ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาบทความ

dot
bulletระดับมัธยม
bulletBeijing Jiaotong University
dot
มหาวิทยาลัยในไต้หวัน
dot
dot
เมืองไทเป
dot
bulletNational Zhengzhi University
bulletNational Taiwan Normal University
bulletNational Taiwan Normal University
dot
เมืองไถจง
dot
bulletFengchia University
dot
ประวัติศาสตร์จีนน่ารู้
dot
bulletราชวงศ์ต่าง ๆ ฯ
bulletการเริ่มต้นการปกครองของชนเผ่าหฺวาซย่า
bulletระบบศักดินาในราชวงศ์โจวและศึกแย่งชิงอำนาจของเหล่าเจ้านครรัฐ
bulletมหาอาณาจักรฉิน : การก่อตัวและการล่มสลาย
bulletการขยายแสนยานุภาพของอาณาจักรฮั่นตะวันตก
bulletราชวงศ์ฮั่นตะวันออก : พระญาติวงศ์และขันทีครองเมือง
dot
ข่าวสาร Update
dot
bulletสถานศึกษาในประเทศจีนที่ ก.พ.รับรอง
dot
กวีนิพนธ์จีน
dot
bulletความหมายแห่งกวีนิพนธ์จีน
bulletห้วงคำนึงยามดึก หลี่ไป๋
bulletเจวี๋ยจวี้ ตู้ฝู่
bulletถอนต้นกล้า หลี่เซิน
dot
Neighbor's Links
dot
bulletสถานีวิทยุ ซีอาร์ไอ ปักกิ่ง ภาคภาษาไทย
bulletเรียนภาษาจีนออนไลน์
bulletข่าวสารและรอบรู้เมืองจีน
bulletประเทศจีน
bulletแผนที่แสดงมหาวิทยาลัยในเมืองจีน
bulletแผนที่เมืองจีนภาคภาษาไทย
bulletแผนที่และข้อมูลมณฑลกวางตุ้ง
bulletตรวจสอบสภาพอากาศเมืองจีน
dot
Newsletter : ติดต่อรับข่าวสาร

dot
bulletZhejiang university
bulletมหาวิทยาลัยที่แพทยสภาไทยให้การรับรอง
bulletขอแนะนำแผนกภาษาจีน มหาวิทยาลัย BLCU
bulletมหาวิทยาลัย
bulletนิทานสุภาษิตจีน
bulletsummer camp China Youth University for Political Sciences
bulletx2
Beijing Union University

 

 

          

 

Beijing Union Univesity หรือ เหลียนเหอ ก่อตั้งเมื่อปี 1978 ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวของวิทยาลัยต่างๆ 11 แห่ง มีสาขาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีกว่า 70หลักสูตร ในสาขามนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการ เป็นต้น อีกทั้งยังมีโครงการแลกเปลี่ยนกับหน่วยงาน และ สถาบันศึกษาของประเทศต่าง ๆ มากมาย ทั้งจากสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และ เกาหลีใต้ เป็นต้น โดยมีทั้งอาจารย์ และ นักเรียนต่างชาติในโครงการแลกเปลี่ยนเดินทางมาเข้าร่วมทำการศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวมทั้งทำการสอนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้มากมาย

 

ในส่วนของนักศึกษาต่างชาติ มีนักศึกษาประมาณ 200 คน ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น และ เกาหลีอินโดนีเซีย มองโกลเลีย ฮ่องกง และไทย นอกจากนั้นเป็นนักศึกษาจากยุโรป และอเมริกา

 

นอกจากความพร้อมในด้านการเรียนการสอนแล้ว ทางมหาวิทยาลัยยังมีความพร้อมทั้งในด้านสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ หอพักสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ห้องโสตทัศนศึกษา สนามกีฬา และโรงยิมใต้ดิน เป็นต้น

 

 

 

อาคารเรียนนักศึกษาต่างชาติ

 

 

