ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาบทความ

dot
bulletระดับมัธยม
bulletBeijing Jiaotong University
dot
มหาวิทยาลัยในไต้หวัน
dot
dot
เมืองไทเป
dot
bulletNational Zhengzhi University
bulletNational Taiwan Normal University
bulletNational Taiwan Normal University
dot
เมืองไถจง
dot
bulletFengchia University
dot
ประวัติศาสตร์จีนน่ารู้
dot
bulletราชวงศ์ต่าง ๆ ฯ
bulletการเริ่มต้นการปกครองของชนเผ่าหฺวาซย่า
bulletระบบศักดินาในราชวงศ์โจวและศึกแย่งชิงอำนาจของเหล่าเจ้านครรัฐ
bulletมหาอาณาจักรฉิน : การก่อตัวและการล่มสลาย
bulletการขยายแสนยานุภาพของอาณาจักรฮั่นตะวันตก
bulletราชวงศ์ฮั่นตะวันออก : พระญาติวงศ์และขันทีครองเมือง
dot
ข่าวสาร Update
dot
bulletสถานศึกษาในประเทศจีนที่ ก.พ.รับรอง
dot
กวีนิพนธ์จีน
dot
bulletความหมายแห่งกวีนิพนธ์จีน
bulletห้วงคำนึงยามดึก หลี่ไป๋
bulletเจวี๋ยจวี้ ตู้ฝู่
bulletถอนต้นกล้า หลี่เซิน
dot
Neighbor's Links
dot
bulletสถานีวิทยุ ซีอาร์ไอ ปักกิ่ง ภาคภาษาไทย
bulletเรียนภาษาจีนออนไลน์
bulletข่าวสารและรอบรู้เมืองจีน
bulletประเทศจีน
bulletแผนที่แสดงมหาวิทยาลัยในเมืองจีน
bulletแผนที่เมืองจีนภาคภาษาไทย
bulletแผนที่และข้อมูลมณฑลกวางตุ้ง
bulletตรวจสอบสภาพอากาศเมืองจีน
dot
Newsletter : ติดต่อรับข่าวสาร

dot
bulletZhejiang university
bulletมหาวิทยาลัยที่แพทยสภาไทยให้การรับรอง
bulletขอแนะนำแผนกภาษาจีน มหาวิทยาลัย BLCU
bulletมหาวิทยาลัย
bulletนิทานสุภาษิตจีน
bulletsummer camp China Youth University for Political Sciences
bulletx2
เรียนภาษาจีน ภาคฤดูร้อน ที่เซี่ยงไฮ้

Timetable of 2008 summer course

Shanghai Jiao Tong University

 

WEEK

Sunday

Jul 20

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

1st week

Jul 21

Jul 22

Jul 23

Jul 24

Jul 25

a.m.

Jul 20(Sunday) 8:30-16:30

รายงานตัว

 (สอบแบ่งห้อง ปฐมนิเทศน์)

เรียนภาษาจีน

เรียนภาษาจีน

เรียนภาษาจีน

เรียนภาษาจีน

เรียนภาษาจีน

8:30-11:50

 p.m.

13:10-14:40

 

 

พู่กันจีน

  

 

วาดภาพจีน

 

 

2nd  week

Jul 26-27

Jul 28

Jul 29

Jul 30

Jul 31

Aug 1

a.m.

Free time

เรียนภาษาจีน

เรียนภาษาจีน

เรียนภาษาจีน

เรียนภาษาจีน

เรียนภาษาจีน

8:30-11:50

p.m.

 

 

พู่กันจีน

 

วาดภาพจีน

 

 

13:10-14:40

3rd week

Aug 2-3

Aug 4

Aug 5

Aug 6

Aug 7

Aug 8

a.m.

Package Tour

(Hangzhou & Xitang )

เรียนภาษาจีน

เรียนภาษาจีน

เรียนภาษาจีน

เรียนภาษาจีน

เรียนภาษาจีน

8:30-11:50

p.m.

 

 

พู่กันจีน

 

 

วาดภาพจีน

 

 

13:10-14:40

4th week

Aug 9-10

Aug 11

Aug 12

Aug 13

Aug 14

Aug 15

a.m.

Free time

เรียนภาษาจีน

เรียนภาษาจีน

เรียนภาษาจีน

เรียนภาษาจีน

เรียนภาษาจีน

8:30-11:50

p.m.

