ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาบทความ

dot
bulletระดับมัธยม
bulletBeijing Jiaotong University
dot
มหาวิทยาลัยในไต้หวัน
dot
dot
เมืองไทเป
dot
bulletNational Zhengzhi University
bulletNational Taiwan Normal University
bulletNational Taiwan Normal University
dot
เมืองไถจง
dot
bulletFengchia University
dot
ประวัติศาสตร์จีนน่ารู้
dot
bulletราชวงศ์ต่าง ๆ ฯ
bulletการเริ่มต้นการปกครองของชนเผ่าหฺวาซย่า
bulletระบบศักดินาในราชวงศ์โจวและศึกแย่งชิงอำนาจของเหล่าเจ้านครรัฐ
bulletมหาอาณาจักรฉิน : การก่อตัวและการล่มสลาย
bulletการขยายแสนยานุภาพของอาณาจักรฮั่นตะวันตก
bulletราชวงศ์ฮั่นตะวันออก : พระญาติวงศ์และขันทีครองเมือง
dot
ข่าวสาร Update
dot
bulletสถานศึกษาในประเทศจีนที่ ก.พ.รับรอง
dot
กวีนิพนธ์จีน
dot
bulletความหมายแห่งกวีนิพนธ์จีน
bulletห้วงคำนึงยามดึก หลี่ไป๋
bulletเจวี๋ยจวี้ ตู้ฝู่
bulletถอนต้นกล้า หลี่เซิน
dot
Neighbor's Links
dot
bulletสถานีวิทยุ ซีอาร์ไอ ปักกิ่ง ภาคภาษาไทย
bulletเรียนภาษาจีนออนไลน์
bulletข่าวสารและรอบรู้เมืองจีน
bulletประเทศจีน
bulletแผนที่แสดงมหาวิทยาลัยในเมืองจีน
bulletแผนที่เมืองจีนภาคภาษาไทย
bulletแผนที่และข้อมูลมณฑลกวางตุ้ง
bulletตรวจสอบสภาพอากาศเมืองจีน
dot
Newsletter : ติดต่อรับข่าวสาร

dot
bulletZhejiang university
bulletมหาวิทยาลัยที่แพทยสภาไทยให้การรับรอง
bulletขอแนะนำแผนกภาษาจีน มหาวิทยาลัย BLCU
bulletมหาวิทยาลัย
bulletนิทานสุภาษิตจีน
bulletsummer camp China Youth University for Political Sciences
bulletx2
Shanghai Normal University

 上海师范大学

 

 

 

มหาวิทยาลัยครูเซี่ยงไฮ้ ก่อตั้งเมื่อปี 1954 เป็นมหาวิทยาลัยครูหลัก ซึ่งมีสาขาวิชาที่หลากหลาย ทั้งสายวิทยาศาสตร์และสายศิลปศาสตร์ ซึ่งมุ่งเน้นสำหรับผลิตบุคคลากรด้านครู ประกอบด้วย 15 วิทยาลัย 31 คณะวิชา 12 สถาบันวิจัย

มหาวิทยาลัยมีพื้นที่ทั้งหมด 1.27 ล้าน ตารางเมตร ประกอบด้วย 3 วิทยาเขต โรงเรียนมัธยมในเครือ 4 โรงเรียน โรงเรียนประถมในเครือ 2 โรงเรียนสถานที่ตั้งอยู่ด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองเซี่ยงไฮ้ ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน การคมนาคมสะดวกสบาย

สถาบันประกอบไปด้วยบุคลากร และคณาจารย์กว่า 2,700 คน นักศึกษาในคณะต่าง ๆ มากกว่า 10,000 คน เป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 300 คน แผนกนักศึกษาต่างชาติเริ่มเปิดสอนตั้งแต่ปี 1965 ในปัจจุบันได้ขยายเป็นวิทยาลัยแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ เพื่อให้ชาวจีนโพ้นทะเลและทายาทรวมทั้งชาวต่างชาติได้มีโอกาสศึกษาภาษาและวัฒนธรรมของชาวจีนรวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ดีงาม  มหาวิทยาลัยจึงมีความยินดียิ่งที่จะให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจจะเข้ามาศึกษากับสถาบันอย่างเต็มความสามารถศึกษาต่อประเทศจีน เรียนภาษาจีน ศึกษาต่อประเทศจีน เรียนภาษาจีน ศึกษาต่อประเทศจีน

