ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาบทความ

dot
bulletระดับมัธยม
bulletBeijing Jiaotong University
dot
มหาวิทยาลัยในไต้หวัน
dot
dot
เมืองไทเป
dot
bulletNational Zhengzhi University
bulletNational Taiwan Normal University
bulletNational Taiwan Normal University
dot
เมืองไถจง
dot
bulletFengchia University
dot
ประวัติศาสตร์จีนน่ารู้
dot
bulletราชวงศ์ต่าง ๆ ฯ
bulletการเริ่มต้นการปกครองของชนเผ่าหฺวาซย่า
bulletระบบศักดินาในราชวงศ์โจวและศึกแย่งชิงอำนาจของเหล่าเจ้านครรัฐ
bulletมหาอาณาจักรฉิน : การก่อตัวและการล่มสลาย
bulletการขยายแสนยานุภาพของอาณาจักรฮั่นตะวันตก
bulletราชวงศ์ฮั่นตะวันออก : พระญาติวงศ์และขันทีครองเมือง
dot
ข่าวสาร Update
dot
bulletสถานศึกษาในประเทศจีนที่ ก.พ.รับรอง
dot
กวีนิพนธ์จีน
dot
bulletความหมายแห่งกวีนิพนธ์จีน
bulletห้วงคำนึงยามดึก หลี่ไป๋
bulletเจวี๋ยจวี้ ตู้ฝู่
bulletถอนต้นกล้า หลี่เซิน
dot
Neighbor's Links
dot
bulletสถานีวิทยุ ซีอาร์ไอ ปักกิ่ง ภาคภาษาไทย
bulletเรียนภาษาจีนออนไลน์
bulletข่าวสารและรอบรู้เมืองจีน
bulletประเทศจีน
bulletแผนที่แสดงมหาวิทยาลัยในเมืองจีน
bulletแผนที่เมืองจีนภาคภาษาไทย
bulletแผนที่และข้อมูลมณฑลกวางตุ้ง
bulletตรวจสอบสภาพอากาศเมืองจีน
dot
Newsletter : ติดต่อรับข่าวสาร

dot
bulletZhejiang university
bulletมหาวิทยาลัยที่แพทยสภาไทยให้การรับรอง
bulletขอแนะนำแผนกภาษาจีน มหาวิทยาลัย BLCU
bulletมหาวิทยาลัย
bulletนิทานสุภาษิตจีน
bulletsummer camp China Youth University for Political Sciences
bulletx2




โรงเรียนมัธยมในปักกิ่ง

The  High School  Affiliated  to  Beijing  Normal  University

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยครูปักกิ่ง

 

การรับสมัครนักเรียน

รับนักเรียนต่างชาติในช่วง  มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 อายุตั้งแต่ 12  ปี    ขึ้นไป, มีสุขภาพดี, ขยันเรียนและมีผู้ปกครองอยู่ในปักกิ่ง

 

Training  modes

  1. นักเรียนภาษา: จะเรียนพื้นฐานภาษาจีน,ภาษาจีนระดับต้น,ระดับกลาง โดยควบคู่ไปกับการเรียน  คณิตศาสตร์,  ภาษาอังกฤษ,ประวัติศาสตร์,ฟิสิกส์,เคมี,คอมพิวเตอร์,ศิลปะ  ฯลฯ  ในการสอบปลายเทอม  หากผ่านการสอบวัดผลตามเกณฑ์ของโรงเรียน   สามารถจะไปเรียนกับนักเรียนภาคปกติได้ในเทอมถัดไป
  2. Learning Classes: เรียนเฉพาะเด็กต่างชาติ เป็นชั้นเรียนเล็กๆ ประมาณ10 คน ในระหว่างการเรียนการสอน  อาจารย์สามารถที่จะดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึงเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยรัฐบาลของจีนได้
  3. Inserting  in Classes: นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สามารถแทรกเข้าไปเรียนในชั้นเรียนปกติร่วมกับนักเรียนชาวจีนได้  โดยมีระดับความรู้ภาษาจีนที่ผ่านการประเมินจากอาจารย์ผ่านข้อทดสอบก่อนซึงชั้นเรียนเด็กจีนแต่ละห้องสามารถรับนักเรียนต่างชาติได้ 1 หรือ 2 คน  (ซึ่งนักเรียนเหล่านี้จะต้องผ่านการเรียนภาษามาแล้ว โดยจะได้รับการพิจารณาตามลำดับ)

 

การคัดเลือกนักเรียน

  1. การคัดนักเรียนเข้าไปเรียนร่วมกับนักเรียนจีน  ทำโดยการสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน (วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ)
  2. เลือกนักเรียนที่เรียนภาษาจีน และ Learning Classes โดยการสอบสัมภาษณ์และดูเกรดจากการเรียนที่ผ่านมา

