ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาบทความ

dot
bulletระดับมัธยม
bulletBeijing Jiaotong University
dot
มหาวิทยาลัยในไต้หวัน
dot
dot
เมืองไทเป
dot
bulletNational Zhengzhi University
bulletNational Taiwan Normal University
bulletNational Taiwan Normal University
dot
เมืองไถจง
dot
bulletFengchia University
dot
ประวัติศาสตร์จีนน่ารู้
dot
bulletราชวงศ์ต่าง ๆ ฯ
bulletการเริ่มต้นการปกครองของชนเผ่าหฺวาซย่า
bulletระบบศักดินาในราชวงศ์โจวและศึกแย่งชิงอำนาจของเหล่าเจ้านครรัฐ
bulletมหาอาณาจักรฉิน : การก่อตัวและการล่มสลาย
bulletการขยายแสนยานุภาพของอาณาจักรฮั่นตะวันตก
bulletราชวงศ์ฮั่นตะวันออก : พระญาติวงศ์และขันทีครองเมือง
dot
ข่าวสาร Update
dot
bulletสถานศึกษาในประเทศจีนที่ ก.พ.รับรอง
dot
กวีนิพนธ์จีน
dot
bulletความหมายแห่งกวีนิพนธ์จีน
bulletห้วงคำนึงยามดึก หลี่ไป๋
bulletเจวี๋ยจวี้ ตู้ฝู่
bulletถอนต้นกล้า หลี่เซิน
dot
Neighbor's Links
dot
bulletสถานีวิทยุ ซีอาร์ไอ ปักกิ่ง ภาคภาษาไทย
bulletเรียนภาษาจีนออนไลน์
bulletข่าวสารและรอบรู้เมืองจีน
bulletประเทศจีน
bulletแผนที่แสดงมหาวิทยาลัยในเมืองจีน
bulletแผนที่เมืองจีนภาคภาษาไทย
bulletแผนที่และข้อมูลมณฑลกวางตุ้ง
bulletตรวจสอบสภาพอากาศเมืองจีน
dot
Newsletter : ติดต่อรับข่าวสาร

dot
bulletZhejiang university
bulletมหาวิทยาลัยที่แพทยสภาไทยให้การรับรอง
bulletขอแนะนำแผนกภาษาจีน มหาวิทยาลัย BLCU
bulletมหาวิทยาลัย
bulletนิทานสุภาษิตจีน
bulletsummer camp China Youth University for Political Sciences
bulletx2
ปริญญาตรี แพทย์แผนปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง

 

หลักสูตรปริญญาตรี  แพทย์แผนปัจจุบัน

คณะแพทยศาสตร์    : มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง

 

MBBS หลักสูตรปริญญาตรี  แพทย์แผนปัจจุบัน สอนด้วยภาษาอังกฤษ  เป็นโปรแกรมใหม่ที่คณะแพทย์ของมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง  เปิดสอนครั้งแรกในปี 2006 เดือนกันยายน  ซึ่งมีการเรียนการสอน 6 ปี รวม 1 ปี  ในการไปฝึกงานยังประเทศของตนเองหรือภายในประเทศจีน  ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกได้   นักศึกษาไม่จำเป็นต้องเรียนเตรียมความพร้อม 1 ปี ก่อนที่จะเรียนหลักสูตรนี้

 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง 

 

ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1912 ปัจจุบันได้เป็นสถาบันผลิตแพทย์ที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับ 1 ในประเทศจีน   ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้การศึกษาทางแพทย์โดยตรงอีกทั้ง ทำการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์   การฝึกฝนทางด้านคลินิกของนักศึกษาแพทย์ที่เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจในระดับประเทศ

 

คณะแพทย์ประกอบไปด้วย 7 แผนก

Clinical Medicine แผนกที่ 1-3  ,  แผนก  Basic Medical Sciences แผนก Public

   Health,แผนก  Stomatology  และ แผนกพยาบาล

ทั้งหลักสูตร ปริญญาตรีและปริญญาโท  ได้เปิดสอนครอบคลุมด้าน Biomedicine , Public Health Clinical  Medicine,Stomatology,การพยาบาล และอื่นๆ

 

ZUSM ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยต่างๆ  ในวารสาร China’s Higher Medical Education

  Chinese Journal of  Emergency Medicine,Journal of Infectious  Diseases

 HPBD. (INT) Journal of  Practical  Oncology , Jounal of  Zhejiang University (Medical Edition) , Clinical and Education   of  General  Practice,  Healthy Life

 

ปัจจุบันถือว่าสถาบันได้รับการจัดอันดับในระดับนานาชาติของโรงเรียนแพทย์โดยมีเอเชีย, ยุโรป, ออสเตรเลียและอเมริกาเหนือ   ซึ่งมีความร่วมมือและแลกเปลี่ยนผลงานวิจัย   เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อการให้การศึกษาแก่นักศึกษา มีอาจารย์ระดับ ศาสตราจารย์ที่ทำงานเต็มเวลาและล่วงเวลาอยู่  385  ท่าน  เพื่อให้การศึกษาแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

 

คณะต่างๆ

Department  of  Basic Medicine     

มีหน้าที่ในการให้ความรู้ในเรื่องยา   ผลการ

วิจัยทางวิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิต และ พื้นฐานทางการแพทย์ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

 

