ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาบทความ

dot
bulletระดับมัธยม
bulletBeijing Jiaotong University
dot
มหาวิทยาลัยในไต้หวัน
dot
dot
เมืองไทเป
dot
bulletNational Zhengzhi University
bulletNational Taiwan Normal University
bulletNational Taiwan Normal University
dot
เมืองไถจง
dot
bulletFengchia University
dot
ประวัติศาสตร์จีนน่ารู้
dot
bulletราชวงศ์ต่าง ๆ ฯ
bulletการเริ่มต้นการปกครองของชนเผ่าหฺวาซย่า
bulletระบบศักดินาในราชวงศ์โจวและศึกแย่งชิงอำนาจของเหล่าเจ้านครรัฐ
bulletมหาอาณาจักรฉิน : การก่อตัวและการล่มสลาย
bulletการขยายแสนยานุภาพของอาณาจักรฮั่นตะวันตก
bulletราชวงศ์ฮั่นตะวันออก : พระญาติวงศ์และขันทีครองเมือง
dot
ข่าวสาร Update
dot
bulletสถานศึกษาในประเทศจีนที่ ก.พ.รับรอง
dot
กวีนิพนธ์จีน
dot
bulletความหมายแห่งกวีนิพนธ์จีน
bulletห้วงคำนึงยามดึก หลี่ไป๋
bulletเจวี๋ยจวี้ ตู้ฝู่
bulletถอนต้นกล้า หลี่เซิน
dot
Neighbor's Links
dot
bulletสถานีวิทยุ ซีอาร์ไอ ปักกิ่ง ภาคภาษาไทย
bulletเรียนภาษาจีนออนไลน์
bulletข่าวสารและรอบรู้เมืองจีน
bulletประเทศจีน
bulletแผนที่แสดงมหาวิทยาลัยในเมืองจีน
bulletแผนที่เมืองจีนภาคภาษาไทย
bulletแผนที่และข้อมูลมณฑลกวางตุ้ง
bulletตรวจสอบสภาพอากาศเมืองจีน
dot
Newsletter : ติดต่อรับข่าวสาร

dot
bulletZhejiang university
bulletมหาวิทยาลัยที่แพทยสภาไทยให้การรับรอง
bulletขอแนะนำแผนกภาษาจีน มหาวิทยาลัย BLCU
bulletมหาวิทยาลัย
bulletนิทานสุภาษิตจีน
bulletsummer camp China Youth University for Political Sciences
bulletx2
Sun Yat Sen University

  


 

 
 
แนะนำมหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็น
 
               มหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็น ตั้งอยู่ในจังหวัด Guangdong  ปัจจุบันนี้ในมหาวิทยาลัยประกอบไปด้วย 4 วิทยาลัย บนพื้นที่ทั้งหมดของ 6.17  ตารางกิโลเมตร ที่ตั้งอยู่บนสองฝั่งของแม่น้ำแห่งไข่มุก หรือทะเลจีนใต้ บริเวณทิศใต้ของมหาวิทยาลัย ครอบคลุมพื้นที่ของ 1.17  ตารางกิโลเมตร, บริเวณทิศเหนือของมหาวิทยาลัยครอบคลุมพื้นที่ของ 0.39  ตารางกิโลเมตร  และครอบคลุมพื้นที่ 3.48  ตารางกิโลเมตร บริเวณทิศใต้มหาวิทยาลัย   ทั่วทั้งบริเวณมหาวิทยาลัยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสีเขียวของต้นไม้  สนามหญ้า และทัศนียภาพที่สวยงามของธรรมชาติโดยรอบ  รวมทั้งการสร้างสรรค์ในด้านความคิด การศึกษา ตลอดจนการค้นคว้าและ  บริเวณมหาวิทยาลัยทางด้านตะวันออก บนพื้นที่ 1.13  ตารางกิโลเมตร กำลังอยู่ภายใต้การก่อสร้าง
 

