ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาบทความ

dot
bulletระดับมัธยม
bulletBeijing Jiaotong University
dot
มหาวิทยาลัยในไต้หวัน
dot
dot
เมืองไทเป
dot
bulletNational Zhengzhi University
bulletNational Taiwan Normal University
bulletNational Taiwan Normal University
dot
เมืองไถจง
dot
bulletFengchia University
dot
ประวัติศาสตร์จีนน่ารู้
dot
bulletราชวงศ์ต่าง ๆ ฯ
bulletการเริ่มต้นการปกครองของชนเผ่าหฺวาซย่า
bulletระบบศักดินาในราชวงศ์โจวและศึกแย่งชิงอำนาจของเหล่าเจ้านครรัฐ
bulletมหาอาณาจักรฉิน : การก่อตัวและการล่มสลาย
bulletการขยายแสนยานุภาพของอาณาจักรฮั่นตะวันตก
bulletราชวงศ์ฮั่นตะวันออก : พระญาติวงศ์และขันทีครองเมือง
dot
ข่าวสาร Update
dot
bulletสถานศึกษาในประเทศจีนที่ ก.พ.รับรอง
dot
กวีนิพนธ์จีน
dot
bulletความหมายแห่งกวีนิพนธ์จีน
bulletห้วงคำนึงยามดึก หลี่ไป๋
bulletเจวี๋ยจวี้ ตู้ฝู่
bulletถอนต้นกล้า หลี่เซิน
dot
Neighbor's Links
dot
bulletสถานีวิทยุ ซีอาร์ไอ ปักกิ่ง ภาคภาษาไทย
bulletเรียนภาษาจีนออนไลน์
bulletข่าวสารและรอบรู้เมืองจีน
bulletประเทศจีน
bulletแผนที่แสดงมหาวิทยาลัยในเมืองจีน
bulletแผนที่เมืองจีนภาคภาษาไทย
bulletแผนที่และข้อมูลมณฑลกวางตุ้ง
bulletตรวจสอบสภาพอากาศเมืองจีน
dot
Newsletter : ติดต่อรับข่าวสาร

dot
bulletZhejiang university
bulletมหาวิทยาลัยที่แพทยสภาไทยให้การรับรอง
bulletขอแนะนำแผนกภาษาจีน มหาวิทยาลัย BLCU
bulletมหาวิทยาลัย
bulletนิทานสุภาษิตจีน
bulletsummer camp China Youth University for Political Sciences
bulletx2
Bachelor‘s degree of accounting ; SCNU

 

 

Accounting

South China Normal University

 

หลักสูตร 4  ปี

  บรรยายภาษาอังกฤษ

  วุฒิการศึกษาที่จะได้:   Bachelor‘s degree of accounting

 

1.      Description:

The  bachelor of Accounting  จัดสอนขึ้นเพื่อให้กับนักศึกษาต่างชาติโดยใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน  โปรแกรมนี้จัดให้เฉพาะผู้ที่ต้องการศึกษาเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจของตลาดโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน  นักศึกษาจะได้ศึกษาทฤษฎี  และทักษะเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของการทำบัญชีในระดับนานาชาติและสภาวะเศรษฐกิจ  นักศึกษาจะสามารถเป็นนักบริหารที่มีคุณภาพในทางการค้าการเงินและบัญชี

 

2.      หากสำเร็จการศึกษาจะมีคุณสมบัติ

·         จะเป็นผู้มีความรู้ทางทฤษฎีพื้นฐานและเชี่ยวชาญด้านทักษะของการบริหารจัดการ , เศรษฐศาสตร์  บัญชี และผู้ตรวจสอบ

·         จะมีความรู้ความสามารถในวิธีการทำบัญชีและวิเคราะห์ตรวจสอบบัญชี ถ้อยคำ อธิบาย

·         สามารถจะอธิบายติดต่อสื่อสารให้ข้อมูลนโยบายที่ถูกต้องแม่นยำ ในการแก้ไขปัญหาบัญชีและตรวจสอบบัญชี

·         สามารถเข้าใจในกฎเกณฑ์และหลักการของการทำบัญชีตรวจสอบบัญชีทั้งของในประเทศและต่างประเทศ

·         มีความรู้เท่าทันต่อการพัฒนาที่มากขึ้นของวิชานี้

·         มีความเชี่ยวชาญในพื้นฐานทางอักษรศาสตร์และสามารถนำมาปฏิบัติในการทำงานและผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

 

3.      Curriculum

Marketing , financial accounting , cost accounting , information

Management system , management science , Economics , statistics

Marketing , Management  Accounting , Revenue Law and Practice

Company Accounting , Auditing , Accounting Theory , E-Accounting

Applications , Chinese oral Communication , Newspaper

Reading , Practical Writing , Businesses Chinese

 

4.      คณาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ชาวจีนและชาวต่างชาติที่มีความรู้ความชำนาญ

 

5.      สิ่งที่ใช้ในการสมัคร

·         จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย

·         มีผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

      :TOEFL (paper based) test result at least 500 Points

      :IELTS test result of at least 5.0.

ผู้ที่จบจากโรงเรียนนานาชาติหรือเรียนในหลักสูตรที่สอนด้วยภาษาอังกฤษอย่างน้อย  2 ป   ไม่ต้องใช้ผลสอบดังกล่าว  

 

6.      Tuition and Fees

·         ค่าสมัคร 420 หยวน

·         ค่าเรียน  28,000หยวน

 

ค่าเรียนในปีแรกจะต้องจ่ายเต็มจำนวน 1 ปี และจ่ายทีละเทอมในปีถัดไป

 

สิ้นสุดรับสมัคร 30 มิถุนายน

 
แนะนำหลักสูตร

สำหรับนักเรียนมัธยม article
หลักสูตรระดับปริญญา
หลักสูตร 2 ปริญญาฟูตั้น และปารีส
มหาวิทยาลัยซ่างไห่เจียวทง ร่วมกับมหาวิทยาลัยชิชิแกน
SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY article
Hot Course article
Intensive course - Shanghai normal university
โปร
DUT โครงการเตรียมความพร้อม 1 ปี ก่อนเข้าเรียนระดับปริญญา
Winter Program in DUT
Winter Language Program Ease China Normal
7-12 ปี เรียนภาษาจีนระยะสั้น ที่ไต้หวัน
แพทยสภาไทยรับรองแล้ว
แผนกภาษาจีน BLCU
ปริญญาตรี แพทย์แผนปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง
winter short term in Tienjin Normal University
โรงเรียนมัธยมในปักกิ่ง
หลักสูตรแพทย์นานาชาติที่ฟูตั้น
สมัครปริญญาโท และเอกที่ Beijing Normal University article
DONGHUA UNIVERSITY
The University of International Business and Economics
เรียนภาษาจีนระยะสั้น article
ภาพจากการสัมมนา
เรียนภาษาจีน ภาคฤดูร้อน ที่เซี่ยงไฮ้
ภาษาจีนธุรกิจ (CHINESE FOR BUSINESS AND COMMERCE)
เรียนภาษาจีนพร้อมพื้นฐานแพทย์แผนจีน article