ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาบทความ

dot
bulletระดับมัธยม
bulletBeijing Jiaotong University
dot
มหาวิทยาลัยในไต้หวัน
dot
dot
เมืองไทเป
dot
bulletNational Zhengzhi University
bulletNational Taiwan Normal University
bulletNational Taiwan Normal University
dot
เมืองไถจง
dot
bulletFengchia University
dot
ประวัติศาสตร์จีนน่ารู้
dot
bulletราชวงศ์ต่าง ๆ ฯ
bulletการเริ่มต้นการปกครองของชนเผ่าหฺวาซย่า
bulletระบบศักดินาในราชวงศ์โจวและศึกแย่งชิงอำนาจของเหล่าเจ้านครรัฐ
bulletมหาอาณาจักรฉิน : การก่อตัวและการล่มสลาย
bulletการขยายแสนยานุภาพของอาณาจักรฮั่นตะวันตก
bulletราชวงศ์ฮั่นตะวันออก : พระญาติวงศ์และขันทีครองเมือง
dot
ข่าวสาร Update
dot
bulletสถานศึกษาในประเทศจีนที่ ก.พ.รับรอง
dot
กวีนิพนธ์จีน
dot
bulletความหมายแห่งกวีนิพนธ์จีน
bulletห้วงคำนึงยามดึก หลี่ไป๋
bulletเจวี๋ยจวี้ ตู้ฝู่
bulletถอนต้นกล้า หลี่เซิน
dot
Neighbor's Links
dot
bulletสถานีวิทยุ ซีอาร์ไอ ปักกิ่ง ภาคภาษาไทย
bulletเรียนภาษาจีนออนไลน์
bulletข่าวสารและรอบรู้เมืองจีน
bulletประเทศจีน
bulletแผนที่แสดงมหาวิทยาลัยในเมืองจีน
bulletแผนที่เมืองจีนภาคภาษาไทย
bulletแผนที่และข้อมูลมณฑลกวางตุ้ง
bulletตรวจสอบสภาพอากาศเมืองจีน
dot
Newsletter : ติดต่อรับข่าวสาร

dot
bulletZhejiang university
bulletมหาวิทยาลัยที่แพทยสภาไทยให้การรับรอง
bulletขอแนะนำแผนกภาษาจีน มหาวิทยาลัย BLCU
bulletมหาวิทยาลัย
bulletนิทานสุภาษิตจีน
bulletsummer camp China Youth University for Political Sciences
bulletx2
หลักสูตรแพทย์นานาชาติที่ฟูตั้น

Shanghai Medical College of Fudan University

 

หลักสูตร

            Bachelor Degree of  Medicine  Science  (M.B.B.S.)

 

Program   Overview

            ภายใต้การควบคุมมาตรฐานการเรียนการสอนแพทย์ศาสตร์บัณฑิตโดยใช้ภาษาอังกฤษในการสอนให้นักศึกษาต่างชาติในจีน   กระทรวงศึกษาธิการของจีนได้ยกย่องว่า  มหาวิทยาลัย Fudan  เป็น 1ใน 3 มหาวิทยาลัยคุณภาพของจีน   ในการสอนนักศึกษาต่างชาติด้านแพทย์ศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ

 มหาวิทยาลัยเริ่มรับสมัครนักเรียนต่างชาติในเทอมฤดูใบไม้ร่วงปี 2008 จุดมุ่งหมายของโปรแกรมการศึกษานี้เพื่อเพิ่มศักยภาพความเป็นเลิศให้กับผู้เรียน   ภายใต้มาตรฐานทักษะการตรวจรักษา และความเชี่ยวชาญอย่างยอดเยี่ยม  ในขณะเดียวกันก็ยังคำนึงถึงความรู้ที่สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นที่อยู่เดิมของนักศึกษา  เพื่อสามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง  นักศึกษาจะได้ศึกษาการให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยการดูแลสุขภาพผู้ป่วยในโรงพยาบาล  และผู้ป่วยตามบ้าน  อีกทั้งศึกษาเรื่องการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ด้านต่างๆ

            โปรแกรมทั้งหมดสอนด้วยภาษาอังกฤษ  ภายใต้พื้นฐานของหลักการอันแน่นหนา   เน้นทักษะทางเทคนิค   เพื่อนำไปสู่การฝึกฝนด้านการรักษาพยาบาลที่มีแบบแผนถูกต้อง

หลักสูตรนี้ Shanghai  Medical  College of  Fudan  University  เปิดให้นักศึกษาต่างชาติ ที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์และด้านการแพทย์   ซึ่งจะมีการศึกษาแลกเปลี่ยนทางด้านการรักษาพยาบาลในระดับ  นานาชาติตามความเหมาะสม

            หลังจากนักศึกษาเรียนจบหลักสูตรแล้ว   นักศึกษาจะได้ใบประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพในหลักสูตร  Bachelor Degree of Medicine Science  (M.B.B.S.)  ซึ่งนักศึกษาสามารถที่จะสอบ  ใบประกอบโรคศิลปะในประเทศของตัวเองได้

 

ระยะเวลาเรียน           :  6 ปี

จำนวนที่รับ                             :  60 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร       :  อายุ  18 ปี ขึ้นไป

