ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาบทความ

dot
bulletระดับมัธยม
bulletBeijing Jiaotong University
dot
มหาวิทยาลัยในไต้หวัน
dot
dot
เมืองไทเป
dot
bulletNational Zhengzhi University
bulletNational Taiwan Normal University
bulletNational Taiwan Normal University
dot
เมืองไถจง
dot
bulletFengchia University
dot
ประวัติศาสตร์จีนน่ารู้
dot
bulletราชวงศ์ต่าง ๆ ฯ
bulletการเริ่มต้นการปกครองของชนเผ่าหฺวาซย่า
bulletระบบศักดินาในราชวงศ์โจวและศึกแย่งชิงอำนาจของเหล่าเจ้านครรัฐ
bulletมหาอาณาจักรฉิน : การก่อตัวและการล่มสลาย
bulletการขยายแสนยานุภาพของอาณาจักรฮั่นตะวันตก
bulletราชวงศ์ฮั่นตะวันออก : พระญาติวงศ์และขันทีครองเมือง
dot
ข่าวสาร Update
dot
bulletสถานศึกษาในประเทศจีนที่ ก.พ.รับรอง
dot
กวีนิพนธ์จีน
dot
bulletความหมายแห่งกวีนิพนธ์จีน
bulletห้วงคำนึงยามดึก หลี่ไป๋
bulletเจวี๋ยจวี้ ตู้ฝู่
bulletถอนต้นกล้า หลี่เซิน
dot
Neighbor's Links
dot
bulletสถานีวิทยุ ซีอาร์ไอ ปักกิ่ง ภาคภาษาไทย
bulletเรียนภาษาจีนออนไลน์
bulletข่าวสารและรอบรู้เมืองจีน
bulletประเทศจีน
bulletแผนที่แสดงมหาวิทยาลัยในเมืองจีน
bulletแผนที่เมืองจีนภาคภาษาไทย
bulletแผนที่และข้อมูลมณฑลกวางตุ้ง
bulletตรวจสอบสภาพอากาศเมืองจีน
dot
Newsletter : ติดต่อรับข่าวสาร

dot
bulletZhejiang university
bulletมหาวิทยาลัยที่แพทยสภาไทยให้การรับรอง
bulletขอแนะนำแผนกภาษาจีน มหาวิทยาลัย BLCU
bulletมหาวิทยาลัย
bulletนิทานสุภาษิตจีน
bulletsummer camp China Youth University for Political Sciences
bulletx2
National Taiwan Normal University

 

 ประวัติมหาวิทยาลัย ซือต้า

มหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวัน (ซือต้า : NTNU) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2489 แต่เดิมเป็นวิทยาลัยอบรมครูแห่งมณฑลไต้หวัน ซึ่งเป็นแหล่งผลิตบุคลากรทางการศึกษาระดับกลางชั้นเยี่ยม ต่อมาปี พ.ศ. 2510 ได้ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวันมาจนถึงปัจจุบัน และในปี พ.ศ. 2537 หลังจากได้มีการประกาศใช้กฎหมายการอบรมบุคลากรครู ทางมหาวิทยาลัยได้มีการปฏิรูปครั้งใหญ่ ซึ่งนอกจากจะเพิ่มคณะใหม่แล้ว ยังได้ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับนานาชาติในด้านต่าง ๆ รวมทั้งเชิญชวนให้นักศึกษาต่างชาติมาเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้มากขึ้น ปัจจุบันมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวันได้มีความร่วมมือทางการศึกษากับ สถาบันการศึกษาของประเทศต่าง ๆ ถึง 250 สถาบัน ทั้งจากประเทศจีน สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โรมาเนีย ออสเตรีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ฯลฯ จากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2554 (Webometrics Ranking of World Universities)มหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวัน อยู่ในอันดับที่ 17 ของเอเชีย และอันดับที่ 176 ของโลก ในปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยมีจำนวนนักศึกษาต่างชาติ(รวมถึงนักเรียนในศูนย์การ เรียนการสอนภาษาจีนกลาง)ประมาณ4,000คนมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวันจึงถือ ได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นสากลและรวมไว้ซึ่งความหลากหลายทางด้าน วัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวันมีทั้งหมด 3 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตส่วนกลาง วิทยาเขตกงก่วน (คณะวิทยาศาสตร์) และวิทยาเขตหลินโข่ว ซึ่งวิทยาเขตทั้งสามส่วนนี้ประกอบไปด้วย คณะศึกษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะดุริยางคศิลป์ คณะการจัดการ คณะเทคโนโลยี คณะกีฬาและสันทนาการ คณะการศึกษานานาชาติสำหรับชาวจีนโพ้นทะเล และคณะสังคมวิทยา รวมทั้งสิ้น 10 คณะ ซึ่งมีสาขาวิชาแยกย่อยรวม 58 สาขาวิชา ซึ่งในบรรดาคณะต่าง ๆ นี้ มีถึง 49 สาขาวิชา ที่เปิดรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษา


มหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวันมีหน่วยงานวิจัย และศูนย์การเรียนการสอนถึง 18 หน่วยงาน หนึ่งในนั้นคือ ศูนย์การเรียนการสอนภาษาจีนกลาง ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2499 ซึ่งไม่เพียงแต่มีประวัติอันยาวนาน แต่ยังเป็นศูนย์การเรียนการสอนภาษาจีนกลางเป็นภาษาที่สองที่มีชื่อเสียงและ ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ศูนย์ภาษาแห่งนี้ทุกภาคการศึกษา (สามเดือน) จะเปิดสอนภาษาจีนกลางและชั้นเรียนวัฒนธรรม ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง อีกทั้งกิจกรรมนอกชั้นเรียนอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของนักศึกษาจากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก

 

 

