ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาบทความ

dot
bulletระดับมัธยม
bulletBeijing Jiaotong University
dot
มหาวิทยาลัยในไต้หวัน
dot
dot
เมืองไทเป
dot
bulletNational Zhengzhi University
bulletNational Taiwan Normal University
bulletNational Taiwan Normal University
dot
เมืองไถจง
dot
bulletFengchia University
dot
ประวัติศาสตร์จีนน่ารู้
dot
bulletราชวงศ์ต่าง ๆ ฯ
bulletการเริ่มต้นการปกครองของชนเผ่าหฺวาซย่า
bulletระบบศักดินาในราชวงศ์โจวและศึกแย่งชิงอำนาจของเหล่าเจ้านครรัฐ
bulletมหาอาณาจักรฉิน : การก่อตัวและการล่มสลาย
bulletการขยายแสนยานุภาพของอาณาจักรฮั่นตะวันตก
bulletราชวงศ์ฮั่นตะวันออก : พระญาติวงศ์และขันทีครองเมือง
dot
ข่าวสาร Update
dot
bulletสถานศึกษาในประเทศจีนที่ ก.พ.รับรอง
dot
กวีนิพนธ์จีน
dot
bulletความหมายแห่งกวีนิพนธ์จีน
bulletห้วงคำนึงยามดึก หลี่ไป๋
bulletเจวี๋ยจวี้ ตู้ฝู่
bulletถอนต้นกล้า หลี่เซิน
dot
Neighbor's Links
dot
bulletสถานีวิทยุ ซีอาร์ไอ ปักกิ่ง ภาคภาษาไทย
bulletเรียนภาษาจีนออนไลน์
bulletข่าวสารและรอบรู้เมืองจีน
bulletประเทศจีน
bulletแผนที่แสดงมหาวิทยาลัยในเมืองจีน
bulletแผนที่เมืองจีนภาคภาษาไทย
bulletแผนที่และข้อมูลมณฑลกวางตุ้ง
bulletตรวจสอบสภาพอากาศเมืองจีน
dot
Newsletter : ติดต่อรับข่าวสาร

dot
bulletZhejiang university
bulletมหาวิทยาลัยที่แพทยสภาไทยให้การรับรอง
bulletขอแนะนำแผนกภาษาจีน มหาวิทยาลัย BLCU
bulletมหาวิทยาลัย
bulletนิทานสุภาษิตจีน
bulletsummer camp China Youth University for Political Sciences
bulletx2
ราชวงศ์ต่าง ๆ ฯ

 

ราชวงศ์

ปี

การเมืองการปกครอง

สังคมและวัฒนธรรม

ซย่า

ราวปี 2100 ก่อน ค.ศ.

 

 

 

 

ราวปี 1600 ก่อน ค.ศ.

พระเจ้าอี่ว์ยยกราชสมบัติให้ฉี่ผู้เป็นโอรส ก่อตั้งราชวงศ์ซย่า

«      เริ่มต้นการสืบทอดราชบัลลังค์โดยการสืบสันตติวงศ์ (สายโลหิต)

«      ราชวงศ์ซย่าล่มสลายในสมัยพระเจ้าเจี๋ย

เริ่มใช้ภาชนะทองสัมฤทธิ์

 

ราชวงศ์

ปี

การเมืองการปกครอง

สังคมและวัฒนธรรม

ซัง

ราวปี 1600 ก่อน ค.ศ.

 

ราวปี 1300 ก่อน ค.ศ.

 

ราวปี 1028 ก่อน ค.ศ.

ทังก่อตั้งราชวงศ์ซัง

 

«      โยกย้ายเมืองหลวงมายังเมืองเดิม

«      ราชวงศ์ซังล่มสลายในสมัยพระเจ้าโจ้วหวัง

เกษตรกรรมพัฒนาอย่างมาก

อักษรกระดองเต่า

 

อักษรทองสัมฤทธิ์

 

ราชวงศ์

ปี

การเมืองการปกครอง

สังคมและวัฒนธรรม

โจว

ตะวันตก

ราวปี 1027 ก่อน ค.ศ.