                                    :  จบการศึกษามัธยมปลายขึ้นไป

                                    :  มีสุขภาพดี

                                    :  เป็นชาวต่างชาติ

ระยะเวลาการสมัคร    :  1 มีนาคม  -  30  พฤษภาคม  ของทุกปี

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

  1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร

        2.ใบรับรองการจบระดับมัธยมปลาย  ( ต้นฉบับและฉบับแปลภาษาจีนหรื่อภาษาอังกฤษ)

     3.ผลการเรียน ( ต้นฉบับและฉบับแปลภาษาจีนหรื่อภาษาอังกฤษ)

        4.ผลการสอบ TOEFL  550 คะแนน หรือสูงกว่า หรือ  IELTS  5 หรือสูงกว่า

        5.สำเนาหนังสือเดินทาง

        6.รูปถ่าย  3 รูป

ขั้นตอนการสมัคร

จะสอบสัมภาษณ์และทำการสอบต่างๆ  หลังจากการสอบคัดเลือก 

นักเรียนจะสามารถสอบได้หรือไม่ขึ้นกับผลการประเมินขั้นสุดท้าย

ค่าสมัคร          :  800 หยวน   หรือ   110  USD 

ค่าเรียน           :  75,000  หยวน 

การสอบ          : สอบสัมภาษณ์

ที่พัก                Handan  Campus

                                    ห้องเดี่ยว   90  หยวน/วัน

                                    ห้องคู่       60  หยวน/วัน

                        Fenglin  Campus

                                    ห้องเดี่ยว   70 หยวน/วัน

                                    ห้องคู่       50  หยวน/วัน

 

Overview  Of  Shanghai Medical  College

 

            Shanghai Medical  College  of  Fudan  University  เดิมชื่อว่า Shanghai  Medical University ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1927 (พ.ศ.2470)ซึ่งเป็นที่รู้จักดีทั้งในประเทศและต่างประเทศ   จากประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีการเรียนการสอนที่ดีของสถาบัน สถาบัน มี 27 แผนกด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และทางด้านการรักษา

            สถาบันมีอุปกรณ์การเรียนการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัยสถาบันได้ร่วมมือกับโรงพยาบาล 10 แห่ง   เพื่อเพิ่มความก้าวหน้าทางเครื่องมือแพทย์บริการให้แก่สถาบัน   ทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเต็มที่    สถาบันมีโปรแกรมฝึกหัดทางด้านตรวจรักษาที่โดดเด่น  สถาบันไม่เพียงแต่มีจำนวนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการที่มีชิอเสียงเป็นที่ยอมรับในแต่ละสาขาเท่านั้น   แต่ยังมีกลุ่มของวัยทำงาน  นักวิชาการรุ่นใหม่เป็น  แกน  และเป็นผู้นำ   สถาบันยังมีการแลกเปลี่ยนผลงานการศึกษาวิจัยกับมหาวิทยาลัยแพทย์ต่างๆทั่วโลก  ซึ่งนับวันจะมีความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระดับนานาชาติ มากขึ้นเรื่อยๆ

สถาบันมีคณาจารย์ที่จบจากต่างประเทศมากมาย   ซึ่งมีความชำนาญในการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

 

Curriculum

Category

Main  Course

Chinese Culture Course &Natural Science Course

Brief Introduction to China, Chinese, Medical Chinese, Mathematics, Physics, Chemistry, Modern Biology Science, Computer and Physical Education.

Liberal Arts Course & Elementary Medicine Course

Medical Psychology, Medical Ethnics, Preventive Medicine, Cell Biology, Anthroponomy, Histoembryology, Physiology, Biologic Chemistry and Molecular Biology, Immunology, Genetics, Pathogenic Biology, Pathology, Pharmacology and Morbid Physiology.

Clinical Medicine Course

Diagnostics, Imaging Diagnostics, Medicine, Surgery, Gynecotokology, Pediatrics, Epidemiology, Psychiatry, Neurology and Traditional Chinese Medicine.
แนะนำหลักสูตร

สำหรับนักเรียนมัธยม article
หลักสูตรระดับปริญญา
หลักสูตร 2 ปริญญาฟูตั้น และปารีส
มหาวิทยาลัยซ่างไห่เจียวทง ร่วมกับมหาวิทยาลัยชิชิแกน
SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY article
Hot Course article
Intensive course - Shanghai normal university
โปร
DUT โครงการเตรียมความพร้อม 1 ปี ก่อนเข้าเรียนระดับปริญญา
Winter Program in DUT
Winter Language Program Ease China Normal
7-12 ปี เรียนภาษาจีนระยะสั้น ที่ไต้หวัน
แพทยสภาไทยรับรองแล้ว
แผนกภาษาจีน BLCU
Bachelor‘s degree of accounting ; SCNU
ปริญญาตรี แพทย์แผนปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง
winter short term in Tienjin Normal University
โรงเรียนมัธยมในปักกิ่ง
สมัครปริญญาโท และเอกที่ Beijing Normal University article
DONGHUA UNIVERSITY
The University of International Business and Economics
เรียนภาษาจีนระยะสั้น article
ภาพจากการสัมมนา
เรียนภาษาจีน ภาคฤดูร้อน ที่เซี่ยงไฮ้
ภาษาจีนธุรกิจ (CHINESE FOR BUSINESS AND COMMERCE)
เรียนภาษาจีนพร้อมพื้นฐานแพทย์แผนจีน article