Department  of  Clinical Medicine 

ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1912 เป็นแผนกที่จัดอยู่ในอันดับแรกของสถาบันการศึกษาประเทศจีน  ที่เปิดสอนแพทย์แผนตะวันตก  ซึ่งเรามีคณาจารย์ที่มีความรู้ความชำนาญด้านการ  Clinical Medicine  แบ่งเป็น  3 แผนกย่อย

  

 

Department  of  Public  Health  

เป็นสถาบันด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของสุขภาพ  สถิติสุขภาพ  ความเป็นพิษ  สารอาหารและอาหารปลอดภัย  Social  Medicine, Medical.  Ethics & Law Consist  the  Department  of  Public Health.  ปัจจุบันมีศาสตราจารย์  11 ท่าน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 25 ท่าน

 

Department  of  Stomatology  

แผนกนี้โตมาจาก  คณะทันตแพทย์ของมหาลัยแพทย์เจ้อเจียง ในปี 1960 เริ่มก่อตั้งจนถึงปี 1976 เริ่มรับนักศึกษาเป็นครั้งแรก  ปัจจุบันมีนักศึกษามากกว่า 600 คน ที่สำเร็จการศึกษาจากคณะนี้

 

Department  of  Nursing 

เริ่มรับนักศึกษาครั้งแรกในปี 1988 โดยปกติจะให้ความรู้ในการให้การพยาบาลต่อบุคคลที่ทำงานในพื้นที่ของตน   จุดมุ่งหมายปัจจุบันคือสามารถผลิตผู้เชี่ยวชาญทางการพยาบาล   เพื่อที่สามารถจะไปเป็น  Professional  Clinical Nursing, Community  Nursing, Critical care Nursing, Nursing  Management  and Education.

 

Clinical   Medicine   (หลักสูตร 7 ปี)

-          เป็นผู้ที่มีความต้องการจะเรียนแพทย์ที่ประเทศจีน

-          เป็นผู้ที่สามารถเรียนแพทย์หลักสูตรปริญญาโทที่ประเทศจีนได้

-          นักเรียนจะต้องเรียนวิชาพื้นฐานทั่วไป  ในปีที่ 1 และ 2 และจะเริ่มเรียนวิชาทางการแพทย์ แบบเป็นระบบในปีที่ 3

-          หลังจากเรียนจบในปีที่ 7 จะได้วุฒิปริญญาโท   ส่วนผู้ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมก็สามารถจะมุ่งต่อไปในระดับปริญญาเอกได้หากผ่านการคัดเลือก

 

Oral Medicine (หลักสูตร 7 ปี)

-          นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาพื้นฐานทั่วไปในปีที่  1 และ 2 เริ่มเรียนวิชาการแพทย์อย่างเป็นระบบในปีที่ 3

-          หลังจากเรียนจบในปีที่ 7 จะได้วุฒิปริญญาโท   ส่วนผู้ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมก็สามารถจะมุ่งต่อไปในระดับปริญญาเอกได้หากผ่านการคัดเลือก

Basic  Medical  Science (หลักสูตร 5 ปี )

-          หลังจากสำเร็จการศึกษาจะได้วุฒิปริญญาตรี

-          ได้รับการจัดอันดับใน ศูนย์วิจัยการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ในระดับชาติ

Preventive Medicine (หลักสูตร 5 ปี)

-       นักศึกษาจะเรียนความรู้พื้นฐานและทักษะด้าน สาธารณสุข การป้องกันทางการแพทย์              การบริหารจัดการด้านสาธารณสุข

-    หลังจากสำเร็จการศึกษาจะได้วุฒิปริญญาตรี

Nursing (หลักสูตร 4 ปี)

-          ก่อตั้งรวมกับ  HOPE  Foundation ( an  American non- governmental Organization)

-          เป็นสถาบันอันดับ 1 ที่ให้การศึกษาวิชาพยาบาลในระดับสูงของประเทศ

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจะได้วุฒิปริญญาตรี
แนะนำหลักสูตร

สำหรับนักเรียนมัธยม article
หลักสูตรระดับปริญญา
หลักสูตร 2 ปริญญาฟูตั้น และปารีส
มหาวิทยาลัยซ่างไห่เจียวทง ร่วมกับมหาวิทยาลัยชิชิแกน
SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY article
Hot Course article
Intensive course - Shanghai normal university
โปร
DUT โครงการเตรียมความพร้อม 1 ปี ก่อนเข้าเรียนระดับปริญญา
Winter Program in DUT
Winter Language Program Ease China Normal
7-12 ปี เรียนภาษาจีนระยะสั้น ที่ไต้หวัน
แพทยสภาไทยรับรองแล้ว
แผนกภาษาจีน BLCU
Bachelor‘s degree of accounting ; SCNU
winter short term in Tienjin Normal University
โรงเรียนมัธยมในปักกิ่ง
หลักสูตรแพทย์นานาชาติที่ฟูตั้น
สมัครปริญญาโท และเอกที่ Beijing Normal University article
DONGHUA UNIVERSITY
The University of International Business and Economics
เรียนภาษาจีนระยะสั้น article
ภาพจากการสัมมนา
เรียนภาษาจีน ภาคฤดูร้อน ที่เซี่ยงไฮ้
ภาษาจีนธุรกิจ (CHINESE FOR BUSINESS AND COMMERCE)
เรียนภาษาจีนพร้อมพื้นฐานแพทย์แผนจีน article