ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาบทความ

dot
bulletระดับมัธยม
bulletBeijing Jiaotong University
dot
มหาวิทยาลัยในไต้หวัน
dot
dot
เมืองไทเป
dot
bulletNational Zhengzhi University
bulletNational Taiwan Normal University
bulletNational Taiwan Normal University
dot
เมืองไถจง
dot
bulletFengchia University
dot
ประวัติศาสตร์จีนน่ารู้
dot
bulletราชวงศ์ต่าง ๆ ฯ
bulletการเริ่มต้นการปกครองของชนเผ่าหฺวาซย่า
bulletระบบศักดินาในราชวงศ์โจวและศึกแย่งชิงอำนาจของเหล่าเจ้านครรัฐ
bulletมหาอาณาจักรฉิน : การก่อตัวและการล่มสลาย
bulletการขยายแสนยานุภาพของอาณาจักรฮั่นตะวันตก
bulletราชวงศ์ฮั่นตะวันออก : พระญาติวงศ์และขันทีครองเมือง
dot
ข่าวสาร Update
dot
bulletสถานศึกษาในประเทศจีนที่ ก.พ.รับรอง
dot
กวีนิพนธ์จีน
dot
bulletความหมายแห่งกวีนิพนธ์จีน
bulletห้วงคำนึงยามดึก หลี่ไป๋
bulletเจวี๋ยจวี้ ตู้ฝู่
bulletถอนต้นกล้า หลี่เซิน
dot
Neighbor's Links
dot
bulletสถานีวิทยุ ซีอาร์ไอ ปักกิ่ง ภาคภาษาไทย
bulletเรียนภาษาจีนออนไลน์
bulletข่าวสารและรอบรู้เมืองจีน
bulletประเทศจีน
bulletแผนที่แสดงมหาวิทยาลัยในเมืองจีน
bulletแผนที่เมืองจีนภาคภาษาไทย
bulletแผนที่และข้อมูลมณฑลกวางตุ้ง
bulletตรวจสอบสภาพอากาศเมืองจีน
dot
Newsletter : ติดต่อรับข่าวสาร

dot
bulletZhejiang university
bulletมหาวิทยาลัยที่แพทยสภาไทยให้การรับรอง
bulletขอแนะนำแผนกภาษาจีน มหาวิทยาลัย BLCU
bulletมหาวิทยาลัย
bulletนิทานสุภาษิตจีน
bulletsummer camp China Youth University for Political Sciences
bulletx2
High-level Chinese Langauge

 1.  BRIEF INTRODUCTION

ระยะเวลาการเรียนการสอนของภาษาจีนระดับสูงจะประมาณ 1 ปี ซึ่งเรียน 32 สัปดาห์ โดยสอน 2 เทอมหลักสูตรจะมีทั้งการอ่าน พูด การออกเสียง การฟังในระดับสูง รวมทั้งการเขียน มีการสอบปลายภาคในทุกๆ เทอม การสอบกลางเทอมจะมีขึ้นในสัปดาห์ที่ 10 ของทุกๆ เทอม และสอบปลายภาคในสัปดาห์ที่ 20 ของทุกๆ เทอม

2.  COURSE INTRODUCTION

2.1  INTENSIVE READING OF HIGH-LEVEL CHINESE LANGUAGE เป็นคอร์สของภาษาจีนระดับสูง เพื่อฝึกบทเรียนการเข้าใจในการใช้ทักษะภาษา โดยใช้เวลาเรียน 126 ชั่วโมง พัฒนาความสามารถในการฟัง พูด เขียน และอ่าน โดยใช้บทความที่มีความสำคัญในการจะพัฒนาการอ่านของนักศึกษารวมทั้งการเขียนแสดงความหมายของคำศัพท์โดยจะนำบทความจากงานเขียนของนักเขียนที่มีชื่อเสียง รูปแบบของบทความที่มีสไตร์การเขียนที่แตกต่างกันจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้การเขียนที่ใช้คำศัพท์ที่สูงขึ้น วลี สุภาษิตต่าง ๆ ของจีน ตั้งแต่คำง่าย ๆ ไปจนถึงคำศัพท์ชั้นสูง

2.2  HIGH-LEVEL ORAL CHINESE LANGUAGE เป็นคอร์สของภาษาจีนระดับสูง เพื่อฝึกบทเรียนของการฝึกทักษะการพูด โดยใช้เวลาเรียน 126 ชั่วโมง พัฒนาความสามารถในการพูดติดต่อสื่อสารสำหรับนักศึกษาต่างชาติในขั้นสูงโดยการฝึกฝนพูดเรื่องราวผ่านความคิดแบบมีเหตุมีผล การสอนใช้วิธีการอภิปรายหัวข้อต่าง ๆ ที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เช่น การมีคู่ครอง การงาน มิตรภาพ ภายใต้พื้นฐานของ "BRING FORWARD QUESTION-EXPRESS OPINION โดยจะให้มีการอภิปรายถกเถียงหัวข้อ สำคัญ ๆ ต่าง ๆ อย่างอิสระ

2.3  THE VISUAL LISTING LESSON OF HIGH-LEVEL CHINESE LANGUAGE เป็นคอร์สของภาษาจีนระดับสูง เพื่อฝึกบทเรียนของการฝึกทักษะการใช้ภาษา โดยใช้เวลาเรียน 126 ชั่วโมง พัฒนาความสามารถในการฟังโดยฝึกฝนให้ผู้เรียนมีการปรับความสามารถในการฟังคำที่มีเสียงแตกต่างกัน การสอนจะให้ฟังต้นฉบับเสียงที่มีการประกาศในชีวิตประจำวันรวมทั้งการพยากรณ์อากาศทั้งหมดไม่เพียงแต่มีการออกเสียงที่แตกต่างกันแต่ยังมีผลต่อการฟังที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง

3. TEACHING MATERIALS AND PRESSES

 

MID-LEVEL,

FIRST PART

 

INTENSIVEREADING

 

“Chinese Language Courses” 3rd Volume 

(First Part) (Beijing Language and CultureUniversity Press)

 

WRITING

 

“Chinese Language Writing” (First Part)

(Beijing Language and Culture UniversityPress)

 

ORAL LANGUAGE

 

“Mid-Level Oral Chinese Language”

(First Part) (Beijing University Press)

 

LISTENING

 

“Mid-Level Chinese Language Listening Courses”

(First Part) (Beijing University Press)

 

READING

 

“The Introduction of Modern Chinese Language Reading” (Modern Press)

 

 

MID-LEVEL,

SECOND PART

 

INTENSIVEREADING

 

“Chinese Language Courses” 3rd Volume 

(Second Part) (Beijing Language and CultureUniversity Press)

 

WRITING

 

“Chinese Language Writing” (Second Part)

(Beijing Language and Culture UniversityPress)

 

ORAL LANGUAGE

 

“Mid-Level Oral Chinese Language”

(Second Part) (Beijing University Press)

 

LISTENING

 

“Mid-level Chinese Language Listening Courses”

(Second Part) (Beijing University Press)

 

READING

 

“Mid-level Chinese Language Reading

(Beijing Language and Culture UniversityPress)