ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาบทความ

dot
bulletระดับมัธยม
bulletBeijing Jiaotong University
dot
มหาวิทยาลัยในไต้หวัน
dot
dot
เมืองไทเป
dot
bulletNational Zhengzhi University
bulletNational Taiwan Normal University
bulletNational Taiwan Normal University
dot
เมืองไถจง
dot
bulletFengchia University
dot
ประวัติศาสตร์จีนน่ารู้
dot
bulletราชวงศ์ต่าง ๆ ฯ
bulletการเริ่มต้นการปกครองของชนเผ่าหฺวาซย่า
bulletระบบศักดินาในราชวงศ์โจวและศึกแย่งชิงอำนาจของเหล่าเจ้านครรัฐ
bulletมหาอาณาจักรฉิน : การก่อตัวและการล่มสลาย
bulletการขยายแสนยานุภาพของอาณาจักรฮั่นตะวันตก
bulletราชวงศ์ฮั่นตะวันออก : พระญาติวงศ์และขันทีครองเมือง
dot
ข่าวสาร Update
dot
bulletสถานศึกษาในประเทศจีนที่ ก.พ.รับรอง
dot
กวีนิพนธ์จีน
dot
bulletความหมายแห่งกวีนิพนธ์จีน
bulletห้วงคำนึงยามดึก หลี่ไป๋
bulletเจวี๋ยจวี้ ตู้ฝู่
bulletถอนต้นกล้า หลี่เซิน
dot
Neighbor's Links
dot
bulletสถานีวิทยุ ซีอาร์ไอ ปักกิ่ง ภาคภาษาไทย
bulletเรียนภาษาจีนออนไลน์
bulletข่าวสารและรอบรู้เมืองจีน
bulletประเทศจีน
bulletแผนที่แสดงมหาวิทยาลัยในเมืองจีน
bulletแผนที่เมืองจีนภาคภาษาไทย
bulletแผนที่และข้อมูลมณฑลกวางตุ้ง
bulletตรวจสอบสภาพอากาศเมืองจีน
dot
Newsletter : ติดต่อรับข่าวสาร

dot
bulletZhejiang university
bulletมหาวิทยาลัยที่แพทยสภาไทยให้การรับรอง
bulletขอแนะนำแผนกภาษาจีน มหาวิทยาลัย BLCU
bulletมหาวิทยาลัย
bulletนิทานสุภาษิตจีน
bulletsummer camp China Youth University for Political Sciences
bulletx2
Zhejiang University School of Medicine MBBS

คณะแพทย์ศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง (Zhejiang University, School  of  Medicine) ก่อตั้งในปี ค.ศ.1912 และในปี 1998 มหาวิยาลัยชั้นนำทั้ง 4 แห่ง ของมณฑลเจ๋อเจียงคือ มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง  มหาวิทยาลัยหังโจว  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เจ้อเจียงและมหาวิทยาลัยการแพทย์เจ้อเจียง ได้ควบรวมกันและตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงแห่งใหม่ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยรวมเชิงวิจัยศึกษาที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และเปิดสอนวิชาต่างๆอย่างครบครันที่สุดและทรงอิทธิพล ในโลกปัจจุบัน

          คณะแพทย์ศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงเป็นสถาบันที่เก่าแก่ และมีชื่อเสียงที่สุดของมณฑลติดหนึ่งในสิบของมหาวิทยาลัยการแพทย์ชั้นนำของจีนที่มีชื่อเสียงการศึกษาด้านการแพทย์ศาสตร์ งานวิจัยทางการแพทย์ และงานรักษาพยาบาล ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง มีทั้งหมด 6 วิทยาเขตคือ   YuQuan  ,  Xixi , Huajiachi , Hubin , Zhejiang และ  Zijingang

         คณะแพทย์ศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงตั้งอยู่วิทยาเขต Zijingang มีอาจารย์ประจำมากกว่า 385 ท่าน เนื่องจากหลักสูตรแพทย์ศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลก  (WHO)  ภายใต้บรรยากาศการเรียนการสอนที่ไม่เหมือนใคร  ทำให้มีนักศึกษานานาชาติเลือกมาเรียนต่อที่นี่ปีละมากกว่า 2,000คน  จากกว่า 90 ชาติทั่วโลกอาทิ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เป็นต้น

   ที่ตั้ง  :  คณะแพทย์ศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงตั้งอยู่เมืองหังโจ เมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง ซึ่งอยู่ห่างจากนครเซียงไฮ้ประมาณ 180 กิโลเมตร มีประชากรประมาณ 1.7 ล้านคน หังโจเป็น 1 ใน 7 ของเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศจีนโดยมีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง2,200 ปี ปัจจุบันหังโจวเป็นเมืองเขตภาคตะวันออกของจีนที่ได้รับการพัฒนาอย่างสูงสุด นอกจากนั้นยังมีทัศนีย์ภาพอันงดงามราวกับภาพวาด บทกวีอันเลื่องชื่อในสมัยราชวงศ์ถังกล่าวว่า “เบื้องบนคือสวรรค์ เบื้องล่างคือหังโจว” นักท่องเที่ยวจึงนิยมมาเยี่ยมชมความงดงามเสมือนสวรรค์บนดิน

   หลักสูตร  :  คณะแพทย์ศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเจ้อจียง    เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาแพทย์ศาสตร์