จำนวนนักศึกษา, อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย

จำนวนนักศึกษาทั้งหมด   

10893

นักศึกษาระดับปริญญาตรี         

6651

นักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย         

4242

จำนวนอาจารย์ประจำ

853

จำนวนอาจารย์พิเศษ

491

เจ้าหน้าที่

555

ห้องสมุด

บริการและสาธารณูปโภคต่างๆ

ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตภายในบริเวณมหาวิทยาลัย ลานประชุมและจัดการแสดง อุปกรณ์กีฬาและสถานที่ออกกำลังกาย หอพักและที่พักรับรอง โรงอาหารและร้านค้า ศูนย์บริการสุขภาพ ที่ทำการไปรษณีย์และตู้เอทีเอ็ม เป็นต้น

 

 

ข้อมูลการเดินทาง

วิทยาเขตส่วนกลาง (วิทยาเขตหลักและหน่วยงานบริหาร)
ที่อยู่ : No.162, Sec.1, Heping East Road, Taipei, Taiwan 10610 R.O.C
เลขที่ 162 ถนนเหอผิงตง ตอน 1 เมืองไทเป สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 10610
รถไฟฟ้า : จากสถานีกู่ถิง เดินไปทางทิศตะวันออก ใช้เวลาประมาณ 5 นาที
รถประจำทาง
:สาย 3151874235237254278907(ลงป้ายซือต้า)

วิทยาเขตกงก่วน (คณะวิทยาศาสตร์)
ที่อยู่ : No.88 Tingchou Road, Sec.4, Taipei 10677 R.O.C
เลขที่88 ถนนติงโจว ตอน 4 เมืองไทเป สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 10677
รถไฟฟ้า : จากสถานีกงก่วน เดินไปทางทิศใต้ ใช้เวลาประมาณ 10 นาที
รถประจำทาง : สาย 0 ใต้
เขียว13307410936251252253278284290530606623624644 647648650660 (ลงป้ายวิทยาเขตซือต้า)

วิทยาเขตหลินโข่ว (คณะการศึกษานานาชาติสำหรับชาวจีนโพ้นทะเล)
ระยะการเดินทางจากวิทยาเขตส่วนกลางประมาณ 35นาที
ที่อยู่ : No.2, Renai Road, Sec.1, Lin-Kou Shiang, Taipei County 24449 R.O.C
เลขที่ 2 ถนนเหรินอ้าย ตอน 1 เมืองหลินโข่ว อำเภอไทเป สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) 24449

รถประจำทาง:
วิทยาเขตหลินโข่ว (Sanchung Bus)
àสถานีไทเป
[ขึ้นรถ] ไทเปประตูเหนือ
(ถนนถ่าเฉิง)นั่งสายไทเป กงซี (ผ่านหลินโข่ว)
[ลงรถ] ลงป้ายหลินโข่ว ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 20 นาที

เถาหยวน วิทยาเขตหลินโข่ว
[ขึ้นรถ] สถานีปลายทางเถาหยวน นั่งสายเถาหยวน - หลินโข่ว
(ผ่านหนานคัน และกงซี)
[ลงรถ] ลงป้ายหลินโข่ว ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 20 นาที

ปั่นเฉียว วิทยาเขตหลินโข่ว
[ขึ้นรถ] สถานีรถไฟปั่นเฉียว นั่งรถประจำทางสายปั่นเฉียว - กงซี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 - 40นาที
[ลงรถ] ลงป้ายหลินโข่ว ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 20 นาที

รถแท็กซี่ : ค่าแท็กซี่จากสนามบินไปยังวิทยาเขตหลินโข่ว ประมาณ 800 – 900 เหรียญไต้หวัน

----------------------------------------------------------------------------------

นอกจากนี้ยังมีรถรับส่งระหว่างวิทยาเขต ค่าใช้จ่ายและตารางเวลาโปรดดูที่เว็บไซต์ของ สำนักงานกองกลาง(บริการข้อมูลงานราชการและรถโดยสารภายในมหาวิทยาลัย)


อาหารการกิน

นอกจากโรงอาหารเหวินฮุ่ยทิง ไป่ฟู่สแควร์  และเล้อจือโหลวพลาซ่า(Fortune Plaza) และอื่นๆ รวมทั้งร้านอาหารแบบตะวันตกที่มีบริการรวมอยู่ในโรงอาหารของหอพักและโรง อาหารสำหรับนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยแล้ว ด้านนอกหอพักของมหาวิทยาลัย ยังมีตลาดกลางคืนถนนหลงเฉวียน ( Long-Chuan Street Night Market ) ซึ่งเป็นตลาดกลางคืนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในไทเป มีร้านอาหารนานาชาติ ร้านอาหารทานเล่น ร้านอาหารริมทาง ร้านกาแฟหลากหลายไว้ให้บริการในราคาต่างๆ และในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ จะมีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาในตลาดแห่งนี้จำนวนมากอย่างไม่ขาดสาย

 

กีฬาและสันทนาการ

สถานที่ออกกำลังกายในมหาวิทยาลัย นอกจากอาคารว่ายน้ำ (ประกอบด้วยสระว่ายน้ำมาตรฐาน สระว่ายน้ำขนาดเล็ก สปา ห้องอบไอน้ำ และห้องซาวด์น่า) สนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง สนามเทนนิส สนามบาสเก็ตบอลแล้ว ยังมีอาคารกีฬาเอนกประสงค์ ที่มีห้องฟิตเนส ห้องแอโรบิค ห้องเต้นรำ ซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การทำกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาอีกด้วย

 

กิจกรรมชมรม

มหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวันมีกลุ่มกิจกรรมและชมรมต่าง ๆ ของนักศึกษามากกว่า 100 ชมรม อีกทั้งยังมีกิจกรรมนอกชั้นเรียนอีกมากมาย

กิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรม

คณะศิลปกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเปรียบเสมือนเป็นเสาหลักในการ สอนศิลปะที่มีประวัติยาวนานที่สุดของไต้หวัน ปรามาจารย์ที่มีชื่อเสียงหลายท่านล้วนแล้วแต่เคยสอนที่มหาวิทยาลัยของเรา ทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวันจึงเป็นหนึ่งในศูนย์กลางและแหล่ง กำเนิดศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดของไต้หวัน งานเทศกาลศิลปะของมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวัน ( NTNU Art Festival ) งานมหกรรมประจำปีของมหาวิทยาลัย เป็นงานที่ได้รวบรวมเอางานทางด้านวิจิตรศิลป์ ดนตรี ภาพถ่ายและละครเวที ฯลฯ เข้าไว้ด้วยกัน งานนี้นอกจากจะจัดได้อย่างยิ่งใหญ่ขึ้นทุกๆปีแล้ว กิจกรรมในงานก็ยังมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย กิจกรรมนี้จึงได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก ทำให้ศิลปวัฒนธรรมได้ขจรขจายจากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน ซึ่งนับเป็นจุดเด่นพิเศษอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัย

 

งานแสดงกีฬา

งานแสดงกีฬาประจำปี เป็นงานของซือต้า ที่ได้รับความนิยมที่สุดในช่วงต้นฤดูร้อนของทุกปี ไม่ว่าจะเป็นเทควันโด หรือว่าจะเป็นการเต้นลีลาศ ล้วนแล้วแต่เป็นการแสดงออกถึงเสน่ห์ของการผสานระหว่างความอ่อนโยนละความแข็ง แกร่งของกีฬาเข้าไว้ด้วยกัน นับเป็นประเพณีของซือต้าที่มีมายาวนาน และเป็นกิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมากเฝ้ารอคอยอย่างตื่นเต้นในทุกๆปี

 

การจับจ่ายใช้สอย

วิทยาเขตส่วนกลางและวิทยาเขตกงก่วน ล้วนตั้งอยู่ใกล้บริเวณตลาดกลางคืน จึงรายล้อมไปด้วยร้านค้าต่าง ๆ มากมาย อาทิ ร้านขายเสื้อผ้าเครื่องประดับ ร้านสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมง ซูเปอร์มาร์เก็ต ตลาดสด ร้านหนังสือ ล้วนอยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ : รายการค่าธรรมเนียมการศึกษาที่แสดงอยู่ด้านล่างนี้เป็นรายการของสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษาต่างชาติ

1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาละประมาณ 47,18055,200 เหรียญไต้หวัน

2. หลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภาคการศึกษาละประมาณ 50,72656,264 เหรียญไต้หวัน

 

ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษาและรายละเอียดปลีกย่อย สามารถดูได้ที่ เว็บไซต์ของสำนักทะเบียนนักศึกษา ฝ่ายลงทะเบียน.

 

ค่าใช้จ่ายประจำวัน

ค่าอาหาร: ประมาณเดือนละ 6,000 - 8,000 เหรียญไต้หวัน ( 200-270 เหรียญสหรัฐฯ )

ค่าหอพัก:

หอพักภายในมหาวิทยาลัย :ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 4,600-11,600 เหรียญไต้หวัน ต่อภาคการศึกษา ไม่รวมค่าน้ำค่าไฟ

อพาร์ทเมนต์ทั่วไปนอกมหาวิทยาลัย (ขนาด 3 ห้องนอน ไม่รวมเฟอร์นิเจอร์) ค่าเช่าประมาณเดือนละ 25,000 เหรียญไต้หวัน ( 835 เหรียญสหรัฐฯ ) ค่าเช่าห้องเดี่ยวตกประมาณเดือนละ 6,000-10,000 เหรียญไต้หวัน ( 190-325 เหรียญสหรัฐ ฯ) ซึ่งราคาค่าเช่านี้ยังไม่รวมค่าน้ำ ค่าไฟ โดยทั่วไปเจ้าของบ้านจะเรียกเก็บค่ามัดจำ เป็นจำนวนเงินเท่ากับค่าเช่า1-3 เดือน

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ: ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าตำราเรียน ค่าของใช้ประจำวัน ค่าเดินทาง ค่าน้ำค่าไฟ ประมาณเดือนละ 6 ,000 - 8 ,000 เหรียญไต้หวัน ( 200-270 เหรียญสหรัฐฯ )

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหอพักนักศึกษา โปรดดูข้อมูลได้ที่ หน่วยกิจการนักศึกษา ฝ่ายหอพักนักศึกษา โทร.886-2-23693412 หรือ 886- 2-77343159

 

ค่าใช้จ่ายประจำวัน

ค่าอาหาร: ประมาณเดือนละ 6,000 - 8,000 เหรียญไต้หวัน ( 200-270 เหรียญสหรัฐฯ )

ค่าหอพัก:

หอพักภายในมหาวิทยาลัย :ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 4,600-11,600 เหรียญไต้หวัน ต่อภาคการศึกษา ไม่รวมค่าน้ำค่าไฟ

อพาร์ทเมนต์ทั่วไปนอกมหาวิทยาลัย (ขนาด 3 ห้องนอน ไม่รวมเฟอร์นิเจอร์) ค่าเช่าประมาณเดือนละ 25,000 เหรียญไต้หวัน ( 835 เหรียญสหรัฐฯ ) ค่าเช่าห้องเดี่ยวตกประมาณเดือนละ 6,000-10,000 เหรียญไต้หวัน ( 190-325 เหรียญสหรัฐ ฯ) ซึ่งราคาค่าเช่านี้ยังไม่รวมค่าน้ำ ค่าไฟ โดยทั่วไปเจ้าของบ้านจะเรียกเก็บค่ามัดจำ เป็นจำนวนเงินเท่ากับค่าเช่า1-3 เดือน

