ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาบทความ

dot
bulletระดับมัธยม
bulletBeijing Jiaotong University
dot
มหาวิทยาลัยในไต้หวัน
dot
dot
เมืองไทเป
dot
bulletNational Zhengzhi University
bulletNational Taiwan Normal University
bulletNational Taiwan Normal University
dot
เมืองไถจง
dot
bulletFengchia University
dot
ประวัติศาสตร์จีนน่ารู้
dot
bulletราชวงศ์ต่าง ๆ ฯ
bulletการเริ่มต้นการปกครองของชนเผ่าหฺวาซย่า
bulletระบบศักดินาในราชวงศ์โจวและศึกแย่งชิงอำนาจของเหล่าเจ้านครรัฐ
bulletมหาอาณาจักรฉิน : การก่อตัวและการล่มสลาย
bulletการขยายแสนยานุภาพของอาณาจักรฮั่นตะวันตก
bulletราชวงศ์ฮั่นตะวันออก : พระญาติวงศ์และขันทีครองเมือง
dot
ข่าวสาร Update
dot
bulletสถานศึกษาในประเทศจีนที่ ก.พ.รับรอง
dot
กวีนิพนธ์จีน
dot
bulletความหมายแห่งกวีนิพนธ์จีน
bulletห้วงคำนึงยามดึก หลี่ไป๋
bulletเจวี๋ยจวี้ ตู้ฝู่
bulletถอนต้นกล้า หลี่เซิน
dot
Neighbor's Links
dot
bulletสถานีวิทยุ ซีอาร์ไอ ปักกิ่ง ภาคภาษาไทย
bulletเรียนภาษาจีนออนไลน์
bulletข่าวสารและรอบรู้เมืองจีน
bulletประเทศจีน
bulletแผนที่แสดงมหาวิทยาลัยในเมืองจีน
bulletแผนที่เมืองจีนภาคภาษาไทย
bulletแผนที่และข้อมูลมณฑลกวางตุ้ง
bulletตรวจสอบสภาพอากาศเมืองจีน
dot
Newsletter : ติดต่อรับข่าวสาร

dot
bulletZhejiang university
bulletมหาวิทยาลัยที่แพทยสภาไทยให้การรับรอง
bulletขอแนะนำแผนกภาษาจีน มหาวิทยาลัย BLCU
bulletมหาวิทยาลัย
bulletนิทานสุภาษิตจีน
bulletsummer camp China Youth University for Political Sciences
bulletx2
ราชวงศ์ฮั่นตะวันออก : พระญาติวงศ์และขันทีครองเมือง

1.  ภูมิหลังการครองอำนาจของพระญาติวงศ์และขันที

 • สถานการณ์การเมืองต้นราชวงศ์ฮั่นตะวันออก
  • พระเจ้าฮั่นกวงอู่ลดหย่อนภาษี ปรับปรุงการทำงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมวัฒนธรรมและการศึกษา ทำให้ประเทศฟื้นตัวและพัฒนาขึ้น ในสมัยพระเจ้าฮั่นจังตี้ให้ยกเลิกบทบัญญัติโทษที่ทารุณโหดร้าย เชิดชูปรัชญาความรู้ของขงจื้อ นับว่าเป็นยุคเจริญรุ่งเรืองสูงสุดของอาณาจักรฮั่นตะวันออก
 • ภูมิหลังการแย่งชิงอำนาจระหว่างพระญาติวงศ์กับขันที
  • ต้นสมัยการก่อตั้งราชวงศ์ ได้ก่อปัจจัยที่ทำให้เกิดการแย่งชิงอำนาจกันระหว่างพระญาติวงศ์กับหมู่ขันที เนื่องจากจักรพรรดิทรงพระเยาว์ และพระชนนีไว้พระทัยในพระญาติให้บริหารบ้านเมือง ครั้นจักรพรรดิเติบใหญ่ได้อาศัยขันทีในการแย่งอำนาจบริหารกลับคืน

2.  สถานการณ์การเมืองช่วงพระญาติวงศ์และขันทีเรืองอำนาจ

 • สภาพการแย่งชิงอำนาจระหว่างพระญาติวงศ์กับขันที
  • นับแต่สมัยพระเจ้าฮั่นเหอตี้ พระญาติวงศ์กับขันทีได้ผลัดเปลี่ยนกันยึดอำนาจบริหารราชสำนักเป็นเวลากว่า 100 ปี เกิดความแหลกเหลวทางการเมือง จนเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ราชวงศ์ฮั่นตะวันออกล่มสลาย
 • ความวิบัติของแนวร่วมปัญญาชน
  • เหล่าปัญญาชนและข้าราชการต่างไม่พอใจกับการปกครองแบบเผด็จการของขันที ได้ทำการวิจารณ์การบริหารของราชสำนักจึงถูกตอบโต้และกวาดล้าง เป็นเหตุให้เกิดการทำลายล้างแนวร่วมปัญญาชนถึง 2 ครั้ง ผลคือคนของแนวร่วมถูกจับกุมและสังหาร ขันทียังคงเรืองอำนาจ
 • กบฏโพกผ้าเหลือง
  • จังเจี่ยวก่อตั้งนิกายไท่ผิงเต้า ปลุกระดมมวลชนก่อจลาจล ถึงแม้จะไม่สำเร็จ แต่ก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้การปกครองของราชวงศ์ฮั่นตะวันออกสั่นคลอนทรุดลงไปมาก
 • การยึดครองเขตปกครองของเหล่าขุนศึก
  • ขุนนางที่ปกครองโจวและจวิ้น นับวันก็ยิ่งมีอำนาจแข็งแกร่งจนเกิดการต่อสู้แย่งชิงดินแดนกัน ต่งจัวสนับสนุนให้พระเจ้า ฮั่นเซี่ยนตี้เป็นจักรพรรดิ ต่อมาต่งจัวถูกสังหาร เฉาเชาบังคับพระเจ้าฮั่นเซี่ยนตี้ลี้ภัยไปยังเมืองสี่ว์ชาง และรวบอำนาจบริหารบ้านเมืองไว้เสียเอง บุตรชายของเฉาเชาคือเฉาพี ชิงราชบัลลังก์จากพระเจ้าฮั่นเซี่ยนตี้ ราชวงศ์ฮั่นตะวันออกจึงถึงกาลล่มสลาย


ที่มา : หนังสือประวัติศาสตร์จีน นานมีบุ๊ค 
สรุปสาระสำคัญ บทที่ 5 ราชวงศ์ฮั่นตะวันออก : พระญาติวงศ์และขันทีครองเมือง
หน้าที่ : 102 - 103