 

 

พู่กันจีน

ดูกายกรรมช่วงบ่าย

วาดภาพจีน

 

 

13:10-14:40

5th week

Aug 16-17

Aug 18

Aug 19

Aug 20

Aug 21

Aug 22

a.m

8:30-11:50

 (8/16)

ดูกายกรรมช่วงบ่าย

เรียนภาษาจีน

เรียนภาษาจีน

เรียนภาษาจีน

เรียนภาษาจีน

เรียนภาษาจีน

p.m

13:10-14:40

  

พู่กันจีน

 

วาดภาพจีน

  

รายการค่าใช้จ่าย

ราคา(บาท)

ค่าเรียน

23,500

ค่าสมัคร

2,250

ค่าตำราเรียน

750

ค่ากิจกรรมเสริม

1,250

ค่าที่พัก  ห้องเดี่ยว ห้องน้ำในตัว

20,400

ค่าดำเนินการ

3,745

ค่าโอนเงินระหว่างประเทศ

600

ค่าวีซ่า

1,000

รวม

53,495

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลาการสมัคร

3 มี.ค.-20 มิ.ย. 2008

ระยะเวลาเรียน

20 ก.ค.-22 ส.ค. 2008 เป็นเวลา  5 สัปดาห์

ค่าท่องเที่ยวจ่ายเพิ่ม

1.หังโจว  2 วัน  700 หยวน

2.ดูกายกรรม 180 หยวน วันที่ 13 หรือ 16 ส.ค.2008

ห้องพักประกอบไปด้วย

 

แอร์ ทีวี โทรศัพท์ สายอินเตอร์เนท  ห้องน้ำ

นักเรียนจะต้องจ่ายค่าไฟและน้ำไม่เกิน 90  หยวน/ เดือน

สิ่งที่ใช้ในการสมัครเรียนกับทางบริษัท

1.  หนังสือเดินทางตัวจริง

2.  รูปถ่าย 2 นิ้ว 3 รูป (ใบหน้าใหญ่ พื้นหลังสีขาว)

3.  ค่าสมัครและเงินมัดจำ 8,000  บาท

        (เงินมัดจำจะนำไปรวมในค่าใช้จ่ายทั้งหมดเมื่อท่านจ่ายเงินทั้งหมดแล้ว)

«               ราคานี้ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน (สามารถเลือกสายการบินได้)

    และค่ารถ รับ-ส่ง ระหว่างสนามบินไปยังสถาบัน

หมายเหตุ

 

«               กรณียกเลิก ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ

«               การโอนเงิน ธนาคากรุงศรีอยุธยา สาขา ซิลลิคเฮ้าส์ บัญชี ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี บจก.เอเซีย เอดดูเคชั่น เซ็นเตอร์

เลขที่บัญชี 503-1-022980

 

 
แนะนำหลักสูตร

สำหรับนักเรียนมัธยม article
หลักสูตรระดับปริญญา
หลักสูตร 2 ปริญญาฟูตั้น และปารีส
มหาวิทยาลัยซ่างไห่เจียวทง ร่วมกับมหาวิทยาลัยชิชิแกน
SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY article
Hot Course article
Intensive course - Shanghai normal university
โปร
DUT โครงการเตรียมความพร้อม 1 ปี ก่อนเข้าเรียนระดับปริญญา
Winter Program in DUT
Winter Language Program Ease China Normal
7-12 ปี เรียนภาษาจีนระยะสั้น ที่ไต้หวัน
แพทยสภาไทยรับรองแล้ว
แผนกภาษาจีน BLCU
Bachelor‘s degree of accounting ; SCNU
ปริญญาตรี แพทย์แผนปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง
winter short term in Tienjin Normal University
โรงเรียนมัธยมในปักกิ่ง
หลักสูตรแพทย์นานาชาติที่ฟูตั้น
สมัครปริญญาโท และเอกที่ Beijing Normal University article
DONGHUA UNIVERSITY
The University of International Business and Economics
เรียนภาษาจีนระยะสั้น article
ภาพจากการสัมมนา
ภาษาจีนธุรกิจ (CHINESE FOR BUSINESS AND COMMERCE)
เรียนภาษาจีนพร้อมพื้นฐานแพทย์แผนจีน article