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ: ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าตำราเรียน ค่าของใช้ประจำวัน ค่าเดินทาง ค่าน้ำค่าไฟ ประมาณเดือนละ 6 ,000 - 8 ,000 เหรียญไต้หวัน ( 200-270 เหรียญสหรัฐฯ )

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหอพักนักศึกษา โปรดดูข้อมูลได้ที่ หน่วยกิจการนักศึกษา ฝ่ายหอพักนักศึกษา โทร.886-2-23693412 หรือ 886- 2-77343159

 

  

หอพักนักศึกษา

*นักศึกษาต่างชาติที่เข้าใหม่จะได้รับการพิจารณาให้เข้าพักในหอพัก ของมหาวิทยาลัยก่อนผู้อื่น โดยทั่วไปนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรี มักจะไม่มีปัญหาในการสมัครเข้าอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกนั้น ขอแนะนำให้รีบสมัครจะเป็นการดีที่สุด
*หอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีทั้งหมด 11 อาคาร อยู่ในบริเวณวิทยาเขตส่วนกลาง 1 อาคาร วิทยาเขตกงก่วน 6 อาคาร และวิทยาเขตหลินโข่ว 4 อาคาร
*ห้องพักเป็นห้องขนาด 3-6 คน
*ค่าหอพัก:
จำแนกตามความแตกต่างของแต่ละหอพัก ค่าใช้จ่ายต่อหนึ่งปีการศึกษา (ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงปลายเดือนมิถุนายน) ประมาณ 10,000-24,000 เหรียญไต้หวัน ไม่รวมค่าน้ำไฟ และสำหรับในช่วงปิดภาคฤดูร้อน นักศึกษาจะต้องสมัครขอเข้าอยู่ในหอพักต่างหากอีกครั้งหนึ่ง

สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ:

1.           สาธารณูปโภคส่วนรวม เช่น ห้องอาบน้ำ ห้องน้ำ เครื่องซักผ้า เครื่องปั่นแห้ง เครื่องอบผ้า ลานตากผ้า ห้องนั่งเล่น โทรทัศน์ โรงอาหาร ร้านค้าจำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภค ร้านบริการซักผ้า ร้านตัดผม-เสริมสวย ห้องตีปิงปอง ห้องโต๊ะพูล เป็นต้น

2.           เครื่องใช้ในห้องนอน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ โคมไฟ เตียง โทรศัพท์ พัดลม เป็นต้น

3.           บริการอินเตอร์เน็ต : ห้องพักของนักศึกษาทุกห้องล้วนติดตั้งจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต นักศึกษาสามารถเล่นอินเตอร์เน็ตได้ภายในห้องพัก

4.           อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยต่าง ๆ

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องและใบสมัคร โปรดดูข้อมูลได้ที่ หน่วยกิจการนักศึกษา ฝ่ายหอพักนักศึกษา
โทร. 886- 2-77343159 หรือ 886-2-23693412 แฟกซ์ 886-2-23693413


สำรวจไทเป

* ภูมิอากาศ *ค่าใช้จ่ายประจำวัน
* การแลกเปลี่ยนเงินตรา *การทำงาน
*ประกันสุขภาพ

ไทเป คือเมืองหลวงของไต้หวัน ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะไต้หวัน ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางทางการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่มีความเป็นสากล ไทเปมีจำนวนประชากรทั้งสิ้นสองล้านหกแสนคน เป็นที่ตั้งของตึกไทเป 101 ( Taipei 101 Tower ) ซึ่งเคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลก มีระบบรถไฟฟ้าที่สะดวกรวดเร็ว มีบรรยากาศยามค่ำคืนที่คึกคักสนุกสนาน มีอาหารนานาชาติ และเป็นหนึ่งในเมืองขนาดใหญ่ในทวีปเอเชียที่มีย่านการค้าที่คับคั่งที่สุด อีกทั้งยังเป็นสถานที่จัดการแสดงชั้นนำระดับโลกอยู่เสมอ นอกจากด้านความทันสมัยแล้ว ไทเปยังคงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันเก่าแก่ นั่นคือเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกู้กงอันเลื่องชื่อ ( National Palace Museum)ที่จัดแสดงโบราณวัตถุเครื่องใช้ในพระราชวังจีนอาจเรียกได้ว่าเป็นขุม ทรัพย์ของชาวจีนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ว่าได้ อีกทั้งในตัวเมืองไทเปก็ยังมีโบราณสถาน ถนนสายเก่า และวัดวาอาราม ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อยู่มากมาย นอกจากนี้ ชานเมืองไทเป ยังมีอุทยานแห่งชาติภูเขาหยางหมิงอยู่ด้วย ภูเขาหยางหมิงเป็นพื้นที่พิเศษเพราะตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตามแนวภูเขาไฟ ซึ่งมีพืชนานาพันธุ์ในพื้นที่ป่าอันอุดมสมบูรณ์ ที่นี่มีเส้นทางการเดินชมทัศนียภาพอยู่หลายสาย ไว้ให้ชาวเมืองไทเปได้มาพักผ่อนหย่อนใจใกล้ชิดธรรมชาติ

 

ภูมิอากาศ

ไทเปเป็นพื้นที่แอ่งกะทะ มีภูมิอากาศอยู่ใกล้เขตโซนร้อน มีความชื้นสูง ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนคือช่วงฤดูร้อน อากาศร้อนมาก ฤดูหนาวจะมีระยะเวลาสั้นมากแต่ก็หนาวมาก โดยปกติคือ ช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ สภาพอากาศของไทเปยากที่จะคาดการณ์ล่วงหน้าได้ และมักจะมีความแปรปรวนสูง ช่วงกลางวันมีอุณหภูมิประมาณ 25 องศาเซลเซียส ( 77 องศาฟาเรนไฮต์) ช่วงกลางคืนมีอุณหภูมิประมาณ 15 องศาเซลเซียส ( 59 องศาฟาเรนไฮต์)

