ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาบทความ

dot
bulletระดับมัธยม
bulletBeijing Jiaotong University
dot
มหาวิทยาลัยในไต้หวัน
dot
dot
เมืองไทเป
dot
bulletNational Zhengzhi University
bulletNational Taiwan Normal University
bulletNational Taiwan Normal University
dot
เมืองไถจง
dot
bulletFengchia University
dot
ประวัติศาสตร์จีนน่ารู้
dot
bulletราชวงศ์ต่าง ๆ ฯ
bulletการเริ่มต้นการปกครองของชนเผ่าหฺวาซย่า
bulletระบบศักดินาในราชวงศ์โจวและศึกแย่งชิงอำนาจของเหล่าเจ้านครรัฐ
bulletมหาอาณาจักรฉิน : การก่อตัวและการล่มสลาย
bulletการขยายแสนยานุภาพของอาณาจักรฮั่นตะวันตก
bulletราชวงศ์ฮั่นตะวันออก : พระญาติวงศ์และขันทีครองเมือง
dot
ข่าวสาร Update
dot
bulletสถานศึกษาในประเทศจีนที่ ก.พ.รับรอง
dot
กวีนิพนธ์จีน
dot
bulletความหมายแห่งกวีนิพนธ์จีน
bulletห้วงคำนึงยามดึก หลี่ไป๋
bulletเจวี๋ยจวี้ ตู้ฝู่
bulletถอนต้นกล้า หลี่เซิน
dot
Neighbor's Links
dot
bulletสถานีวิทยุ ซีอาร์ไอ ปักกิ่ง ภาคภาษาไทย
bulletเรียนภาษาจีนออนไลน์
bulletข่าวสารและรอบรู้เมืองจีน
bulletประเทศจีน
bulletแผนที่แสดงมหาวิทยาลัยในเมืองจีน
bulletแผนที่เมืองจีนภาคภาษาไทย
bulletแผนที่และข้อมูลมณฑลกวางตุ้ง
bulletตรวจสอบสภาพอากาศเมืองจีน
dot
Newsletter : ติดต่อรับข่าวสาร

dot
bulletZhejiang university
bulletมหาวิทยาลัยที่แพทยสภาไทยให้การรับรอง
bulletขอแนะนำแผนกภาษาจีน มหาวิทยาลัย BLCU
bulletมหาวิทยาลัย
bulletนิทานสุภาษิตจีน
bulletsummer camp China Youth University for Political Sciences
bulletx2
Xiamen University

  XIAMEN UNIVERSITY

 

厦门大学

 

           

            มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1921 โดยชาวจีนโพ้นทะเลที่มีชื่อเสียง ชื่อ Mr.Tan KahKee เป็นมหาวิทยาลัยแรกที่ก่อตั้งโดยชาวจีนโพ้นทะเล และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีนที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยตั้งอยู่บนพื้นที่ กว่า 2,000 ไร่ในมณฑลฝูเจี้ยนประกอบไปด้วย 43 คณะ อันได้แก่ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการ ศิลปะ และศึกษาศาสตร์ มีปริญญาตรี 71 สาขา ปริญญาโท 150 สาขา  4Professional MastersDegree Program และ 87 Ph.D. programs, and post-doctoral research centersestablished in the 12 first-class disciplines

          มหาวิทยาลัยมีเจ้าหน้าที่และคณาจารย์ที่ปฏิบัติงานอยู่ถึง 4,500 คน รวมทั้ง มีอาจารย์ศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ รวมทั้งนักวิจัยที่ทำงานเต็มเวลาอยู่ถึง 1,100 ท่าน  มีอาจารย์ระดับปริญญาเอกอยู่ถึง 334 ท่านคิดเป็น 60 % อาจารย์แต่ละท่านมีอายุต่ำกว่า 45 ปี

 

 

             

            ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีนักศึกษา 25,000 คนมีผู้ที่เรียนจบระดับปริญญาตรีถึง 15,813 คน จบระดับปริญญาโท ถึง 6,327 คน เรียนจบปริญญาเอกถึง 1,060 คน มีนักศึกษาต่างชาติถึง 847 คน

 

          มหาวิทยาลัยมีห้องสมุดที่มีตำราต่าง ๆ อยู่มากกว่า 2,650,000 เล่ม และมหาวิทยาลัยได้ใช้เงินถึง 500,000,000 หยวนในการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนและการทำงานวิจัยต่าง ๆ และมหาวิทยาลัยยังมีระบบข้อมูลข่าวสารทางอินเตอร์เนทความเร็วสูงที่มีความก้าวล้ำทางเทคโนโลยี

           มหาวิทยาลัยมีศูนย์การสอนนักศึกษาต่างชาติที่เรียกว่า Overseas Education College (OEC) ก่อตั้งในปี ค.ศ.1956 ซึ่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพการสอนอยู่ในระดับสูงซึ่งเป็นศูนย์การสอนนักศึกษาต่างชาติที่เก่าแก่ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการจีน ซึ่งรับนักศึกษาจากทางยุโรป อเมริกาและเอเชีย

 

           เรียนภาษาจีน ศึกษาต่อประเทศจีน เรียนภาษาจีน ศึกษาต่อประเทศจีน เรียนภาษาจีน ศึกษาต่อประเทศจีน เรียนภาษาจีน ศึกษาต่อประเทศจีน เรียนภาษาจีน ศึกษาต่อประเทศจีน เรียนภาษาจีน ศึกษาต่อประเทศจีน เรียนภาษาจีน ศึกษาต่อประเทศจีน เรียนภาษาจีน ศึกษาต่อประเทศจีน เรียนภาษาจีน ศึกษาต่อประเทศจีน เรียนภาษาจีน ศึกษาต่อประเทศจีน เรียนภาษาจีน ศึกษาต่อประเทศจีน

 

 

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (ระยะสั้น)

ศาสตราจารย์ทางด้านภาษาจีนของเราวางหลักสูตรการเรียนการสอนดังนี้ Chinese listening, speaking, reading และwriting ซึ่งจะมีการแบ่งนักเรียนเป็น 12 ระดับ จำนวนของนักเรียนแต่ละห้องมี 15-20 คน ทุกๆปีจะมีนักเรียนต่างชาติมาเรียนกว่า 100 คน ซึ่งมาจากญี่ปุ่น เกาหลี อเมริกา อินโดนีเซีย เยอรมันฝรั่งเศส เป็นต้นซึ่งมีประเทศต่างๆ กว่า 30 ประเทศ

 

Short-term Student

 • 1 สัปดาห์ 1,200 หยวน                                                                                     
 • 2 สัปดาห์ 2,000 หยวน                                                              
 • 4 สัปดาห์ 3,200 หยวน
 • มากกว่า 4 สัปดาห์ ค่าเรียนจ่ายเพิ่มสัปดาห์ละ 600 หยวน
 • เรียนเป็นกลุ่มสามารถจัดได้ตลอดปี โดยตารางการเรียนปรับได้ตามผู้เรียน และรับสมัครกลุ่มละ 10 คนขึ้นไป
 • อัตราค่าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษจ่ายมากกว่า หลักสูตรภาษาจีน 30 %
 • ค่าสมัคร 240 หยวน

หลักสูตรระดับปริญญา

 

 ค่าสมัคร 400 หยวน

 

 

 

หลักสูตร/ปี

Humannity

Science,Enginerring,Management
Economic,Law and the Arts

แพทย์แผนจีน

ปริญญาตรี

18,000

20,000

18400

ปริญญาโท

20,000

24,000

 

ปริญญาเอก

24,000

32,000

 

General Advaced

16,000

18,000

 

Senior Advanced

20,000

24,000

 

เรียนภาษา

16,000

 

 

 

ช่วงเวลาที่เปิดเรียน

·                     ระหว่างวันที่ พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม ของทุกปี (เดือน)

·                     ระหว่างกลางเดือนกรกฎาคม ถึง กลางเดือนสิงหาคมของทุกปี (สัปดาห์)

·                     หากจัดเป็นหมู่คณะ  สามารถจัดเวลาตามข้อตกลงของทั้งสองฝ่าย

การจัดหลักสูตร

·                     ภาคเช้า ภาษาจีน

o        ศึกษาความรู้พื้นฐานภาษาจีน

o        มีบทสนทนาภาษาจีนเป็นหลัก

o        ประกอบกับการฟัง การอ่าน การเขียนเป็นต้น

·                     ภาคบ่าย  

o        บรรยายวิชาประวัติศาสตร์

o        วัฒนธรรม

o        เศรษฐกิจของจีน 

o        สนุกกับดนตรีประจำชาติจีน

o        การเขียนพู่กันจีน

o        การวาดภาพจีน 

o        มวยจีน (กังฟู)

·                     กิจกรรมและการท่องเที่ยว 

o        ชมเกาะต่าง ๆ ของเซี่ยเหมิน ได้แก่เกาะกู่ลั่งอวี่ เป็นต้น

o        ชมจุดท่องเที่ยวจี๋เหม่ย เฉวียนโจว(จัดตามเวลาศึกษา ไม่เพิ่มค่าใช้จ่าย)

o        ระหว่างอยู่เซี่ยเหมินอาจจัดนำเที่ยวเขาอู่อี๋ซาน(นักศึกษาออกค่าใช้จ่ายเอง)

การรับสมัคร

·                     สมัครก่อนเปิดชั้นเรียน 1 เดือน 

·                     ชาวต่างชาติในเซี่ยเหมินที่ได้รับอนุญาตให้พำนักในประเทศจีนแล้วสมัครได้โดยตรง

 

หลักสูตรภาษาจีนระยะยาว 

          แบ่งนักเรียนออกเป็น 20 ชั้น โดยการสอน(ฟังและเขียน) ปกติจะแบ่งเป็น

  • ระดับต้น 18 ชั้น
  • ระดับกลาง 6 ชั้น
  • ระดับ สูง 2ชั้น

          เริ่มเรียนเช้า    8.00-11.30    วันจันทร์ถึงศุกร์

          เริ่มเรียนบ่าย 14.30-17.30    วันจันทร์ถึงศุกร์

  • เรียนภาษาท้องถิ่น มวยจีน ฝึกการใช้ภาษาจีนธุรกิจสื่อสาร เรียนวัฒนธรรมจีนและอื่นๆ (โดยไม่เสียค่าเรียนเพิ่ม)

 

 

 

  

 

                         

 

หลักสูตรภาษาจีนระยะยาว   : การเรียน  1 เทอมถึง 2 ปี  สัปดาห์ละ 20 คาบเรียน

หลักสูตรวิชา    การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน

       

การศึกษา 

          จัดเข้าชั้นเรียนตามระดับความรู้ภาษาจีนของนักศึกษา ชั้นละประมาณ 20  คน  นักศึกษาเลือกเรียนวิชาที่ต้องการได้ตามระดับความรู้ของตน

