ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาบทความ

dot
bulletระดับมัธยม
bulletBeijing Jiaotong University
dot
มหาวิทยาลัยในไต้หวัน
dot
dot
เมืองไทเป
dot
bulletNational Zhengzhi University
bulletNational Taiwan Normal University
bulletNational Taiwan Normal University
dot
เมืองไถจง
dot
bulletFengchia University
dot
ประวัติศาสตร์จีนน่ารู้
dot
bulletราชวงศ์ต่าง ๆ ฯ
bulletการเริ่มต้นการปกครองของชนเผ่าหฺวาซย่า
bulletระบบศักดินาในราชวงศ์โจวและศึกแย่งชิงอำนาจของเหล่าเจ้านครรัฐ
bulletมหาอาณาจักรฉิน : การก่อตัวและการล่มสลาย
bulletการขยายแสนยานุภาพของอาณาจักรฮั่นตะวันตก
bulletราชวงศ์ฮั่นตะวันออก : พระญาติวงศ์และขันทีครองเมือง
dot
ข่าวสาร Update
dot
bulletสถานศึกษาในประเทศจีนที่ ก.พ.รับรอง
dot
กวีนิพนธ์จีน
dot
bulletความหมายแห่งกวีนิพนธ์จีน
bulletห้วงคำนึงยามดึก หลี่ไป๋
bulletเจวี๋ยจวี้ ตู้ฝู่
bulletถอนต้นกล้า หลี่เซิน
dot
Neighbor's Links
dot
bulletสถานีวิทยุ ซีอาร์ไอ ปักกิ่ง ภาคภาษาไทย
bulletเรียนภาษาจีนออนไลน์
bulletข่าวสารและรอบรู้เมืองจีน
bulletประเทศจีน
bulletแผนที่แสดงมหาวิทยาลัยในเมืองจีน
bulletแผนที่เมืองจีนภาคภาษาไทย
bulletแผนที่และข้อมูลมณฑลกวางตุ้ง
bulletตรวจสอบสภาพอากาศเมืองจีน
dot
Newsletter : ติดต่อรับข่าวสาร

dot
bulletZhejiang university
bulletมหาวิทยาลัยที่แพทยสภาไทยให้การรับรอง
bulletขอแนะนำแผนกภาษาจีน มหาวิทยาลัย BLCU
bulletมหาวิทยาลัย
bulletนิทานสุภาษิตจีน
bulletsummer camp China Youth University for Political Sciences
bulletx2
Sichuan University

 四川大学

 

Sichuan University

 

 

มหาวิทยาลัยเสฉวน ก่อตั้งขึ้น ในปี ค.ศ. 1896ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการจีน ตั้งอยู่ในเมืองทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ คือเมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน บนเนื้อที่ 4.7 ตารางกิโลเมตร ประกอบไปด้วยปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ กฎหมาย ศึกษาศาสตร์ทั้งสิ้น86 คณะ ปริญญาโท(เรียน 3 ปี)สายวิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 112 คณะ คณะแพทย์ 10 คณะ ปริญญาโทคณะแพทย์ (เรียน 3 ปี)36 คณะ มี 12 first-class disciplines to grant Doctor’s degree และ 111 second-class disciplines to grant Doctor’s degree178 Master programs, 6 specialized degree programs, and 16post-doctor stations ผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพได้มากกว่า 200,000 คน

 

ในส่วนของการเรียนการสอนนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยมีคณาจารย์ที่มีคุณภาพ และมีการเรียนการสอนทั้งในหลักสูตรปริญญาตรีภาษาจีนและหลักสูตรอื่น ๆ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ กว่า 100 หลักสูตร ซึ่งมีการวางหลักสูตรอย่างเป็นระบบแบบแผน และมีคุณภาพดีเยี่ยมรวมทั้งมีการสอนทางด้านแพทย์แผนจีน ซึ่งเป็นวิชาเลือกให้กับนักศึกษาและมีการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ (ลงพื้นที่จริง) เพื่อให้นักศึกษาได้สัมผัสกับประสบกาณ์การเรียนรู้อย่างแท้จริง

 

                               

  

 หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายที่ระบุในเพ็จอาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

 

หลักสูตรภาษาจีน

 1. Short term training class
  • เรียน 1-4 สัปดาห์
  • ภาษาจีนภาค ฤดูร้อน 4 สัปดาห์ เปิดเรียนวันจันทร์ที่สามของเดือน กรกฎาคม
  • เวลาเรียนและลักษณะที่เรียนขึ้นอยู่กับผู้เรียน
  • คาบเรียน 8.00 - 12.00 เรียนภาษาจีน วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
  • ชั้นเรียนช่วงบ่าย และการท่องเที่ยว
  • กิจกรรมท่องเที่ยวจัดหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเป็นการเที่ยวชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ชั้นเรียนช่วงบ่าย
 2. Intensive training class
  • ในสองสัปดาห์ของการเรียนจะมีการฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาจีนอย่างจริงจัง
  • คาบเรียนภาษาจีน วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 12.00
  • อัตราค่าเรียน 240 US$ ต่อคนต่อ 10 วัน
 3. Class of special requirement
  • เรียนตัวต่อตัว

 

สัปดาห์

ชั่วโมงต่อวัน

120 US$ ต่อคน

 

ชั่วโมงต่อวัน

150 US$ ต่อคน

 

ชั่วโมงต่อวัน

160 US$ ต่อคน

สัปดาห์

ชั่วโมงต่อวัน

200 US$ ต่อคน

 

ชั่วโมงต่อวัน

240 US$ ต่อคน

 

ชั่วโมงต่อวัน

260 US$ ต่อคน

สัปดาห์

ชั่วโมงต่อวัน

360 US$ ต่อคน

 

ชั่วโมงต่อวัน

400 US$ ต่อคน

 

ชั่วโมงต่อวัน

420 US$ ต่อคน

สัปดาห์

ชั่วโมงต่อวัน

480 US$ ต่อคน

 

ชั่วโมงต่อวัน

520 US$ ต่อคน

 

ชั่วโมงต่อวัน

540 US$ ต่อคน

       4.  Long term chinese class

 

          เรียนภาษาจีนแบ่งเป็น 3 ระดับ(ระดับต้น กลาง สูง)ตามความสามรถของผู้เรียนโดยมีการทดสอบเพื่อแบ่งระดับห้องเรียน

 

                                      

 

 

   

Medical Intership

600 USD ต่อ สัปดาห์ต่อคน

 

Workshop on Chinese culture

 

 1. การเรียนวัฒนธรรมเชิงปฏบัติการ ปกติจะเรียน ๑-๕ สัปดาห์ สามารถจะเรียนได้ทั้งปีโดยจะเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นักศึกษาไม่เพียงแต่จะเรียนให้มีทักษะ แต่ยังมีโอกาสได้พบปะผู้คนที่มีส่วนช่วยในเรื่องที่ตนสนใจเรียน
 2. วิชาที่เรียน ได้แก่ แพทย์แผนจีน วรรณคดีจีนยุคใหม่และยุคเก่า ประวัติศาสตร์ทั้งสมัยโบราณและปัจจุบัน วาดภาพและพู่กันจีน เศรษฐศาสตร์ยุคใหม่และกฎหมาย ศาสนาในจีน ภูมิศาสตร์และการท่องเที่ยว อาหารเสฉวนและงิ้วเสฉวน
 3. ค่าเรียนขึ้นอยู่กับหัวข้อที่เรียน และปฏิบัติการ

 

 

 

           

 

Fild trips for learning Chinese history and scenic spots

 

การเที่ยวชมประวัติศาสตร์จีนและชมชนกลุ่มน้อย จัดขึ้นสำหรับผู้มาเป็นหมู่คณะ โดยจัดขึ้นทั้งปี ปกติจะจัดใน 1-2 สัปดาห์สุดท้าย กิจกรรมจะรวมกับการปฏิบัติ

 1. เมืองเก่าเฉิงตู เลคเชอร์เมืองเฉินตู และไปเที่ยวชมโบราณสถานของเมืองเฉิงตู  เช่น บ้านโบราณ สวนไผ่  พิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเสฉวน  พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
 2. ศาสนาพุทธ และเอ๋อร์เหมยซัน   เลคเชอร์เกี่ยวกับศาสนาพุทธ เยี่ยมชมวัดในเอ๋อร์เหมยซัน ซึ่งเป็นหนึ่งในสีเขาหลัก ของศาสนาพุทธในจีน และเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบภูเขา
 3. ศาสนาต๋าและภูเขาชิงเฉิง  เลคเชอร์เกี่ยวกับศาสนาเต๋า และเยี่ยมชมวัดชิงหยางของศาสนาเต๋าในเมือง และเขาชิงเฉิงของศาสนาเต๋า ซึ่งรวมถึงการเที่ยวชมบริเวณโดยรอบภูเขา  และเยี่ยมชมเขื่อนที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
 4. เยี่ยมการเพาะพันธุ์หมีแพนด้า แนะนำเกี่ยวกับหมีแพนด้า และชมการวิจัยแพนด้า
 5. เยี่ยมชมชนกลุ่มน้อยในเสฉวน โดยรวมถึงการไปเที่ยวจิ่วไจ้โก  และฮ๋วงหลง

ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับสถานที่ที่จะไป

   

 

  

 

Tuition & Expenses 


Applicants for degrees of science, arts and engineering: 

Unit: ค่าเรียนมีหน่วยเป็น หยวน/ปี

Types Liberal
Arts
Science
Engineering

clinical medicine, sport,Fine arts

Archeology

โบราณคดี

Bachelor 17,500 22,000 45,000 26,400
Master 22,000 25,000 50,000 30,000
Doctor 26,000 37,000 60,000  444,000
Visiting Scholars 16,500 21,000 40,000 25,200
Senior Scholars 21,000 23,000 50,000 27,600
Chinese Language

16,500

หยวน/ปีหรือ

8,250

หยวน/เทอม

เรียน 3 เดือน

1,980

Application Fee: 400 หยวน

 
Visiting Researcher 36,000 38,000  60,000   

 Medical applicants(ค่าเล่าเรียน: หยวน/ปี) 

Types Undergraduate Master Doctor Visiting Scholar Senior Scholar
Tuition 4500 5000 60000 40000 50000

ค่าเรียนของ  Stomatology,phamaceutical ,public Health คือ 80%,65%,65% ของค่าเรียนแพทย์

Application Fee: 400 หยวน

 

 

         

 

หลักฐานการสมัครเรียน

 1. สำเนาวุฒิการศึกษาแปลเป็นภาษาจีนหรืออังกฤษ ระดับปริญญาตรีจะต้องมีจดหมายรับรองจากผู้สนับสนุนทางการเงิน ผู้สมัครระดับปริญญาโทจะต้องมีจดหมายรับรองจาก ศจ.หรือ รศ.แนะนำ
 2. สำเนาผลการตรวจสุขภาพภายใน 6 เดือน นักศึกษาจะต้องเก็บต้นฉบับตัวจริงไว้
 3. มีผู้ค้ำประกันทางการเงิน
 4. ปีการศึกษาจะเริ่มต้นในฤดู ใบไม้ร่วง การสมัครจะเริ่มในเดือน กุมภาพันธ์ ถึง สิ้นมิถุนายน
 5. ผู้สมัครเรียนปริญญาตรีจะต้องจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย
 6. ผู้สมัครทุกคนจะต้องถูกทดสอบภาษาจีน สำหรับผู้สมัครปริญญาตรีหรือโท ผู้เรียนจะต้องมีผลการสอบ HSK ระดับ 4 นอกจากนี้ยังต้องผ่านการเรียนภาษาจีนมาอย่างน้อย 2 ปี
 7. นักศึกษาจะได้รับใบตอบรับเข้าเป็นนักศึกษาและJW202 หรือ JW 201ให้แสดงเอกสาร ทั้งสองนี้เพื่อใช้ทำวีซ่า
 8. นักศึกษาจะต้องเตรียม รูปถ่าย  1 นิ้ว จำนวน 10 ใบผลการตรวจสุขภาพ  JW202 หรือ JW 201และใบตอบรับเข้าเป็นนักศึกษา นำมาลงทะเบียนตามที่วันเวลาที่แจ้งไว้ใน จดหมาย 

 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 

          อัตราค่าอาหาร 15 หยวน/คน/วัน

อัตราค่าที่พักRoom (per person per day )

            

 

    

simple standard room   (ห้องคู่)    2.5 ดอลล่า/วัน  ห้องน้ำรวม

        


standard room (ห้องเดี่ยว) ห้องน้ำในตัว   70 หยวน/วัน

standard room (ห้องคู่) ห้องน้ำในตัว   30 หยวน/วัน

      

 

 

Apartmet of International student

       

    

 

โรงแรมหง-วาซื่อ(ในมหาวิทยาลัย) ผู้ปกครองนักศึกษาสามารถเข้าพักได้