การรับนักศึกษาเรียนภาษาจีน

          ทางมหาวิทยาลัยรับนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาภาษาจีน ทั้งหลักสูตรระยะยาว (เรียนเป็นเทอม) และหลักสูตรระยะสั้น(เรียนเป็นสัปดาห์ขึ้นไป)

 

การเรียนการสอน

          ก่อนที่จะมีการเข้าชั้นเรียน นักศึกษาจะต้องผ่านการทำข้อสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่าจากอาจารย์เพื่อแบ่งห้องเรียน

 

โดยจะมีการแบ่งชั้นเรียนเป็น 3 ระดับ คือระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง

 

1.  ระดับต้น(ระดับ1)คือเริ่มจากผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานเลย จนถึงสามารถสนทนาเรื่องในชีวิตประจำวันอย่างง่ายๆได้ไปจนถึงเริ่มการสื่อสารที่ซับซ้อนมากขึ้น รวมถึงการสามารถที่จะดูละครจีนได้อย่างเข้าใจ แบ่งเป็น

 

 • 1-0  ระดับผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานภาษาจีนเลย หรือมีแต่ว่าน้อย เริ่มต้นเรียนพินอิน และการฟัง
 • 1-1  เรียนพูด ฟัง ไวยกรณ์จีน
 • 1-2  เรียนพูด ฟัง ไวยกรณ์จีน
 • 1-3   เรียนพูด ฟัง ไวยกรณ์จีน

 

2.  ระดับกลาง (ระดับ 2) มีการเรียนการสอนและแบ่งระดับดังนี้

 

 • 2-1 เรียน สนทนา เขียนบทความ ไวยกรณ์และวัฒนธรรมจีน การฟัง อ่านหนังสือพิมพ์ (เรียนเล่มที่1)
 • 2-2  เรียน สนทนา เขียนบทความ ไวยกรณ์และวัฒนธรรมจีน การฟัง อ่านหนังสือพิมพ์ (เรียนเล่มที่2)

 

3.  ระดับสูง(ระดับ3 ) เป็นการเรียนภาษาจีนระดับสูง

 

 • 3-1 เรียนการฟัง อ่านหนังสือพิมพ์ ไวยกรณ์จีน การพูด เขียนเรียงความ สังคมจีน

 

แต่ละวันจะมีการเรียนการสอนแบ่งเป็น2ภาค คือภาคเช้าและบ่าย

 

 • ภาคเช้า เริ่มเรียนวิชาดังกล่าวตั้งแต่ 8.10-11.45
 • ภาคบ่าย เริ่ม 14.30 น. ได้แก่การเรียน พู่กันจีน ไท๊เก๊กหรือมวยจีน วัฒนธรรมจีน คำศัพท์ที่ใช้ในการทำธุรกิจ (เรียนฟรีทุกวิชา) กิจกรรมกับเด็กจีน วาดภาพจีน
 • กิจกรรมอื่นๆ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจัดพานักศึกษาไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

การท่องเที่ยวเดือนละหนึ่งครั้ง เช่น ไปกำแพงเมืองจีน พระราชวังฤดูร้อน พระราชวังต้องห้ามดูกายกรรม เป็นต้น

 

 

 

หลักสูตรภาษาจีนระยะยาว

 • เทอมฤดูใบไม้ผลิ ปลายกุมภาพันธ์ ถึง ต้นกรกฏาคม
 • เทอมฤดูใบไม้ร่วง ต้นเดือน กันยายน ถึง ต้นมกราคมของปีถัดไป

 

หลักสูตรระยะสั้น

 

เรียนตั้งแต่เป็นสัปดาห์ขึ้นไปโดยมาเดี่ยวหรือมาเป็นหมู่คณะ (ติดต่อทางบริษัทเรา) จะมีการจัดชั้นเรียนใหม่สำหรับกลุ่มที่มาเรียนที่มีพื้นฐานภาษาจีนขั้นต้นเหมือนกัน หรือเข้าเรียนกันกลุ่มระยะยาวหากมีความรู้ภาษาจีนมากก่อนแล้ว (โดยจะต้องผ่านการทำข้อสอบดังกล่าวข้างต้น) หรือมีการจัดเป็นกลุ่มมาเรียนเป็นระยะเวลาสั้น ๆ