 

ช่วงเวลาคัดเลือกนักเรียน

ตลอดทั้งปี   จนกระทั่งชั้นเรียนเต็ม

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย

ค่าแรกเข้า

500 หยวน

ค่าเรียน  (1 เทอม)

นักเรียนภาษา: 17,500 หยวน                                                            Normal  Learning Classes: 21,000 หยวน                                                 

 Inserting Classes: 24,000 หยวน

ค่าที่พัก

10,000  หยวน   (วันหยุดเพิ่ม   2,000  หยวน)

ค่าตำราเรียน  (1 เทอม)

ประมาณ  3,000 หยวน

ค่าอาหาร (ต่อวัน)

อาหารเช้า 2.5 หยวน

อาหารกลางวัน  7-8 หยวน

อาหารเย็น  6  หยวน  (จ่ายรายเดือน)    

กิจกรรมหลังเลิกเรียน (1 เทอม)

200 หยวน   (สำหรับนักเรียนต่างชาติใน  International Center  เท่านั้น)

เครื่องแบบนักเรียน

ประมาณ  600 หยวน   สำหรับนักเรียนต่างชาติที่เรียนกับนักเรียนจีน                                        ประมาณ  300 หยวน  ที่เรียนที่ International Center 

ประกัน (1 ปี)

600 หยวน  

สิ่งที่ใช้ในการสมัคร

  1. พาสพอร์ท,สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาหนังสือเดินทางผู้ปกครอง
  3. ผลการเรียนของผู้สมัคร
  4. เอกสาร “Guardian  Guarantee” ที่ออกโดยโรงเรียน

 เรียนมัธยมในปักกิ่ง โรงเรียนมัธยมในจีนเรียนมัธยมในปักกิ่ง โรงเรียนมัธยมในจีนเรียนมัธยมในปักกิ่ง โรงเรียนมัธยมในจีนเรียนมัธยมในปักกิ่ง โรงเรียนมัธยมในจีนเรียนมัธยมในปักกิ่ง โรงเรียนมัธยมในจีนเรียนมัธยมในปักกิ่ง โรงเรียนมัธยมในจีนเรียนมัธยมในปักกิ่ง โรงเรียนมัธยมในจีนเรียนมัธยมในปักกิ่ง โรงเรียนมัธยมในจีนเรียนมัธยมในปักกิ่ง โรงเรียนมัธยมในจีนเรียนมัธยมในปักกิ่ง โรงเรียนมัธยมในจีนเรียนมัธยมในปักกิ่ง โรงเรียนมัธยมในจีนเรียนมัธยมในปักกิ่ง โรงเรียนมัธยมในจีนเรียนมัธยมในปักกิ่ง โรงเรียนมัธยมในจีนเรียนมัธยมในปักกิ่ง โรงเรียนมัธยมในจีนเรียนมัธยมในปักกิ่ง โรงเรียนมัธยมในจีนเรียนมัธยมในปักกิ่ง โรงเรียนมัธยมในจีนเรียนมัธยมในปักกิ่ง โรงเรียน




แนะนำหลักสูตร

สำหรับนักเรียนมัธยม article
หลักสูตรระดับปริญญา
หลักสูตร 2 ปริญญาฟูตั้น และปารีส
มหาวิทยาลัยซ่างไห่เจียวทง ร่วมกับมหาวิทยาลัยชิชิแกน
SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY article
Hot Course article
Intensive course - Shanghai normal university
โปร
DUT โครงการเตรียมความพร้อม 1 ปี ก่อนเข้าเรียนระดับปริญญา
Winter Program in DUT
Winter Language Program Ease China Normal
7-12 ปี เรียนภาษาจีนระยะสั้น ที่ไต้หวัน
แพทยสภาไทยรับรองแล้ว
แผนกภาษาจีน BLCU
Bachelor‘s degree of accounting ; SCNU
ปริญญาตรี แพทย์แผนปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง
winter short term in Tienjin Normal University
หลักสูตรแพทย์นานาชาติที่ฟูตั้น
สมัครปริญญาโท และเอกที่ Beijing Normal University article
DONGHUA UNIVERSITY
The University of International Business and Economics
เรียนภาษาจีนระยะสั้น article
ภาพจากการสัมมนา
เรียนภาษาจีน ภาคฤดูร้อน ที่เซี่ยงไฮ้
ภาษาจีนธุรกิจ (CHINESE FOR BUSINESS AND COMMERCE)
เรียนภาษาจีนพร้อมพื้นฐานแพทย์แผนจีน article