ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาบทความ

dot
bulletระดับมัธยม
bulletBeijing Jiaotong University
dot
มหาวิทยาลัยในไต้หวัน
dot
dot
เมืองไทเป
dot
bulletNational Zhengzhi University
bulletNational Taiwan Normal University
bulletNational Taiwan Normal University
dot
เมืองไถจง
dot
bulletFengchia University
dot
ประวัติศาสตร์จีนน่ารู้
dot
bulletราชวงศ์ต่าง ๆ ฯ
bulletการเริ่มต้นการปกครองของชนเผ่าหฺวาซย่า
bulletระบบศักดินาในราชวงศ์โจวและศึกแย่งชิงอำนาจของเหล่าเจ้านครรัฐ
bulletมหาอาณาจักรฉิน : การก่อตัวและการล่มสลาย
bulletการขยายแสนยานุภาพของอาณาจักรฮั่นตะวันตก
bulletราชวงศ์ฮั่นตะวันออก : พระญาติวงศ์และขันทีครองเมือง
dot
ข่าวสาร Update
dot
bulletสถานศึกษาในประเทศจีนที่ ก.พ.รับรอง
dot
กวีนิพนธ์จีน
dot
bulletความหมายแห่งกวีนิพนธ์จีน
bulletห้วงคำนึงยามดึก หลี่ไป๋
bulletเจวี๋ยจวี้ ตู้ฝู่
bulletถอนต้นกล้า หลี่เซิน
dot
Neighbor's Links
dot
bulletสถานีวิทยุ ซีอาร์ไอ ปักกิ่ง ภาคภาษาไทย
bulletเรียนภาษาจีนออนไลน์
bulletข่าวสารและรอบรู้เมืองจีน
bulletประเทศจีน
bulletแผนที่แสดงมหาวิทยาลัยในเมืองจีน
bulletแผนที่เมืองจีนภาคภาษาไทย
bulletแผนที่และข้อมูลมณฑลกวางตุ้ง
bulletตรวจสอบสภาพอากาศเมืองจีน
dot
Newsletter : ติดต่อรับข่าวสาร

dot
bulletZhejiang university
bulletมหาวิทยาลัยที่แพทยสภาไทยให้การรับรอง
bulletขอแนะนำแผนกภาษาจีน มหาวิทยาลัย BLCU
bulletมหาวิทยาลัย
bulletนิทานสุภาษิตจีน
bulletsummer camp China Youth University for Political Sciences
bulletx2
Harbin Engineering University

                               

 Harbin Engineering University


     HEU ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ  สงฮว๋า  ในเมืองฮาร์บิน  ซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านความสวย
งาม 

          อยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน  ฮาร์บินเป็นที่รู้จักกันในนามมอสโควตะวันออก

          และปารีสแห่งตะวันออก ซึ่งเป็นเมืองที่มีทิวทัศน์สวยงามทั้ง  4 ฤดู นอกจากนั้นยังมีเทศกาลหิมะ

          ซึ่งมีชื่อเสียงไปทั่วโลก   ที่นี่คุณสามารถเล่น สเก็ตน้ำแข็ง  เล่นสกี  ชมศิลปะ   ตะเกียงน้ำแข็ง 

          และศิลปะ งานแกะสลักน้ำแข็งอันงดงาม คนพื้นเมืองที่นี่พูดภาษาจีนกลางได้ชัดและมีมาตรฐาน

          เป็นอันดับ1ในประเทศจีน HEU เป็นมหาวิยาลัยที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม

          และการสื่อสารภายใต้ชื่อ Pla Military Engineering  Institute ซึ่งมีประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมา

         โดยตลอด HEU  กลายมาเป็นพื้นฐานอันสำคัญทางงานวิจัย ทางวิทยาศาสตร์ในพื้นที่นานาชาติ

          เพื่อพัฒนาทะเลและมหาสมุทร  อีกทั้งด้าน  nuclear power อีกทั้งมีการเรียนการสอนอื่นๆมากมาย

