ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาบทความ

dot
bulletระดับมัธยม
bulletBeijing Jiaotong University
dot
มหาวิทยาลัยในไต้หวัน
dot
dot
เมืองไทเป
dot
bulletNational Zhengzhi University
bulletNational Taiwan Normal University
bulletNational Taiwan Normal University
dot
เมืองไถจง
dot
bulletFengchia University
dot
ประวัติศาสตร์จีนน่ารู้
dot
bulletราชวงศ์ต่าง ๆ ฯ
bulletการเริ่มต้นการปกครองของชนเผ่าหฺวาซย่า
bulletระบบศักดินาในราชวงศ์โจวและศึกแย่งชิงอำนาจของเหล่าเจ้านครรัฐ
bulletมหาอาณาจักรฉิน : การก่อตัวและการล่มสลาย
bulletการขยายแสนยานุภาพของอาณาจักรฮั่นตะวันตก
bulletราชวงศ์ฮั่นตะวันออก : พระญาติวงศ์และขันทีครองเมือง
dot
ข่าวสาร Update
dot
bulletสถานศึกษาในประเทศจีนที่ ก.พ.รับรอง
dot
กวีนิพนธ์จีน
dot
bulletความหมายแห่งกวีนิพนธ์จีน
bulletห้วงคำนึงยามดึก หลี่ไป๋
bulletเจวี๋ยจวี้ ตู้ฝู่
bulletถอนต้นกล้า หลี่เซิน
dot
Neighbor's Links
dot
bulletสถานีวิทยุ ซีอาร์ไอ ปักกิ่ง ภาคภาษาไทย
bulletเรียนภาษาจีนออนไลน์
bulletข่าวสารและรอบรู้เมืองจีน
bulletประเทศจีน
bulletแผนที่แสดงมหาวิทยาลัยในเมืองจีน
bulletแผนที่เมืองจีนภาคภาษาไทย
bulletแผนที่และข้อมูลมณฑลกวางตุ้ง
bulletตรวจสอบสภาพอากาศเมืองจีน
dot
Newsletter : ติดต่อรับข่าวสาร

dot
bulletZhejiang university
bulletมหาวิทยาลัยที่แพทยสภาไทยให้การรับรอง
bulletขอแนะนำแผนกภาษาจีน มหาวิทยาลัย BLCU
bulletมหาวิทยาลัย
bulletนิทานสุภาษิตจีน
bulletsummer camp China Youth University for Political Sciences
bulletx2
English-medium Undergraduate Programmed

South China University of Technology (SCUT) ได้จัดหลักสูตรปริญญาตรีที่สอนด้วยภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาต่างชาติที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างดี ทุกวิชาจะสอนด้วยภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์ที่มีคุณภาพที่จบการศึกษามาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ตำราเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆเป็นต้นฉบับจากภาษาอังกฤษ  เทอมการศึกษาจะเปิดในช่วงเดือน กันยายนของทุกปีวิชาซึ่งเปิดสอนได้แก่ 
B.Eng. in Computer Science and Technology
B.A. in Electronical Business and Logistics Management
School of Computer Science & Engineering
SCUTเป็นสถาบันแรกๆในประเทศจีนที่มีโปรแกรมการเรียนการสอนและการวิจัยในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นสถาบันที่มีการจัดอันดับให้อยู่อันดับแรกของสถาบันด้านเทคโนโลยีในมณฑล กวางตุ้งสถาบันสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องการพัฒนาทักษะของนักเรียนอย่างเต็มที่เพื่อให้นักเรียนมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดเมื่อจบจากสถาบัน สถาบันมีห้องแลบที่มีอุปกรณ์ครบครันและมีคุณภาพสูง มีการเรียนการสอนที่เป็นเลิศและนักศึกษาที่จบไปได้รับการจ้างงานในอัตราที่สูง SCUT ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันดับที่ 9 ของประเทศจีน ในปี ค.ศ.2006 
 
School of E-Business (SEB)
SEB ของมหาวิทยาลัย South China university of Technologyเป็นโรงเรียนอันดับหนึ่งในด้าน Electronic Business ในประเทศจีน SEB ได้นโยบายจากมหาวิทยาลัยในเรื่อง เน้นให้นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม สร้างพื้นฐานให้ดี มีความรู้ความสามารถ เคร่งครัดในเรื่องการให้การศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสรรค์ข้อมูลใหม่ๆ ยกระดับคุณค่าของความรู้ ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างข้อมูลใหม่  เพิ่มพูนความรู้ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน บนพื้นของการสั่งสมความรู้ด้านเทคโนโลยีและสามารถนำมาปรับใช้กับสังคมและการทำงาน
หลักสูตรหลักที่เปิดสอน
B.Eng. in Computer Science and Technology
Introduction to Computer Science, Priciples of Computer Systems, Data Structure, Program Design of High-level Language, Operating System, Principles of Compiling, Computer Network, Database, Software Engineering, Artificial Intelligence, The Design and Analysis of Algorithm, Embedded System, Formal Language and Automation, etc. 
 

 Bachelor of Economics in International Economics and trade

Principle of Microeconomics,Macroeconomics,International Trade  Principle and policy, International Finance Principle and Policy,Financial Management,Economics,Introduction to Chinese Foreign Trade,Commercial Law,Accounting, Principle of Management , Currency Banking ,Marketing , International Logistics, International Trade Negotiation , etc.

 

Bachelor of Arts in Tourism Management

Tourism Studies, Management, Outline of Hotel Management, Marketing, Human Resource Management, Tourism Business,Hotel Cost Control and Management, Hotel Qulity Management, Accounting, Tourism Psychology, Tourism Resource Development and Management, Commercial Law, Outline of E-Business,Human Resource Management,Marketing, etc.

 


ผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาปีที่ 1
ไม่มีการสอบวิชาพิเศษเพื่อเข้าเรียนในโปรแกรมนี้ ยกเว้นนักศึกษาต้องการจะทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
Term/Semester Dates and Required Application Documents
--- SCUT มี 2 เทอมการศึกษา ใน1 ปี ได้แก่เทอมฤดูใบไม้ร่วงซึ่งจะเปิดในเดือน กันยายน ไปจนถึงมกราคม และเทอมฤดูใบไม้ผลิ จะเปิดตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ไปจนถึง กรกฎาคม เราจะรับนักเรียนใหม่ในเทอมเดือน กันยายนของทุกปี
เอกสารที่ใช้ในการสมัครมีดังนี้ 
 a.กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร
 b.สำเนาหนังสือเดินทาง
 c.ผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เอกสารทุกอย่างจะต้องเป็นภาษาอังกฤษ

d. IELTS 5.5 or TOEFL 530(paper-base)  220(computer based) นักเรียนที่จบหลักสูตรอินเตอร์ในระดับมัธยมมาไม่ต้องใช้ผลสอบดังกล่าว
สมัครก่อนวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี
ค่าสมัครเรียน
450 หยวน
ค่าเรียน
25,000 หยวน/ปี
บทความพิเศษ

เหตุผลทำไมภาษาจีนถึงสำคัญและเป็นประโยชน์
เรียนภาษาจีนที่จีนในเวลาอันสั้นให้ได้ประโยชน์สูงสุด article
รวมภาพน่ารักๆ ของหมีแพนด้า
:: เสียงสะท้อนของทีมงาน :: article
ประเภทวีซ่า