ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาบทความ

dot
bulletระดับมัธยม
bulletBeijing Jiaotong University
dot
มหาวิทยาลัยในไต้หวัน
dot
dot
เมืองไทเป
dot
bulletNational Zhengzhi University
bulletNational Taiwan Normal University
bulletNational Taiwan Normal University
dot
เมืองไถจง
dot
bulletFengchia University
dot
ประวัติศาสตร์จีนน่ารู้
dot
bulletราชวงศ์ต่าง ๆ ฯ
bulletการเริ่มต้นการปกครองของชนเผ่าหฺวาซย่า
bulletระบบศักดินาในราชวงศ์โจวและศึกแย่งชิงอำนาจของเหล่าเจ้านครรัฐ
bulletมหาอาณาจักรฉิน : การก่อตัวและการล่มสลาย
bulletการขยายแสนยานุภาพของอาณาจักรฮั่นตะวันตก
bulletราชวงศ์ฮั่นตะวันออก : พระญาติวงศ์และขันทีครองเมือง
dot
ข่าวสาร Update
dot
bulletสถานศึกษาในประเทศจีนที่ ก.พ.รับรอง
dot
กวีนิพนธ์จีน
dot
bulletความหมายแห่งกวีนิพนธ์จีน
bulletห้วงคำนึงยามดึก หลี่ไป๋
bulletเจวี๋ยจวี้ ตู้ฝู่
bulletถอนต้นกล้า หลี่เซิน
dot
Neighbor's Links
dot
bulletสถานีวิทยุ ซีอาร์ไอ ปักกิ่ง ภาคภาษาไทย
bulletเรียนภาษาจีนออนไลน์
bulletข่าวสารและรอบรู้เมืองจีน
bulletประเทศจีน
bulletแผนที่แสดงมหาวิทยาลัยในเมืองจีน
bulletแผนที่เมืองจีนภาคภาษาไทย
bulletแผนที่และข้อมูลมณฑลกวางตุ้ง
bulletตรวจสอบสภาพอากาศเมืองจีน
dot
Newsletter : ติดต่อรับข่าวสาร

dot
bulletZhejiang university
bulletมหาวิทยาลัยที่แพทยสภาไทยให้การรับรอง
bulletขอแนะนำแผนกภาษาจีน มหาวิทยาลัย BLCU
bulletมหาวิทยาลัย
bulletนิทานสุภาษิตจีน
bulletsummer camp China Youth University for Political Sciences
bulletx2
การขยายแสนยานุภาพของอาณาจักรฮั่นตะวันตก

1.  นโยบายการปกครองต้นสมัยราชวงศ์ฮั่น

 • นโยบายผ่อนพักราษฎร
  • ต้นราชวงศ์ฮั่น สังคมเสื่อมโทรมตกต่ำมาก มีการดำเนินนโยบายปกครองแบบไม่ปกครอง และนโยบายผ่อนพักราษฎร ทำให้สังคมและเศรษฐกิจค่อย ๆ ฟื้นฟูขึ้น
 • การปกครองแบบนครรัฐควบคู่กับการแบ่งเขตการปกครอง
  • ต้นราชวงศ์อั่นได้ปูนตำแหน่งเจ้านครรัฐต่างสกุล 7 นครรัฐ ต่อมาเนื่องจากต้องโทษฐานก่อจลาจลจึงถูกกำจัดจนราบคาบ และได้แต่งตั้งราชนิกุลแทนที่ตำแหน่ง 7 เจ้านครรัฐ ส่วนพื้นที่อื่น ๆ ยังคงใช้ระบบแบ่งเขตปกครองเป็นอำเภอและเขตการปกครอง เช่นเดิม

2.  การฟื้นฐานอำนาจส่วนกลาง

 • กำราบจลาจลเจ็ดเจ้านครรัฐ
  • สมัยพระเจ้าฮั่นจิ่งตี้ ได้ดำเนินนโยบายตัดทอนดินแดนในครอบครองของเจ้านครรัฐ อันเป็นเหตุให้เกิดจลาจลเจ็ดเจ้านครรัฐหลังจากปราบปรามจลาจลให้สงบลง จึงทำการลดทอนอำนาจของเจ้านครรัฐลง
 • พระเจ้าฮั่นอู่ตี้ลดทอนอำนาจเจ้านครรัฐ
  • หลังจากกำราบจลาจลเจ็ดเจ้านครรัฐสำเร็จ พระเจ้าฮั่นอู่ตี้ได้ประกาศนโยบายยกมรดกศักดินา เป็นเหตุให้อำนาจของเจ้านครรัฐลดลงไปอีก