          ที่เป็นพื้นฐานทาง วิศวกรรมรวมกับวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์การจัดการHEUให้ความสำคัญ

          กับนักเรียนแลกเปลี่ยนและนักเรียนต่างชาติหลายปีมานี้มหาวิทยาลัยได้ให้การศึกษากับนักศึกษา

          ต่างชาติมาแล้วมากกว่า 2,000คนจากคณะต่างๆซึ่งมาจากประเทศทาง

เอเชียอัฟริกา   ยุโรป   และ       อื่นๆ  มหาวิทยาลัยยินดีต้อนรับนักศึกษา ต่างชาติอย่างอบอุ่นในการเข้ามาศึกษามหาวิทยาลัยมีพื้นที่  1,261,000 ตารางเมตร พื้นที่ที่มีอาคารต่างๆประมาณ 885,000  ตารางเมตร  ซึ่งแต่ละปีมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี    มากกว่า 25,188 คน และนัก ศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  6,067 คน 

           HEU เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในประเทศจีนอีกทั้งยังมี คณาจารย์ ที่มีความรู้และประสบการณ์  อีกทั้งทักษะในการสอนมากมาย นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมพิเศษ อันสร้างสรรค์มากมายให้กับนักศึกษาพร้อมทั้งสถาบันยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการเรียนและการใช้ชีวิตที่นี้อย่างสมบูรณ์สถาบันประกอบไปด้วย  13  มหาวิทยาลัย ,หลักสูตรปริญญาโท 93 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาเอก 25 หลักสูตร ซึ่งยังมีหลักสูตรที่ใช้   ภาษาอังกฤษในการสอนด้วย
                     
          
                       

                  

 

หลักสูตร

ภาษาที่ใช้สอน

ค่าเรียน

ปริญญาตรี

ภาษาจีน

ศิลปศาสตร์ 13800 หยวน/ปี

วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 15,400 หยวน/ปี

ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 20,000 หยวน/ปี

ปริญญาโท

ภาษาจีน

ศิลปศาสตร์ 17,800 หยวน/ปี

วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 20,300 หยวน/ปี

ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 36,500 หยวน/ปี

ปริญญาเอก

ภาษาจีน

วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 32,400 หยวน/ปี

ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 45,000 หยวน/ปี

ปริญญาตรีภาษาจีน

ภาษาจีน

12200 หยวน/ปี

ภาษาจีน

ภาษาจีน

6100 หยวน/เทอม

2,650 หยวน/4สัปดาห์

ค่าลงทะเบียน

ภาษาจีน

320 หยวน

ภาษาอังกฤษ

400 หยวน
 

เรียนภาษาจีน

250 หยวน

 หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

หลักสูตรภาษาจีน HUEแบ่งระดับการเรียนเป็น 8 ระดับ ตั้งแต่ Aถึง H อาจารย์ผู้สอนไม่เพียงแต่จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการใช้ภาษาจีนเพื่อติดต่อสื่อสารเท่านั้น แต่ยังจะเพิ่มความสามารถด้านการอ่านการเขียนภาษาจีนให้กับผู้เรียนด้วย

 

ช่วงเวลาเรียน

 

ช่วงเวลาเรียนภาษาจีนในแต่ละชั้นคือ 1 เทอม ซึ่งประกอบไปด้วยการเรียนการสอน 18 สัปดาห์ โดยเรียน 17 สัปดาห์ และสอบอีก 1 สัปดาห์ หลังผ่านการสอบนักศึกษาจะได้ประกาศนียบัตร และเมื่อผ่านการทดสอบมาตรฐานภาษาจีนแล้วนักศึกษาก็สามารถที่จะเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีได้

 

คุณสมบัติผู้สมัคร อายุ 16ปีบริบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง เป็นชาวต่างชาติ
เอกสารที่ใช้สมัคร

1.ค่าสมัคร250 หยวน

2.กรอกใบสมัคร

3.สำเนาพาสพอร์ท

ช่วงเวลาเรียน

1.ฤดูใบไม้ผลิ มี.ค.-ก.ค.

