ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาบทความ

dot
bulletระดับมัธยม
bulletBeijing Jiaotong University
dot
มหาวิทยาลัยในไต้หวัน
dot
dot
เมืองไทเป
dot
bulletNational Zhengzhi University
bulletNational Taiwan Normal University
bulletNational Taiwan Normal University
dot
เมืองไถจง
dot
bulletFengchia University
dot
ประวัติศาสตร์จีนน่ารู้
dot
bulletราชวงศ์ต่าง ๆ ฯ
bulletการเริ่มต้นการปกครองของชนเผ่าหฺวาซย่า
bulletระบบศักดินาในราชวงศ์โจวและศึกแย่งชิงอำนาจของเหล่าเจ้านครรัฐ
bulletมหาอาณาจักรฉิน : การก่อตัวและการล่มสลาย
bulletการขยายแสนยานุภาพของอาณาจักรฮั่นตะวันตก
bulletราชวงศ์ฮั่นตะวันออก : พระญาติวงศ์และขันทีครองเมือง
dot
ข่าวสาร Update
dot
bulletสถานศึกษาในประเทศจีนที่ ก.พ.รับรอง
dot
กวีนิพนธ์จีน
dot
bulletความหมายแห่งกวีนิพนธ์จีน
bulletห้วงคำนึงยามดึก หลี่ไป๋
bulletเจวี๋ยจวี้ ตู้ฝู่
bulletถอนต้นกล้า หลี่เซิน
dot
Neighbor's Links
dot
bulletสถานีวิทยุ ซีอาร์ไอ ปักกิ่ง ภาคภาษาไทย
bulletเรียนภาษาจีนออนไลน์
bulletข่าวสารและรอบรู้เมืองจีน
bulletประเทศจีน
bulletแผนที่แสดงมหาวิทยาลัยในเมืองจีน
bulletแผนที่เมืองจีนภาคภาษาไทย
bulletแผนที่และข้อมูลมณฑลกวางตุ้ง
bulletตรวจสอบสภาพอากาศเมืองจีน
dot
Newsletter : ติดต่อรับข่าวสาร

dot
bulletZhejiang university
bulletมหาวิทยาลัยที่แพทยสภาไทยให้การรับรอง
bulletขอแนะนำแผนกภาษาจีน มหาวิทยาลัย BLCU
bulletมหาวิทยาลัย
bulletนิทานสุภาษิตจีน
bulletsummer camp China Youth University for Political Sciences
bulletx2
แผนกภาษาจีน BLCU

 

แผนกภาษาจีน

ปี1975 มหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่งได้เริ่มรับนักศึกษาปริญญาตรี ในขณะนี้มีนักศึกษาปริญญาตรีจำนวน 1400 กว่าคน มาจาก 70 กว่าประเทศ แผนกภาษาจีนได้จัดระบบการเรียนทั้งหมด 8 ภาคการศึกษา และเปิดรับสมัครนักศึกษาปีละ 2 ครั้งคือฤดูใบไม้ผลิเเละฤดูใบไม้ร่วง และในขณะ
เดียวกันก็มีการรับปริญญาทั้ง 2 ฤดูเช่นกัน.และในขณะนี้ แผนกภาษาจีนได้กลายเป็นสถานที่ฝึกสอนนักศึกษานานาชาติที่มาเรียนที่นี่และมีนักศึกษาจบการศึกษาไปแล้วจำนวนกว่า 3000 คน

 

ในแผนกภาษาจีนมีอาจารย์ทั้งหมด110 คน ในจำนวนนั้นมีอาจารย์ที่จบปริญญาโททั้งหมด 50 คนและจบปริญญาเอกทั้งหมด 30 คน ในแผนกภาษาจีนมีทั้งหมด 4 คณะ

1.คณะภาษาจีน

2.คณะธุรกิจภาษาจีน

3.คณะศิลปศาสตร์

4.คณะภาษาจีนเเละภาษาต่างประเทศ

 