ค่าใช้จ่ายประจำวัน

หากไม่รวมค่าเล่าเรียนแล้ว ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตอยู่ในไต้หวันอยู่ที่ประมาณเดือนละ 600-800 เหรียญสหรัฐ (รวมค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าตำราเรียน ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ) โดยทั่วไป ค่าอาหารจะอยู่ที่ประมาณเดือนละ 6,000 -8,000 เหรียญไต้หวัน ( 200-270 เหรียญสหรัฐ ) ค่าเช่าบ้าน (ห้องเดี่ยว) อยู่ที่ประมาณเดือนละ6,000-10,000 เหรียญไต้หวัน ( 190~325 เหรียญสหรัฐ ) หากเทียบกับเมืองขนาดใหญ่อื่น ๆ ของโลกแล้ว ค่าอุปโภคบริโภคของไทเปก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สมเหตุสมผล

การแลกเปลี่ยนเงินตรา

โดยทั่วไปแล้ว ในไต้หวันจะใช้เงินสดในการจับจ่ายใช้สอย จึงควรเตรียมเงินสดไว้เสมอ ทางที่ดีคือควรเตรียมเงินไต้หวัน หรือเงินที่สามารถแลกเป็นเงินไต้หวันได้สะดวก (เช่น เงินดอลล่าสหรัฐฯ) การใช้บัตรเครดิตวีซ่า หรือมาสเตอร์ เบิกเงินสดก็เป็นวิธีที่ดีอีกวิธีหนึ่ง เพราะมีบางธนาคารสามารถคำนวณจ่ายเงินสดให้ได้ และเครื่องเอทีเอ็มบางเครื่องก็รับบัตรเครดิตหรือบัตรเอทีเอ็มต่างประเทศได้ ด้วย แต่ถ้าท่านใช้วิธีนี้เบิกเงินสด กรุณาตรวสอบวงเงินของท่านด้วยว่าเพียงพอหรือไม่ ปัจจุบัน ( 2555) อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินเหรียญไต้หวันกับเงินเหรียญสหรัฐอยู่ที่ประมาณ 29 เหรียญไต้หวันต่อหนึ่งเหรียญสหรัฐ ซึ่งหากต้องการแลกเงินเหรียญไต้หวัน ควรแลกในไต้หวันจะได้อัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุด

  การทำงาน

นักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาอยู่ในไต้หวันหากมีความประสงค์ทำ งานหรือมีความต้องการฝึกงาน ให้ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจัดหางานตามมาตราที่ 43, 50 ,68 และ73 และตามข้อกำหนดของนายจ้างที่ประสงค์จะจ้างแรงงานต่างชาติ นักศึกษาต่างชาติจะต้องยื่นขอใบอนุญาตทำงานก่อน จึงจะสามารถทำงานได้ หากมีการละเมิดมาตรา 43ของพระราชบัญญัติการจัดหางานโดยที่ไม่ขอใบอนุญาตการทำงาน และตามพระราชบัญญัติการจัดหางานมาตราที่68 จะถูกปรับเป็นเงินจำนวนตั้งแต่ 30,000 เหรียญไต้หวันขึ้นไปแต่ไม่เกินกว่า 150,000 เหรียญไต้หวัน อีกทั้งตามราชบัญญัติคนเข้าเมืองมาตราที่ 5 อาจถึงขั้นมีการเนรเทศออกนอกประเทศทันที และไม่สามารถเข้ามายังไต้หวันได้ในระยะเวลา 5 ปี

1.           การออกใบอนุญาตทำงานแต่ละครั้งจะมีผลสูงสุดเป็นระยะ เวลา 6 เดือน (นับจากภาคการศึกษาล่าสุดที่ยื่นขอใบอนุญาตทำงานจนถึงภาคการศึกษาถัดไปวัน ที่ 31 มีนาคม หรือ ในภาคการศึกษาถัดไปใบยื่นขอใบอนุญาตทำงานจะมีอายุสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายนในปีเดียวกัน)

2.           ระยะเวลาการทำงานที่นอกเหนือจากช่วงปิดภาคเรียนฤดูหนาวและภาคเรียนฤดูร้อน สามารถทำงานได้สัปดาห์ละไม่เกิน 16 ชั่วโมง

3.           ตามกฎข้อบังคับข้างต้น หากมีการฝ่าฝืน พระราชบัญญัติการจัดหางาน มีสิทธิเพิกถอนใบอนุญาตทำงานทุกประการ

4.           ตามพระราชบัญญัติการจัดหางาน หากไม่มีการขอใบอนุญาตทำงาน หรือทำงานให้แก่นายจ้างอื่น จะถูกปรับเป็นเงินจำนวนตั้งแต่ 30,000 เหรียญไต้หวันขึ้นไปแต่ไม่เกิน 150,000 เหรียญไต้หวัน

5.           สำหรับนักศึกษาที่หยุดพักการเรียนหรือไม่ลงทะเบียนเรียน หากใบอนุญาตทำงานยังไม่หมดอายุ ควรนำมาส่งคืนที่หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายงานบริการนักศึกษาต่างชาติ

สำหรับขั้นตอนการสมัครสามารถดูรายละเอียดได้ที่หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายงานบริการนักศึกษาต่างชาติ
เว็บไซต์:http://www.ntnu.edu.tw/oia/
โทร:(02)7734-1275

สำหรับรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดต่างๆ ของสภาแรงงาน ( Council of Labor Affairs ) สามารถดูรายละเอียดได้ที่
เว็บไซต์ :http://www.evta.gov.tw/
โทร:(02)8590-2567

ประกันสุขภาพ

นักศึกษาที่ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาจะต้องปฎิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับนักศึกษาต่างชาติที่มาศึกษาในไต้หวันอย่างเข้มงวด นับจากวันที่ลงทะเบียนเรียนจนถึงช่วงสี่เดือนแรกนักศึกษาต่างชาติสามารถใช้ ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุที่ซื้อจากต่างประเทศได้หรือหากยังไม่มีประกันใดๆ ให้ซื้อประกันสุขภาพและอุบัติเหตุจากสำนักงานตัวแทนประกันของมหาวิทยาลัย อีกประการหนึ่งหากมีประกันสุขภาพแห่งชาติไต้หวันอยู่แล้ว ให้แนบเอกสารการประกันที่เกี่ยวข้องด้วย หรือหากหลักฐานการประสุขภาพที่ออกให้จากต่างประเทศ จะต้องได้รับการตรวจสอบและประทับตราจากสำนักงานตัวแทนไต้หวันในต่างประเทศ

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่:

หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายงานบริการนักศึกษาต่างชาติ (Office of Student Affairs)
http://www.ntnu.edu.tw/oia/
+886-2-7734-1280

องค์การประกันสุขภาพแห่งชาติ (Bureau of National Health Insurance)
http://www.nhi.gov.tw/

กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ข้อมูลสำหรับชาวต่างชาติของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติ (Information for Foreigners of National Immigration Agency)
ff.immigration.gov.tw

1.มหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวัน (ซือต้า) อยู่ที่ไหน

A:มหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวัน (ซือต้า) แบ่งเป็น 3 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตส่วนกลาง วิทยาเขตส่วนย่อย และวิทยาเขตหลินโข่ว วิทยาเขตส่วนกลางและวิทยาเขตส่วนย่อยนั้น ตั้งอยู่ใจกลางเมืองไทเป วิทยาเขตหลินโข่วตั้งอยู่ในอำเภอไทเป วิทยาเขตส่วนกลางอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้ากู่ถิง สายซินเตี้ยน ส่วนวิทยาเขตส่วนย่อยนั้น อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้ากงกว่านและวั่นหลง
ด้านล่างคือที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของแต่ละวิทยาเขต :
วิทยาเขตส่วนกลาง:
No.162, Sec.1, Heping East Road , Taipei 10610 , Taiwan (ROC)
โทร: +886-2-7734-1111

วิทยาเขตกงกว่าน
No.88, Sec. 4, Tingzhou Rd., Wenshan Dist., Taipei City 10677, Taiwan(ROC)
โทร: +886-2-7734-6666

วิทยาเขตหลินโข่ว
No.2, Sec. 1, Ren-ai Rd., Linkou Township, Taipei County 244, Taiwan(ROC)
โทร: +886-2-7714-8888

รายละเอียดการเดินทางแต่ละวิทยาเขต กรุณาดูเว็บไซต์ หน้าข้อมูลการคมนาคม 認識師大-交通訊息頁面

2. จุดเด่นของมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวันคืออะไร ?

A:มหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวันได้รับการยอมรับมานานว่า เป็นแหล่งผลิตและอบรมบุคคลากรทางด้านการศึกษาระดับกลางที่สำคัญ โดยเฉพาะด้านมนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และพลศึกษา ปัจจุบันมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวันได้กลายเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็น สากลและศูนย์รวมวัฒนธรรมอันหลากหลาย คณะที่เปิดสอน ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยี และคณะการกีฬาและสันทนาการ นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังมีศูนย์การเรียนการสอนภาษาจีนกลาง ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2499 นอกจากจะมีประวัติอันยาวนานแล้ว ศูนย์ภาษาแห่งนี้ยังเป็นศูนย์การเรียนการสอนภาษาจีนที่ใหญ่และมีชื่อเสียง ที่สุดในไต้หวันอีกด้วย

3. สถานะความเป็นนักศึกษาต่างชาติหมายถึงอะไร

A:ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด (ข้อบังคับเกี่ยวกับนักศึกษาต่างชาติที่มาศึกษาในไต้หวัน) ระเบียบการสมัครเข้าเรียนให้ยึดตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศครั้งล่าสุด เป็นกฎระเบียบการสมัครเข้าเรียนของนักศึกษาต่างชาติ กรุณาไปที่เว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการที่
http://www.edu.tw/content.aspx?site_content_sn=23092 หรือ
http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawContent.aspx?PCODE=H0110001
ทั้งนี้ผู้สมัครต้องไม่เป็นบุคคลที่กฎหมายสัญชาติไต้หวันมาตรา 2 กำหนด คือไม่มีสัญชาติไต้หวันและไม่ได้มีสถานภาพเป็นชาวจีนโพ้นทะเล(รวมถึงฮ่องกง มาเก๊าและจีนแผ่นดินใหญ่)
หมายเหตุ : ตามกฎหมายสัญชาติไต้หวันมาตรา 2 กล่าวโดยสรุปว่า :
หากมีข้อหนึ่งข้อใดที่ตรงกับลักษณะดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นบุคคลผู้ถือสัญชาติไต้หวัน :

(1) ผู้ถือกำเนิดโดยบิดาหรือมารดาเป็นคนไต้หวัน

(2) บุคคลผู้ได้กำเนิดหลังจากบิดาหรือมารดาได้เสียชีวิต โดยที่บิดาหรือมารดาขณะเสียชีวิตนั้นถือสัญชาติไต้หวัน

(3) บุคคลผู้ได้กำเนิดในเขตแดนไต้หวัน แต่ไม่ปรากฏบิดาและมารดาที่ชอบโดยกฎหมาย หรือบิดาและมารดาเป็นบุคคลไร้สัญชาติ

(4) ผู้ที่เปลี่ยนสัญชาติ

ผู้ที่ถือกำเนิดก่อนวันที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2523 ให้ยึดสัญชาติของบิดาเป็นหลัก

4. มหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวันเปิดภาคการศึกษาเมื่อไร ?