 

 

 

 

 

 

 

ราวปี 841 ก่อน ค.ศ.

 

 

ราวปี 771 ก่อน ค.ศ.

จีฟาก่อตั้งราชวงศ์โจว

«      การปูนตำแหน่งศักดินาครั้งที่หนึ่ง

«      การปูนตำแหน่งศักดินาครั้งที่สอง

 

ยุครุ่งเรืองสมัยพระเจ้าโจวเฉิงหวังและพระเจ้าโจวคังหวัง

«      การปกครองช่วงปีก้งเหอ

 

ยุคสมัยของพระเจ้าโจวเซียนหวัง

«      ราชวงศ์โจวตะวันตกล่มสลายในสมัยพระเจ้าโจวโยวหวัง

 

ก่อตั้งระบบสายโลหิต

ระบบบ่อนา

 

 

 

ระบบพิธีการและ

การดนตรี

 

 

อักษรต้าจ้วน

 

ราชวงศ์

ปี

การเมืองการปกครอง

สังคมและวัฒนธรรม

ยุคชุนชิว

 

 

 

ยุคจั้นกั๋ว

ปี 770 ก่อน ค.ศ.

 

 

 

 

 

ปี 356 ก่อน ค.ศ.

พระเจ้าโจวผิงหวังอพยพไปยังด้านตะวันออก

«      ศึกชิงเจ้าผู้นำนครรัฐยุคชุนชิว

«      จลาจลเจ็ดเจ้านครรัฐยุคจั้นกั๋ว

«      เริ่มการปฏิรูปของอัครเสนาบดีซังยัง

 

 

เจ้านครรัฐต่างแสดงความสามารถ

 

ราชวงศ์

ปี

การเมืองการปกครอง

สังคมและวัฒนธรรม

ฉิน

ปี 221 ก่อน ค.ศ.

 

ปี 209 ก่อน ค.ศ.

 

ปี 207 ก่อน ค.ศ.

พระเจ้าเฉินสื่อหวงรวมแผ่นดินจีน

 

«      การปกครองแบบรวมศูนย์อำนาจรัฐ

«      การปฏิวัติของเฉินเซิ่ง และอู๋ก่วง

«      ราชวงศ์ฉินล่มสลาย

ปฏิรูปวัตถุโบราณให้เป็นเอกภาพ

 

 

อักษรเสี่ยวจ้วน

 

อักษรลี่ซู

 

ราชวงศ์

ปี

การเมืองการปกครอง

สังคมและวัฒนธรรม

ฮั่นตะวันตก

ปี 202 ก่อน ค.ศ.

 

 

 

ปี 154 ก่อน ค.ศ.

 

 

 

 

ปี 140 ก่อน ค.ศ.

 

 

 

 

 

ค.ศ. 8

«      ศึกชิงความเป็นใหญ่ระหว่างรัฐฉู่กับรัฐฮั่น

 

หลิวปังก่อตั้งราชวงศ์ฮั่น

«      จลาจลเจ็ดเจ้านครรัฐ ยุครุ่งเรือง

 

สมัยพระเจ้าฮั่นอู่ตี้และพระเจ้าฮั่นจิ่งตี้

«      รัชสมัยพระเจ้าฮั่นอู่ตี้เป็นช่วงที่อาณาจักรฮั่นตะวันตกเจริญรุ่งเรืองสูงสุด

 

ยุครุ่งเรืองสมัยพระเจ้าฮั่นเจาตี้และพระเจ้าฮั่นเซวียนตี้

«      หวังหมั่งยึดครองราชย์บัลลังก์ฮั่น และปฏิรูปฟื้นฟูแบบแผนเก่า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลดสำนักวิชาการอื่น ๆ และเชิดชูปรัชญาขงจื้อ

 

 

