ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาบทความ

dot
bulletระดับมัธยม
bulletBeijing Jiaotong University
dot
มหาวิทยาลัยในไต้หวัน
dot
dot
เมืองไทเป
dot
bulletNational Zhengzhi University
bulletNational Taiwan Normal University
bulletNational Taiwan Normal University
dot
เมืองไถจง
dot
bulletFengchia University
dot
ประวัติศาสตร์จีนน่ารู้
dot
bulletราชวงศ์ต่าง ๆ ฯ
bulletการเริ่มต้นการปกครองของชนเผ่าหฺวาซย่า
bulletระบบศักดินาในราชวงศ์โจวและศึกแย่งชิงอำนาจของเหล่าเจ้านครรัฐ
bulletมหาอาณาจักรฉิน : การก่อตัวและการล่มสลาย
bulletการขยายแสนยานุภาพของอาณาจักรฮั่นตะวันตก
bulletราชวงศ์ฮั่นตะวันออก : พระญาติวงศ์และขันทีครองเมือง
dot
ข่าวสาร Update
dot
bulletสถานศึกษาในประเทศจีนที่ ก.พ.รับรอง
dot
กวีนิพนธ์จีน
dot
bulletความหมายแห่งกวีนิพนธ์จีน
bulletห้วงคำนึงยามดึก หลี่ไป๋
bulletเจวี๋ยจวี้ ตู้ฝู่
bulletถอนต้นกล้า หลี่เซิน
dot
Neighbor's Links
dot
bulletสถานีวิทยุ ซีอาร์ไอ ปักกิ่ง ภาคภาษาไทย
bulletเรียนภาษาจีนออนไลน์
bulletข่าวสารและรอบรู้เมืองจีน
bulletประเทศจีน
bulletแผนที่แสดงมหาวิทยาลัยในเมืองจีน
bulletแผนที่เมืองจีนภาคภาษาไทย
bulletแผนที่และข้อมูลมณฑลกวางตุ้ง
bulletตรวจสอบสภาพอากาศเมืองจีน
dot
Newsletter : ติดต่อรับข่าวสาร

dot
bulletZhejiang university
bulletมหาวิทยาลัยที่แพทยสภาไทยให้การรับรอง
bulletขอแนะนำแผนกภาษาจีน มหาวิทยาลัย BLCU
bulletมหาวิทยาลัย
bulletนิทานสุภาษิตจีน
bulletsummer camp China Youth University for Political Sciences
bulletx2
Dalian Medical University MBBS
 
มหาวิทยาลัยการแพทย์ต้าเหลียน (Dalian Medical University) ก่อตั้งในปี ค.ศ.1947 ชื่อของ Guandong Medical College ต่อมาในปี ค.ศ. 1994 วิทยาลัยการแพทย์ ต้าเหลียน  ได้รับการอนุมัติหลักสูตรและยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยจากหน่วยงานด้านมาตรฐานการศึกษาของรัฐบาลจีนและเปลี่ยนชื่อมาเป็นมหาวิทยาลัยการแพทย์ต้าเหลียน มหาวิทยาลัยการแพทย์ต้าเหลียนเปิดสอนใน 2 วิทยาเขตและได้ลงทุนด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยเป็นจำนวนเงินมากกว่า 80 ล้านหยวน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยการแพทย์ต้าเหลียนมี โรงพยาบาลพันธมิตรที่มีเครื่องมือที่ทันสมัยและมีชื่อเสียงระดับแนวหน้าของจีน 2 แห่ง ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานจริง มหาวิทยาลัยการแพทย์ต้าเหลียนมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมากกว่า 4,400 ท่าน ในปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ประมาณ 10,000 คน นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาต่างชาติกำลังศึกษาอยู่ทั้งในระดับปริญญาตรี-โทและเอกกว่า 300 คน นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยการแพทย์ต้าเหลียนยังมีโครงการความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วโลกมากกว่า 100 แห่ง ทั้งใน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และยูเครนเป็นต้น
ที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยการแพทย์ต้าเหลียนตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองต้าเหลียนบนปลายคาบสมุทรเหลียวตงในมณฑลเหลียวหนิง ต้าเหลียนเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากเมืองเสิ่นหยางเป็นเมืองที่มีความปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมดีเลิศ จัดได้ว่าเป็นเมืองที่สะอาดและมีอากาศที่ดีที่สุดทางตอนเหนือของประเทศจีน ต้าเหลียนมีประชากรประมาณ 6 ล้านคน เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจ ได้รับการขนานนามว่าเป็น “ฮ่องกงแห่งจีนเหนือ” ต้าเหลียนยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลที่มีชื่อเสียง เนื่องจากต้าเหลียนติดทะเลและมีเนินเขาจึงมีสภาพอากาศแบบมรสุม ไม่ร้อนและไม่หนาวเกินไป อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาวประมาณ -9 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อนประมาณ 26องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลียตลอดทั้งปีประมาณ10 องศาเซลเซียส

หลักสูตร : มหาวิทยาลัยการแพทย์ต้าเหลียนเปิดสอนภาคภาษาอังกฤษในสาขาต่อไปนี้
ระดับปริญญาตร หลักสูตรแพทยศาสตร์ ( MBBS: Bachelor of Medicine and Surgery ซึ่งเทียบเท่ากับ MD: Doctor of Medicine ของสหรัฐอเมริกา) ใช้เวลาเรียน 5 ปีการศึกษา
  หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ (Bachelor of Dental surgery)ใช้เวลา 5 ปีการศึกษา
ระดับปริญญาโท หลักสูตรแพทยศาสตร์มหาบัณฑิต ใช้เวลา 3 ปีการศึกษา

เทอมการศึกษา: มหาวิทยาลัยการแพทย์ต้าเหลียนเปิด ภาคเรียนที่ 1 ประมาณต้นเดือนกันยายนของทุกปี และปิดภาคเรียนที่ 2 ประมาณปลายเดือนกรกฎาคมของทุกป
การสมัครเข้าเรียนต่อ : มหาวิทยาลัยการแพทย์ต้าเหลียน เปิดรับสมัครนักศึกษาปีละ 1 ครั้ง “นักศึกษาจะต้องยื่นใบสมัครภายในวันที่ 30 เมษายนของทุกปี” เพื่อเข้าศึกษาในเทอมฤดูใบไม้ร่วงเดือนกันยายน