทคู่ระหว่างมหาวิทยาลัยฟูตันและ Hamberg University 1 ปี
 6. Les-Fudan University 2 ปริญญาโท ใน Global Media and communication 2 ปี

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดในเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยฟูตันอีกครั้ง

 

ทุนการวิจัย

เรียนได้ตลอดเวลา สมัครก่อนเรียน 2 เดือน นักศึกษาสามารถจะเลือกวิชาเรียนได้ทุกวิชาจากรายวิชาของ ปริญญาโทหรือปริญญาเอก ซึ่งสามารถร่วมมือกับศาสตราจารย์จีน สำหรับหัวข้อที่ต้องการทำ หรือช่วยศาสตราจารย์ชาวจีน

 

การทำงานวิจัย

ปกติไม่เปิด วันหยุดในฤดูร้อน และฤดูหนาว ยกเว้น อาจารย์จะเห็นชอบ

 

ค่าเรียน : ศิลปศาสตร์      3,600 หยวน / เดือน

                 วิทยาศาสตร์    4,000 หยวน / เดือน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เป็น Professor หรือ associate professor
 • งานวิจัยของสถาบันการศึกษา
 • ชาวต่างชาติที่มีสุขภาพดี

เอกสารการสมัคร :

 1. ใบสมัครของมหาวิทยาลัย
 2. สำเนาหนังสือเดินทาง
 3. Centificate of Service
 4. แผนงานวิจัย
 5. ค่าสมัคร 55 USD หรือ 400 หยวน

 

 

 

 


 

 

 

Undergraduate Students: ระดับปริญญาตรี

 

ระยะเวลาเรียน : 4-5 ปี เริ่มเทอมแรกในเดือนกันยายนของทุกปี

 

ระยะเวลารับสมัคร : 1 เมษายน - 20 เมษายน ของทุกปี

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

 1. อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป
 2. จบการศึกษามัธยมปลายขึ้นไป
 3. เป็นชาวต่างประเทศที่มีสุขภาพดี

ค่าเรียน :

 • 23,000 หยวนต่อปี for humanity and social science students.
 • 26,000 หยวนต่อปี for natural science students
 • 42,000 หยวนต่อปี for medicine students
 • 25,000 หยวนต่อปี for International Chinese and English, Transnational Chinese and English, International Trade and Economy in Chinese Language undergraduate course

เอกสารในการรับสมัคร :

 1. แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย
 2. วุฒิการศึกษา (ตัวจริง แปลเป็นภาษาจีน หรือ ภาษาอังกฤษ)
 3. ผลการเรียน
 4. ผลสอบ HSK
 5. สำเนา Passport
 6. รูปถ่าย 2 นิ้ว 3 รูป
 7. ค่าสมัคร 800 หยวน

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยคัดนักศึกษาโดยการดูผลสอบเข้า ซึ่งบางคณะจะไม่มีการสอบสำหรับนักเรียนที่สมัคร Art Design Program จะเพิ่มการสอบสัมภาษณ์ความรู้เฉพาะทางกรุณาอ่านเอกสารล่าสุดของแต่ละปี

 

 


 

 

 

 

Masterdegree Students: ปริญญาโท

 

ระยะเวลาสมัคร : 1 มีนาคม - 30 เมษายน

 

เอกสารที่ใช้สมัคร :

 1. กรอกใบสมัครของมหาวิทยาลัย
 2. วุฒิการศึกษาตัวจริงหรือที่แปลเป็นภาษาจีน หรือ อังกฤษ
 3. ผลการเรียน
 4. เขียนจุดประสงค์ในการเรียน สำหรับปริญญาโทใช้ประมาณ 1,000 คำในการเขียนหรือประมาณ 1,500 คำสำหรับหลักสูตรปริญญาโท โดยใช้ภาษาจีน ประสบการณ์ทำงาน ผลงานวิจัย โครงการงานวิจัย
 5. Catalogue and abstract of published papeer, and other documents that can prove academic ability
 6. จดหมายแนะนำจากอาจารย์ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไปเป็นภาษาจีน หรืออังกฤษ
 7. ผลสอบ HSK 6 หรือเอกสารรับรองศักยภาพภาษาจีน
 8. สำเนา Passport
 9. รูปถ่าย 2 นิ้ว 3 ใบ

ค่าสมัคร : 800 หยวน

 

ค่าเรียน :

 • 26,000 หยวนต่อปี  for humanity and social science students
 • 30,000 หยวนต่อปี  for natural science students
 • 48,000 หยวนต่อปี  for medicine students

การรับสมัคร มี 3 ทาง

 1. ไม่ต้องสอบ
 2. สอบสัมภาษณ์
 3. สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์

 

รายละเอียดส่วนย่อยหลักสูตร MBA

 

http://www.fdms.fudan.edu.cn/en/fdimba/Introduction.asp

 

 


 

 

 

Doctoral Degree Programs: ระดับปริญญาเอก

 • 30000หยวนต่อปี  for humanity and social science students
 • 37000หยวนต่อปี  for natural science students
 • 54000หยวนต่อปี  for medical students

General Advanced Students

ระยะเวลาเรียนครึ่งปี หรือ 1 ปี ปกติจะไม่เกิน 2 ปี เริ่มเรียนทุก กุมภาพันธ์และกันยายน

ระยะเวลาสมัคร 8 ตุลาคม ถึง 10 ธันวาคม และ 1 มีนาคม ถึง 10 มิถุนายน

General Advanced Students สามารถเลือกเรียนวิชาหลักทุกวิชา

และจะเรียนกับนักเรียนInternational

Cultural Exchange School จะเปิดสำหรับ เป็นครอสพิเศษสำหรับนักเรียนต่างชาติเหมือน

นักเรียนที่เรียนด้าน อักษรศาสตร์จีน ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ปรัชญา และกฏหมาย 

 

 

    

 

 

                            

Tuition: Liberal Arts and Social science student 25,000 หยวน ต่อปี
Natural Sciences 30,000 
หยวน ต่อปี
Medicine 48,000 
หยวน ต่อปี
ตำราเรียน จ่ายตามจริง

 

 

   

 

 

สิ่งที่ใช้ในการสมัครเรียน

 1. สำเนาใบรับรองการศึกษาระดับ มัธยมปลายหรือสูงกว่า
 2. สุขภาพดี
 3. อายุมากกว่า 16 ปี

เอกสารการสมัคร

 1. กรอกใบสมัคร
 2. สำเนา passport
 3. สำเนาใบรับรองผลการศึกษาม.ปลาย และTranscript
 4. ผลสอบHSKระดับ 6 หรือสูงกว่า
 5. เงินค่าสมัคร  50 ดอลล่า หรือ 410 หยวน

 

   

 

Senior Advanced Students

ระยะเวลาเรียนครึ่งปีหรือ 1 ปี ปกติจะไม่เกิน 2 ปี เริ่มเรียนทุก กุมภาพันธ์และกันยายน

ระยะเวลาสมัคร 8 ตุลาคม ถึง 10 ธันวาคม และ 1 มีนาคม ถึง 10 มิถุนายน

 

นักศึกษาของ Senior Advanced สามารถจะเลือกเรียนวิชา หลักทุกวิชาของ Master's and Doctoral Programs ของหมาวิทยาลัยฟู่ตัน คุณสามารถเรียนวิชาเอกภายใต้การแนะนำของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย

 

Tuition :  Liberal Arts and Social Science Student 30,000 หยวนต่อปี

Natural Sciences 37,000 หยวนต่อปี

Medicine 54,000 หยวนต่อปี

ตำราจ่ายตามจริง

 

 

สิ่งที่ใช้ในการสมัครเรียน

 1. สำเนาใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองการศึกษาที่สูงกว่า
 2. สุขภาพดี 

เอกสารการสมัคร

 1. กรอกใบสมัคร
 2. สำเนา Passport 
 3. สำเนาใบปริญญาตรี Transcript
 4. แผนการทำงานวิจัย
 5. ผลสอบ HSK ระดับ 6 หรือสูงกว่า
 6. เงินค่าสมัคร 50 ดอลล่า หรือ 410 หยวน

Research Scholars :

 1. 3,600 ต่อเดือน for humanity and social science courses
 2. 4,000 ต่อเดือน for natural science students

เงื่อนไขการสมัครเรียน

 

 

Category of Students

Eligibility

File Requirements

Undergraduate Student

จบปริญญาตรีหรือสูงกว่า

A.  สำเนาวุฒิการศึกษา

B.  ผลการเรียน

C.  HSK certificate Level 6 (copy)

★Chinese-Japanese and Chinese

Language undergraduate program

requires only HSK level 3

Master's Candidate

 

1.  จบปริญญาตรีหรือ

สูงกว่า
2.  หากต้องการสมัครเรียน จะต้องมีประสบการณ์การทำงาน3ปี

A.  University diploma, 

Certificate of Bachelor’s  Degree

B.  University transcript 

C.  Two recommendation

letters from professor or associate professor

D.  HSK certificate Level 6 (copy)

Doctoral

Candidate

Having obtained Master's Degree

A.    Certificate of Master's Degree

B.    Master's transcript

C.    Two recommendation Letters from

professor or associate professor

D.    HSK certificate Level 6  (copy)

General Advanced Student

High school graduates or above

A.  High school diploma or above

B.  Related Transcript

C.  HSK certificate Level 6 (copy)

Senior Advanced

Student

University graduates or above

A.    University diploma

B.    Related transcript

C.    Detailed research plan

D.    HSK certificate Level 6 (copy)

Research Scholar

A.  Professor or associate professor 
B.  Research fellow of academic institute

A.  Certificate of service

B.  Research Plan

 

Language Student

อายุ16ปีขึ้นไป

 

 

 

 

 

 

การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยฟูตั้น

 

ที่พัก : หอพักนักศึกษาต่างชาติของเรามีห้องทั้งหมด 850 เตียง ซึ่งประกอบไปด้วย ห้องนอน แอร์ ทีวี โทรศัพท์ และ Internet access เคเบิล TV มีห้องครัวรวม ห้องซักผ้า

 

ห้องเดี่ยว 90 หยวน/วัน          ห้องคู่ 60 หยวน/วัน

 

นักเรียนสามารถเลือกเช่า Apartment ซึ่งอยู่ใกล้มหาวิทยาลัย ซึ่งปกติราคา 1000 หยวน/เดือน

 

 

หอพักในมหาวิทยาลัย

 

 

  

 

 

 

    

 

Standard Double Room

 

   

 

60 หยวน /คน/วัน สำหรับ นักศึกษาระยะยาว

70 หยวน/คน/วัน สำหรับนักศึกษาระยะสั้น

 

Standard Single Room

 

  

 

90 หยวน /คน/วัน สำหรับ นักศึกษาระยะยาว

100 หยวน /คน/วัน สำหรับนักศึกษาระยะสั้น

   

 

 

 

อาหาร : นักเรียนสามารถจะทานอาหารในโรงอาหาร ราคาประมาณ 30 หยวน/วัน

 

สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ : มี ซุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้มหาวิทยาลัย ธนาคาร ไปรษณีย์ และร้านหนังสือ ใกล้มหาวิทยาลัย

 

การคมนาคม : มีป้ายรถเมลล์ที่สามารถจะไปยังถนนนานจิงได้ง่าย รถสาย 4 สามารถจะไปยังสนามบินนานาชาติ Pudeng

 

          มหาวิทยาลัยส่งเสริมการกีฬาให้กับนักศึกษาโดยวลี โรงยิม ถึง 3 แห่ง สนามฟุตบอล บาสเกตบอล สนามเทนนิส

และสระว่ายน้ำกองกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งมีกิจกรรมที่มีสีสันมากมาย โดยเปิดรับนักศึกษาต่างชาติด้วย 

 

 

 

Schools and Departments

http://www.fso.fudan.edu.cn/en/majors(master).htm

Famous Buildings

 
 
 
School of Humanities
   
 Department of Chinese Language and Literature  Department of History
 Department of Philosophy  Department of Museum
 Department of Tourism  
   
 
School of Economics
   
   
School of International Relations and Public Affairs
   
   
School of Laws
   
   
School of Journalism
   
   
College of Foreign Language and Literature
   
   
Department of Sociology
   
   
Department of Arts
   
   
Department  of Mathematics
   
   
Department of Physics
   
   
Department of Chemistry
   
   
Department of Macromolecular Science
   
   
Department of Environmental Science and Engineering
   
   
School of Life Science
   
   
School of Information Science and Engineering
   
 Electronic Engineering Department  Department of Optical Science and Engineering
 Micro-Electronics Department  Computer Science and Engineering Department
 Communication Science and Engineering Dept.  Department of Computing and Information