 

  

 

 

การรับสมัคร

เทอมฤดูใบไม้ผลิ เปิดรับสมัครตั้งแต่กันยายน เป็นต้นไป

เทอมฤดูใบไม้ร่วง เริ่มรับสมัครตั้งแต่เดือน เมษายน เป็นต้นไป

 

สิ่งที่ใช้ในการสมัครเรียน

 1. สำเนา Passport
 2. รูปถ่าย 5 ใบ 1 นิ้ว 2 ใบ และ 2 นิ้ว 3 ใบ
 3. ใบสมัคร
 4. ใบตรวจร่างกาย (สำหรับ เรียน 1 ปีขึ้นไป)
 5. ค่าสมัคร 50 ดอลล่าสหรัฐ

(ค่าเรียนต่อเทอม 1,000 ดอลล่าสหรัฐ 19 สัปดาห์โดย 1 เดือนไปเที่ยว 1 ครั้ง ค่าตั๋วผ่านประตู, ค่ารถ, วิชาเสริม)

 

 

ภายในมหาวิทยาลัย

 

อัตราค่าเรียน 

  

หลักสูตร

ค่าเรียน/เทอม (หยวน)

ค่าเรียน/ปี (หยวน)

ภาษาจีนระยะยาว

8,000

16,000

ปริญญาตรี

ค่าเรียน/เทอม (หยวน) 

ค่าเรียน/ปี (หยวน) 

ภาษาจีน

9,500

19,000

ภาษาจีนและจีนธุรกิจ

9,500

19,000

การค้าระหว่างประเทศ

10,000

20,000

 

หอพักนักศึกษาต่างชาติ

     ห้องพักคู่ห้องน้ำในตัว   

 

 

   

 

                                                 เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ

อัตราค่าห้องพัก

 

 

ROOM TYPE

A B C D E
ห้องคู่

YES

YES

YES

YES

YES

ห้องเดี่ยว

NO

NO

NO

YES

NO

ห้องน้ำ

YES

YES

YES

YES

รวม

เครื่องทำน้าร้อน

YES

YES

YES

YES

YES

โทรทัศน์

YES

YES

YES

YES

YES

เครื่องปรับอากาศ

YES

YES

YES

YES

YES

พื้นที่ (ตารางเมตร)

20

15

13

11

15

ค่าห้อง/วัน/คน(หยวน)

60

50

45

80

35

หมายเหตุ  

อยู่ตึกเดียวกับอาคารเรียน

 

 

 

Undergraduate Education
Regular Highter Education Program : (53 in total)

 • Economics
 • Law
 • Secretary
 • Chinese Language& Literature
 • English
 • Japanese
 • Arts Design
 • History
 • Information & Computer Studies
 • Bilolgical Technology
 • Automation
 • Electronic Information Engineering
 • Telecommunication
 • Resource Environment & City Planning Management
 • Business Management
 • Special Education
 • Journalism
 • Advertising
 • Electronic Information Science & Technology
 • Travel & Tourism Management
 • Music Studies
 • Enviroment Science
 • Archives Studies
 • Material Science & Engineering
 • Engineering Management
 • Biology Engineering
 • Industrial Engineering
 • Marketing
 • Mecharial Engineering & Automation
 • Pre-School Education
 • Packing Technology
 • Performance
 • Social Works
 • Computer Science & Technology
 • Electrical Engineering & Automation
 • Food Science & Technology
 • Public Administration
 • International Economic & Trade
 • Architecture Environment & Facility Engineering
 • Finance
 • Chemical Engineering & Technology
 • Pharmacy Technology
 • Acupuncture & massage
 • Information Management & Information System
 • Applied Psychology
 • Accounting
 • Biology & Medicine Engineering
 • Drawing