 

 

เงื่อน ไขการสมัครเรียน

     

   

 

Bachelor's in Chinese Language Program

          หลักสูตรนี้มีความมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในภาษาจีน เพื่อสำหรับใช้ในการทำการค้าระหว่างประเทศ  การแปล การสอน โดยมีการเรียนสังคมวัฒนธรรมจีน ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ ทำงานวิจัยเรื่องวัฒนธรรมจีน

ระยะเวลาการเรียน  4 ปี

 

หลักสูตรการเรียน

          การอ่านและเขียน (ขั้นต้น กลาง สูง) พื้นฐานการออกเสียง  ไวยกรณ์ วัฒนธรรมจีน สำรวจสังคม เขียนวิทยานิพนธ์

 

ค่าเรียน

19800 หยวน/ปี

ระยะเวลาการสมัคร

ก่อน 31 กรกฎาคมของทุกปี

 

 Shanghai Normal University
Intensive Chinese program
Carefully Orchestrated Chinese Program

คอร์สเจาะลึกเพื่อความสำเร็จในการเรียนภาษาจีน

วัตถุประสงค์:

 
               คอร์สอินเทนซีฟเป็นคอร์สที่ขึ้นตรงกับ International College of Chinese Studies (ICCS), Shanghai Normal University (SNU). สถาบันเรียนรู้ภาษาที่สองที่ดีที่สุด ทางโรงเรียนขอเสนอหลักสูตร คือ highly-intensive speech training, various extracurricular activities, and purely Chinese language environment. ในครอสนี้จะช่วยให้นักเรียนที่เรียนมีความสามารถที่จะฝ่าฝันอุปสรรค์ในเรื่องการฟังภาษาจีน ในเรื่องการพูด ในเรื่องการเขียน นักเรียนสามารถสอบ HSK ได้ถึง ระดับ 3 ในหนึ่งภาคการศึกษา และ HSK 6 ในหนึ่งปีการศึกษา

ลักษณะการสอน:  

 • ชั้นเรียนขนาดเล็กสำหรับนักเรียน 8-10 คนต่อชั้นเรียน
 • มีผู้คอยดูแลนักเรียน
 • มีการรวมชั้นของการสอน และ หลักสูตรกิจกรรมพิเศษของสถาบัน
 • มีทัศนศึกษา
 • แลกเปลี่ยนภาษากับนักเรียนจีน
 • มุมภาษาจีน

ชั่วโมงการเรียน:

 • 30 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์  8:40 - 11:50  13:30 - 15:00
 • ติวนอกชั่วโมงเรียน 6 ชั่วโมง 15:20 - 16:40 ( จันทร์, พุธ และ พฤหัสบดี)

หลักสูตร:

Comprehensive Training Courses:

 • Highly-intensive Chinese Comprehension
 • Intensive Speech Practice


Language skills Training Courses:

 • Speaking, Listening
 • Reading and Writing

Extensive Courses:

 • Intensive HSK Preparation
 • Business Chinese, etc.
 • Tutorial , Q&A

การสำเร็จหลักสูตร:

หลักสำเร็จการศึกษารวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต จะได้รับใบประกาศนียบัตรจาก Shanghai Normal University.

การรับสมัคร:

 • เทอมฤดูใบไม้ผลิ เริ่มเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี สมัครวันสุดท้ายก่อนวันที่ 20 มกราคม ของทุกปี
 • เทอมฤดูใบไม้ร่วง เริ่มเดือน กันยายน ของทุกปี สมัครวันสุดท้ายก่อนวันที่ 15 กรกฏาคม ของทุกปี

ค่าธรรมเนียมการเรียน: 

 • ค่าสมัคร  450 หยวน
 • ค่าเรียน:  17,000 หยวน ต่อภาคการศึกษา

  ภาษาจีนธุรกิจ

  SHANGHAI NORMAL UNIVERSITY

   

  เพื่อที่จะพัฒนาความรู้ภาษาจีนและความรู้ทางธุรกิจไปพร้อม ๆ กัน  มหาวิทยาลัยครูเซี่ยงไฮ้ แผนกวิชาภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ได้ทำการเปิดการเรียนการสอนวิชาพิเศษขึ้นมาอีก หนึ่งวิชา คือภาษาจีนธุรกิจ ซึ่งเรามีอาจารย์ที่มากไปด้วยประสบการณ์การสอนภาษาจีนธุรกิจ เพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนของนักเรียนต่างชาติให้มีความรู้อย่างกว้างขวางมากขึ้น โดยเฉพาะช่วยให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปประกอบธุรกิจการงานของตนได้ในอนาคต