และมีวิชาเอกทั้งหมด 8 สาย

1.เอกภาษาจีน

2.เอกธุรกิจภาษาจีน

3.เอกภาษาจีนและอังกฤษ

4.เอกภาษาจีนและญี่ปุ่น

5.เอกล่ามภาษาญี่ปุ่น-จีน

6.เอกล่ามภาษาเกาหลี-จีน

7.เอกครูสอนภาษาจีน

8.เอกภาษาและวัฒนธรรมจีน

1.สมัครเข้าเรียน
       1.ผู้ที่จะเข้าสมัครเรียนจะต้องมีคะเเนนสอบวัดระดับภาษาจีน  ถ้าหากไม่มีจะต้องมาสอบวันระดับภาษาจีนที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น
       2.ผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายและมีใบคะแนนสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับกลางขั้น 3 หรือสอบวัดระดับที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นและได้ระดับเดียวกันจะสามารถเข้าศึกษาปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ได้
       3.ผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายและมีใบคะแนนสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับกลางขั้น 5 หรือสอบวัดระดับที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นและได้ระดับเดียวกันจะสามารถเข้าศึกษาปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ได้
       4.ผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายและเคยศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและมีใบคะแนนสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับกลางขั้น 6 หรือสอบวัดระดับที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นและได้ระดับเดียวกันจะสามารถเข้าศึกษาปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ได้

2.คะเเนนสอบ
       1.คะเเนนรวมใน1ภาคการเรียนประกอบด้วยคะเเนนจิตพิสัยและคะเเนนสอบปลายภาค คะแนนจิตพิสัย 30% คะเเนนสอบปลายภาค 70% คะแนนจิตพิสัยประกอบด้วยการเข้าเรียน การส่งการบ้าน และการเเสดงออกเวลาเรียน รวมถึงการกรอกแบบฟอร์มให้คะเเนนอาจารย์ เป็นต้น
       2.คะแนนที่นักศึกษาทำได้แต่ละครั้งจะคิดเป็นเปอร์เซนต์ รวมออกมาได้ 60% ถือว่าสอบผ่าน
       3.สอบซ่อมจะไม่ลงคะแนน ผลที่ได้จะเเสดง ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน เท่านั้น. สอบซ่อมผ่านก็จะสามารถได้รับหน่วยกิตของวิชานั้นๆ

3.เกียรตินิยม
       ในปีการศึกษาที่ 3 และ 4 ผู้ที่มีคะแนนสอบเฉลี่ยอยู่ในอันดับ 1-10 นั้น และสอบวัดระดับภาษาจีนได้ระดับสูง คือผู้ที่จบปริญญาและได้เกียรตินิยม ทางมหาวิทยาลัยจะออกใบรับรองให้ และผู้ที่ได้เกียรตินิยมและเรียนปริญญาโทต่อที่มหาวิทยาลัยนี้จะไม่ต้องสอบเข้าและเรียนฟรี1เทอม

4.ลาพักการเรียน
       1.หากเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยจนไม่สามารถศึกษาต่อได้ สามารถลาพักการเรียนได้ ลาพักการเรียนสามารถหยุดได้เเค่ 1 ปี ระยะเวลาที่พักการเรียนนั้นปีการศึกษาและหน่วยกิตยังคงอยู่ในสถานะเดิม และจะสามารถลาพักการเรียนได้เเค่ 1 ครั้งเท่านั้น
       2.ผู้ที่จะลาพักการเรียนต้องไปติดต่อที่ห้องสำนักงานของแผนกภาษาจีน ทางมหาวิทยาลัยจะรับไว้พิจารณา และจะทำใบลาพักการเรียนให้

5.รางวัล
       แผนกภาษาจีนมีความปรารถณาที่จะให้นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ผู้ที่ชนะในการเเข่งขันเเต่ละรายการ ทางมหาลัยจะมีการให้คะเเนนจิตพิสัยเพิ่ม
       1.นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยและได้อันดับที่ 1 ได้คะเเนนจิตพิสัยเพิ่ม 3คะเเนนที่ 2 ได้ 2 คะเเนน และที่ 3 ได้ 1 คะเเนน
       2.ใน 1 ภาคการศึกษานั้นนักศึกษา 1 คนจะได้รับรางวัลสูงสุดแค่5รายการเท่านั้น ถ้าได้รับเกิน 5 รางวัล สามารถที่จะเลือกเองได้ว่าจะเลือกเพิ่มคะเเนนที่วิชาไหน

