ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาบทความ

dot
bulletระดับมัธยม
bulletBeijing Jiaotong University
dot
มหาวิทยาลัยในไต้หวัน
dot
dot
เมืองไทเป
dot
bulletNational Zhengzhi University
bulletNational Taiwan Normal University
bulletNational Taiwan Normal University
dot
เมืองไถจง
dot
bulletFengchia University
dot
ประวัติศาสตร์จีนน่ารู้
dot
bulletราชวงศ์ต่าง ๆ ฯ
bulletการเริ่มต้นการปกครองของชนเผ่าหฺวาซย่า
bulletระบบศักดินาในราชวงศ์โจวและศึกแย่งชิงอำนาจของเหล่าเจ้านครรัฐ
bulletมหาอาณาจักรฉิน : การก่อตัวและการล่มสลาย
bulletการขยายแสนยานุภาพของอาณาจักรฮั่นตะวันตก
bulletราชวงศ์ฮั่นตะวันออก : พระญาติวงศ์และขันทีครองเมือง
dot
ข่าวสาร Update
dot
bulletสถานศึกษาในประเทศจีนที่ ก.พ.รับรอง
dot
กวีนิพนธ์จีน
dot
bulletความหมายแห่งกวีนิพนธ์จีน
bulletห้วงคำนึงยามดึก หลี่ไป๋
bulletเจวี๋ยจวี้ ตู้ฝู่
bulletถอนต้นกล้า หลี่เซิน
dot
Neighbor's Links
dot
bulletสถานีวิทยุ ซีอาร์ไอ ปักกิ่ง ภาคภาษาไทย
bulletเรียนภาษาจีนออนไลน์
bulletข่าวสารและรอบรู้เมืองจีน
bulletประเทศจีน
bulletแผนที่แสดงมหาวิทยาลัยในเมืองจีน
bulletแผนที่เมืองจีนภาคภาษาไทย
bulletแผนที่และข้อมูลมณฑลกวางตุ้ง
bulletตรวจสอบสภาพอากาศเมืองจีน
dot
Newsletter : ติดต่อรับข่าวสาร

dot
bulletZhejiang university
bulletมหาวิทยาลัยที่แพทยสภาไทยให้การรับรอง
bulletขอแนะนำแผนกภาษาจีน มหาวิทยาลัย BLCU
bulletมหาวิทยาลัย
bulletนิทานสุภาษิตจีน
bulletsummer camp China Youth University for Political Sciences
bulletx2
Beijing Normal University

 

 

          Beijing Normal University (BNU) หรือ มหาวิทยาลัยครูปักกิ่ง ตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1902 เป็นมหาวิทยาลัยครูที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศจีน บรรดาผู้ที่ต้องการจะทำอาชีพครูอาจารย์ ก็ใฝ่ฝันที่จะเข้าศึกษาในสถาบันแห่งนี้ และผู้ที่จบการศึกษาจากที่นี่ก็เป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ สถาบันการศึกษาต่างๆ ก็ต้องการอาจารย์ที่จบจากสถาบันแห่งนี้  ปัจจุบัน มี 15 คณะ 12 ภาควิชา 12 สถาบันวิจัย โดยมี 52 สาขาวิชาสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี มีนักศึกษาทั้งสิ้นราว 16,000 คน แบ่งเป็นในระดับปริญญาตรี 8,000 คน ส่วนการศึกษาระดับสูงประมาณ 7,000 คน ในส่วนการศึกษาต่อเนื่อง และนักเรียนทางไกลประมาณ 1,000 คนและนักศึกษาต่างชาติราว 2,000 คน

 

 

         คณะที่ทำการเปิดสอนในระดับปริญญาตรีนั้นมีทั้งด้านสายวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ เช่น  คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะภาษาจีนและวรรณคดี คณะประวัติศาสตร์ คณะปรัชญา คณะกฎหมาย คณะเศรษฐศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวรรณคดีและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษารัสเซีย) คณะนิเทศศาสตร์ คณะการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

 

 

          ในส่วนของนักศึกษาต่างชาติ เริ่มรับนักศึกษาต่างชาติตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960 มีประสบการณ์ในการสอนภาษาจีนให้กับนักศึกษาต่างชาติอย่างมาก

ปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยเป็นทั้งศูนย์ศึกษาและวิจัย ทั้งในด้านการออกเสียง ตัวอักษร ไวยากรณ์ การสอน และวรรณคดี

 

 

          มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ระหว่างวงแหวนรอบที่ และ ในเขตตัวเมืองทางด้านทิศเหนือของเมืองปักกิ่ง ในเขตไฮ่เตี้ยน (Haidian district)

 

อัตราค่าเรียน

 

1. อัตราค่าเรียนระยะยาว Long-term  (หยวน/คน)

 

 

 

2. ค่าเรียนภาษาจีนระยะสั้น  Short-term (หยวน/คน)

 

ค่าเรียนต่อไปนี้เป็นราคาของชั้นเรียนมาตรฐาน (20 ชั่วโมง/สัปดาห์)

 • 2 สัปดาห์ : 2,300 หยวน/คน
 • 3 สัปดาห์ : 2,900 หยวน/คน
 • 4 สัปดาห์ : 3,500 หยวน/คน
 • มากกว่า 4 สัปดาห์ : เพิ่มอีกสัปดาห์ละ 800 หยวน/คน

 

 

          ค่าสมัคร 350 หยวน/คน และแต่ละห้องเรียนจะมีนักเรียนประมาน 15 คน ส่วนด้านกิจกรรมและความสนใจทางด้านอื่นๆติดต่อกับทางมหาลัยอีกที

ค่าเรียนได้รวมการเรียนการสอน ตำราเรียนและอุปกรณ์การเรียนและการท่องเที่ยวแล้ว

 

 3. สิ่งที่ใช้ในการสมัครเรียนภาษาจีน

     1.สำเนาวุฒิการศึกษาหรือใบรับรองการจบหรือใบปริญญาบัตร วุฒิขั้นต่ำคือมัธยมปลาย

    2.สำเนาผลการเรียน(ภาษาอังกฤษ)

    3.จดหมายแนะนำจากสถาบันหรือหน่วยงาน

    4.ใบเซ้นต์ผู้ค้ำประกันทางการเงิน

    5.สำเนาหนังสือเดินทาง

    6.เงินค่าสมัคร

 

 

 

หมายเหตุ

 

  • การจ่ายค่าเรียนจะต้องจ่ายภายในสัปดาห์แรกของแต่ละภาคเรียน
  • นักศึกษาต่างชาติจะต้องเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เผื่อในกรณีที่มีปัญหา หากนักศึกษาทำใบเสร็จหาย
   จะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้
  • หากนักศึกษาท่านใดที่ชำระเงินค่าเรียนของภาคเรียนแรกไปแล้ว มีความประสงค์จะออกจากมหาลัยภายใน 2 สัปดาห์นับตั้งแต่วันที่เข้ามา ทางมหาลัยจะคืนให้ 70%,  ภายใน 4 สัปดาห์ จะคืนเงินให้ 50%, ส่วนนักศึกษาที่มีความประสงค์จากมหาลัยหลังจาก สัปดาห์ไปแล้ว  ทางมหาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าเรียนดังกล่าว
  • นักศึกษาที่ชำระเงินค่าเรียนจำนวน 1 ปีการศึกษาและประสงค์ที่จะขอออกจากมหาลัยในภาคเรียนที่สอง  ทางมหาลัยจะคืนเงินค่าเรียนในภาคเรียนที่สองให้ในกรณีที่นักศึกษาภาคฤดูใบไม้ผลิจะต้องยื่นเอกสารก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม  หรือนักศึกษาภาคฤดูใบไม้ร่วงต้องยื่นเอกสารก่อนวันที่ 15 ธันวาคม  แต่หากทางนักศึกษาภาคฤดูใบไม้ผลิยื่นเอกสารในช่วงวันที่ 16 พฤษภาคม-1 กันยายน หรือภายในวันที่ 16 ธันวาคม-15 กุมภาพันธ์ สำหรับนักศึกษาในภาคฤดูใบไม้ร่วง  ทางมหาลัยจะคืนเงินค่าเรียนในภาคเรียนที่สองให้ 50%   แต่ถ้าหากนักศึกษาในภาคฤดูใบไม้ผลิยื่นเอกสารหลังจากวันที่ 1 กันยายน หรือ 15 พฤษภาคม สำหรับนักศึกษาภาคฤดูใบไม้ร่วง ทางมหาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าเรียนดังกล่าว
 1. ค่าเล่าเรียนดังกล่าวไม่รวมถึงค่าหนังสือเรียน และอุปกรณ์การเรียนต่างๆ 