       

หลักสูตรพิเศษ 

          การออกเสียงภาษาจีน  อักษรจีน  ไวยากรณ์จีน  ศัพท์ภาษาจีน  สอนพิเศษเพื่อสอบวัดระดับภาษาจีน ( HSK) บทสนทนาเศรษฐกิจการค้า   ภาษาฮกเกี้ยน  สภาพประเทศจีน  สภาพเศรษฐกิจจีน  เค้าโครงวัฒนธรรมจีน จารีตประเพณีจีน  เปรียบเทียบวัฒนธรรมจีน-ต่างประเทศ   การแปล  บทคัดเลือกวรรณกรรมจีนแห่งยุค  บรรยายพิเศษวัฒนธรรมต่าง ๆ ของจีน  ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของจีน  วาดภาพและเขียนอักษรด้วยพู่กันจีน   ดนตรีจีน หมากล้อม เป็นต้น

       

กิจกรรมบันเทิงและกีฬา 

          ชมมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน  สถานที่ทางประะวัติศาสตร์ที่มีชื่อของนครเซี่ยเหมิน  สถาบันจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทุกเทอมการศึกษา ได้แก่งานสังสรรค์ยามค่ำ การแข่งขันภาษาจีน   การแข่งขันกรีฑา   การแข่งขันฟุตบอล เป็นต้น

       

ปฏิบัติการด้านภาษา

          จัดเยี่ยมชมเมืองต่าง ๆ รอบนครเซี่ยเหมิน และเมืองประวัติศาสตร์ที่มีชื่อทางวัฒนธรรม   สถานท่องเที่ยวที่สวยงาม ( นักศึกษาออกค่าใช้จ่ายเอง)

 

การมอบวุฒิบัตร         

          วุฒิบัตรจบการศึกษาจากสถาบันศึกษาศาสตร์โพ้นทะเลมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน

       

การย้ายโอนการศึกษา 

          นักศึกษาที่เรียนพิเศษระยะยาว หากจะขอย้ายโอนเป็นนักศึกษาระดับอนุปริญญาหรือนักศึกษาภาคปกติ  จักต้องได้รับการอนุมัติจากสำนักทะเบียนที่รับสมัครนักศึกษา และทำเรื่องโอนย้าย  วิชาที่เคยเรียนและสอบผ่าน   เมื่อได้รับการรับรองและเพิ่มค่าเรียนแล้ว โอนเป็นหน่วยกิตได้

การรับสมัคร

 • การศึกษาภาคฤดูใบไม้ผลิ   รับสมัครทุกปี ระหว่างเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนมกราคมของปีถัดไป
 • การศึกษาภาคฤดูใบไม้ร่วง   รับสมัครทุกปี ระหว่างเดือนมีนาคมถึงปลายเดือนกรกฎาคม

การลงทะเบียน

 • ภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ   กุมภาพันธ์ของทุกปี (กำหนดเวลาแน่นอนในเอกสารแจ้งรับ นักศึกษา)
 • ภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง   กันยายนของทุกปี  (กำหนดเวลาแน่นอนในเอกสารแจ้งรับนักศึกษา)

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1.       ใบสมัครของนักศึกษาต่างชาติมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน

2.       สำเนาหนังสือเดินทาง

3.       วุฒิบัตรหรือหลักฐานรับรองระดับการศึกษาครั้งสุดท้าย

 

ค่าลงทะเบียนสมัคร 

          50 ดอลลาร์สหรัฐ ( ชำระพร้อมค่าเล่าเรียนเทอมที่ 1 ในวันลงทะเบียนเป็นนักศึกษา)

 

ค่าเล่าเรียน 

          คิดเป็นเทอมการศึกษา เทอมละ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ

 

ค่าตำราเรียน 

          ประมาณ 20 ดอลลาร์สหรัฐต่อเทอม (นักศึกษาต้องชำระเอง)

 

ค่าอาหาร    

          บริเวณหอพักนักศึกษามีห้องอาหารสำหรับบริการนักศึกษาต่างชาติ หรือจะไปทานในห้องอาหารนักศีกษาจีนก็ได้     ค่าอาหารเดือนละ 60 ดอลลาร์สหรัฐ

 

เงินค่าประกันสุขภาพ

          เทอมละ 6-16  ดอลลาร์สหรัฐ  ปีละ 10-20 ดอลลาร์สหรัฐ  (ค่าประกันสุขภาพแตกต่างกันตามอายุนักศึกษา ชำระพร้อมกันในวันลงทะเบียน)

 

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

          ค่าใช้จ่ายรักษาโรคที่นอกเหนือจากค่าประกันสุขภาพ   และค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่กำหนด   นักศึกษาต้องชำระเอง

 

ค่าลงทะเบียน

 • Long-term foreign students 50 USD
 • Short-term foreign students 30 USD (น้อยกว่า 1 เทอม)
 •  “ภาษาจีน” หลักสูตรอนุปริญญา และ  หลักสูตรมหาวิทยาลัย

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

 • ค่าหนังสือ ประมาณ 100 USD ต่อปี
 • ค่าอาหารประมาณ 60 USD ต่อเดือน ซึ่งหาซื้ออาหารได้ที่ร้านค้าสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 

ขั้นตอนการสมัคร(หลักสูตรภาษาจีน)