รัชสมัยพระเจ้าฮั่นอู่ตี้เป็นช่วงที่อาณาจักรฮั่นตะวันตกเจริญรุ่งเรืองสูงสุด

 

ราชวงศ์

ปี

การเมืองการปกครอง

สังคมและวัฒนธรรม

ฮั่นตะวันออก

ค.ศ. 25

 

 

 

 

ค.ศ. 116

 

 

ค.ศ. 184

 

ค.ศ. 200

ค.ศ. 208

หลิวซิ่วก่อตั้งราชวงศ์ฮั่นตะวันออก

ยุครุ่งเรืองสมัยพระเจ้าฮั่นกวงอู่

ยุครุ่งเรืองสมัยพระเจ้าฮั่นหมิงตี้และพระเจ้าฮั่นจังตี้

 

«      เริ่มต้นการทำลายล้างระหว่างฝ่ายพรรคเลื่อนกับฝ่ายปกครอง

«      จังเจี่ยวผู้นำก่อกบฏโพกผ้าเหลือง

«      ศึกสมรภูมิกวนตู้

«      ยุทธการเซ็กเพ็ก

 

 

อักษรหวัด

 

 

 

 

 

อักษรหวัดแกมบรรจง

 

อักษรบรรจง

  

ราชวงศ์

ปี

การเมืองการปกครอง

สังคมและวัฒนธรรม

เว่ยกับจิ้นเหนือกับใต้

 

 

ค.ศ. 265

ค.ศ. 291

 

ค.ศ. 317

 

 

ค.ศ. 383

ค.ศ. 420

ค.ศ. 439

 

 

 

ค.ศ. 494

 

«      สามก๊ก

 

ก่อตั้งราชวงศ์จิ้นตะวันตก

«      เริ่มต้นกลียุคแปดเจ้านครรัฐ

 

ก่อตั้งราชวงศ์จิ้นตะวันออก

«      กองทัพจิ้นตะวันออกบุกโจมตีเมืองเหนือ

«      ยุทธการแม่น้ำเฝยสุ่ย

«      เริ่มต้นราชวงศ์ใต้

«      เริ่มต้นราชวงศ์เหนือ

«      ดุลการเมืองระหว่างราชวงศ์เหนือกับราชวงศ์ใต้ตั้งคุมเชิงกัน

«      สมัยพระเจ้าเว่ยเซี่ยวเหวินตี้ ดำเนินนโยบายรับถือปฏิบัติตามวัฒนธรรมฮั่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การผสมผสานของชนชาติครั้งสำคัญ

 

 

การผสมผสานของชนชาติครั้งสำคัญ

 

ราชวงศ์

ปี

การเมืองการปกครอง

สังคมและวัฒนธรรม

สุย

ค.ศ. 581

 

ค.ศ. 589

หยังเจียนก่อตั้งราชวงศ์สุย ยุติราชวงศ์เหนือ

«      ราชวงศ์สุยพิชิตราชวงศ์เฉิน รวมแผ่นดินเป็นปึกแผ่น

 

สมัยปกครองไคหวง

 

 

-

 

 

ราชวงศ์

ปี

การเมืองการปกครอง

สังคมและวัฒนธรรม

ถัง

ค.ศ. 618

ค.ศ. 626

 

 

 

ค.ศ. 690

 

 

 

ค.ศ. 755

 

 

ค.ศ. 875

หลี่ยวนสถาปนาราชวงศ์ถัง

«      รัฐประหารที่ประตู        เสวียนอู่เหมิน

 

สมัยปกครองเจินกวน

«      พระนางบูเช็กเทียนเปลี่ยนชื่อราชวงศ์เป็นราชวงศ์โจว

 

สมัยปกครองไคหยวน

«      กบฏอาน-สื่อ

«      การเริ่มการแบ่งแยกดินแดนฟันเจิ้น

«      กบฏหวงเฉา

การคิดค้นการพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์

การค้นพบดินปืน

 

 

