ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาบทความ

dot
bulletระดับมัธยม
bulletBeijing Jiaotong University
dot
มหาวิทยาลัยในไต้หวัน
dot
dot
เมืองไทเป
dot
bulletNational Zhengzhi University
bulletNational Taiwan Normal University
bulletNational Taiwan Normal University
dot
เมืองไถจง
dot
bulletFengchia University
dot
ประวัติศาสตร์จีนน่ารู้
dot
bulletราชวงศ์ต่าง ๆ ฯ
bulletการเริ่มต้นการปกครองของชนเผ่าหฺวาซย่า
bulletระบบศักดินาในราชวงศ์โจวและศึกแย่งชิงอำนาจของเหล่าเจ้านครรัฐ
bulletมหาอาณาจักรฉิน : การก่อตัวและการล่มสลาย
bulletการขยายแสนยานุภาพของอาณาจักรฮั่นตะวันตก
bulletราชวงศ์ฮั่นตะวันออก : พระญาติวงศ์และขันทีครองเมือง
dot
ข่าวสาร Update
dot
bulletสถานศึกษาในประเทศจีนที่ ก.พ.รับรอง
dot
กวีนิพนธ์จีน
dot
bulletความหมายแห่งกวีนิพนธ์จีน
bulletห้วงคำนึงยามดึก หลี่ไป๋
bulletเจวี๋ยจวี้ ตู้ฝู่
bulletถอนต้นกล้า หลี่เซิน
dot
Neighbor's Links
dot
bulletสถานีวิทยุ ซีอาร์ไอ ปักกิ่ง ภาคภาษาไทย
bulletเรียนภาษาจีนออนไลน์
bulletข่าวสารและรอบรู้เมืองจีน
bulletประเทศจีน
bulletแผนที่แสดงมหาวิทยาลัยในเมืองจีน
bulletแผนที่เมืองจีนภาคภาษาไทย
bulletแผนที่และข้อมูลมณฑลกวางตุ้ง
bulletตรวจสอบสภาพอากาศเมืองจีน
dot
Newsletter : ติดต่อรับข่าวสาร

dot
bulletZhejiang university
bulletมหาวิทยาลัยที่แพทยสภาไทยให้การรับรอง
bulletขอแนะนำแผนกภาษาจีน มหาวิทยาลัย BLCU
bulletมหาวิทยาลัย
bulletนิทานสุภาษิตจีน
bulletsummer camp China Youth University for Political Sciences
bulletx2
Zhejiang Normal University

  

มหาวิทยาลัยครูเจ้อเจียง

 

Zhejiang Normal University ตั้งอยู่ที่เมืองจินฮว๋า มณฑลเจ้อเจียง จากที่นี่ห่างจากเมืองหังโจวและเซี่ยงไห่ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงในการนั่งรถไฟ เป็น Campus ที่ย้ายมาจากเมืองหังโจว ในเมืองจินฮว๋านี้เป็นเมืองที่มีความสวยงามและมีความทันสมัยไม่แพ้ที่อื่นเลย มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและค่าครองชีพถูก ผู้คนมีน้ำใจ

 

 

 

 

 

International Programs

โปรแกรมภาษาและวัฒนธรรมจีน 

 

1. Long term programs สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีน มากกว่าครึ่งปี สามารถที่จะเรียนได้ตามระดับความรู้ ทางภาษาจีนไม่ว่าจะมีระดับต้น กลาง หรือสูง


2. Long term programs มหาวิทยาลัยจัดให้มีการเรียนการสอนด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนระยะสั้นตลอดทั้งปี
ซึ่งประกอบไปด้วยการเรียน ภาษาจีน วาดภาพจีน พู่กันจีน ไท้เก๊ก การทำธุรกิจในจีน การจัดการแข็งขันกีฬาประจำปี การจัดการแสดงเครื่องดนตรีจีนประจำปี เป็นต้น ระยะเวลาการเรียนสามารถยืดหยุ่นได้ 2-8 สัปดาห์ โดยในช่วงเวลานั้นจะมีการจัดพาไปท่องเที่ยวตามสถานที่ที่น่าสนใจในเมือง ช่วงเวลาที่เรียนสามารถจะกำหนดได้ตามผู้เรียน

 

 

  

  

  

  

 

Undergraduate Programs


 • Political Science Education
 • Law
 • Social Work
 • International Economy and Business
 • Pedagogy
 • Applied Psychology
 • Instructional Technology
 • Preschool Education
 • Preschool Education
 • Preschool Education
 • Physical Education
 • Social Physical Education
 • Chinese Language and Literature
 • History
 • Teaching Chinese as a Foreign Language
 • English
 • Japanese
 • Musicology
 • Musical Entertainment
 • Fine Arts
 • Artistic Design
 • Mathematics and Applied Mathematics
 • Physics Information and Computer Technology
 • Automation
 • Chemistry
 • Biology
 • Applied Chemistry
 • Biotechnology
 • Computer Science and Technology
 • Communication Engineering
 • Electronic Information Engineering
 • Applied Electronic Technology
 • Financial Management
 • Accounting
 • Business Administration
 • Accountant Education
 • Geography
 • Tourism Management and Service Education
 • City Planning
 • Automobile Maintenance
 • Engineering Education
 • Marketing Education.

  

  

  

Postgraduate Programs


 • Regional Economics
 • Ideological Studies
 • Sociology
 • Curriculum and Educational Instruction
 • Master of Education
 • Curriculum and Educational Instruction
 • Educational Economics andManagement
 • Higher Education Instructional Technology
 • Development andEducational Psychology
 • Principal of Education
 • Physical Education Training
 • Literary Theories
 • Ancient Chinese Literature
 • Modern and Contemporary Chinese Literature
 • Chinese Language
 • World History
 • Foreign Languages Linguistics and Applied Linguistics
 • English Language Literature
 • The Fine Arts
 • Pure Mathematics
 • Applied Mathematics
 • Theoretical Physics
 • Optics
 • Ecology
 • Physical Chemistry
 • Organic Chemistry
 • Botany
 • Computer Software and Theory
 • Regional Economics
 • Corporate Management
 • Physical Geography

อัตราค่าเรียน

 

โปรแกรมภาษาและวัฒนธรรม

 

อัตราค่าเรียนที่ มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง

 

 1. ค่าสมัคร  400  หยวน
 2. ค่าเรียน  6,800 หยวน
 3. ค่ามัดจำห้องพัก  500 หยวน
 4. ค่าตำราเรียน 200  หยวน

 

   

     

 

 

สำหรับนักศึกษาปริญญาหนึ่งเทอมการศึกษา(ดอลล่า)

 

 

 

Programs

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

G.Advanced Students

S.Advanced Students

ศิลปศาสตร์

1,800

2,000

2,000

2,200

วิทยาศาสตร์

Fine Art
and PE

2,000

2,200

2,200

2,400

 

                                                  

อัตราค่าหอพัก

 

ห้องชุด 2 ห้องนอน ราคา 30หยวน/คน/วัน

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 ห้องชุด มี2 ห้องนอน 4 เตียง ราคาคนละ15 หยวน/วัน

  

  

  

  

 

ห้องเดี่ยว ราคา 80 หยวน/ ห้อง

 

อพาร์เมนท์ประกอบไปด้วย สองห้อง ห้องน้ำห้องครัว เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ทีวี เครื่องซักผ้า สายอินเตอร์เนทเป็นต้น

 

ค่าที่พักไม่รวมค่านำ ค่าไฟ

 

หมายเหตุ

 • สำหรับค่าอาหารนักศึกษาสามารถทานได้ที่ร้านอาหารของนักศึกษาต่างชาติ หรือโรงอาหาร โดยค่าใช้จ่ายประมาณ 450 หยวน ต่อเดือน
 • สำหรับนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรระยะสั้น ค่าอาหารวันละประมาณ 60 หยวน/ ต่อวัน

 

 

 

หลักสูตรระดับปริญญา

 

Academic Organizations

Specialities

Duration of Study

Bachelor’s Degree

College of Law, Political Science and Economics

Political Science Education

4yrs

Law

Law

4yrs

Law

Social Work

4yrs

Law

International Economy and Business

4yrs

Economy

Public Administration

4yrs

Management

K. P. Tin College of Education

Pedagogy

4yrs

Education

Applied Psychology

4yrs

Science

Instructional Technology

4yrs

Science

Advertisement

4yrs

Arts

Hangzhou College of Preschool Teacher Education

Preschool Education

4yrs

Education

Art Educationn

4yrs

Education

College of Physical Education

Physical Education

4yrs

Education

Social Physical Education

4yrs

Education

College of Humanities

Chinese Language & Literature

4yrs

Arts

History

4yrs

History

Teaching Chinese as a Foreign Language

4yrs

Arts

College of Foreign Languages

English

4yrs

Arts

Japanese

4yrs

Arts

School of Music

Musicology

4yrs

Arts

Musical Entertainment

4yrs

Arts

School of Fine Arts

Fine Arts

4yrs

Arts

Graphic Design

4yrs

Arts

College of Mathematics and Physics

Mathematics & Applied Mathematics

4yrs

Science

Physics

4yrs

Science

Information & Computer Technology

4yrs

Science

Optical Information Science & Technology

4yrs

Science

Automation

4yrs

Industry

College of Chemistry and Life Science

Chemistry

4yrs

Science

Biology

4yrs

Science

Applied Chemistry

4yrs

Science

Biotechnology

4yrs

Science

Environmental Science

4yrs

Science

Scientific Education

4yrs

Science

College of Information Science and Engineering

Computer Science & Technology

4yrs

Industry

Applied Electronic Technology

4yrs

Industry

Electronic Information Engineering

4yrs

Industry

Communication Engineering

4yrs

Industry

School of Business Administration

Financial Management

4yrs

Management

Business Administration

4yrs

Management

E-Business

4yrs

Management

Marketing

4yrs

Management

Financing & Accounting Education

4yrs

Management

College of Tourism Administration

Geography

4yrs

Science

Tourism Management & Service Education

4yrs

Arts

Urban Planning

4yrs

Industry

Tourism Management

4yrs

Management

College of Applied Higher Technology

Automobile Maintenance Engineering Education

4yrs

Industry

School of Communications

Mechanical Design and Manufacture
and Automation

4yrs

Industry