เทอมฤดูใบไม้ร่วงจะเริ่มใน 12 กันยายน 2005 ถ้าคุณต้องการเรียนภาษาจีนกับเรา กรุณาสมัครก่อนวันปิดรับสมัครในวันที่12 สิงหาคม 2005

1.       กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร และค่าสมัครและสำเนาหนังสือเดินทางโดยทาง e-mail แล้วเราจะติดต่อกลับหรือติดต่อเราได้ 24 ชั่วโมงที่เบอร์ 0086-592-2186211

2.       ทางมหาวิทยาลัยจะจัดส่ง JW202 และใบตอบรับเข้าเป็นนักศึกษากลับไปภายใน เดือน

หลักสูตรภาษาจีนระยะยาว

          สำหรับผู้ที่จะเรียนระยะยาวคือ ครึ่งปีหรือ ปี โดยปกติไม่เกิน ปี เทอมฤดูใบไม้ร่วงของเราจะเริ่มในวันที่ 12กันยายน 2005 ระยะเวลาสมัครคือ มี.ค. ถึง 30 กรกฎาคม 

เงื่อนไขการรับสมัคร

1.       ผู้สมัครอายุตั้งแต่ 18-55 ปี สุขภาพดี

2.       จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย

การสมัคร

1.       กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร

2.       สำเนาหนังสือเดินทางหรือสแกนส่งมาทางเมล ส่งมาที่ overseas student office of Xiamen University

3.       ทางมหาวิทยาลัยจะจัดส่ง JW202 ไปให้ภายใน เดือนนับจากเราได้รับใบสมัคร

4.       ผู้สมัครจะต้องไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลที่ประเทศของตน

5.       นำเอกสารข้อ4และไปติดต่อขอทำวีซ่าที่สถานกงศุล

การเข้ามหาวิทยาลัย

ทางมหาวิทยาลัยจะจัดส่งรถไปรับนักศึกษาที่สนามบิน โดยนักศึกษาจะต้องแจ้ง วันเวลา เที่ยวบินที่แน่นอน มาที่เรา ค่าบริการ 60 หยวน ซึ่งค่าบริการของรถแท็กซี่ก็ราคา 60 หยวน หรือนักศึกษานั่งรถโดยสารประจำทาง หมายเลข 27 หรือ37 จากสนามบิน ถึงสถานีรถไฟ และขึ้นรถโดยสารสาย 1 ,21 ,17 มาลงที่มหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 หลักสูตรปริญญาตรี

ระยะเวลาเรียน 4 ปี เรียน 160 หน่วยกิต

หากเรียนอนุปริญญา 2 ปี เรียน 80 หน่วยกิต

วิชาที่เปิดสอน Chinese language, Business Chinese and Chinese Culture

 

Main courses of Chinese Major: Chinese Language, Oral Chinese, Listening, Reading Comprehension (all include 3 levels: elementary, intermediate and advanced) Business Chinese: Basic Principles of Economics, Practices of International Trade, Survey of China's Economy, International Trade, International Finance, Currency and Banking, Marketing, Management, China's Economic Laws on Foreign Affairs, International Economic Laws, Translation, etc. 
Chinese Culture: Selected Reading of Contemporary Chinese Literature, Brief History of Modern and Contemporary Chinese Literature, Brief History of Ancient Chinese Literature, Selection Reading of Ancient Chinese Literature, Brief History of Ancient Chinese History, History of Modern and Contemporary China, Introduction to Chinese Culture, Comparative Study of Chinese and Foreign Cultures, Chinese Ethnic Groups and Folk Customs, Translation, Lectures on Cultural Topics, etc.

Conferment of degree and diploma 
Degree: BA (Undergraduate) 
Diploma: Graduation Certificate for Chinese Language Major of Xiamen University (Junior College Program, or Undergraduate Program) 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เป็นชาวต่างชาติ อายุ 18 ปีขึ้นไป สุขภาพดี

2.จบการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า

3.ภาพถ่ายสี พื้นหลัง ขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1.สำเนาวุฒิการศึกษาและผลการเรียน (กรณีกำลังจะจบมัธยมปลายให้ทางสถาบันออกเอกสารรับรองแทน)

2.สำเนาพาสพอร์ท

3.สำเนาผลสอบ HSK 5

ค่าสมัคร

400 หยวน จ่ายเฉพาะเทอมแรกที่เข้าเรียนเท่านั้น

ค่าเรียน

8000 หยวน/เทอม (สำหรับ ปี1-2)

90000 หยวน/เทอม (สำหรับปี3-4)

สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้ ไม่ต้องเรียนในปีที่1หรือ2

1.นักศึกษาต้องมีผลสอบ HSK 5 เพื่อเข้าปีที่ 1

2.ถ้ามี HSK3 จะต้องเรียนภาษาจีน 1 ปี และสอบวัดระดับ HSK 5 ให้ผ่าน เพื่อเข้าปีที่ 1

INTERNATIONAL MASTER PROGRAM(English as the teaching language)

 

COLLEGES/SCHOOLS

PROGRAMME NAME

DEGREE AWARDED

School of Humanities

Chinese Culture

Master of Arts

School of Law Chinese Civil and Commercial Law Master of Law
School of Economics Chinese Economy Master of Economics
School of Life Sciences Biochemistry and Molecular Biology Master of Science
College of Oceanography and Environmental Science Marine Affairs Master of Science
College of Chemistry and Chemical Engineering Chemical Engineering Master of Engineering

 

 

ระยะเวลาเรียน: เรียนเต็มเวลา 2 ปี Teaching language : สอนด้วยภาษาอังกฤษ

ช่วงเวลาเปิดเทอมที่1: เปิดเทอมในช่วงฤดูใบไม้ร่วงเท่านั้น

ค่าเรียน: 72,000 หยวน ตลอดหลักสูตร

( หลักสูตรวัฒนธรรมจีน: 60,000หยวน ตลอดหลักสูตร)

Minimum viable number of candidates: 5

ปฎิทินการศึกษา:

1 st Semester: ฤดูใบไม้ร่วง กลางเดือน ก.ย.-กลางเดือน ม.ค.