 
               มหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็น เป็นสถาบันของการศึกษาชั้นสูง มีวัฒนธรรมที่ดีในสอน และการเรียนรู้   ในปี 1924 Dr. ซุนยัดเซ็น เป็นผู้นำใหญ่ของศตวรรษที่ 20 ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ด้วยตัวท่านเอง  และจารึกด้วยลายมือของท่านด้วยภาษิตคำขวัญประจำมหาวิทยาลัยที่ว่า “การศึกษากว้างใหญ่  สอบถามถูกต้อง สะท้อนอย่างระมัดระวัง แยกแยะอย่างชัดเจน  เดิมมหาวิทยาลัยมีชื่อว่า มหาวิทยาลัย Guangdong ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็น  ในปี1926  และในปี 1930  มี  7 โรงเรียนในมหาวิทยาลัย  ประกอบไปด้วยโรงเรียนสอนศิลปะ, วิทยาศาสตร์, กฎหมาย,   วิศวกรรม, การเกษตร , การแพทย์ และการศึกษา   ในปี1935 มหาวิทยาลัยเริ่มสอนบัณฑิต และลงทะเบียนนักศึกษาบัณฑิต   ในปี 1950  วิทยาลัย, โรงเรียน ทั่วประเทศมีการปรับอีกกครั้ง  และ มหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็น คือมหาวิทยาลัยทีใช้ในการทดสอบความรู้ทั้งหมด ทั้งในด้านศิลปะ และวิทยาศาสตร์  จนกระทั่งประเทศจีนมีการปรับเปลี่ยนใหม่  มหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็น ได้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสำคัญในระดับชาติ
 
 
The School of Overseas Educational Exchange (SOEE)
 
               ตั้งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยทางทิศใต้  สิ่งหนึ่งของสี่บริเวณมหาวิทยาลัยตามชายฝั่งทางทิศใต้ของแม่น้ำไข่มุกใน Guangzhou มีทิวทัศน์ที่สวยงาม และมีความสะดวกก้าวหน้า
 
               มหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็นเป็นหนึ่งในสิบมหาวิทยาลัยในประเทศจีนสิ่งซึ่งมีสถาบันแห่งการศึกษาสำหรับมีการสอนภาษาจีน ให้นักศึกษาต่างชาติ (CFL) และเป็นศูนย์กลางสำหรับการสอบ HSK เป็นระยะเวลามากกว่า 50 ปี ที่แผนกสอนภาษาจีนกับนักศึกษาต่างชาติใน SOEE นักศึกษาที่ผ่านการศึกษามากกว่า 5,000 คน เป็นนักเรียนระหว่างประเทศที่ได้รับการฝึกหัดภาษาจีน ในระดับบัณฑิต และมหาบัณฑิต จากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก
  
 
 
I. Chinese (as a Foreign Language) Undergraduate Program
 
               โปรแกรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี (อาจจะถูกขยายให้ยาวที่สุดได้ถึง 8ปี) การสำเร็จเป็นบัณฑิต จะต้องทำวิทยานิพนธ์ภาษาจีน และสอบผ่าน HSK ระดับ 8 ถึงจะผ่านการศึกษาในระดับปริญญาตรี

ค่าเรียน : 17,400 หยวนต่อปี
ค่าสมัคร :  400 หยวน
ค่าอุปกรณ์การเรียน : ราคาตามหนังสือ
 

หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

อาคารสำนักงานนักศึกษาต่างชาติ
 
              
  
 
II. General Chinese (Mandarin) Training Courses
 
               ระยะเวลาศึกษามีตั้งแต่ หกเดือนถึงสามปี นักเรียนที่ศึกษาแต่ละชั้นจะขึ้นอยู่กับระดับความรู้ทางภาษาจีน โดยแบ่งเป็นระดับเบื้องต้น ระดับกลาง และระดับก้าวหน้า
ในระดับเบื้องต้น จะเป็นความรู้ภาษาจีนขั้นพื้นฐานและการฝึกหัดความชำนาญภาษา   ระดับกลางจะเป็นการพัฒนาด้านการอ่าน และความชำนาญด้านการเขียน ที่เพิ่มเติมจากความรู้ขั้นพื้นฐาน  ส่วนในระดับก้าวหน้าจะเป็นการฝึกฝนความชำนาญด้านการพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อเป็นการเพิ่มความเข้าใจด้านของสังคม และวัฒนธรรม
 
               โดยทั่วไป หลังจากผ่านการเรียนไปแล้ว 1 – 2 ปี นักศึกษาจะสามารถนำหน่วยกิตที่ได้รับ ไปโอนต่อเพื่อเรียนกับนักเรียนจีนได้ โดยนักศึกษาต้องใช้ผลสอบ HSK ผลการสอบ HSK ระดับ 3 สำหรับนักเรียนสายวิทยาศาสตร์และ ระดับ 6 สำหรับนักเรียนสายศิลปศาสตร์
 
ค่าเรียน : 18,200 หยวน ต่อปี   
เรียน 1 เทอม 9,100หยวน
ค่าสมัคร : 400 หยวน
ค่าอุปกรณ์การเรียน : ราคาตามหนังสือ
 
III. Cantonese Training Courses (การศึกษาภาษาจีนกวางตุ้ง)
 
จัดเป็นกลุ่มเล็กๆ โดยเรียนพื้นฐานภาษาจีน
ค่าเรียน : 17,400ต่อปี
ค่าสมัคร : 50 หยวน
ค่าอุปกรณ์การเรียน : ราคาตามหนังสือ
 
หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลง
 
 
 
V. CFL Teacher Training Program (Short-term)
 
               รับสมัครผู้จะมาศึกษาเป็นอาจารย์สอนภาษาจีน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะวางแผนเรื่องการสอน  โดยราคาค่าสอนจะต้องมาพูดคุยกันก่อน
 
VI. M.A. & Ph.D Programs of Teaching Chinese a Foreign Language
               ระยะเวลาในการเรียนหลักสูตร M.A โดยทั่วไป 2 ปี หลักสูตร Ph.D 3 ปี
 
วันสิ้นสุดการรับสมัคร
 • CFL Undergraduate   31 พฤษภาคม
 • Graduate                   30 ธันวาคม
 • ภาษาจีน                     31 พฤษภาคม หรือ 5 ธันวาคม

 

 

 

         

  

    

1.    สิ่งที่ต้องใช้ในการสมัคร
1.1  สำหรับ Undergraduate students หลักสูตร 4 ปี หากเป็นสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตร 5 ปี
-       วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6
-       อายุต่ำกว่า 55 ปี
1.2  ปริญญาโท หลักสูตร 3 ปี
-       วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
-       ได้รับการแนะนำจากศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์
-       ผ่านการสอบเข้าเรียน
-       อายุต่ำกว่า 40 ปี
1.3  Ph.D Candidates  หลักสูตร 3 ปี
-       วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
-       ได้รับการแนะนำจากศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์
-       ผ่านการสอบเข้าเรียน
-       อายุต่ำกว่า 40 ปี
1.1  Non – degree students (หลักสูตร 1-2 ปี)
1.2  Non – degree advanced students (เรียนภายใน 1 ปี)
ผู้เรียนได้ผ่านการจบปริญญาโท หรือปริญญาเอก และต้องการจะมาเรียนหัวข้อเรียนพิเศษ ภายใต้การสอน ของผู้เชี่ยวชาญพิเศษซึ่งเป็นศาสตราจารย์ภาษาจีน ซึ่งจะเรียนกับศาสตราจารย์ภาษาจีน อายุผู้เรียนต่ำกว่า 55 ปี
1.3  เรียนภาษาจีน
-       วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
-       ได้รับการแนะนำจากศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์
 
  
      
 
  
2.    Application Procedure
2.1    ใน 1 ปี การศึกษาเรียน 2 เทอม โดยเริ่มต้นเทอมฤดูใบไม้ร่วง ในเดือนกันยายน ถึงเดือนมกราคม
เทอมฤดูใบไม้ผลิ เริ่มตั้งแต่ 1 มีนาคม จนถึงกลางเดือนกรกฎาคม
                                   
2.2    วันสิ้นสุดรับสมัคร :        30 ธันวาคม สำหรับหลักสูตรปริญญาโทขึ้นไป
                                          5 มิถุนายน   สำหรับหลักสูตรต่ำกว่าปริญญาตรีลงมา และหลักสูตรอื่น
2.3    สถานที่และวันเวลาสอบ
-       Undergraduates studies:  ผู้สมัครไม่ต้องสอบเข้า หากมีผลการสอบ HSK ตามที่กำหนด
-       Graduate studies : ผู้สมัครปริญญาโทจะต้องสอบใน 3 วิชา  สำหรับปริญญาเอกจะสอบ 2 วิชา
2.4    จะสอบได้เมื่อไร และที่ไหน ขึ้นอยู่กับสถาบัน
Non-degree students และ Chinese Language Learner ไม่ต้องสอบเข้าเรียน
 
Chinese Language Requirements
            ผู้ที่เรียนทางด้านศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร จะมีผลสอบ HSK ระดับ 6 ขึ้นไป หากเรียนในสายวิทยาศาสตร์ ผลสอบ HSK ต้องอยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป
 
Undergraduate
-       กรอกแบบฟอร์มการสมัคร
-       สำเนาหนังสือเดินทาง
-       วุฒิการศึกษา และผลการเรียน
-       จดหมายแนะนำ 2 ฉบับจากโรงเรียนที่จบมา
-       ผลสอบ HSK
Postgraduate
-       กรอกใบสมัคร
-       สำเนาหนังสือเดินทาง
-       ใบรับรองวุฒิการศึกษา และผลการเรียน
-       จดหมายแนะนำ 2 ฉบับจากโรงเรียนที่จบมา
-       ผลสอบ HSK ระดับ 6 ขึ้นไป
Non-degree students and non-degree advanced students
-       กรอกใบสมัคร
-       สำเนาหนังสือเดินทาง
-       ใบรับรองวุฒิการศึกษา และผลการเรียน
-       แผนการเรียน
Chinese language learners
-       กรอกใบสมัคร
-       สำเนาหนังสือเดินทาง
-       ใบรับรองวุฒิการศึกษามัธยมปลาย
3.   ค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาอื่น  (ใน  1 ปีการศึกษา)
a.      The Guangzhou South Campus (ด้านศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์)
 

 

Categories

ค่าเรียน (หยวนต่อปี)

Liberal Arts

Natural Science

Undergraduate

18,200

18,200

No degree Student

17,400

24,000

M.A. Candidates

21,600

27,400

Ph.D. Candidates

25,600

40,000

No degree

advanced students

22,400

27,400

ค่าสมัคร

400   สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี

940 สำหรับหลักสูตรปริญญาโทขึ้นไป

                 ซึ่งรวมค่าธรรมเนียมการสอบ

 

 
หมายเหตุ
   1. ค่าใช้จ่ายสำหรับ โปรแกรม IMBA 62,200 ต่อปีการศึกษา
   2. ค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษา MBAภาคภาษาจีน 40,000หยวน/ปี
   3. ค่าใช้จ่ายสำหรับ โปรแกรม "China Studies" จะเหมือน Non-degree advanced students
 
หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลง
 
BThe Guangzhou North Campus (Medical Sciences): สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
 

Categories

ค่าเรียนต่อปี

Medical Sciences

Undergraduate

33,300

No degree Student

33,300

M.A. Candidates

41,600

Ph.D. Candidates

50,000

No degree

advanced students

41,600

ค่าสมัคร

600

 
 

Note: ค่าใช้จ่ายสำหรับเรียนระยะสั้น 3,300หยวน/เดือน

ค่าสมัคร 400หยวน/1ครั้ง

 หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลง

3. Charges for Short-term Chinese Programs , the Guangzhou South Campus (หยวน/คน):

 

ระยะเวลา

สัปดาห์

สัปดาห์

สัปดาห์

สัปดาห์

Tuition

3,300

2,800

1,950

1,100

Teaching materials,        Local sightseeing, etc

According to the book prices

ค่าสมัคร

400

Housing (per day, double or tripleoccupancy room)

โรงแรมในมหาวิทยาลัย : 125

หยวน/คืน

หอพักในมหาวิทยาลัย : 70 หยวน/คืน

ค่าอาหาร 3 มื้อต่อวัน

ประมาณ 110 /วัน

 หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

 

Note :ค่าใช้จ่ายนี้สำหรับนักเรียนหลักสูตรระยะสั้นซึ่งเปลี่ยนแปลงได้ตามจำนวนนักเรียน
            
ค่าใช้จ่ายสำหรับ Short-term Programs ของวิชาอื่นๆ จะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เรียน และวิชานั้นๆ

 

4.  Housing :

4.1 หอพักสำหรับนักศึกษาต่างชาติ 2 อาคาร Guangzhou South Campus แต่ละห้องจะมีห้องน้ำในตัว น้ำอุ่น โทรศัพท์ Internet และเครื่องปรับอากาศ ภายในหอพักมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวก  ได้แก่ ห้องครัว เครื่องซักผ้า ห้องทีวี ห้องอ่านหนังสือ ห้องออกกำลังกาย โต๊ะบิลเลียด โต๊ะปิงปอง โดยมีอัตราห้องพักดังนี้

               - ห้องพักคู่ 1,050 หยวน/เดือน/คน           วันละ 35 หยวน/คน
               - ห้องพักเดี่ยว 1,650 หยวน/เดือน/คน      วันละ 55 หยวน/คน

หมายเหตุ  ราคานี้ไม่รวม ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าเคเบิ้ลทีวี และจะมีการเก็บค่าห้องพัก 5 เดือนต่อครั้ง

                  ค่าอินเตอร์เนท 80 หยวน/เดือน

                 ค่าไฟ 7 เหมา/หน่วย เดือนละประมาณ 20 หยวน

4.2 หอพักสำหรับนักศึกษาต่างชาติ Gaungzhou North Campus (ทางตอนเหนือ ของมหาวิทยาลัย) มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่หลากหลาย มีอัตราค่าที่พักดังนี้

