ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาบทความ

dot
bulletระดับมัธยม
bulletBeijing Jiaotong University
dot
มหาวิทยาลัยในไต้หวัน
dot
dot
เมืองไทเป
dot
bulletNational Zhengzhi University
bulletNational Taiwan Normal University
bulletNational Taiwan Normal University
dot
เมืองไถจง
dot
bulletFengchia University
dot
ประวัติศาสตร์จีนน่ารู้
dot
bulletราชวงศ์ต่าง ๆ ฯ
bulletการเริ่มต้นการปกครองของชนเผ่าหฺวาซย่า
bulletระบบศักดินาในราชวงศ์โจวและศึกแย่งชิงอำนาจของเหล่าเจ้านครรัฐ
bulletมหาอาณาจักรฉิน : การก่อตัวและการล่มสลาย
bulletการขยายแสนยานุภาพของอาณาจักรฮั่นตะวันตก
bulletราชวงศ์ฮั่นตะวันออก : พระญาติวงศ์และขันทีครองเมือง
dot
ข่าวสาร Update
dot
bulletสถานศึกษาในประเทศจีนที่ ก.พ.รับรอง
dot
กวีนิพนธ์จีน
dot
bulletความหมายแห่งกวีนิพนธ์จีน
bulletห้วงคำนึงยามดึก หลี่ไป๋
bulletเจวี๋ยจวี้ ตู้ฝู่
bulletถอนต้นกล้า หลี่เซิน
dot
Neighbor's Links
dot
bulletสถานีวิทยุ ซีอาร์ไอ ปักกิ่ง ภาคภาษาไทย
bulletเรียนภาษาจีนออนไลน์
bulletข่าวสารและรอบรู้เมืองจีน
bulletประเทศจีน
bulletแผนที่แสดงมหาวิทยาลัยในเมืองจีน
bulletแผนที่เมืองจีนภาคภาษาไทย
bulletแผนที่และข้อมูลมณฑลกวางตุ้ง
bulletตรวจสอบสภาพอากาศเมืองจีน
dot
Newsletter : ติดต่อรับข่าวสาร

dot
bulletZhejiang university
bulletมหาวิทยาลัยที่แพทยสภาไทยให้การรับรอง
bulletขอแนะนำแผนกภาษาจีน มหาวิทยาลัย BLCU
bulletมหาวิทยาลัย
bulletนิทานสุภาษิตจีน
bulletsummer camp China Youth University for Political Sciences
bulletx2
Zhongshan School of Medicine of Sun Yat-sen University

 

 
  Zhongshan Medicine Sciences University ก่อตั้งปี 1866 มีประวัติทางด้านการศึกษามากกว่า140ปี ได้ควบรวมกับ Sun Yat-sen University เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ และเชิดชู ดร. ซุน ยัตเซ็น บิดาแห่งจีนใหม่
 
  Zhongshan School of Medicine of Sun Yat-sen University ตั้งอยู่ในวิทยาเขตเหนือของมหาวิทยาลัยซุนยัตเซ็น ที่มีความเขียวชะอุ่มและร่มรื่น ทางมหาวิทยาลัยมีโรงพยาบาลในเครือทั้งหมด 8 โรงพยาบาล ระดับAAA กว่า10,000เตียง เพื่อรองรับคนไข้และเป็นสถานที่เรียนสำหรับนักศึกษาแพทย์ รวมถึงศูนย์รักษามะเร็ง โรงพยาบาลจักษุ ดังต่อไปนี้
 
Sun Yat-sen University First affiliated Hospital ( AAA Hospital - Top Level in China )
Sun Yat-sen University Second affiliated Hospital   ( AAA Hospital - Top Level in China )
Sun Yat-sen University Third affiliated Hospital ( AAA Hospital - Top Level in China )
Sun Yat-sen University Fourth affiliated Hospital ( AAA Hospital - Top Level in China )
Sun Yat-sen University Fifth affiliated Hospital ( AAA Hospital - Top Level in China )
Sun Yat-sen University Cancer affiliated Hospital ( AAA Hospital - Top Level in China )
Sun Yat-sen University Opthamologic Hospital ( AAA Hospital - Top Level in China )
Sun Yat-sen University Stomatology Hospital ( AAA Hospital - Top Level in China )
 
รับนักเรียน / ปี หลักสูตร / ปี รับเข้าเรียน ค่าเล่าเรียน / ปี ค่าหอพักแบบห้องคู่ / ปี ค่าอาหาร / ปี ค่าประกันสุขภาพ / ปี ค่าหนังสือ / ปี
60 6 กันยายนเท่านั้น 170,000 40,000* 6,000 3,000 5,000
 สกุลเงิน : บาท
 
* หอพักภายในมหาวิทยาลัย - International Student Dormitory (ISD)
* หอพัก มีห้อน้ำ แอร์ปรับอากาศ ภายในห้อง (North Campus)
** ค่าใช้จ่ายคำนวนจาก 5บาท / หยวน
 
  ทางมหาวิทยาลัยมีห้องทดลองและห้องวิจัยที่มีอุปกรณ์ครบครันและทันสมัย ได้มาตรฐานสากลโดยมีห้องทดลองใหญ่ 6 แห่งที่ได้รับแการแต่งตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ ห้องทดลองอีก 3 แห่งได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข และอีก 10 แห่งได้รับการรับรองจากมณฑลกวางตง ทางด้านหอสมุดมหาวิทยาลัยซุนยัตเซ็น มีห้องสมุดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางรวบรวมเอกสารทางการศึกษาในระดับปริญญามากที่สุดในแถบจีนใต้ ซึ่งเป็น1ในศูนย์การศึกษาใหญ่ 7 แห่งของประเทศจีน นอกจากนี้ยังมีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงเชื่อมโยงทั้งในอาคารเรียน อาคารสำนักงานในเขตมหาวิทยาลัย หอพักและที่พักบุคคลากร ซึ่งเป็นเครือข่ายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจีนใต้
 
การรับนักเรียนเข้าเรียนคณะแพทย์ศาสตร์
 
  เปิดรับสมัครนักเรียนมัธยมปลาย เข้าศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี ภาคภาษาอังกฤษ
  1. ยื่นผลการเรียนมัธยมปลาย
  2. สำเนาพาสปอร์ต
  3. ใบสมัคร
ได้ตั้งแต่บัดนี้