3.  การขยายอิทธิพลสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตก

 • นโยบายด้านวัฒนธรรมสมัยพระเจ้าฮั่นอู่ตี้
  • ชูปรัชญาขงจื้อ โดยการแต่งตั้งขุนนางตำแหน่งพฤฉาจารย์ 5 สาขาได้แก่ ชื่อจิง (คัมภีร์กวี), ซูจิง (คัมภีร์ประวัติศาสตร์), อี้จิง (คัมภีร์อนิจลักษณ์), หลี่จิง (คัมภีร์จารีตศาสตร์) และคัมภีร์ชุนชิว และให้ผลิตลูกศิษย์ในแต่ละสาขา ทำการสำรวจและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ทำให้ขุนนางมีคุณภาพสูงขึ้น กำหนดมาตรการการผูกขาดการค้ากำหนดให้ใช้เงินตราที่เป็นเอกภาพโดยหล่อเหรียญ 5 จู และเข้าดำเนินกิจการค้าบางอย่าง
 • แสนยานุภาพทางทหาร สมัยพระเจ้าฮั่นอู่ตี้
  • ทำการปราบปรามชนเผ่าซยงหนู ส่งทหารไปตีเกาหลี และขยายอาณาเขตออกไปกว้างไกล อีกทั้งยังส่งจังเซียนเป็นฑูตไปยังดินแดนด้านตะวันตก
 • ยุครุ่งเรืองสมัยพระเจ้าฮั่นเจาตี้-ฮั่นเซวียนตี้
  • ในสมัยพระเจ้าฮั่นเจาตี้และพระเจ้าฮั่นเซวียนตี้ ได้ดำเนินนโยบายผ่อนพักราษฎร เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวขึ้น สังคมมีเสถียรภาพขึ้น เมื่อเทียบกับปลายรัชสมัยพระเจ้าฮั่นอู่ตี้

4.  จุดเริ่มและจุดจบของความเสื่อมโทรม

 • พระญาติวงศ์ปกครองแบบเผด็จการ
  • หลังจากสมัยพระเจ้าฮั่นเซวียนตี้ อำนาจบริหารบ้านเมืองส่วนใหญ่ตกอยู่ในมือของพระญาติวงศ์ สมัยพระเจ้าฮั่นเฉิงตี้ หวังเฟิ่งกุมอำนาจการปกครอง
 • หวังหมั่งยึดครองราชบัลลังค์ฮั่นและปฏิรูปฟื้นฟูแบบแผนเก่า
  • หวังหมั่งยกหรูจื่ออิงวัยสองขวบขึ้นเป็นรัชทายาท และตั้งตนเองเป็นจักรพรรดิ์จำลอง แต่ในเวลาต่อมาทำการยึดราชบัลลังก์ฮั่น ตั้งตนเองเป็นจักรพรรดิ์พร้อมสถาปนาราชวงศ์ซิน ให้เวนคืนที่ดินทั้งหมดกลับมาเป็นของรัฐ ห้ามการซื้อขายทาส ดำเนินกิจการของรัฐที่เรียกว่า ลิ่วก่วน และให้หล่อเหรียญกษาปณ์ขึ้นใหม่
 • การล่มสลายของราชวงศ์ซิน
  • การปกครองของราชวงศ์ซินล้มเหลว เพิ่มความทุกข์ยากให้แก่ราษฎรมากขึ้น เกิดจลาจลขึ้นทั่วทุกหัวระแหง กองกำลังต่อต้านหวังหมั่งบุกเข้าถึงเมืองฉังอาน หวังหมั่งถูกประหาร ราชวงศ์ซินถึงกาลอวสาน

ที่มา : หนังสือประวัติศาสตร์จีน นานมีบุ๊ค 
สรุปสาระสำคัญ บทที่ 4 การขยายแสนยานุภาพของอาณาจักรฮั่นตะวันตก
หน้าที่ : 88 - 89