 

หอพัก

 

ตารางเปรียบเทียบอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแต่ละหอพัก

 

 

 
 
 
 
 No.1 International Students Dormitory
(A)Liyun Apartment
 
Tel: 0086-10-58807642
Fax: 0086-10-58800567
 
 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย  >>>คลิ๊กที่นี่<<<
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 No.2 International Students Dormitory
(F)Liyun Apartment
 
 
Tel: 0086-10-51603096/51603098
Fax:0086-10-51603097

 

 

 

 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย  >>>คลิ๊กที่นี่<<<
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 No.3 International Students Dormitory
(B)Liyun Apartment
 
 
Tel: 0086-10-58805151
Fax:0086-10-58800567
 

 

 

 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย  >>>คลิ๊กที่นี่<<<
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 No.4 International Students Dormitory
(C)Liyun Apartment
 
 
Tel: 0086-10-58805151
Fax:0086-10-58800567

 

 
 

 

 

 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย  >>>คลิ๊กที่นี่<<<
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 Lan Hui Apartment (E)
 
 
Tel. 0086-10-58806000
Fax. 0086-10-58806223
 
 
 

 

 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย  >>>คลิ๊กที่นี่<<<

 

 


Institutions

Bachelor Program

Master Program

Doctor Program

College of Chemistry

Applied Chemistry

Analytical Chemistry

Analytical Chemistry

 

Chemistry

Inorganic Chemistry

Inorganic Chemistry

 

 

Macromolecular Chemistry and Physics

Macromolecular Chemistry and Physics

 

 

Medicinal Chemistry

 

 

 

Organic Chemistry

Organic Chemistry

 

 

Physical Chemistry

Physical Chemistry

College of Chinese Language and Culture

Chinese Language

Linguistics and Applied Linguistics

Linguistics and Applied Linguistics

 

 

Studies of Chinese Language and Character

 

College of Education Administration

-

Educational Economy and Management

Educational Economy and Management

 

 

Higher Education

Higher Education

College of Information Science and Technology

Computer Science and Technology

Communication and Information System

 

 

Electronic Information Science and Technology

Computer Application Technology

 

 

 

Computer Software and Theory

 

 

 

Pattern Recognize and Intelligent System

 

 

 

Signal and Information Processing

 

The College of Life Sciences

Biology

Aquatic Biology

 

 

Biotechnology

Biochemistry and Molecular Biology

Biochemistry and Molecular Biology

 

 

Bioinformatics

 

 

 

Botany

Botany

 

 

Cell Biology

Cell Biology

 

 

Developmental Biology

Developmental Biology

 

 

Ecology

Ecology

 

 

Genetics

Genetics

 

 

Microbe and Biochemical Medicine

 

 

 

Microbiology

 

 

 

Neurobiology

 

 

 

Physiology

Physiology

 

 

Water and Soil Conservation & Desertification Prevention

 

 

 

Wildlife Protection and Use

 

 

 

Zoology

Zoology

College of Resource Sciences & Technology

Resources Science and Engineering

Cartography and Geographical Information Systems

Cartography and Geographical Information Systems

 

 

Chinese Traditional Medicine

 

 

 

Disaster

Disaster

 

 

Disaster Prevention and Reduction Engineering and Protection Engineering

 

 

 

Human Geography

Human Geography

 

 

Physical Geography

Physical Geography

 

 

Resource

Resource

College of Water Sciences

-

Hydrology and Water Resources

 

School of Arts and Communication

Artistic Design

Artistic Design

 

 

Cinematography and Television (Digital Media)

Arts

Arts

 