ภาคภาษาอังกฤษ  ( MBBS: Bachelor of Medicine and Surgery  ซึ่งเทียบเท่ากับ  MD:  Doctor of Medicine ของสหรัฐอเมริกา)  ใช้เวลาเรียน  5 ปีการศึกษา  นอกจากนี้คณะแพทย์ศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัย

เจ้อเจียงได้เตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการสอบ   USMLE  (United  States  Medical  Licensing Examination ) ของสหรัฐอเมริกา  และ  PLAB  (Professional and Linguistic Assessment Board Test)ของอังกฤษ เพื่อให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาได้สอบผ่านและทำงานในสองประเทศนี้

แผนกต่างๆ

Department  of  Basic Medicine     มีหน้าที่ในการให้ความรู้ในเรื่องยา   ผลการ

วิจัยทางวิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิต และ พื้นฐานทางการแพทย์ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

Department  of  Clinical Medicine  ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1912 เป็นแผนกที่จัดอยู่ในอันดับแรกของสถาบันการศึกษาประเทศจีน  ที่เปิดสอนแพทย์แผนตะวันตก  ซึ่งเรามีคณาจารย์ที่มีความรู้ความชำนาญด้านการ  Clinical Medicine  แบ่งเป็น  3 แผนกย่อย

Department  of  Public  Health   เป็นสถาบันด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของสุขภาพ  สถิติสุขภาพ  ความเป็นพิษ  สารอาหารและอาหารปลอดภัย  Social  Medicine, Medical.  Ethics & Law Consist  the  Department  of  Public Health.  ปัจจุบันมีศาสตราจารย์  11 ท่าน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 25 ท่าน

Department  of  Stomatology   แผนกนี้โตมาจาก  คณะทันตแพทย์ของมหาลัยแพทย์

เจ้อเจียง ในปี 1960 เริ่มก่อตั้งจนถึงปี 1976 เริ่มรับนักศึกษาเป็นครั้งแรก  ปัจจุบันมีนักศึกษามากกว่า 600 คน ที่สำเร็จการศึกษาจากคณะนี้

Department  of  Nursing  เริ่มรับนักศึกษาครั้งแรกในปี 1988 โดยปกติจะให้ความรู้ในการให้การพยาบาลต่อบุคคลที่ทำงานในพื้นที่ของตน   จุดมุ่งหมายปัจจุบันคือสามารถผลิตผู้เชี่ยวชาญทางการพยาบาล   เพื่อที่สามารถจะไปเป็น  Professional  Clinical Nursing, Community  Nursing, Critical care Nursing, Nursing  Manaqement  and Education.

Clinical Medicine (หลักสูตร 7 ปี)
- เป็นผู้ที่มีความต้องการจะเรียนแพทย์ที่ประเทศจีน
- เป็นผู้ที่สามารถเรียนแพทย์หลักสูตรปริญญาโทที่ประเทศจีนได้
- นักเรียนจะต้องเรียนวิชาพื้นฐานทั่วไป  ในปีที่ 1 และ 2 และจะเริ่มเรียนวิชาทางการแพทย์ แบบเป็นระบบในปีที่ 3
- หลังจากเรียนจบในปีที่ 7 จะได้วุฒิปริญญาโท   ส่วนผู้ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมก็สามารถจะ มุ่งต่อไปในระดับปริญญาเอกได้หากผ่านการคัดเลือก

Oral Medicine (หลักสูตร 7 ปี)
- นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาพื้นฐานทั่วไปในปีที่  1 และ 2 เริ่มเรียนวิชาการแพทย์อย่างเป็นระบบในปีที่ 3
- หลังจากเรียนจบในปีที่ 7 จะได้วุฒิปริญญาโท   ส่วนผู้ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมก็สามารถจะมุ่งต่อไปในระดับปริญญาเอกได้หากผ่านการคัดเลือก

Basic Medical Science (หลักสูตร 5 ปี )
- หลังจากสำเร็จการศึกษาจะได้วุฒิปริญญาตรี
- ได้รับการจัดอันดับใน ศูนย์วิจัยการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ในระดับชาติ

Preventive Medicine (หลักสูตร 5 ปี)
- นักศึกษาจะเรียนความรู้พื้นฐานและทักษะด้าน สาธารณสุข การป้องกันทางการแพทย์การบริหารจัดการด้านสาธารณสุข
-   หลังจากสำเร็จการศึกษาจะได้วุฒิปริญญาตรี

Nursing (หลักสูตร 4 ปี)
- ก่อตั้งรวมกับ HOPE Foundation (an American non - governmental organization)
- เป็นสถาบันอันดับ 1 ที่ให้การศึกษาวิชาพยาบาลในระดับสูงของประเทศ

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจะได้วุฒิปริญญาตรี

เทอมการศึกษา :  คณะแพทย์ศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงเปิดภาคเรียนที่ 1 (ฤดูใบไม้ ร่วง) ประมาณต้นเดือนกันยายน – ต้นเดือนมกราคมของทุกปีและเปิดภาคเรียนที่ 2 (ฤดูใบไม่ผลิ)  ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์-ต้นเดือนกรกฎาคมของทุกปี

การสมัครเข้าเรียนต่อ : คณะแพทยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงเปิดรับสมัครนักศึกษานานาชาติเข้าศึกษา ต่อปีละ 1 ครั้ง   “ นักศึกษาควรส่งใบสมัครภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ”