ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาบทความ

dot
bulletระดับมัธยม
bulletBeijing Jiaotong University
dot
มหาวิทยาลัยในไต้หวัน
dot
dot
เมืองไทเป
dot
bulletNational Zhengzhi University
bulletNational Taiwan Normal University
bulletNational Taiwan Normal University
dot
เมืองไถจง
dot
bulletFengchia University
dot
ประวัติศาสตร์จีนน่ารู้
dot
bulletราชวงศ์ต่าง ๆ ฯ
bulletการเริ่มต้นการปกครองของชนเผ่าหฺวาซย่า
bulletระบบศักดินาในราชวงศ์โจวและศึกแย่งชิงอำนาจของเหล่าเจ้านครรัฐ
bulletมหาอาณาจักรฉิน : การก่อตัวและการล่มสลาย
bulletการขยายแสนยานุภาพของอาณาจักรฮั่นตะวันตก
bulletราชวงศ์ฮั่นตะวันออก : พระญาติวงศ์และขันทีครองเมือง
dot
ข่าวสาร Update
dot
bulletสถานศึกษาในประเทศจีนที่ ก.พ.รับรอง
dot
กวีนิพนธ์จีน
dot
bulletความหมายแห่งกวีนิพนธ์จีน
bulletห้วงคำนึงยามดึก หลี่ไป๋
bulletเจวี๋ยจวี้ ตู้ฝู่
bulletถอนต้นกล้า หลี่เซิน
dot
Neighbor's Links
dot
bulletสถานีวิทยุ ซีอาร์ไอ ปักกิ่ง ภาคภาษาไทย
bulletเรียนภาษาจีนออนไลน์
bulletข่าวสารและรอบรู้เมืองจีน
bulletประเทศจีน
bulletแผนที่แสดงมหาวิทยาลัยในเมืองจีน
bulletแผนที่เมืองจีนภาคภาษาไทย
bulletแผนที่และข้อมูลมณฑลกวางตุ้ง
bulletตรวจสอบสภาพอากาศเมืองจีน
dot
Newsletter : ติดต่อรับข่าวสาร

dot
bulletZhejiang university
bulletมหาวิทยาลัยที่แพทยสภาไทยให้การรับรอง
bulletขอแนะนำแผนกภาษาจีน มหาวิทยาลัย BLCU
bulletมหาวิทยาลัย
bulletนิทานสุภาษิตจีน
bulletsummer camp China Youth University for Political Sciences
bulletx2
Mid-level Chinese Language

1.  BRIEF INTRODUCTION

ระยะเวลาของการเรียนของภาษาจีนขั้นพื้นฐาน 1 ปี โดยมีการเรียนการสอน 32 สัปดาห์ โดยสอน 2 เทอม ภายในคอร์สประกอบไปด้วย การอ่านภาษาจีนระดับกลาง การพูดภาษาจีนระดับกลาง การฟังภาษาจีนระดับกลาง มีการสอบปลายภาคในทุกๆ เทอม การสอบกลางเทอมจะมีขึ้นในสัปดาห์ที่ 10 ของทุกๆ เทอม และสอบปลายภาคในสัปดาห์ที่ 20 ของทุกๆ เทอม

2.  COURSE INTRODUCTION

2.1  INTENSIVE READING OF MID-LEVEL CHINESE LANGUAGE เป็นคอร์สของภาษาจีนระดับกลาง เพื่อฝึกบทเรียนการเข้าใจในการใช้ทักษะภาษา โดยใช้เวลาเรียน 180 ชั่วโมง โดยการฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน และสอนความรู้ทางวัฒนธรรม พัฒนาความสามารถการฟัง การอ่านเพื่อความคล่องแคล่วในการเขียนหรือการพูดแสดงความหมายโดยใข้กลุ่มคำวลีและประโยค เพื่อนักเรียนจะได้รู้สึกมีอิสระที่จะจัดการภาษาจีนในการเรียนในชีวิตประจำวันและการอยู่และการทำงาน การสอนจะประกอบไปด้วยการเรียน บทความหรืองานเขียนของผู้ที่มีชื่อเสียงในหลาย ๆ แบบซึ่งจะนำไปสู่ความเข้าใจพื้นฐานของความรู้ทางวัฒนธรรม อธิบายโครงสร้างของไวยากรณ์ ในบทความและทำแบบฝึกหัดด้วยการเขียน และพูด วิธีการสอนจะใช้การทำแบบฝึกหัดในหลายรูปแบบเพื่อพัฒนาการเข้าใจในคำศัพท์ และกลุ่มคำที่ได้เรียนมา

2.2  MID-LEVEL ORAL CHINESES LANGUAGE เป็นคอร์สของภาษาจีนระดับกลาง เพื่อฝึกบทเรียนการเข้าใจในการใช้ทักษะการพูด โดยใช้เวลาเรียน 126 ชั่วโมง ฝึกฝนพัฒนาความสามารถนักเรียนในการเข้าใจการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน การสอนจะทำให้นักเรียนเชี่ยวชาญคำวลีประโยค ที่เป็นประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน และนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างชำนาญ วิธีการสอน โดยการทำแบบฝึกหัดในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น 2.3  THE VISUAL LISTENING LESSON OF MID-LEVEL CHINESE LANGUAGE เป็นคอร์สของภาษาจีนระดับกลาง เพื่อฝึกบทเรียนการเข้าใจในการใช้ทักษะภาษา โดยใช้เวลาเรียน 126 ชั่วโมง โดยการฟังเทปและดูวีดีโอ เพื่อพัฒนาการฟังและได้ทราบถึงสถานที่และวัฒนธรรมของจีนในเวลาเดียวกันก็ปรับปรุงความสามารถในการติดต่อสื่อสารที่ถูกต้องวิธีการสอนคือดูวีดีโอและอาจารย์จะเป็นผู้ตรวจสอบความเข้าใจที่นักเรียนได้รับมีการตั้งคำถามให้ตอบ และอภิปราย โดยอาจารย์จะเป็นผู้อธิบายไวยากรณ์ด้วยการใช้คำพูดที่เข้าใจง่าย 2.4  EXTENSIVE READING OF CHINESE LANGUAGE เป็นคอร์สของภาษาจีนระดับกลาง เพื่อฝึกบทเรียนของทักษะการอ่าน โดยใช้เวลาเรียน 126 ชั่วโมง โดยการฝึกฝนทักษะการอ่านเทคนิคการอ่านข่าว นักเรียนสามารถจะได้ความคิดเกี่ยวกับการทำธุรกิจโดยการอ่านข่าาวและจดหมายอ่านข่าวทั่วไปรายงานบทความวิทยาศาสตร์และบทความจากสิ่งที่น่าสนใจทั่ว ๆ ไปการสอนจะให้อ่านบทความจากหลาย  เรื่องหลายแบบ ทั้งในด้านการเมืองเศรษฐกิจ เทคโนโลยี ประวัติศาสตร์ วิธีการสอนคือนักเรียนอ่าน ตำราภายใต้การชี้นำของอาจารย์ และทำแบบฝึกหัดจากการอ่านในเรื่องในมุมมองที่ถูกและผิดตอบคำถามตามตัวเลือกโดยอาจารย์สามารถอธิบายวิธีการทำความเข้าใจต่อบทความต่าง ๆ และอธิบายความหมายของบทความนั้น ๆ2.5  Chinese Language Writing เป็นคอร์สของภาษาจีนระดับกลาง เพื่อฝึกบทเรียนของทักษะการเขียน โดยใช้เวลาเรียน 72 ชั่วโมง โดยมีหลักสูตรการสอน ให้นักเรียนมีความชำนาญในการใช้กลุ่มคำวลี คำศัพท์ และโครงสร้างไวยากรณ์ในการเขียน การสอนจะเน้นให้ทำแบบฝึกหัดในการเขียนบทความต่าง ๆ โดยมีตัวอย่างของบทความนักเรียนเก่าเป็นตัวอย่าง วิธีการสอน จะทำให้นักเรียน เรียนรรู้รูปแบบของบทความใหม่ ๆ โดยการทำแบบฝึกหัดโดยมีอาจารย์คอยให้คำแนะนำ

3.  TEACHING MATERIALS AND PRESSES

 

MID-LEVEL,

FIRST PART

 

INTENSIVEREADING

 

“Chinese Language Courses” 3rdVolume 

(First Part) (Beijing Language andCulture University Press)

 

WRITING

 

“Chinese Language Writing” (First Part)

(Beijing Language and CultureUniversity Press)

 

ORAL LANGUAGE

 

“Mid-Level Oral Chinese Language”

(First Part) (Beijing University Press)

 

LISTENING

 

“Mid-Level Chinese Language Listening Courses”

(First Part) (Beijing University Press)

 

READING

 

“The Introduction of Modern Chinese Language Reading” (Modern Press)

 

 

MID-LEVEL,

SECOND PART

 

INTENSIVEREADING

 

“Chinese Language Courses” 3rdVolume 

(Second Part) (Beijing Language andCulture University Press)

 

WRITING

 

“Chinese Language Writing” (Second Part)

(Beijing Language and CultureUniversity Press)

 

ORAL LANGUAGE

 

“Mid-Level Oral Chinese Language”

(Second Part) (Beijing UniversityPress)

 

LISTENING

 

“Mid-level Chinese Language Listening Courses”

(Second Part) (Beijing UniversityPress)

 

READING

 

“Mid-level Chinese Language Reading

(Beijing Language and CultureUniversity Press)