  กลุ่มเป้าหมาย

  นักธุรกิจที่ตั้งใจจะมาลงทุนการค้าในประเทศจีน หรือผู้ที่มีความสนใจจะมาทำธุรกิจในจีน หรือผู้ที่มีความสนใจ

  ทีมงาน 

  มีอาจารย์และทีมงานผู้สอนที่มีความพร้อมมากด้วยประสบการณ์หละหลักสูตรที่เป็นเลิศ 

  การจัดหลักสูตร 

  ภาษาจีนธุรกิจมีทั้ง ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง ทุกระดับชั้นล้วนต้องเน้นเรื่องฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีนธุรกิจเป็นหลัก ในระดับกลางและระดับสูงจะต้องรู้สภาพคร่าวๆ ของประเทศจีน เศรษฐกิจของจีน วัฒนธรรมจีน การเสวนาปัญหาทางเศรษฐกิจที่กำลังเป็นที่น่าจับตาสำหรับเป็นวิชาเลือก วัตถุประสงค์ในการฟัง พูด อ่าน เขียน  เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะทั้งสี่ด้านของนักเรียนที่ศึกษาภาษาจีนธุรกิจให้สามารถปฏิบัติการได้จริง

  การเรียนการสอนในแต่ละระดับชั้น

  เป็นชั้นเรียนเล็กๆ แต่ละชั้นมีประมาณ 15 คน ทุกชั้นจะมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ที่ปรึกษา

  ภาคปฏิบัติ

  ทุกภาคเรียนจะมี 3-5 วันในการลงสู่ภาคปฏิบัติ รวมกลุ่มแลกเปลี่ยนกันระหว่างนักเรียน รวมกลุ่มกันเข้าเยี่ยมชมบริษัทต่างๆ ของจีน

  เงื่อนไขการเข้าเรียน

  ระดับต้น             HSK ระดับ ขึ้นไป  หรือมีความรู้ในคำศัพท์ 2,000 คำขึ้นไป

  ระดับกลาง          HSK ระดับ ขึ้นไป  หรือมีความรู้ในคำศัพท์ 4,000 คำขึ้นไป

  ระดับสูง             HSK ระดับ ขึ้นไป หรือมีความรู้ในคำศัพท์ 6,000 คำขึ้นไป

  ผู้ที่จะได้ใบประกาศนียบัตร

  เข้าเรียนตามหลักสูตร ผลการสอบผ่านเกณฑ์ หนังสือแสดงผลการจบการศึกษาภาษาจีนธุรกิจ ทุกภาคการศึกษาจะต้องได้ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

  ค่าใช้จ่าย

  1.ค่าลงทะเบียน 450 หยวน ,

    2.ค่าเทอมเทอมละ 9,000  หยวน

  การยื่นใบสมัคร

  1.     ภาคฤดูใบไม้ผลิ เปิดเรียนในเดือนกุมภาพันธ์  รับสมัครถึงวันที่ 20 มกราคม  2551

  2.     ภาคฤดูใบไม้ร่วง เปิดเรียนในเดือนกันยายน รับสมัครถึงวันที่ 15 กรกฎาคม  2551

 

 

หอพัก

          นักศึกษาสามารถพักหอพักในมหาวิทยาลัย หรือเช่าอพาร์ทเมนท์นอกมหาวิทยาลัย หรือ เข้าพักกับ Home stay ในมหาวิทยาลัยมีหอพัก สองแบบได้แก่ foreign guest house และ Xue si Yuan ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย 

 

 
Intercultural Exchange Center ห้องคู่ ห้องเดี่ยว A ห้องเดี่ยว B
นักศึกษาที่เรียนมากกว่า 3 เดือน 50 หยวน/คน/วัน 83 หยวน/คน/วัน 75 หยวน/คน/วัน
นักศึกษาที่เรียนน้อยกว่า 3 เดือน 83 หยวน/คน/วัน 100 หยวน/คน/วัน 83 หยวน/คน/วัน

 

 

 คิดค่าไฟฟ้าเป็นรายเดือน ประมาณเดือนละ 70-100 หยวน

ภายในห้องประกอบด้วย ห้องน้ำ ทีวี โทรศัพท์ ตู้เย็น เครื่องทำน้ำอุ่น

 

 

 

 

     

 

   

                                                           

 

 

ห้องคู่

 

     

 

  

 

ห้องเดี่ยว

 

    

 

 

 

 

     

 

    

 

国际教育交流中心房价:

        

 

               

 

สิ่งอำนวยความสะดวกภายใน ทีวี แอร์ โทรศัพท์ สายอินเตอร์เนท ห้องน้ำ

Shengda Hotel:(off campus,Shuttle School Bus)

Room Types

Twin room

Long-term students
(stay over three months)

RMB100/day/room

Short-term students

RMB120/day/room

Private bathroom, TV, Refrigeratory, A/C, Tel, 24-hour hot water. Public washing-machine.
For more detailed information, please refer to the contract.

     

 

 

 

ข้อมูลระดับปริญญา

 

Majors Authorized for Doctorate:
1. China's Ancient Literature
  2. Chinese Language and Graphonomy

 
Majors Authorized for Mastership:
  1. Theory of Politics 
  2. Principles of Pedagogy 
  3. Courses and Methodology 
  4. Theory of Discipline Methodology 
  5. Technical Science of Education 
  6. Development and Educational Psychology 
  7. Science of Training in Physical Education 
  8. Arts 
  9. 
China's Contemporary Literature 
  10 
China's Ancient Literature 
  11. 
China's Classical Documentation 
  12. Chinese Language and Graphonomy 
  13. English Language and Graphonomy 
  14. Comparative Literature and World's Literature 
  15. Music 
  16. Fine Arts 
  17. 
China's Ancient History 
  18. 
China's Contemporary and Modern History 
  19. World's History 
  20. Elementary Mathematics 
  21. Computing Mathematics 
  22. Applied Mathematics 
  22. Communication and Information System 
  23. Physical Chemistry 
  24. Environmental Science 
  25. Hydrology 
  26. Microbiology 
  27. Genetics 
  28. Applied Computer Technology

 
Majors Authorized for Bachelor's Degree: 
  1. Chinese Language and Literature 
  2. Education of Chinese Language and Literature 
  3. Education of History 
  4. Classical Documents 
  5. Advertisement 
  6. Broadcasting and TV Literature 
  7. Trade and Economics 
  8. Administrative Management 
  9. Education of English 
  10. Educational Management 
  11. Applied Psychology 
  12. Education of Music 
  13. Education of Fine Arts 
  14. Artistic Design of Decoration 
  15. Education of Mathematics 
  16. Computing Mathematics and Applied Software 
  17. Applied Mathematics 
  18. Education of Physics 
  19. Education of Computer Science 
  20. Educational Technology 
  21. Applied Electronic Technology 
  22. Education of Chemistry 
  23. Education of Biology 
  24. Education of Geography 
  25. Tourism Management 
  26. Physical Education 
  27. Chinese (International Exchange) Major 
  28. Chinese (Trade) Major

 

แผนที่ของมหาวิทยาลัย

 

 

เรียนภาษาจีน ศึกษาต่อประเทศจีน เรียนภาษาจีน ศึกษาต่อประเทศจีน เรียนภาษาจีน ศึกษาต่อประเทศจีน เรียนภาษาจีน ศึกษาต่อประเทศจีน เรียนภาษาจีน ศึกษาต่อประเทศจีน เรียนภาษาจีน ศึกษาต่อประเทศจีน เรียนภาษาจีน ศึกษาต่อประเทศจีน เรียนภาษาจีน ศึกษาต่อประเทศจีน เรียนภาษาจีน ศึกษาต่อประเทศจีน เรียนภาษาจีน ศึกษาต่อประเทศจีน เรียนภาษาจีน ศึกษาต่อประเทศจีน

 

 

ประเภทที่พัก

ห้องคู่(หยวน)

ห้องเดี่ยว(หยวน)

นักเรียนระยะสั้น(พักมากกว่า 100 วัน)

130/ห้อง

90/ห้อง

นักเรียนระยะสั้น

160/ห้อง

120/ห้อง

 

 

Foreign Guest House ห้องคู่ชั้น 1-4 ห้องคู่ชั้น 5-6
นักศึกษาที่เรียนมากกว่า 3 เดือน 50หยวน/คน/วัน 83 หยวน/คน/วัน
นักศึกษาที่เรียนน้อบกว่า 3 เดือน  83หยวน/คน/วัน 100 หยวน/คน/วัน
    

 

Short - Term Chinese Language Program 

 

 

เงื่อนไขการสมัคร

 1. เปิดรับสมัครเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 10 คน
 2. ผู้สมัครมีสุขภาพดี
 3. กรอกใบสมัคร
 4. รูปถ่าย 2 ใบ และสำเนา passport

หลักสูตรที่เรียน

ภาษาจีน พูด ฟัง อ่าน เขียน

 

เวลาเรียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8.30-11.50

บ่าย: กิจกรรมต่างๆเช่น พู่กันจีน ไท้เก๊ก ท่องเที่ยวตัวเมือง

 

วันหยุด

ท่องเที่ยว ตามสถานที่ต่างๆตามที่สมาชิกในกลุ่มต้องการ

 

ค่าใช้จ่าย  (รวมกิจกรรมต่างๆ) 

 

 

2.       เรียนระยะสั้น

       ค่าสมัคร 400  หยวน

       สัปดาห์ที่1 ค่าเรียน  1,000 หยวน

       สัปดาห์ที่ 2 ค่าเรียน 1,800 หยวน

       สัปดาห์ที่ 3 ค่าเรียน 2,600 หยวน

       สัปดาห์ที่ 4 ค่าเรียน 3,400 หยวน

       เรียนเพิ่มแต่ละสัปดาห์ จ่ายค่าเรียนสัปดาห์ละ 800 หยวน

 

 

 

 

 

Long-term Chinese Language Program

 

เป็นหลักสูตรที่จัดให้กับ นักศึกษาต่างชาติที่สนใจภาษาและวัฒนธรรมจีน ซึ่งจะมีการทดสอบเพื่อแบ่งชั้นเรียน

 


ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน 

         สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านภาษาจีนมาก่อน จะได้รับการสอนเรื่องการติดต่อสื่อสาร เรื่องที่ใช้ใน

 

 

ภาษาจีนระดับกลาง

          สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการเรียนภาษาจีนมาไม่ต่ำกว่า 600 ชั่วโมง รู้คำศัพท์มากกว่า 2000 คำ โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติม 3500 คำ

หลักไวยกรณ์ และได้เรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน

 

ภาษาจีนขั้นสูง

          สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนภาษาจีนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1200 ชั่วโมงรู้คำศัพท์ไม่ต่ำกว่า 3500 คำ หลังจากเรียนไปแล้ว 1 ปี นักศึกษาจะมีทักษะมากในการใช้ภาษาจีน และสามารถทำความเข้าใจพื้นฐานของสังคมชีวิต เศรษฐกิจ ประเพณีและวัฒนธรรมของชาวจีน นอกจากนั้นนักศึกษาจะรู้คำศัพท์เพิ่มขึ้นมากกว่า 5000 คำ

 

ระยะเวลาเรียน

แบ่งการเรียนเป็น 2 เทอม มี 18 สัปดาห์ หรือ 20 สัปดาห์

แต่ละเทอมจะเรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หนึ่งเทอมจะเรียนประมาณ 800 ชั่วโมง

 

เนื้อหาที่เรียน

          เพื่อพัฒนาการพูด ฟัง อ่าน เขียน ของนักศึกษา จะมีการสอนโดยใช้สื่อ หนังสือพิมพ์ วีดีโอ การฟังบทสนทนาในเทป การฝึกทำข้อสอบ HSK เป็นต้น

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.      อายุ 18 ปีขึ้นไป

2.      จบมัธยมปลายหรือเทียบเท่า

3.      สุขภาพร่างกายแข็งแรง

 

ระยะเวลาการสมัคร

1.      เทอมฤดู ใบไม้ผลิ (ก.พ.-ก.ค.) ปิดรับสมัครวันที่ 31 มกราคม

2.      เทอมฤดูใบไม้ร่วง ( ก.ย.– ม.ค.) ปิดรับสมัครวันที่ 31กรกฎาคม

 

ค่าใช้จ่าย

1.          เรียนระยะยาว

        ค่าสมัคร 450 หยวน

        ค่าเรียน 9,000 หยวน ต่อเทอม หรือ 18,000 หยวน ต่อปี

 

 

 

 

ชีวิตประจำวัน  ฝึก พูด ฟัง อ่านเขียน เรียนศัพท์ประมาณ 2000 คำ