ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาบทความ

dot
bulletระดับมัธยม
bulletBeijing Jiaotong University
dot
มหาวิทยาลัยในไต้หวัน
dot
dot
เมืองไทเป
dot
bulletNational Zhengzhi University
bulletNational Taiwan Normal University
bulletNational Taiwan Normal University
dot
เมืองไถจง
dot
bulletFengchia University
dot
ประวัติศาสตร์จีนน่ารู้
dot
bulletราชวงศ์ต่าง ๆ ฯ
bulletการเริ่มต้นการปกครองของชนเผ่าหฺวาซย่า
bulletระบบศักดินาในราชวงศ์โจวและศึกแย่งชิงอำนาจของเหล่าเจ้านครรัฐ
bulletมหาอาณาจักรฉิน : การก่อตัวและการล่มสลาย
bulletการขยายแสนยานุภาพของอาณาจักรฮั่นตะวันตก
bulletราชวงศ์ฮั่นตะวันออก : พระญาติวงศ์และขันทีครองเมือง
dot
ข่าวสาร Update
dot
bulletสถานศึกษาในประเทศจีนที่ ก.พ.รับรอง
dot
กวีนิพนธ์จีน
dot
bulletความหมายแห่งกวีนิพนธ์จีน
bulletห้วงคำนึงยามดึก หลี่ไป๋
bulletเจวี๋ยจวี้ ตู้ฝู่
bulletถอนต้นกล้า หลี่เซิน
dot
Neighbor's Links
dot
bulletสถานีวิทยุ ซีอาร์ไอ ปักกิ่ง ภาคภาษาไทย
bulletเรียนภาษาจีนออนไลน์
bulletข่าวสารและรอบรู้เมืองจีน
bulletประเทศจีน
bulletแผนที่แสดงมหาวิทยาลัยในเมืองจีน
bulletแผนที่เมืองจีนภาคภาษาไทย
bulletแผนที่และข้อมูลมณฑลกวางตุ้ง
bulletตรวจสอบสภาพอากาศเมืองจีน
dot
Newsletter : ติดต่อรับข่าวสาร

dot
bulletZhejiang university
bulletมหาวิทยาลัยที่แพทยสภาไทยให้การรับรอง
bulletขอแนะนำแผนกภาษาจีน มหาวิทยาลัย BLCU
bulletมหาวิทยาลัย
bulletนิทานสุภาษิตจีน
bulletsummer camp China Youth University for Political Sciences
bulletx2
ภาษาจีนธุรกิจ (CHINESE FOR BUSINESS AND COMMERCE)

ภาษาจีนธุรกิจ

SHANGHAI NORMAL UNIVERSITY

 

เพื่อที่จะพัฒนาความรู้ภาษาจีนและความรู้ทางธุรกิจไปพร้อม ๆ กัน  มหาวิทยาลัยครูเซี่ยงไฮ้ แผนกวิชาภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ได้ทำการเปิดการเรียนการสอนวิชาพิเศษขึ้นมาอีก หนึ่งวิชา คือภาษาจีนธุรกิจ ซึ่งเรามีอาจารย์ที่มากไปด้วยประสบการณ์การสอนภาษาจีนธุรกิจ เพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนของนักเรียนต่างชาติให้มีความรู้อย่างกว้างขวางมากขึ้น โดยเฉพาะช่วยให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปประกอบธุรกิจการงานของตนได้ในอนาคต

กลุ่มเป้าหมาย

นักธุรกิจที่ตั้งใจจะมาลงทุนการค้าในประเทศจีน หรือผู้ที่มีความสนใจจะมาทำธุรกิจในจีน หรือผู้ที่มีความสนใจ