Senior Vocational Education

          In recent years, taking higher vocational education as an important development direction, BUU offers the largest variety of higher vocational learning courses and specialties under key subject construction scheme granted by Ministry of Education. The university attaches more importance to higher vocational education research by establishing a research institute in this field, and harvests substantial achievements on exploration of its practice, theory, and experimental base construction etc. Meanwhile, it actively involves in cooperation and exchange programs with its foreign counterparts in higher vocational education and BUU now in its influential position home and abroad. In 2004, the National Higher Vocational & Technical Education Institution Learning Specialty Catalogue which BUU’s experts honorably worked on was released, which indicates BUU’s historic contribution to the in-depth development of our higher vocational education. At the same time, China’s first research institution in this field was founded, namely “BUU Higher Vocational Education Course Research, Development and Promotion Center”.
 

 

Higher Vocational Education Program:(72 in total)

 

 • Gardening Technology
 • Auto Technical Service & Marketing
 • Finance Insurance
 • Performance Arts
 • Application Chemical Engineering Technology
 • Accounting
 • Music Performance
 • Industrial Analysis & Testing
 • Computer Application Technology
 • Econnomic Information Management
 • Dancing Performance
 • Medicine & Medicoment Technology
 • Computer & Network Technology
 • International Business
 • Sound Technology
 • Technical Supervision & Product Check-up
 • Computer Multi-Media Technology
 • Marketing
 • Film & TV Multi-Media Technology
 • Geographic Information System & Mapping Technology
 • Network System Management
 • E-Commerce
 • Applied Korean
 • Construction Decoration Engineering Technology
 • Software Technology
 • Business Management
 • Business English
 • Indoors Design Technology
 • Graphics Animation Design & Producing
 • Logistic Management
 • Business Japanese
 • Heat Supply, Bentiltion & Air-Conditioning Technology
 • Electronic Information Engineering Technology
 • Finance Management
 • Secretary
 • Building Intelligence Engineering Technology
 • Telecommunication Technology
 • Travel & Tourism Management
 • Applied Japanse
 • Construction Engineering Management
 • Computer Telecommunication
 • Outbound Travel & Tourism
 • Applied French
 • Property & Facility Management
 • Telecommunication System operation Management
 • Hotel Management
 • Tourism English
 • Digital Control Technology
 • Digital Media Technology
 • Catering Management & Service
 • Applied Spanish
 • Mechanical & Electrical Integration Technology
 • Sports Venue Information Management
 • Cooking Technique & Nutrition
 • Arts Design
 • Computer Controlling Technology
 • Indoor Testing & Controlling Technology
 • Public Relations
 • Visual Arts
 • Physical Chemical Testing & Quality Control Technology
 • Clothes Design
 • E-governing
 • Computer Arts Design
 • Auto Testing & Maintenance
 • Food Nutrition & Testing
 • Listening & Language Rehabilitation Technology
 • Advertising Disign & Producing
 
 
 
เรียนภาษาจีน ศึกษาต่อประเทศจีน เรียนต่อประเทศจีน ศึกษาต่อ ประเทศจีน เรียนภาษาจีน ศูนย์แนะแนวและศึกษาต่อประเทศจีน
เรียนภาษาจีน ศึกษาต่อประเทศจีน เรียนต่อประเทศจีน ศึกษาต่อ ประเทศจีน เรียนภาษาจีน ศูนย์แนะแนวและศึกษาต่อประเทศจีน
เรียนภาษาจีน ศึกษาต่อประเทศจีน เรียนต่อประเทศจีน ศึกษาต่อ ประเทศจีน เรียนภาษาจีน ศูนย์แนะแนวและศึกษาต่อประเทศจีน
เรียนภาษาจีน ศึกษาต่อประเทศจีน เรียนต่อประเทศจีน ศึกษาต่อ ประเทศจีน เรียนภาษาจีน ศูนย์แนะแนวและศึกษาต่อประเทศจีน
เรียนภาษาจีน ศึกษาต่อประเทศจีน เรียนต่อประเทศจีน ศึกษาต่อ ประเทศจีน เรียนภาษาจีน ศูนย์แนะแนวและศึกษาต่อประเทศจีน