               - ห้องเดี่ยว 1,200 หยวน/เดือน/คน                  วันละ 40 หยวน/คน
               - ห้องพักคู่ 1,300 หยวน/เดือน/คน                   วันละ 43 หยวน/คน  
             

  หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ  ค่าห้องพักจะรวมจ่ายอย่างน้อยทุก 6 เดือน หรือจ่ายทั้งหมดในครั้งเดียว , ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

 

 

 

สภาพโดยทั่วไปของหอพักนักศึกษาต่างชาติ

          

               

  

       

 

 

     

          

 

 

  

          

 
 
 

          

 
 
 
 

          

 
  
 
ร้านค้าหน้าหอพัก
 
        

4.3 ที่the Guangzhou East Campus(Guangzhou University City) จะไม่มีหอพักนักศึกษาต่างชาติ แต่นักเรียนสามารถที่จะเช่าอยู่ห้องพักเองตามอิสระ โดยมีอัตราค่าเช่าดังนี้

A. ห้อง 4 คนค่าห้อง  3,000 หยวน /คน/ปี

B. ห้องคู่ ค่าห้อง 4,500 หยวน/คน/ปี

C. ห้องเดี่ยวค่าห้อง 9,000หยวน/ปี

 
  หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

 

 

        

 

       


 

 
รวมภาพถ่ายจาก ม.ซุนยัดเซ็น
 
สภาพในมหาวิทยาลัย
 

           

 
 
                      
 
 
 
      
 
 
 
 

                           

 

            

 
 
 
โรงแรมในมหาวิทยาลัย
 
 
 
          
 
  
 
 
ถนนหน้ามหาวิทยาลัย
 
  
 
ประตูหน้ามหาวิทยาลัย
 

 
 
 
 
 

ข้อมูลการศึกษาระดับปริญญา

Schools and Departments

School of Humanities

 Department of Chinese Language and Literature
Department of History
Department of Philosophy
Department of Anthropology

Lingnan (University) College

 Brief Introduction
Department of International Economy and Trade
Department of Business Management
Department of Economics
Department of Finance
Department of Finance and Taxation
Department of Risk Management and Insurance

School of Foreign Languages

 Department of English 
Department of French,German and Japanese
Center of College English
Center of Graduate English
Guangzhou English Training Center
Center of Chinese Language Training
Center of Australian Studies

School of Translation

School of Law

School of Political Science and Public Administration

 Department of Political Science
Department of Public Administration
Department of Sociology
Department of International Relation
Department of Public Communication
Department of Social Work

School of Management

 Department of Business Administration
Department of Accountancy
Department of Hotel Management
Department of Marketing
Department of Corporate Finance and Investment

School of Education

 Department of Social Science Education
Department of Psychology
Department of Physical Education

School of Mass Communication and Design

 Department of New Media and Video Production
Department of Mass Communication
Department of Artistic Design


School of Mathematics and Computational Science

 Department of Mathematics
Department of Statistics
Department of Computation and Computer Engineering


School of Physics and Engineering

 Department of Physics
Department of Applied Mechanics and Engineering

School of Chemistry and Chemical Engineering

 Department of Chemistry
Department of Applied Chemistry
Department of Polymer and Material Science

School of Geography and Planning

 Department of Urban and Regional Planning
Department of Remote Sensing and Geographic Information Engineering
Department of National Territorial Resource and Environment
Department of Water Resources and Environment
Department of Tourism and Recreation

School of Environmental Sciences and Engineering

 Department of Environmental Science
Department of Atmospheric Science
Department of Environmental Engineering
Department of Earth Science

School of Life Science

 Department of Biology and Biotechnology 
Department of Biochemistry

School of Information Science and Technology

 Department of Electronics and Communication Engineering
Department of Computer Science
Department of Information Management

School of Software

Sun Yat-sen College of Medical Science

School for Overseas Educational Exchange

 Department for Teaching Chinese as a foreign Language

School of Pre-Clinical Medicine

 Department of Medical Jurisprudence
Department of Biological Medicine Engineering
Department of Medical Testing

School of Public Health

 Department of Preventive Medicine
Department of Health Care for Children and Women
Department of Medical Dietetics
Department of Medical Statistics and Epidemics

Guanghua School of Stomatology

School of Nursing

School of Pharmacology

School of Continuing Education

School of Online Education