2 nd Semester: ฤดูใบไม้ผลิ กลางเดือน ก.พ.-กลางเดือน ก.ค.

 

หน่วยกิตที่เรียนจนจบการศึกษา: เรียน 27-29หน่วยกิต:

1 compulsory course— Introduction to China 3 credits

4 core courses giving 3 credits each 12 credits

5-6 elective courses of 2 credits each 10-12 credits

Research or other appropriate activity 2 credits

For detailed information, please see the "Credit requirements" in each programme

Dissertation: The dissertation is required for the degree. It should be in a subject, which is important in their area of study, of interest to them, and relevant to their career aspirations.

The dissertation should be written in English, which builds on the taught elements of the programme and allows students to demonstrate the knowledge and the analytical and intellectual skills they have developed during the programme.

The dissertation also needs to be of direct practical relevance to their research area. Academic staff provides expert supervision during the period of independent work and during the preparation of the dissertation.

 

 

สิ่งที่ใช้ในการสมัคร

•  Academic requirements :จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

•  ผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL or IELTS—minimum requirements is 550 points or above for TOEFL, and a grade 6.0 or above for IELTS, or other certificate of English proficiency from an approved test. ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่อยู่แล้วไม่ต้องใช้ผลสอบนี้ ส่วนผู้ที่จบปริญญาตรีหลักสูตรที่สอนด้วยภาษาอังกฤษจะต้องได้รับการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป

•  Professional backgrounds :ผู้สมัครที่มีประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญในงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่จะเรียนมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  หลักสูตรปริญญาโท

ระยะเวลา   2 ปีครึ่งถึง 3 ปี  อาจเป็นการเรียนเต็มวัน หรือทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยก็ได้

 

 

 

 

หลักสูตรที่เรียน

School of Management  School of Economic
Soft ware School   School of Life Sciences
School of Laws  Information and Technology
Architecture &civil  Art college
Medical college     School of Public Affairs
Mathimatic Sciences    Collage of Humanities
collage of Foreign Languages and Cultures Collage of Oceanography & Environmental
Collage of Chemistry and Chemical Engineering

School of Physics and Mechanical Science & Electrical Engineering

 

 Oversea Education College

 

 

 

 

ภาควิชาภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์   

มีสาขาการเรียนการสอนภาษาจีนชาวต่างชาติ  และสาขาการเปรียบเทียบวัฒนธรรมของภาษาจีนและต่างประเทศ

          ภาควิชานิเทศศาสตร์    มีสาขา คือ วัฒนธรรมจีนและการเผยแพร่

 

วิชาหลัก

          สาขาการเรียนการสอนภาษาจีนแก่ชาวต่างชาติ  เรียนเกี่ยวกับ การวิจัยการเรียนการสอนภาษาจีนชาวต่างชาติ เป็นหลัก  ค้นคว้าทฤษฎีและกฎเกณฑ์การเรียนการสอนภาษาจีนแก่ชาวต่างชาติ    สร้างบุคลากรผู้ชำนาญการเฉพาะที่มีพื้นฐานทฤษฎีภาษาศาสตร์ปัจจุบันและภาษาศาสตร์ประยุกต์ปัจจุบันที่ดี เข้าใจทฤษฎีและวิธีการเรียนการสอนภาษาจีนที่เป็นภาษาที่สองเป็นอย่างดี  และสามารถดำเนินการเรียนการสอนและวิจัยอย่างเป็นอิสระได้ 

 

วิชาที่สำคัญมี

 • เค้าโครงการเรียนการสอนภาษาจีนแก่ชาวต่างชาติ 
 • ทฤษฎีภาษาศาสตร์ทั่วไป 
 • การวิจัยและการเรียนการสอนภาษาจีนสมัยใหม่
 • วิเคราะห์ความผิดแผกและเปรียบเทียบภาษาจีนกับภาษาอื่น 
 • ทดสอบภาษา 
 • ตำราเรียนและการวางหลักสูตร เป็นต้น

    สาขาการเปรียบเทียบวัฒนธรรมภาษาจีนและต่างประเทศ       เรียนเกี่ยวกับการวิจัยการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างจีนกับต่างประเทศและเปรียบเทียบวัฒนธรรมภาษา สร้างบุคลากรเฉพาะทางระดับสูงที่มีพร้อมทั้งความรู้ความสามารถและมีพื้นฐานทางทฤษฎีด้านการเปรียบเทียบวัฒนธรรมภาษา มีความชำนาญในการใช้เทคนิควิธีการเปรียบเทียบวัฒนธรรมจีนกับต่างประเทศ  ทำงานด้านแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างจีนกับต่างประเทศ  มีความสามารถในการวิจัยและเปรียบเทียบวัฒนธรรมจีนกับต่างประเทศ 

 

วิชาที่สำคัญมี

 • การเปรียบเทียบภาษา
 • การเปรียบเทียบวัฒนธรรมจีนและต่างประเทศ
 • การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม  
 • ทฤษฎีภาษาประยุกต์ทั่วไป 
 • ประวัติศาสตร์การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างจีนกับต่างประเทศ เป็นต้น

          สาขาวัฒนธรรมจีนและการเผยแพร่     เรียนเกี่ยวกับการวิจัยวัฒนธรรมจีนและประวัติการเผยแพร่กับทฤษฎีการเผยแพร่วัฒนธรรมจีน  สร้างบุคลากรผู้ชำนาญการ ด้านการเรียนการสอนและการเผยแพร่วัฒนธรรมจีน ทำงานวิจัยและการจัดหมวดหมู่ สร้างผลงานการประพันธ์     งานด้านเอกสารเลขานุการ งานด้านโฆษณา  เป็นต้น 

 

วิชาที่สำคัญ

 • ประวัติวัฒนธรรมจีน
 • ประวัติศาตร์จีนโบราณ
 • ประวัติการเผยแพร่(วัฒนธรรม)ของจีน
 • การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างจีนกับต่างประเทศ 
 • วิจัยทฤษฎีนิเทศศาสตร์ 
 • การเผยแพร่ข้ามวัฒนธรรมเป็นต้น 

 

ระยะเวลาในการสมัคร  

          สมัครก่อนวันที่ 30 มิถุนายนของทุกปี

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       ผู้มีถิ่นฐานอยู่โพ้นทะเลทุกชั้นชน ได้แก่เพื่อนร่วมชาติชาวฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวันและชาวต่างชาติ

2.       มีวุฒิระดับปริญญาตรี (หรือจบอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีขึ้นไป)

หมายเหตุ

          นักศึกษาชาวฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน ต้องสมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในเดือนเมษายนของทุกปี  ส่วนชาวต่างชาติไม่ต้องสอบ ผู้ไม่รู้ภาษาจีน ต้องเรียนภาษาจีนก่อน 1 ปี

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1.       ใบสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมินของนักศึกษาต่างชาติ

2.       สำเนาหนังสือเดินทาง

3.       สำเนาวุฒิบัตรจบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

4.       สำเนาผลการเรียนในมหาวิทยาลัย

5.       จดหมายแนะนำจากศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์ 2 ท่าน

6.       วิทยานิพนธ์ 1 – 2 บท 

7.       ภาพถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 5 ภาพ

ค่าสมัคร

          50 ดอลลาร์สหรัฐ (ชำระพร้อมค่าเล่าเรียนเทอมแรกในวันลงทะเบียนเข้าเรียน)

 

ค่าเล่าเรียน   

          ปีละ 2,500 ดอลาร์สหรัฐ  ตามปีการศึกษา

Application documents submitted ของหลักสูตรปริญญาโทอื่นๆ

•  กรอกใบสมัคร ให้ครบถ้วน

• ผลการเรียนระดับป.ตรีและใบรับรองวุฒิ(ปริญญาบัตร)

• จดหมายแนะนำตัวเองในเรื่องการเรียนและประสบการณ์การทำงาน แผนงานวิจัยที่จะทำ study plan ในการเรียนที่มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน

•  จดหมายแนะนำจากอาจจารย์ระดับ professor or vice professor, 2 ฉบับโดยเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนเท่านั้น

• ผลสอบ HSK 6 ขึ้นไปสำหรับสายศิลปะศาสตร์ สำหรับสายวิทยาศาสตร์ระดับ 4 ขึ้นไป หรือเอกสารอื่นๆที่รับรองความสามารถด้านภาษาจีน ยกเว้นสำหรับครอสที่สอนด้วยภาษาอังกฤษที่ไม่ต้องใช้.

•  สำเนา passport

•  เราจะพิจารณาเอกสารทุกอย่างของท่านอย่างถี่ถ้วน

ระยะเวลาการสมัคร

15 ก.พ.-15 ก.ค. ของทุกปี

ค่าใช้จ่ายในการเรียน

ค่าละทะเบียน 400 หยวน

ค่าเรียนคณะมนุษยาศตร์: 20000 หยวน/ปี    หรือ 60000 หยวน ตลอดหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ , Management, Law, Arts:

24000หยวน/ปี72000หยวน ตลอดหลักสูตร

 

7.  หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต

ภาควิชานิเทศศาสตร์ (สาขานิเทศศาสตร์สายศิลป์)  หัวข้อวิจัยที่สำคัญคือความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับสื่อมวลชน สนใจวิจัยบทบาทการเผยแพร่ศิลปะการพูด การเขียนและการพิมพ์  โดยเฉพาะอิทธิพลของวารสารหนังสือพิมพ์    วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์ และอินเตอร์เนตเป็นต้นที่มีต่อภาพลักษณ์ของศิลปะ   จุดมุ่งหมายของวิชานี้ก็เพื่อบ่มเพาะบุคลากรด้านศิลปะและสื่อสารมวลชนที่มีระดับในวงการของการสื่อสาร งานการเรียนการสอน งานเผยแพร่ เป็นต้น  หลักสูตรสำคัญครอบคลุมเนื้อหาประวัติการเผยแพร่ ทฤษฎีนิเทศศาสตร์สายศิลป์ เป็นต้น การศึกษาอาจใช้ระบบเต็มวัน หรือระบบเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยก็ได้ เวลาเรียน 3 – 4 ปี    อบรมโดยร่วมมือกับภาควิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์

หมดเขตรับสมัคร   วันที่ 30 มิถุนายนของทุกปี

 

เอกสารตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร    

 • สำเนาหนังสือเดินทาง    
 • วุฒิบัตรจบการศึกษาระดับปริญญาโท
 • หรือหลักฐานอยู่ในระหว่างการศึกษาปริญญาเอก
 • จดหมายแนะนำจากศาสตราจารย์
 • โครงการวิจัย 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • เอกสารสมัครเข้าเรียน
 • ผลการตรวจร่างกายชาวต่างชาติ
 • ภาพถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป (เหมือนกับหนังสือเดินทาง) 
 • แนบสำเนาผลการตรวจร่างกายชาวต่างชาติพร้อมเอกสารสมัครเรียน

เอกสารตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร  (นำเอกสารตัวจริงมาในวันเข้าเรียน)

 

ค่าใช้จ่าย

          ค่าสมัคร 50 ดอลลาร์สหรัฐ  

 

ค่าเล่าเรียน

          ปีละ 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ

·          

 

 

 

Categories

Application Deadline

Start of Course

Course Duration

Entry Requirements

Other Remarks

Undergraduates

Mid-September

Mid- September

4-5 years

·  Photocopy of passport;

·  High School Diploma and marks transcript;

·  Letters of recommendation;

·  HSK Certificate (Band 6 for humanities applicants;

·  Band 3 for Natural Sciences applicants)

Applicants for Chinese as a foreign language can skip to Grade 3 if they have passed HSK Band 6

Master's Candidates

Mid-September

Mid-September

3 years

·  Photocopy of passport;

·  Undergraduate Diploma and marks transcript;

·  Letters of recommendation from two professors;

·  One or two academic papers

Lectured in Chinese or English

Ph.D. Candidates

Mid-September

Mid-September

3 years

·  Photocopy of passport;

·  Diploma of Master's Programme and marks transcript;

·  Letters of recommendation from two professors;

·  One or two academic papers

Lectured in Chinese or English

General Advanced Students

·  Spring Semester: January 10;

·  Autumn Semester:Mid-September

·  Mid-February;

·  Mid-September

6 months to 2 years

·  Photocopy of passport;

·  High School Diploma and marks transcript;

·  Letters of recommendation (Certificate of Enrolment)

Lectured in Chinese

Senior Advanced Students

Two months before registration

According to research plans

6 months to 2 years

·  Photocopy of passport;

·  Diploma of Master's Programme or Certificate of Enrolment for Ph.D.;

·  Letters of recommendation from professors and research plans

Lectured in Chinese or English

Language Students

·  Spring Semester: January 10;

·  Autumn Semester:Mid-September

·  Mid-February;

·  Mid-September

6 months to 2 years

·  Photocopy of passport;

·  High School Diploma and marks transcript or Certificate of Enrolment

Lectured in Chinese

Short-term Students

One and a half months before registration

According to plans

2 weeks to 3 months

Programmes apart from short-term Chinese Language and Clinical Training programmes are only available for groups of 10 or more.

Lectured in Chinese or English

 

 

 

8.  การเรียนการสอนทางไกล (การเรียนการสอนทางไปรษณีย์หรือทางอินเตอร์เนต)

 

1.       ผู้สมัคร ชาวต่างชาติที่มีพื้นฐานความรู้ภาษาจีนระดับที่แน่นอน  ที่ตั้งใจจะยกระดับวัฒนธรรม และวรรณกรรมภาษาจีน

2.       หลักสูตรวิชา    วรรณกรรมภาษาจีน(ระดับอนุปริญญาและระดับมหาวิทยาลัย) วรรณกรรมภาษาจีนสำหรับอาจารย์(ระดับอนุปริญญาและระดับมหาวิทยาลัย)   ภาษาจีน(ระดับอนุปริญญาและระดับมหาวิทยาลัย )

3.       การสมัคร

o        การยื่นใบสมัคร นักศึกษาขอใบสมัครจากสถาบันได้ทางอินเตอร์เนตหรือดาวโหลดใบสมัคร

o        เอกสารส่งทางไปรษณีย์

หลักฐานการสมัคร

1.       ภาพถ่ายไม่สวมหมวก ( 40mm X 30 mm ) 10 ภาพ

2.       สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาวุฒิการศึกษาตามที่ระบุในใบสมัคร

3.       ผู้สมัครเรียน วิชาภาษาจีน (ระดับอนุปริญญาและระดับมหาวิทยาลัย ) และการขอยกเว้นวิชาเรียน    ต้องยื่นสำเนาผลการสอบวัดระดับHSK   และหลักฐานการเรียนวิชาที่ขอยกเว้นพร้อมผลการสอบ

 

การรับเข้าเรียนและลงทะเทียน  

          เมื่อได้รับใบสมัครแล้ว ทางสถาบันจะตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครตามระเบียบการ  ผู้ที่เข้าเกณฑ์  ทางสถาบันจะส่ง หนังสือแจ้งการรับเข้าเป็นนักศึกษา” ให้ เมื่อนักศึกษาได้รับหนังสือฉนับนี้แล้ว   ให้ดำเนินการลงทะเบียนและชำระค่าใช้จ่ายตามข้อกำหนด เมื่อทางสถาบันได้รับค่าใช้จ่ายแล้ว จะส่งบัตรนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาและตำราเรียนให้ทันที

 