2.ฤดูใบไม้ร่วง ก.ย.-ม.ค.

ค่าเรียน

1เทอม 6,100 หยวน

1ปี 12,200 หยวน

1เดือน 2,650 หยวน

วิชาที่เรียน

วิชาบังคับไวยกรณ์ การฟัง สนทนา อ่านบทความ เขียนบทความ

วิชาเลือก ติวข้อสอบHSK เพลงจีน กู่เจิง ภาษาอังกฤษระดับต้น-กลาง

การแบ่งชั้น ระดับพื้นฐาน ระดับเริ่มต้น ระดับกลางระดับสูง แบ่งได้ทั้งหมด8ชั้น แต่ละห้องเรียนไม่เกิน 15 คน
ประกาศนียบัตร เมื่อเรียนจบและสอบผ่านตามเกณฑ์

 หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

 

 หลักสูตรปริญญาตรีBachelor’s Degree (4-6years)

 

General Scholar (1-2 years)

1.         Naval Architecture and Ocean Engineering

2.         Civil Engineering

3.         Engineering Mechanics

4.         Thermal Energy and Power Engineering

5.         Marine Engineering

6.         Electrical Engineering and Automation 

7.         Computer Science and Technology

8.         Machine Design & Manufacturing and Their Automation

9.         Industrial Design (Science and Engineering)

10.       Electronic and Information Engineering

11.       Telecommunications Engineering

12.       Material Chemistry

13.       Material Science & Engineering

14.       Nuclear Engineering and Technology

15.       Mathematics and Applied Mathematics

16.       Economics

17.       International Economics and Trade

18.       Business Administration

19.       Electronic Commerce

20.       Finance and Banking

21.       Public Utilities Management

22.       Public Finance

23.       English

24.       Chinese Language and Literature

 

 

 

สำหรับสัญลักษณ์※ เป็นหลักสูตรที่สามารถสอนด้วยภาษาอังกฤษได้

 

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร อายุ18ปีบริบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง จบการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า เป็นชาวต่างชาติ
เอกสารสมัคร

1.ค่าสมัคร 320 หยวน

2.กรอกใบสมัคร

3.สำเนาพาสพอร์ท

4.ผลสอบ HSK5 ขึ้นไป

5.วุฒิการศึกษาและผลการเรียนตัวจริง

ช่วงเวลาสมัคร 1 ม.ค.-31 พ.ค.ของทุกปี
ระยะเวลาเรียน 4ปี
รายงานตัว 25 ส.ค.-5 ก.ย.(ดูเอกสารการรับเข้าเรียนอีกครั้ง)
ค่าเรียน

1.ศิลปศาสตร์ 13,800 หยวน/ปี

2.วิทยาศาสตร์ 15,400 หยวน/ปี

ปริญญาบัตร เมื่อนักศึกษาผ่านการสอบและส่งวิทยานิพนธ์

 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

  

 

หลักสูตรปริญญาโทMaster’s Degree (2-3 years)

General Scholar (1-2 years)

1.         Design and Construction of Naval Architecture and Ocean Structure 

2.         Harbor, Coastal and Offshore Engineering 

3.         General and Fundamental Mechanics 

4.         Engineering Mechanics 

5.         Fluid Mechanics 

6.         Solid Mechanics 

7.         Thermal Power Engineering 

8.         Engineering Thermophysics 

9.         Aerospace Propulsion Theory and Engineering 

10.       Power Machinery & Engineering 

11.       Marine Engine Engineering 

12.       Control Theory and Control Engineering 

13.       Navigation, Guidance and Control 

14.       Measuring and Testing Technologies and Instruments 

15.       Computer Applied Technology 

16.       Computer Software and Theory 

17.       Mechanical Design and Theory 

18.       Mechatronic Engineering 

19.       Mechanical Manufacture and Automation 

20.       Vehicle Engineering 

21.       Design Art 

22.       Communication and Information Systems 

23.       Signal and Information Processing 

24.       Electromagnetic Field and Microwave Technology 

25.       Management Science and Engineering

26.       International Trade

27.       Corporate Management

28.       Accounting

29.       Finance

30.       MBA

31.       Materialogy

32.       Applied Chemistry 

33.       Nuclear Energy Science and Engineering 

34.       Optical Engineering 

35.       Optics 

36.       Applied Mathematics

37.       Science of Economic Law

38.       Applied Psychology

39.       Linguistics and Applied Linguistics in Foreign Languages 

40.       English Language and Literature 

 