6.ทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยนี้ได้มีทุนการศึกษาอยู่ 2 ประเภทคือทุนของทางมหาวิทยาลัยและทุนของเมืองปักกิ่ง

ทุนการศึกษานักศึกษาเรียนดี มีเทมอละ1ครั้ง เฉพาะนักศึกษาที่อยู่ปีที่ 1-3 และปีที่ 4 เทอม 1 มีคะแนนรวมทุกวิชามากที่สุดใน 5 อันดับแรก ทั้งหมด 35 รางวัล รับทุนการศึกษา 500 หยวน

ทุนการศึกษาทำความดีให้แก่มหาวิทยาลัย มีเทอมละ 1 ครั้ง ไม่จำกัดจำนวน ตามปกติยังไม่เคยมีเกิน 10 คนต่อ 1 เทอม รับทุนการศึกษา 400 หยวน

 

ทุนการศึกษาขยันเล่าเรียน มีเทอมละ 1 ครั้ง ผู้ที่ไม่เคยขาดเรียนภายใน 1 เทอม ไม่จำกัดจำนวน รับของรางวัลมูลค่าไม่เกิน 50 หยวน   ทุนการศึกษาเมืองปักกิ่ง มีเทอมละ 1 ครั้ง แยกออกเป็น 5ประเภท

1.ปี 2 เทอม1

2.ปี 2 เทอม 2

3.ปี 3 เทอม 1

4.ปี 3 เทอม 2

5.ปี 4 เทอม 1

หากสอบได้ที่ 1 ของปีการศึกษานั้นๆ สามารถเรียนฟรี 1เทอม ผู้ที่จบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยนี้และได้เกียรตินิยม ถ้าหากเรียนต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยนี้ จะสามารถเรียนฟรี 1 เทอม

 

หลักสูตรระดับปริญญาที่น่าสนใจ

-ภาษาจีนเอกจีน

-ภาษาจีนเอกอังกฤษ

-ภาษาจีนเอกญี่ปุ่น

-ภาษาจีนเอกเกาหลี

-ภาษาและวัฒนธรรม

 

 
แนะนำหลักสูตร

สำหรับนักเรียนมัธยม article
หลักสูตรระดับปริญญา
หลักสูตร 2 ปริญญาฟูตั้น และปารีส
มหาวิทยาลัยซ่างไห่เจียวทง ร่วมกับมหาวิทยาลัยชิชิแกน
SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY article
Hot Course article
Intensive course - Shanghai normal university
โปร
DUT โครงการเตรียมความพร้อม 1 ปี ก่อนเข้าเรียนระดับปริญญา
Winter Program in DUT
Winter Language Program Ease China Normal
7-12 ปี เรียนภาษาจีนระยะสั้น ที่ไต้หวัน
แพทยสภาไทยรับรองแล้ว
Bachelor‘s degree of accounting ; SCNU
ปริญญาตรี แพทย์แผนปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง
winter short term in Tienjin Normal University
โรงเรียนมัธยมในปักกิ่ง
หลักสูตรแพทย์นานาชาติที่ฟูตั้น
สมัครปริญญาโท และเอกที่ Beijing Normal University article
DONGHUA UNIVERSITY
The University of International Business and Economics
เรียนภาษาจีนระยะสั้น article
ภาพจากการสัมมนา
เรียนภาษาจีน ภาคฤดูร้อน ที่เซี่ยงไฮ้
ภาษาจีนธุรกิจ (CHINESE FOR BUSINESS AND COMMERCE)
เรียนภาษาจีนพร้อมพื้นฐานแพทย์แผนจีน article