Dancing (Choreography)

Dancing (Choreography)

 

 

 

Drama and Theatre Studies

 

 

 

Film Studies

Film Studies

 

Fine Arts(Calligraphy)

Fine Arts

 

 

Musicology

Musicology

 

 

 

Studies of Radio and Television Arts

Studies of Radio and Television Arts

School of Chinese Language and Literature

Chinese Language and Literature

Ancient Chinese Literature

Ancient Chinese Literature

 

 

Children’s Literature

 

 

Communication Studies

Communication Studies

 

 

 

Comparative Literature and World Literature

Comparative Literature and World Literature

 

 

Folklore

Folklore

 

 

Journalism

 

 

 

Linguistics and Applied Linguistics

Linguistics and Applied Linguistics

 

 

Literature Theory and Critique

Literature Theory and Critique

 

 

Modern and Contemporary Chinese Literature

Modern and Contemporary Chinese Literature

 

 

Studies of Chinese Historical Classics

Studies of Chinese Historical Classics

 

 

Studies of Chinese Language and Character

Studies of Chinese Language and Character

School of Continuing Education and Teacher Training

_

_

_

School of Economics and Business Administration

Accounting

Accounting

 

 

Business Administration

Business Administration

 

 

Economics

 

 

 

Electronic Commerce

 

 

 

Finance

Finance

 

 

International Economy and Trade

History of Economic Thought

 

 

 

International Trade

 

 

 

Labor Economy

 

 

 

Political Economics

Political Economics

 

 

Population, Resource and Environmental Economics

Population, Resource and Environmental Economics

 

 

Western Economics

Western Economics

 

 

World Economy

World Economy

School of Education

 

Adult Education

 

 

 

Communication Education

 

 

 

Comparative Education

Comparative Education

 

 

Consultation

 

 

 

Curriculum and Pedagogy

Curriculum and Pedagogy

 

Early Childhood Education

Early Childhood Education

Early Childhood Education

 

Education

Education Technology

Education Technology

 

Public Affairs Administration

Higher Education

Higher Education

 

 

History of Education

History of Education

 

 

Principles of Education

Principles of Education

 

Special Education

Special Education

Special Education

 

 

Teacher Training

 

 

 

Vocational Education

Vocational Education

School of Educational Technology

Educational Technology

Distance Education

 

School of Environment

 

Environmental Ecology

Environmental Ecology

 

Environmental Engineering

Environmental Engineering

Environmental Engineering

 

Environmental Science

Environmental Science

Environmental Science

 

 

Groundwater Science and Engineering

Groundwater Science and Engineering

 

 

Hydraulics and River Dynamics

 

School of Foreign Languages and Literatures

English

English Language and Literature

English Language and Literature

 

Japanese

Foreign Linguistics and Applied Linguistics

 

 

Russian

Japanese Language and Literature

 

 

 

Russian Language and Literature

Russian Language and Literature

School of Geography

Geographical Information System

Cartography and Geographical Information Engineering

 

 

Geography

Cartography and Geographical Information Systems

Cartography and Geographical Information Systems

College of Global Change and Earth System Science (CGCES)

Urban and Rural Planning & Resource Environment

Global Environment Changing

Global Environment Changing

 

 

Human Geography

Human Geography

 

 

Photogrammetry and Remote Sensing

 

 

 

Physical Geography

Physical Geography

 

 

Regional Economics

 

School of History

History

Ancient Chinese History

Ancient Chinese History

 

Museum Studies

Archeology and Museum Studies

Archeology and Museum Studies

 

 

Historical Theory and Historiography

Historical Theory and Historiography

 

 

Modern and Contemporary Chinese History

Modern and Contemporary Chinese History

 

 

Special History

Special History

 

 

Studies of Historical Literature

Studies of Historical Literature

 

 

World History

World History

School of Law

Law

Criminal Law

 

 

 

International Law

 

 

 

Legal Theory

 

 

 

Procedure Law

 

School of Management

Human Resource Management

Administration

Administration

 

Information Management and Information System

Educational Economy and Management

Educational Economy and Management

 

Management Science

Government Economics and Management

Government Economics and Management

 

Public Management

Information Science

 

 

 

Land Resource Management

Land Resource Management

 

 

Library Science

 

 

 

Management Science and Engineering

 

 

 

Social Security

Social Security

 

 

System Analysis and Integration

System Analysis and Integration

 

System Theory

System Theory

System Theory

 

 

Systems Engineering

 

School of Mathematical Sciences

Mathematics and Applied Mathematics

Applied Mathematics

Applied Mathematics

 

Statistics

Basic Mathematics

Basic Mathematics

 

 

Computing Mathematics

 

 

 

Control Theory and Control Engineering

 

 

 

History of Science and Technology (Mathematics)

 

 

 

Probability and Mathematics Statistics

Probability and Mathematics Statistics

School of Philosophy and Sociology

Moral and Political Education

Aesthetics

Aesthetics

 

Philosophy

Anthropology

 

 

Social Work

Basic Principles of Marxism

Basic Principles of Marxism

 

 

Chinese Philosophy

Chinese Philosophy

 

 

Curriculum and Pedagogy

Curriculum and Pedagogy

 

 

Curriculum on Moral and Political Education

Curriculum on Moral and Political Education

 

 

Ethics

Ethics

 

 

Foreign Philosophy

Foreign Philosophy

 

 

History of Marxism

History of Marxism

 

 

Logical Studies

History of Scientific Thoughts and Social History of Sciences

 

 

Marxist Philosophy

Marxist Philosophy

 

 

Philosophy of Science and Technology

Philosophy of Science and Technology

 

 

Religion Studies

Religion Studies

 

 

Research on Marxism with Chinese Perspectives

Research on Marxism with Chinese Perspectives

 

 

Sociology

Value Philosophy

School of Physical Education and Sports Science

Physical Education

Humanities of Sports

Humanities of Sports

 

Sports Economics

Physical Education and Training

 

 

Sports Training

Science of Human Body in Sports

 

 

 

Studies of Ethnic Traditional Sports

 

School of Political Science & International Studies

International Affairs

Basic Principles of Marxism

Basic Principles of Marxism

 

 

History of the Chinese Communist Party

History of the Chinese Communist Party

 

 

International Relations

 

 

 

Moral Education

Moral Education

 

 

Politics

 

 

 

Research on Marxism with Chinese Perspectives

Research on Marxism with Chinese Perspectives

School of Psychology

Applied Psychology

Applied Psychology

Applied Psychology

 

Psychology

Basic Psychology

Basic Psychology

 

 

Developmental and Educational Psychology

Developmental and Educational Psychology

Department of Astronomy

Astronomy

Astrophysics

Astrophysics

 

 

Celestial Survey and Celestial Mechanics

 

Department of Materials Science and Engineering

Material Physics

 

 

Department of Physics

Physics

Condensed Matter Physics

Condensed Matter Physics

 

 

Optics

Optics

 

 

Particle Physics and Atomic Physics

Particle Physics and Atomic Physics

 

 

Theoretical Physics

Theoretical Physics

Academy of Disaster Reduction and Emergency Management

-

-

-

Capital Institute of Basic education Research

-

-

-

Capital Institute of Education Economy

-

-

-

Institute of Ancient Books Studies

-

-

-

Institute of Beijing Cultural Development Research

-

-

-

Institute of Chinese Information Processing

-

-

-

Institute of Cognitive Neuroscience and Learning

-

Cognitive Neuroscience

Cognitive Neuroscience

College for Criminal Law Science

-

Criminal Law

 

 

 

Legal Theory

 

Institute of Economics and Resource Management

-

-

-

Institute of Higher Education

-

-

-

Institute of Low Energy Nuclear Science

 

Material Physics and Chemistry

 

 

 

Nuclear Technology and Application

Nuclear Technology and Application

Institute of Marxism Study

-

-

-

Institute of Medicine

-

-

-

Institute of Social Development and Public Policy

-

Nonprofit Organization Management

Nonprofit Organization Management

 

 

Social Medicine and Health Care Management

Social Medicine and Health Care Management

 

 

Social Policy

 

Universities’ Institute for Proteomics, Ministry of Education

-

-

-