ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาบทความ

dot
bulletระดับมัธยม
bulletBeijing Jiaotong University
dot
มหาวิทยาลัยในไต้หวัน
dot
dot
เมืองไทเป
dot
bulletNational Zhengzhi University
bulletNational Taiwan Normal University
bulletNational Taiwan Normal University
dot
เมืองไถจง
dot
bulletFengchia University
dot
ประวัติศาสตร์จีนน่ารู้
dot
bulletราชวงศ์ต่าง ๆ ฯ
bulletการเริ่มต้นการปกครองของชนเผ่าหฺวาซย่า
bulletระบบศักดินาในราชวงศ์โจวและศึกแย่งชิงอำนาจของเหล่าเจ้านครรัฐ
bulletมหาอาณาจักรฉิน : การก่อตัวและการล่มสลาย
bulletการขยายแสนยานุภาพของอาณาจักรฮั่นตะวันตก
bulletราชวงศ์ฮั่นตะวันออก : พระญาติวงศ์และขันทีครองเมือง
dot
ข่าวสาร Update
dot
bulletสถานศึกษาในประเทศจีนที่ ก.พ.รับรอง
dot
กวีนิพนธ์จีน
dot
bulletความหมายแห่งกวีนิพนธ์จีน
bulletห้วงคำนึงยามดึก หลี่ไป๋
bulletเจวี๋ยจวี้ ตู้ฝู่
bulletถอนต้นกล้า หลี่เซิน
dot
Neighbor's Links
dot
bulletสถานีวิทยุ ซีอาร์ไอ ปักกิ่ง ภาคภาษาไทย
bulletเรียนภาษาจีนออนไลน์
bulletข่าวสารและรอบรู้เมืองจีน
bulletประเทศจีน
bulletแผนที่แสดงมหาวิทยาลัยในเมืองจีน
bulletแผนที่เมืองจีนภาคภาษาไทย
bulletแผนที่และข้อมูลมณฑลกวางตุ้ง
bulletตรวจสอบสภาพอากาศเมืองจีน
dot
Newsletter : ติดต่อรับข่าวสาร

dot
bulletZhejiang university
bulletมหาวิทยาลัยที่แพทยสภาไทยให้การรับรอง
bulletขอแนะนำแผนกภาษาจีน มหาวิทยาลัย BLCU
bulletมหาวิทยาลัย
bulletนิทานสุภาษิตจีน
bulletsummer camp China Youth University for Political Sciences
bulletx2
หลักสูตรระดับปริญญา

สมัครปริญญาโท และเอกที่ Beijing Normal University

 

 

1.Applicants' Requirements:

ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีความประพฤติที่ดี มีความซื่อสัตย์ และปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศจีนและกฎของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด อีกทั้งเคารพในวัฒนธรรม ธรรมเนียมของประเทศจีน

a) สำหรับผู้สมัครเรียนในระดับปริญญาโท

  อายุต่ำกว่า 45 ปี

  จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี

  มีความรู้ภาษาจีน

  b)สำหรับผู้สมัครเรียนในระดับปริญญาเอก

 อายุต่ำกว่า 50 ปี  

  จบการศึกษาในระดับปริญญาโท

  มีความรู้ภาษาจีน

2. สิ่งที่ใช้ในการสมัคร

    กรอกใบสมัครระดับปริญญาโท

  วุฒิการศึกษาและผลการเรียนตัวจริง

  จดหมายแนะนำจากอาจารย์ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 ฉบับ หรือ ทุนการศึกษาที่ได้รับ 

  หลักฐานทางการเงินจากธนาคาร 

    HSK certificate;

  ค่าสมัคร

  b) Applicants for programs leading to doctor's degrees:

     กรอกใบสมัครระดับปริญญาเอก

  หลักฐานทางการเงินจากธนาคาร 

  จดหมายแนะนำจากอาจารย์ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 ฉบับ หรือ ทุนการศึกษาที่ได้รับ   

  วุฒิการศึกษาและผลการเรียนตัวจริง

  • HSK certificate (if applicants have passed);

  •Graduate thesis and its Chinese abstract (applicants for programs taught in English should present an English abstract);

  ค่าสมัคร

 

3. วิธีการสมัคร

ช่วงเวลาการรับสมัครจะอยู่ระหว่าง เดือน ตุลาคม.ถึงเดือน ธันวาคมของทุกปี หรือผู้สมัครสามารถที่จะมาสมัครได้โดยตรงยังมหาวิทยาลัย หรือส่งใบสมัครและเอกสารอื่นๆมายัง the Office of International Visiting Scholars and Students' Affairs. 

โบวชัวร์และรายชื่อคณะต่างๆสามารถที่จะหาได้จาก the Admission Office of the Graduate School and the Office of International Visiting Scholars and Students' Affairs

ผู้สมัครจะต้องจ่ายค่าสมัครที่ the Admission Office of the Graduate School และกรอกเอกสารลงทะเบียนกรอกแบบฟอร์ม the Admission Registration Form and Examination Permission.

ผู้สมัคร ที่ส่งเอกสารทางไปรษณีย์สามารถส่งเอกสารได้โดยตรงมาที่ the Office of International Visiting Scholars and Students' Affairs of BNU

 

 

4. การสอบคัดเลือก

การสอบจะจัดขึ้นในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน มี.ค.ของทุกปี

ผู้สมัครจะต้องแสดงใบอนุญาตเข้าสอบและเอกสารแสดงสิทธิ์การสอบอื่นๆ

ผู้สมัครจะต้องเข้าสอบ 2 ครอส

   

5. กรณีของผู้ที่ไม่ต้องผ่านการสอบเข้า

 a)เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนของรัฐบาล  And for detailed regulations, see 8.

  b) ผู้สมัครที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัย นี้และสมัครเข้าเรียนปริญญาโทหรือปริญญาเอกจะต้องผ่านการสอบเข้ายกเว้นผู้ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมและผ่านการแนะนำให้เข้าเรียนต่อจะไม่ต้องผ่านการสอบomitted

 

6. การเข้าเรียน

a)สถาบันจะตัดสินว่าจะรับผู้สมัครหรือไม่ขึ้นอยู่กับทั้งผลการสอบและผลการเรียนเดิมและเอกสารหลักฐานการสมัครอื่นๆ

  c)ผู้สมัครที่มีคะแนนสอบเกินเกณฑ์มาตรฐานและเข้ากฎเกณฑ์การรับสมัครสามารถที่จะเข้าเป็นนักศึกษาปริญญาโทได้ ส่วนผู้ที่มีคะแนนสอบไม่ได้เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานแต่เอกสารต่างๆครบถ้วน และตรงตามเกณฑ์ก็สามารถผ่านการสอบคัดเลือกเช่นกัน แต่จะเป็นเพียง trial graduate students

 

7. Issues on trial programs

ช่วงเวลาของ the trial program คือ1 ปี ในระหว่างนี้นักศึกษาจะไม่สามรถที่จะเป็นนักศึกษาปริญญาจริงหลักสูตรของ trial program จะเหมือนกับหลักสูตรปริญญาโทอื่นๆ; trial students จะจ่ายค่าเรียนเหมือนนักศึกษาต่างชาติในหลักสูตรปริญญาโทอื่นๆ

• Trial students จะได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นนักศึกษาปริญญาจริงๆในการสอบคัดเลือกปริญญาในปีถัดไป หลังจากจ่ายค่าสอบแล้ว ผู้ที่ผ่านการสอบจะได้เป็นนักศึกษาปริญญาแบบเป็นทางการ เกรดที่ได้ในระหว่างเป็นนักศึกษา trial สามารถใช้ได้จริง ผู้ซึ่งไม่ผ่านการสอบเข้าในปีต่อไป Those who can't pass the next year's entrance examination will only be viewed as having completed a program. จะไม่มีการคืนเงินค่าเรียนในช่วงที่เป็น trial year

ผู้ซึ่งเรียนจบภายใน 2 ปีหลังจากผ่านการเรียนแบบ trial year จะต้องจ่ายค่าเรียน 2 ปี ส่วนผู้ที่ไม่สามารถที่จะเรียนจบได้ ใน 2ปี หลังจากผ่านการเรียนแบบ trial year จะต้องจ่ายค่าเรียนตามกฎเกณฑ์การยืดเวลาของการเรียนของปีที่ 3

• Trial students should sign a trial program contract with BNU.

 

8. Issues on government exchange programs

a) ผู้สมัครที่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนของรัฐบาลจะสามารถเข้าเรียนได้โดยไม่ต้องสอบเข้า

 

 
แนะนำหลักสูตร

สำหรับนักเรียนมัธยม article
หลักสูตร 2 ปริญญาฟูตั้น และปารีส
มหาวิทยาลัยซ่างไห่เจียวทง ร่วมกับมหาวิทยาลัยชิชิแกน
SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY article
Hot Course article
Intensive course - Shanghai normal university
โปร
DUT โครงการเตรียมความพร้อม 1 ปี ก่อนเข้าเรียนระดับปริญญา
Winter Program in DUT
Winter Language Program Ease China Normal
7-12 ปี เรียนภาษาจีนระยะสั้น ที่ไต้หวัน
แพทยสภาไทยรับรองแล้ว
แผนกภาษาจีน BLCU
Bachelor‘s degree of accounting ; SCNU
ปริญญาตรี แพทย์แผนปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง
winter short term in Tienjin Normal University
โรงเรียนมัธยมในปักกิ่ง
หลักสูตรแพทย์นานาชาติที่ฟูตั้น
สมัครปริญญาโท และเอกที่ Beijing Normal University article
DONGHUA UNIVERSITY
The University of International Business and Economics
เรียนภาษาจีนระยะสั้น article
ภาพจากการสัมมนา
เรียนภาษาจีน ภาคฤดูร้อน ที่เซี่ยงไฮ้
ภาษาจีนธุรกิจ (CHINESE FOR BUSINESS AND COMMERCE)
เรียนภาษาจีนพร้อมพื้นฐานแพทย์แผนจีน article