สำหรับสัณลักษณ์※ เป็นหลักสูตรที่สามารถสอนด้วยภาษาอังกฤษได้ โดยในหลักสูตรปริญญาโทและเอกจะเปิดสอนหลักสูตรที่สอนด้วยภาษาอังกฤษจะต้องมีผู้เรียนอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป

 

   

 

 หลักสูตรปริญญาเอกDoctoral Degree (3-4 years)

Doctoral Degree (3-4 years)

Senior scholar (1-2 years)

1.         Design and Construction of Naval Architecture and Ocean Structure 

2.         Fluid Mechanics 

3.         General and Fundamental Mechanics  

4.         Solid Mechanics  

5.         Power Machinery & Engineering 

6.         Marine Engine Engineering 

7.         Control Theory and Control Engineering 

8.         Mechanical Manufacture and Automation 

9.         Materialogy 

10.       Nuclear Energy Science and Engineering 

 

 

สำหรับสัณลักษณ์※ เป็นหลักสูตรที่สามารถสอนด้วยภาษาอังกฤษได้ โดยในหลักสูตรปริญญาโทและเอกจะเปิดสอนหลักสูตรที่สอนด้วยภาษาอังกฤษจะต้องมีผู้เรียนอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป

 

  

 

 

คุณสมบัติ

ปริญญาโท สุขภาพแข็งแรง จบปริญญาตรีที่ตรงกับสาขาของป.โทที่จะเรียน เป็นชาวต่างชาติ

ปริญญาเอก สุขภาพแข็งแรง จบปริญญาตรีที่ตรงกับสาขาของป.โทที่จะเรียน เป็นชาวต่างชาติ

ผู้เรียนหลักสูตรที่สอนด้วยภาษาอังกฤษไม่ต้องใช้ผลสอบ HSK

เอกสารสมัคร

1.ค่าสมัคร

2.กรอกใบสมัคร

3.สำเนาพาสพอร์ท

4.ผลสอบ HSK 6ขึ้นไป

5.วุฒิการศึกษาและผลการเรียน

6.จดหมายแนะนำตัวจากอาจารย์สถาบันที่เรียนจบมา2 ฉบับ

ช่วงเวลาสมัคร 1 ม.ค.-31 พ.ค.
ช่วงเวลาเรียน

ปริญญาโท 2-2.5 ปี

ปริญญาเอก 3-4 ปี

เวลารายงานตัว 25 ส.ค.- 5 ก.ย.

 

 

 

 

หอพัก องค์ประกอบ สิ่งอำนวยความสะดวก  
2 ห้องนอน 3 ห้องนอน เตียง โต๊ะ ตู้เสื้อผ้า โทรศัพท์ ทีวี สายเนท
ห้องน้ำ เครื่องทำน้ำร้อน เครื่องซักผ้า
ห้องครัว เตา ที่ดูดควัน ตู้เย็น ตู้นำร้อน
ห้องรับแขก โต๊ะทานข้าว ตู้กับข้าว
อัตราค่าห้อง A :500 หยวน/คน/เดือน  
 
B:600 หยวน/คน/เดือน
C: 300 หยวน/คน/เดือน
อัตราค่าอาหาร สามารถทำอาหารเองได้ ถ้าซื้อที่โรงอาหาร ประมาณ15-25 หยวน/วัน  
ค่าประกัน 600 หยวน/คน/ปี  300 หยวน/คน/ครึ่งปี  
 

 หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลง