ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาบทความ

dot
bulletระดับมัธยม
bulletBeijing Jiaotong University
dot
มหาวิทยาลัยในไต้หวัน
dot
dot
เมืองไทเป
dot
bulletNational Zhengzhi University
bulletNational Taiwan Normal University
bulletNational Taiwan Normal University
dot
เมืองไถจง
dot
bulletFengchia University
dot
ประวัติศาสตร์จีนน่ารู้
dot
bulletราชวงศ์ต่าง ๆ ฯ
bulletการเริ่มต้นการปกครองของชนเผ่าหฺวาซย่า
bulletระบบศักดินาในราชวงศ์โจวและศึกแย่งชิงอำนาจของเหล่าเจ้านครรัฐ
bulletมหาอาณาจักรฉิน : การก่อตัวและการล่มสลาย
bulletการขยายแสนยานุภาพของอาณาจักรฮั่นตะวันตก
bulletราชวงศ์ฮั่นตะวันออก : พระญาติวงศ์และขันทีครองเมือง
dot
ข่าวสาร Update
dot
bulletสถานศึกษาในประเทศจีนที่ ก.พ.รับรอง
dot
กวีนิพนธ์จีน
dot
bulletความหมายแห่งกวีนิพนธ์จีน
bulletห้วงคำนึงยามดึก หลี่ไป๋
bulletเจวี๋ยจวี้ ตู้ฝู่
bulletถอนต้นกล้า หลี่เซิน
dot
Neighbor's Links
dot
bulletสถานีวิทยุ ซีอาร์ไอ ปักกิ่ง ภาคภาษาไทย
bulletเรียนภาษาจีนออนไลน์
bulletข่าวสารและรอบรู้เมืองจีน
bulletประเทศจีน
bulletแผนที่แสดงมหาวิทยาลัยในเมืองจีน
bulletแผนที่เมืองจีนภาคภาษาไทย
bulletแผนที่และข้อมูลมณฑลกวางตุ้ง
bulletตรวจสอบสภาพอากาศเมืองจีน
dot
Newsletter : ติดต่อรับข่าวสาร

dot
bulletZhejiang university
bulletมหาวิทยาลัยที่แพทยสภาไทยให้การรับรอง
bulletขอแนะนำแผนกภาษาจีน มหาวิทยาลัย BLCU
bulletมหาวิทยาลัย
bulletนิทานสุภาษิตจีน
bulletsummer camp China Youth University for Political Sciences
bulletx2
China Youth University for Political Sciences (CYU)

 

 

China Youth University for Political Sciences (CYU)

 

มหาวิทยาลัยยุวทูตจีนสำหรับรัฐศาสตร์ (CYU)ั้งอยู่ในเมืองปักกิ่ง ประเทศจีน  ตั้งแต่ก่อตั้งในปี 1948 CYU ได้เติบโตเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหลักสำหรับการสร้างมืออาชีพในการบริการสาธารณะ  

 

มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมการจัดการคุณภาพและการขยายตัวทางกลยุทธ์ของโครงการทางการศึกษามาตลอด ในปัจจุบันเรามีหลักสูตรปริญญาตรี 14 หลักสูตร และหลักสูตรที่สูงกว่าในสาขากฎหมาย เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ วารสารศาสตร์ ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ในปี 2006 กระทรวงศึกษาธิการได้คัดเลือกให้มหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งในศูนย์ประจำชาติของการศึกษาศิลปะศาสตร์

 

CYU มีจุดเด่นในเรื่องนักเรียนดีเลิศ  ด้วยชื่อเสียงที่แพร่หลายและการให้สิทธิ์เข้ามหาวิทยาลัยรอบแรก   CYU จึงเป็นที่สนใจของกลุ่มนักเรียนจีนและนานาชาติระดับหัวกะทิ ปัจจุบันมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีประมาณ 5,000 คนและ นักศึกษาปริญญาโทประมาณ 500 คน และนักศึกษานานาชาติราว 200 คน จากกว่า 10 ประเทศเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย
นักศึกษาต่างชาติใน CYU เรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตรภาษาจีนต่างๆ

 

 

 

 

 

หลักสูตรภาษาจีนแบบเร่งรัด

 

 

 

 

วัตถุประสงค์: ช่วยให้นักศึกษาฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้ดีขึ้นในระยะสั้นผ่านหลักสูตรเร่งรัดและภาคการสอนต่างๆ


รูปแบบการศึกษา: หลักสูตรประกอบด้วยการสอนในห้องเรียน การสอนตัวต่อตัว กิจกรรมหลังคาบเรียนเช่น การแข่งขันภาษาจีน ทัศนศึกษา และกิจกรรมกลุ่มที่หลากหลาย  ในวันหยุด โรงเรียนยังจัดทัศนศึกษาเพื่อชมวัฒนธรรมภายในและรอบๆปักกิ่ง

 

ตารางเรียน: ภาคการศึกษาปกติจะคลุมระยะเวลา 20-22 สัปดาห์ โดยมีชั่วโมงเรียน 30 ชม.ต่อสัปดาห์  นอกจากนี้ โรงเรียนยังจัดการสอนแบบ 1:2 โดยอาจารย์ 1 คนช่วยนักศึกษาต่างชาติ 2 คน 2 ครั้งต่อสัปดาห์

มหาวิทยาลัยจะจัดนักเรียนไว้ในชั้นเรียนระดับต่างๆ กัน โดยเริ่มต้นจาก A ถึง D และเเต่ละชั้นมีนักเรียนไม่เกิน 15 คน

 

ค่าเล่าเรียนเเละค่าธรรมเนียม:

ค่าธรรมเนียมการสมัคร: 500 หยวน

ค่าเล่าเรียน: 13,500 หยวน ต่อภาคการศึกษา

ค่าตำราเรียน: 500 หยวน ต่อภาคการศึกษา

 

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการสมัคร:

 

(ต้องเตรียมเอกสารภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ  CYU จะไม่คืนเอกสารให้ผู้สมัครไม่ว่าจะสมัครผ่านหรือไม่)


-ใบสมัครของ CYU

-ใบรับรองและใบเเสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยม

-สำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชน

-รูปถ่ายปัจจุบันสำหรับติดบัตรจำนวน 4 รูป พื้นหลังสีขาว ไม่สวมหมวก

-จดหมายรับรองอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากผู้รับรองและสำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาบัตร

ประจำตัวประชาชนของผู้รับรอง สำหรับผู้สมัครที่อายุน้อยกว่า 18 ปี

 

หลักสูตรภาษาจีนปกติ

 

หลักสูตรประกอบด้วย ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และวัฒนธรรมจีน  มหาวิทยาลัยจะจัดระดับนักเรียนในระดับต่างๆ กันของหลักสูตรตามผลการสอบวัดระดับ  และจัดการสอนหลักสูตร HSK  เพื่อช่วยให้นักเรียนสอบผ่าน

 

หลักสูตรประกอบด้วยการสอนภาษาจีนเป็นวิชาบังคับ 20 วิชาและวัฒนธรรมจีนเป็นวิชาเลือก 2 วิชาต่อสัปดาห์

 

 

 

ค่าเล่าเรียนเเละค่าธรรมเนียม:

 

ค่าธรรมเนียมการสมัคร: 500 หยวน

ค่าเล่าเรียน: 9,000 หยวน ต่อภาคการศึกษา
ตำราเรียน:  200 หยวน ต่อภาคการศึกษา

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร :

(ต้องเตรียมเอกสารภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ CYU จะไม่คืนเอกสารให้ผู้สมัครไม่ว่จะสมัครผ่านหรือไม่)


-ใบสมัครของ CYU

-ใบรับรองและใบเเสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยม

-สำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชน

-รูปถ่ายปัจจุบันสำหรับติดบัตรจำนวน 4 รูป พื้นหลังสีขาว ไม่สวมหมวก

-จดหมายรับรองอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากผู้รับรองและสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาบัตรประจำตัว

ประชาชนของผู้รับรองสำหรับผู้สมัครที่อายุน้อยกว่า 18 ปี

 

หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น

 

มหาวิทยาลัยจัดหลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น  2-12 สัปดาห์ โดยเน้นการพัฒนาทักษะการพูดของนักศึกษา ไม่มีข้อกำหนดแรกเข้าสำหรับหลักสูตรนี้ มีการจัดชั้นเรียนภาษาจีนในตอนเช้า วันจันทร์ - ศุกร์ โดยมีชั่วโมงเรียนทั้งหมด 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในช่วงบ่าย มีการจัดการสอนตัวต่อตัว การสอนวัฒนธรรม และเข้าชมเขตวัฒนธรรม รวมทั้งจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในระหว่างช่วงวันหยุด การสมัครเป็นกลุ่มจะต้องสมัครล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน เมื่อจบหลักสูตร นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตร จากโรงเรียนการศึกษาและแลกเปลี่ยนนานาชาติแห่ง CYU

 

ค่าเล่าเรียนเเละค่าธรรมเนียม:

 

2 สัปดาห์: 2,000 หยวน

4 สัปดาห์: 3,600 หยวน

8 สัปดาห์:  6,800 หยวน

12 สัปดาห์:  8,800 หยวน

 

 

หลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย

 

วัตถุประสงค์:

ตลอดการเรียน 1 ปี นักเรียนจะได้พัฒนาในทักษะด้าน การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาจีน พร้อมทั้งทักษะทางคณิตศาสตร์ ที่จำเป็นต่อการเข้าเรียนระดับปริญญาตรี ที่สอนเป็นภาษาจีน

 

ตารางเรียน:

ในภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง มีการเรียนภาษาจีน 30 ตาบต่อสัปดาห์ ส่วนในภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ  จะเรียนภาษาจีน 28 คาบต่อสัปดาห์ และ เรียนทักษะคณิตศาสตร์ 4 คาบต่อสัปดาห์ นักศึกษาจำเป็นต้องมีชั่วโมงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองด้วย

 

ค่าเล่าเรียนเเละค่าธรรมเนียม:

ค่าธรรมเนียมการสมัคร: 800 หยวน

ค่าเล่าเรียน: 27,000 หยวน ต่อปี
ตำราเรียน: 800 หยวน ต่อปี

ค่ามัดจำ: ค่ายืนยันการลงทะเบียน 3,000 หยวน ซึ่งไม่คืนให้ แต่จะหักออกจากค่าเล่าเรียนในปีแรก

 

 

รายการเอกสารที่ใช้ในการสมัคร:

(ต้องเตรียมเอกสารภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ CYU  จะไม่คืนเอกสารให้ผู้สมัครไม่ว่าจะสมัครผ่านหรือไม่)


-ใบสมัครของ CYU

-ใบรับรองและใบเเสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยม

-สำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชน

-รูปถ่ายปัจจุบันสำหรับติดบัตรจำนวน 4 รูป พื้นหลังสีขาว ไม่สวมหมวก

-จดหมายรับรองอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากผู้รับรองและสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับรอง สำหรับ   ผู้สมัครที่อายุน้อยกว่า 18 ปี

 

 

หมายเหตุ:

นักเรียนที่ผ่านหลักสูตรเรียมเข้ามหาวิทยาลัยจะสามารถเข้าเรียนระดับชั้นที่ 2 ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยจะสามารถโอนเป็นหน่วยกิตของการเรียนระดับปริญญาตรี

 

หลักสูตรปริญญาตรี (สอนเป็นภาษาจีน)

 

สาขาหลัก:  

 

เป้าหมาย:    

 

 

 

เศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ, เศรษฐศาสตร์, การจัดการการเงิน

 

ตลอดหลักสูตรนักเรียนควรมีการเข้าใจอย่างเป็นระบบของทฤษฎีขั้นพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์และ     การค้าระหว่างประเทศ และจัดการความรู้และทักษะด้านการค้าระหว่างประเทศได้ เรามีเป้าหมายในการสร้างผู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพที่สามารถทำงานในธุรกิจหรือตำแหน่งการจัดการขององค์กรการค้า    ระหว่างประเทศหรือหน่วยงานรัฐบาล

 

หลักสูตรปริญญา: 

 

ใช้ตามระบบหน่วยกิต โดยมีหน่วยกิตรวมทั้งหมด 140 หน่วยกิต  จากทั้งวิชาภาคบังคับและวิชาเลือก โดยปกตินักศึกษาจะ   สำเร็จการศึกษาภายใน 3-4 ปี

 

 

 

 

 

ช่วงการรับสมัคร:                       

15 พฤษภาคม ถึง 30 กรกฎาคม

 

ช่วงการเรียน:                                                   

เดือนกันยายนถึงเดือนกรกฎาคม

 

การสอบเข้ามหาวิทยาลัย :           

ผู้สมัครทุกคนจะต้องทำข้อสอบของ CYU ในเดือน     มิถุนายน                                     

รายวิชา:

ประกอบด้วย ภาษาจีน ความรู้ทั่วไป          (รวมทั้งคณิตศาสตร์   และข้อสอบวัดความถนัดบางส่วน) และการสัมภาษณ์

 

การออกปริญญาบัตร:                             

 นักศึกษาที่ผ่านทุกรายวิชาและตรงตามข้อกำหนดของ     การศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้รับใบรับรองการจบการศึกษาและ            ปริญญาบัตรของ CYU

 

หลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท “ 3.5+1” ปี (สอนเป็นภาษาอังกฤษ)

 

 

 

ภารกิจและเป้าหมาย

 

การเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของโลกที่หลากหลายทางวัฒนธรรม ทำให้คนต้องปรับเปลี่ยนปรัชญาของการเรียนรู้ตลอดชีพ  หลักสูตรมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้นักศึกษา มีความสามารถทางปัญญาสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีพอย่างต่อเนื่อง และทักษะที่ใช้งานได้เพื่อจัดการปัญหาในชีวิตจริง

 

เราเชื่อว่านักศึกษาที่ผ่านหลักสูตรนี้จะพัฒนาคุณสมบัติเหล่านี้ รวมทั้งใช้ภาษาอังกฤษและจีนได้อย่างคล่องแคล่ว เข้าใจความรับผิดชอบต่อสารธารณะ และมีบทบาทที่มีประสิทธิภาพในสังคม รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้การพัฒนาด้านสติปัญญา บุคลิกภาพ และด้านศีลธรรม

 

 

เกี่ยวกับหลักสูตรปริญญา

 

3.5 ปี คือระยะเวลาที่กำหนดในการเรียนระดับปริญญาตรีที่ CYU สาขาวิชาหลักคือการเรียนเศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ โดยหลักสูตรทั้งหมดสอนเป็นภาษาอังกฤษ

 

1 ปี คือระยะเวลาการเรียนปริญญาโท(สอนเป็นภาษาอังกฤษ) ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (UIBE) ซึ่งนักเรียนที่ผ่านข้อกำหนดในการสำเร็จการศึกษาจะสามารถเข้าเรียนได้โดยตรง วิชาหลักประกอบด้วยการเงิน ธุรกิจระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และการพัฒนาระหว่างประเทศ

 

หลักสูตร

 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี: มีหน่วยกิต 145 หน่วยกิต

การศึกษาทั่วไป: 61

วิชาหลัก: 72

ภาคปฏิบัติ: 4

วิทยานิพนธ์: 8

 

การบริการสนับสนุนการศึกษา

 

- ศูนย์การเขียน

- การสอนคณิตศาสตร์

- อาจารย์สอนตัวต่อตัว และการเรียนเป็นกลุ่มแบบหลายเชื้อชาติ

 

จุดเด่นของหลักสูตร

 

 “3.5+1” หลักสูตรชั้นนำจะสร้างคุณค่าที่ดีที่สุดในเวลาและเงินที่ต้องเสียไป โดยเน้นการศึกษาอย่างเป็นอิสระ

องค์คณะและนักศึกษาจากวัฒนธรรมที่หลากหลาย

การบริการสนับสนุนอย่างเต็มที่

สอนภาษาจีนฟรีระหว่างช่วง 2 ปีแรก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าเล่าเรียนเเละค่าธรรมเนียม:

 

ค่าธรรมเนียมการสมัคร: 800 หยวน

ค่าเล่าเรียน:  41,000 หยวน ต่อปี
การมัดจำค่าเล่าเรียน: 4,000 หยวน

 

 

การเข้าศึกษา

 

ข้อกำหนดพื้นฐาน:

 

ในการพิจารณาการรับเข้าศึกษา ผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาระดับมัธยมก่อนจะเริ่มการเรียนที่ CYU และต้องแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยวิธีการดังต่อไปนี้

1) TOEFL: อย่างน้อย 550 สำหรับการสอบแบบข้อเขียน หรือ 79 สำหรับการสอบผ่านอินเทอร์เน็ต 

2) IELTS: 6.0

3) จบการศึกษาจากหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษและมีใบรับรองอย่างเป็นทางการ 

4) ในเงื่อนไขอื่นๆ จะได้รับการประเมินเป็นแต่ละกรณี

 

รายการเอกสารที่ใช้ในการสมัคร :

 

1)   ใบสมัคร 

2)         ใบแสดงผลการศึกษาจากระดับมัธยมทุกฉบับในปัจจุบัน

3)   ใบแสดงผลการศึกษาที่สมบูรณ์ และต้องยื่นใบรับรองการจบการคึกษาจะสำหรับการจบการศึกษา

4)       ใบแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษ

5)   ค่าสมัครเรียน  800 หยวน (ไม่คืนให้)

6)  สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวประชาชน

7)   รูปถ่ายปัจจุบันสำหรับติดบัตรจำนวน 4 รูป พื้นหลังสีขาว ไม่สวมหมวก

8)  จดหมายรับรองอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากผู้รับรองและสำเนาหนังสือเดินทางหรือ สำเนาบัตรประจำตัว                        ประชาชนของผู้รับรองสำหรับผู้สมัครที่อายุน้อยกว่า 18 ปี

 

ที่พัก

 

 

CYU มีที่พักที่น่าอยู่สำหรับนักเรียนนานาชาติด้วยราคาที่ไม่แพง อพาร์ตเมนต์ใหม่และตกแต่งอย่างดี แต่ละแห่งมีอุปกรณ์พร้อม และมีห้องน้ำ 1 ห้อง (มีน้ำอุ่น 24 ชม.)  ห้องนอน เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ โทรศัพท์ และ อินเทอร์เน็ต  ในแต่ละชั้น มีห้องครัวรวม ประชาสัมพันธ์ให้บริการตลอด 24 ชม. ห้อง 2 เตียงนอนทั่วไป ราคา 50 หยวน ต่อคนต่อวัน  สำหรับห้องเดี่ยว 1 เตียงนอน ราคา 85 หยวน ต่อคนต่อวัน

 
มหาวิทยาลัย

zhejiang university
Donghua University
Sun Yat-Sen University