ทีมงาน 

มีอาจารย์และทีมงานผู้สอนที่มีความพร้อมมากด้วยประสบการณ์หละหลักสูตรที่เป็นเลิศ 

การจัดหลักสูตร 

ภาษาจีนธุรกิจมีทั้ง ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง ทุกระดับชั้นล้วนต้องเน้นเรื่องฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีนธุรกิจเป็นหลัก ในระดับกลางและระดับสูงจะต้องรู้สภาพคร่าวๆ ของประเทศจีน เศรษฐกิจของจีน วัฒนธรรมจีน การเสวนาปัญหาทางเศรษฐกิจที่กำลังเป็นที่น่าจับตาสำหรับเป็นวิชาเลือก วัตถุประสงค์ในการฟัง พูด อ่าน เขียน  เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะทั้งสี่ด้านของนักเรียนที่ศึกษาภาษาจีนธุรกิจให้สามารถปฏิบัติการได้จริง

การเรียนการสอนในแต่ละระดับชั้น

เป็นชั้นเรียนเล็กๆ แต่ละชั้นมีประมาณ 15 คน ทุกชั้นจะมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ที่ปรึกษา

ภาคปฏิบัติ

ทุกภาคเรียนจะมี 3-5 วันในการลงสู่ภาคปฏิบัติ รวมกลุ่มแลกเปลี่ยนกันระหว่างนักเรียน รวมกลุ่มกันเข้าเยี่ยมชมบริษัทต่างๆ ของจีน

เงื่อนไขการเข้าเรียน

ระดับต้น             HSK ระดับ 3 ขึ้นไป  หรือมีความรู้ในคำศัพท์ 2,000 คำขึ้นไป

ระดับกลาง          HSK ระดับ 5 ขึ้นไป  หรือมีความรู้ในคำศัพท์ 4,000 คำขึ้นไป

ระดับสูง             HSK ระดับ 7 ขึ้นไป หรือมีความรู้ในคำศัพท์ 6,000 คำขึ้นไป

ผู้ที่จะได้ใบประกาศนียบัตร

เข้าเรียนตามหลักสูตร ผลการสอบผ่านเกณฑ์ หนังสือแสดงผลการจบการศึกษาภาษาจีนธุรกิจ ทุกภาคการศึกษาจะต้องได้ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าใช้จ่าย

1.ค่าลงทะเบียน 420 หยวน ,

  2.ค่าเทอมเทอมละ 8,800  หยวน

การยื่นใบสมัคร

1.     ภาคฤดูใบไม้ผลิ เปิดเรียนในเดือนกุมภาพันธ์  รับสมัครถึงวันที่ 20 มกราคม  2551

2.     ภาคฤดูใบไม้ร่วง เปิดเรียนในเดือนกันยายน รับสมัครถึงวันที่ 15 กรกฎาคม  2551

ผู้สนใจสมัครเรียนติดต่อได้ที่

Asia education center
แนะนำหลักสูตร

สำหรับนักเรียนมัธยม article
หลักสูตรระดับปริญญา
หลักสูตร 2 ปริญญาฟูตั้น และปารีส
มหาวิทยาลัยซ่างไห่เจียวทง ร่วมกับมหาวิทยาลัยชิชิแกน
SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY article
Hot Course article
Intensive course - Shanghai normal university
โปร
Winter Program in DUT
winter short term in Tienjin Normal University
Winter Language Program Ease China Normal
7-12 ปี เรียนภาษาจีนระยะสั้น ที่ไต้หวัน
แพทยสภาไทยรับรองแล้ว
แผนกภาษาจีน BLCU
Bachelor‘s degree of accounting ; SCNU
ปริญญาตรี แพทย์แผนปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง
โรงเรียนมัธยมในปักกิ่ง
หลักสูตรแพทย์นานาชาติที่ฟูตั้น
สมัครปริญญาโท และเอกที่ Beijing Normal University article
DONGHUA UNIVERSITY
The University of International Business and Economics
เรียนภาษาจีนระยะสั้น article
ภาพจากการสัมมนา
เรียนภาษาจีน ภาคฤดูร้อน ที่เซี่ยงไฮ้
เรียนภาษาจีนพร้อมพื้นฐานแพทย์แผนจีน article