วิธีชำระค่าเล่าเรียน 

          หลักสูตรที่มีวุฒิการศึกษา ชำระค่าเล่าเรียนตามขั้นตอนการศึกษา  ส่วนหลักสูตรที่ไม่มีวุฒิการศึกษา ชำระตามหน่วยกิต  โดยโอนเงินผ่านธนาคาร

 

วิธีส่งเงิน         

 • Bank of China
 • Xiamen City Branch
 • Xiamen University SubBranch

XiamenChina, for the Account of Xiamen University

หมายเลขบัญชี    840062414508096014

 

หากจะโอนเงินเป็นดอลลาร์ฮ่องกง กรุณาโอนเงินเข้าหมายเลขบัญชีดังนี้

หมายเลขบัญชี    840062414508096013

 

 

 

          

 

อัตราค่าที่พัก

 

หอพักนักศึกษาตั้งอยู่ใจกลางของมหาวิทยาลัย และใช้เวลาจากหอพักเดินไปที่ตึกเรียนเพียง 3 นาทีหอพักนักศึกษาต่างชาติชื่อ Nanguang Building and Cai Qingjie Building ซึ่งมีบรรยากาศบริสุทธิ์และสามารถมองเห็นทะเล ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับตึกเรียนและนักศึกษาก็สามารถที่จะไปว่ายน้ำทะเลซึ่งอยู่ห่างจากหอพักเพียง 100 เมตร ภายในประกอบไปด้วย แอร์ เคเบิลทีวี โทรศัพท์เครื่องทำน้ำอุ่น ตู้เย็นและครัว(ใช้รวม) และอื่นๆ มีการบริการด้านอื่นๆเช่น ร้านอาหาร อินเตอร์เนทชั่วโมงละ 2 หยวน ร้านกาแฟ ร้านค้า แต่ละห้องจะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเอง

 

หอพักในมหาวิทยาลัย

Cai Qingjie Building (หยวน/คน/วัน)

ชั้น

Type

น้อยกว่า

30 วัน

มากกว่า

30 วัน

มากกว่า

120 วัน

มากกว่า

240 วัน

3-8

ห้องเดียว

100

60

52

48

 

ห้องคู่

70

40

30

28

 

ห้อง คน

50

32

26

22

 

ห้อง คน

50

32

26

22

 

ห้องเดี่ยว

150

90

90

90

 

ห้องคู่

90

50

50

50

NanGuang 5 Building (หยวน/คน/วัน)

ชั้น

Type

น้อยกว่า

30 วัน

มากกว่า

30 วัน

มากกว่า

120 วัน

มากกว่า

240 วัน

และ 7

ห้องคู่

50

30

23

20

2-6

ห้องคู่

60

32

25

22

 

 

 

 

 

 

                                                                                               บรรยากาศภายในห้องนอน

 

 

                                                                         

                                                                                                      ห้องน้ำสะอาด

 

หอพักภายนอกมหาวิทยาลัย

 

 

ห้องนอนมีห้องเล็ก ๆ กั้นให้อีกชั้นหนึ่ง มีครัวให้ทำอาหารทาน

 

   

 

หอพักนอกมหาวิทยาลัย

 

          มีนักศึกษาไม่น้อยหลังจากที่คุ้นเคยกับเซี่ยเหมินแล้วก็อยากจะออกไปอยู่หอพักนอกมหาวิทยาลัย เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา ทางเราจะต้องขอจดหมายยินยอมจากผู้ปกครอง เพื่อรับประกันว่านักศึกษา ผู้ปกครองและทางโรงเรียนจะติดต่อกันได้อย่างสะดวก

 

          การพักอยู่ข้างนอกมหาวิทยาลัยสะดวกสำหรับนักเรียนในการติดต่อพูดคุยกับคนจีน ทำให้นักศึกษาสามารถเข้าใจประเพณีและวัฒนธรรมของจีนได้ดียิ่งขี้น และยังทำให้นักศึกษาสามารถพัฒนาภาษาจีนให้ดีขี้นอีกด้วย

 

          ที่เซี่ยเหมิน หอพักนอกมหาวิทยาลัยจะมีราคาถูกมาก ประมาณ1,200เหรียญต่อเดือนก็สามารถเช่าหอพักที่ค่อนข้างสบายได้ มีที่ที่เงียบสงบสำหรับอ่านหนังสือ คุณสามารถไปอยู่หอพักนอกมหาวิทยาลัยกับเพื่อนของคุณได้

 

          เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนจะช่วยคุณจัดการขั้นตอนในการขอพักนอกมหาวิทยาลัย ขณะเดียวกันนักศึกษาก็ต้องให้เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจดหมายยินยอมจากผู้ปกครองด้วย

   
 

 

เรียนภาษาจีน ศึกษาต่อประเทศจีน เรียนภาษาจีน ศึกษาต่อประเทศจีน เรียนภาษาจีน ศึกษาต่อประเทศจีน เรียนภาษาจีน ศึกษาต่อประเทศจีน เรียนภาษาจีน ศึกษาต่อประเทศจีน เรียนภาษาจีน ศึกษาต่อประเทศจีน เรียนภาษาจีน ศึกษาต่อประเทศจีน เรียนภาษาจีน ศึกษาต่อประเทศจีน เรียนภาษาจีน ศึกษาต่อประเทศจีน เรียนภาษาจีน ศึกษาต่อประเทศจีน เรียนภาษาจีน ศึกษาต่อประเทศจีน