A:หนึ่งปีการศึกษาของมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวันมีสอง ภาคการศึกษา หนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ 16 สัปดาห์ ภาคการศึกษาที่หนึ่ง (ภาคฤดูใบไม้ร่วง) คือ ตั้งแต่กลางเดือนกันยายนถึงกลางเดือนมกราคม จากนั้นเป็นช่วงปิดภาคเรียนฤดูหนาว ภาคการศึกษาที่สอง (ภาคฤดูใบไม้ผลิ) คือ ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนมิถุนายน จากนั้นเป็นช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

5. หนึ่งปีการศึกษาของมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวันมีกี่ภาคการศึกษา ?

A:ภาคการศึกษาที่หนึ่งเปิดเรียนประมาณกลางเดือนกันยายน ภาคการศึกษาที่สองเปิดเรียนประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์

6. มหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวันเปิดรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาในทุกคณะหรือไม่ ?

A:มหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวันมิได้เปิดรับนักศึกษาต่าง ชาติทั้งหมดทุกสาขาวิชา ปัจจุบันมี 49 สาขาวิชาที่รับนักศึกษาต่างชาติ สำหรับสาขาวิชาที่รับสมัครนักศึกษาต่างชาติ สามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ การสมัครเข้าเรียนในคณะต่าง ๆ

7. หากต้องการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวันจะต้องมีระดับความรู้ภาษาจีนในเกณฑ์ดีมากน้อยแค่ไหน ?

A:ผู้สมัครเข้าศึกษาไม่จำเป็นต้องมีระดับความรู้ภาษาจีน ที่ดีมาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบการรับนักศึกษาของแต่ละคณะ อย่างไรก็ดีแนะนำว่าควรมีทักษะด้านภาษาจีนระดับหนึ่ง เพื่อที่จะสามารถใช้ในการเรียนได้

8. มหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวันมีหลักสูตรเรียนภาษาจีนหรือไม่ ?

A:มหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวันได้จัดหลักสูตรการเรียน การสอนภาษาจีนกลางสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งแบ่งเป็นหลักสูตรภาษาจีนระดับพื้นฐาน ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง ทั้งหมด 4 หลักสูตร ใว้ให้นักเรียนต่างชาติเลือกเรียน นอกจากนี้ทางศูนย์การเรียนการสอนภาษาจีนกลางยังได้เปิดวิชาภาษาจีนระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูงและวัฒนธรรมจีนแบบที่ไม่คิดหน่วยกิตอีกด้วย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ ศูนย์การเรียนการสอนภาษาจีนกลาง


9. หากต้องการเรียนหลักสูตรที่มีปริญญาบัตร จะต้องสมัครอย่างไร

10. หากต้องการเรียนในศูนย์การเรียนการสอนภาษาจีนกลางของมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวัน จะต้องสมัครอย่างไร ?

A:ศูนย์การเรียนการสอนภาษาจีนกลางใน 1 ปี จะแบ่งเป็น 4 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 3 เดือน นอกจากนี้ยังมีภาคการศึกษาฤดูร้อนอีกหนึ่งภาคการศึกษาด้วย วิธีการสมัคร และวันปิดรับสมัคร สามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บไซด์ของศูนย์การเรียนการสอนภาษาจีนกลาง http://www.mtc.ntnu.edu.tw/index.html

11. การเรียนหลักสูตรปริญญาบัตร ในแต่ละปีจะต้องเตรียมค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นเงินจำนวนเท่าไร ?

A:
ค่าเล่าเรียน: ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาละ 47,180 - 55,200 เหรียญไต้หวัน ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกภาคการศึกษาละ 47,180 - 55,200 เหรียญไต้หวัน
ค่าอาหาร: ประมาณเดือนละ 6,000 - 8,000 เหรียญไต้หวัน( 200-270 เหรียญสหรัฐฯ)
ค่าที่พัก: หอพักภายในมหาวิทยาลัย อยู่ที่ประมาณเดือนละ650 - 1,800 เหรียญไต้หวัน ( 20 - 60 เหรียญสหรัฐฯ ) ห้องเช่าเดี่ยวนอกมหาวิทยาลัย อยู่ที่ประมาณเดือนละ6,000-10,000 เหรียญไต้หวัน ( 190-325 เหรียญสหรัฐฯ )ยังไม่รวมค่าน้ำค่าไฟ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ: เช่น ค่าประกันสุขภาพ ค่าตำราเรียน ค่าของใช้ประจำวัน ค่าเดินทาง ค่าน้ำค่าไฟอยู่ที่ประมาณเดือนละ6 ,000 - 8 ,000 เหรียญไต้หวัน ( 200-270 เหรียญสหรัฐฯ )

12. มหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวันมีหอพักสำหรับนักศึกษาต่างชาติหรือไม่ ?

A:นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครเข้าอยู่ในหอพัก ของมหาวิทยาลัยได้ โดยนักศึกษาต่างชาติที่เข้าใหม่จะได้รับการพิจารณาให้เข้าอยู่ในหอพักก่อน โดยทั่วไปแล้วนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีมักจะไม่มีปัญหาในการสมัครเข้า อยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกนั้น ขอแนะนำให้รีบสมัครจะเป็นการดีที่สุด

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
หอพักของมหาวิทยาลัย
สำนักกิจการนักศึกษาฝ่ายหอพักนักศึกษา


13. มหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวันมีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติหรือไม่ ?

A:ทางมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวัน ได้จัดทุนการศึกษาพิเศษ สนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยแบ่งเป็นสองลักษณะดังนี้
1. ทุนสำหรับนักศึกษาใหม่และทุนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่าง ชาติ:สามารถสมัครทุนนี้เมื่อสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวัน
ทุนสำหรับนักศึกษาใหม่
:
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จะได้รับทุนการศึกษาคนละ 15,000 เหรียญไต้หวันต่อเดือน ระดับปริญญาตรีจะได้รับทุนการศึกษาคนละ 10,000 เหรียญไต้หวันต่อเดือน (2) ทุนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรีจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน โดยนักศึกษาจะรับผิดชอบเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยนักศึกษาจะรับผิดชอบเฉพาะค่าหน่วยกิต
2.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ : นักศึกษาจะได้รับทุนการศึกษาคนละ 10,000 เหรียญไต้หวันต่อเดือน
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
วิธีการสมัครทุนของนักศึกษาต่างชาติของNTNU
หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายบริการนักศึกษาต่างชาติ
โทร. 886-2-7734-1271

14. นักศึกษาต่างชาติสามารถทำงานพิเศษในไต้หวันได้หรือไม่ ?

A:ได้ โดยรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐจีนได้กำหนดไว้ว่า นักศึกษาต่างชาติจะต้องยื่นขอใบอนุญาตทำงานก่อน จึงจะสามารถทำงานได้ ดังนั้นหากไม่มีเอกสารรับรอง จะถือว่าเป็นการทำงานโดยผิดกฎหมาย นักศึกษาต่างชาติจะสามารถทำงานในไต้หวันได้ หากเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ :
เงื่อนไข :
ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือทางสาขาวิชาที่เรียนอยู่ต้องการให้ช่วยงานหรือเป็นการฝึกงานนอกสถาบัน หรือ ทำงานที่มีส่วนช่วยยกระดับมาตรฐานวิชาการเฉพาะทางให้กับไต้หวัน
ระยะเวลาที่อยู่ในไต้หวัน :
หากศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอาชีวศึกษาต่าง ๆ จะต้องมีสภาพเป็นนักศึกษามาแล้วหนึ่งภาคการศึกษา หรือ หากเป็นนักศึกษาในศูนย์การเรียนการสอนภาษา ต้องเรียนครบหนึ่งปี

 

 

โครงการ Taiwan Hostfamily

ยินดีต้อนรับสู่ Taiwan Hostfamily

ในการตอบสนองต่อแนวโน้มของการเป็นสากลของการศึกษา ทางกระทรวงศึกษาธิการ(MOE) ได้ขยายการรับสมัครของนักเรียนชาวต่างชาติอย่างกว้างขวางผ่านทางโครงการ “Study in Taiwan” เพื่อที่จะส่งเสริมผลลัพธ์การศึกษาของไต้หวันให้สูงขึ้น ทางกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ Southern Taiwan University of Science and Technology ก่อตั้งสำนักงานโครงการ Taiwan Hostfamily ขึ้นมา ทั้งนี้โครงการนี้มีจุดประสงค์ที่จะบรรลุสากลของทั้งทางประชาคมและวิทยาเขตโดยการดึงดูด หรือ เชิญชวนเยาวชนเช่นคุณจากต่างประเทศให้เข้ามาในไต้หวัน และให้บรรยากาศเขาเหมือนพวกเขาเป็นเจ้าบ้านในที่ที่คุณสามารถชื่นชมประเพณีครอบครัวไต้หวัน และสัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิ่นของไต้หวันได้.

1.อะไรคือโครงการ Taiwan Hostfamily

     โครงการ Taiwan Hostfamily ได้รับการสนับสนุนจาก กระทรวงศึกษาธิการให้ก่อตั้งในปี 2010 วัตถุประสงค์หลักของมันคือการให้คนที่มาเรียนในประเทศไต้หวันนั้น มีสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เป็นมิตร ผ่าการแนะนำของอาสาสมัครของครอบครัวอาสาสมัครชาวไต้หวัน จะได้รับความคุ้ยเคยจากวัฒนธรรมท้องถิ่น

2. สิ่งที่ Hostfamily ให้คือ

     อาสาสมัคร Hostfamily จะช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับเกาะล้ำค่าของประเทศไต้หวันได้ง่ายขึ้น เหมือนกับการดำเนินชีวิต วัฒนธรรมท้องถิ่น อาหารที่แท้จริง ผ่านการบอกต่อกับ Hostfamily

 

 

 

คุณจะไม่เพียงแต่จะตระหนักถึงไต้หวันมากขึ้น แต่คุณจะได้รับทักษะการพูดภาษาจีนเพิ่มขึ้นอีกด้วย

3.ใครที่สามารถสมัครได้บ้าง?

     นักศึกษาต่างชาติในไต้หวัน รวมทั้งนักศึกษาระดับปริญญา และ นักศึกษาแลกเปลี่ยน นักศึกษาภาษาจีน เรายินดีต้อนรับเป็นอย่างยิ่ง ที่คุณจะเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนี้

4.ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

      ในการเข้าร่วมโครงการนี้ กิจกรรมทั่วไปไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โครงการ Hostfamily เป็นวิสัยของอาสาสมัคร และการบริการให้ที่พักแบบระยะสั้น แต่บางครั้ง คุณก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายของคุณ อย่างเช่นค่าใช้จ่ายการเดินทางจากวิทยาลัยหรือสถาบันของคุณถึงที่พักนั้นเอง

5.วิธีการสมัคร

      นักศึกษาต่างประเทศ คนที่ต้องการที่จะมีส่วนร่วมในโครงการนี้ สามารถสมัครได้ที่สำนักงานโครงการ Hostfamily ผ่านทางสมาคมของพวกเขาได้ในไต้หวัน

เข้าชมเว็บไซต์

www.hostfamily.org.tw/en