พระภิกษุเฉวียนจั้งเดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฏกยังแดนตะวันตก

 

 

พระภิกษุเฉวียนจั้ง (พระถังซำจั๋ง) เดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฏกยังแดนตะวันตก

  

 

ม้าไม้จีนโบราณ

 

 

กบฏหวงเฉา และ จูเฉวียนจงชิงราชบัลลังค์ถัง

 

ราชวงศ์

ปี

การเมืองการปกครอง

สังคมและวัฒนธรรม

 

ยุคห้าราชวงศ์

 

 

ค.ศ. 907

 

จูเฉวียนจงชิงราชบัลลังก์ถัง

 

-

  

ราชวงศ์

ปี

การเมืองการปกครอง

สังคมและวัฒนธรรม

ซ่งเหนือ

 

ค.ศ. 960

เจ้าควงอิ้นสถานปนาราชวงศ์ซ่งเหนือ

 

 

 

«      การเจรจาที่ฉานยวน

«      การปฏิรูประบบการ ปกครองโดยหวังอานสือ

«      ทุกขภัยสมัยจิ้งคัง

 

นโยบายให้ความสำคัญต่อขุนนางฝ่ายพลเรือนมากกว่าฝ่ายทหารการคิดค้นเทคนิคการพิมพ์ด้วยตัวเรียงพิมพ์

 

จื่อหนานเจินถูกปรับปรุงใหม่เป็นหลัวผาน

 

 

 

ราชวงศ์

ปี

การเมืองการปกครอง

สังคมและวัฒนธรรม

ซ่งใต้

 

ค.ศ. 1127

การสถาปนาราชวงศ์ซ่งใต้

 

«      ราชวงศ์ซ่งร่วมมือกับอาณาจักรมองโกลพิชิตอาณาจักรจิน

-

 

ราชวงศ์

ปี

การเมืองการปกครอง

สังคมและวัฒนธรรม

 

หยวน

 

 

ค.ศ. 1279

 

ราชวงศ์หยวนพิชิตราชวงศ์ซ่งใต้

 

การเหยียดหยามชาวฮั่น

 

 

ราชวงศ์หยวนพิชิตราชวงศ์ซ่งใต้

 

 

การเหยียดหยามชาวฮั่น

 

ราชวงศ์

ปี

การเมืองการปกครอง

สังคมและวัฒนธรรม

หมิง

ค.ศ. 1368

 

ค.ศ. 1399

 

 

 

ค.ศ. 1449

 

 

ค.ศ. 1616

 

 

 

 

ค.ศ. 1636

จูหยวนจังสถาปนาราชวงศ์หมิง

 

«      การจลาจลจิ้งหนาน

«      ขันทีแทรกแซงการเมือง

«      เจิ้งเหอบุกเบิกทะเลตะวันตก

«      การพลิกผันที่ถู่มู่

«      การต่อสู้กับกลุ่มตงหลิน

 

นูรฮาชีก่อตั้งอาณาจักรโฮ่วจิน

«      การก่อจลาจลของประชาชนในยุคปลายราชวงศ์หมิง

 

อาณาจักรโฮ่วจินเปลี่ยนชื่อราชวงศ์เป็นราชวงศ์ชิง

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

เจิ้งเหอบุกเบิกทะเลตะวันตก

 

 

 

อาณาจักรโฮ่วจินเปลี่ยนชื่อราชวงศ์เป็นราชวงศ์ชิง

 

ราชวงศ์

ปี

การเมืองการปกครอง

สังคมและวัฒนธรรม

ชิง

ค.ศ. 1644

 

ค.ศ. 1673

 

ค.ศ. 1796

ค.ศ. 1840

ค.ศ. 1842

ค.ศ. 1851

 

 

ค.ศ. 1856

 

 

 

 

ค.ศ. 1894

ค.ศ. 1895

 

 

ค.ศ. 1898

ค.ศ. 1900

 

ค.ศ. 1904

ค.ศ. 1905

 

 

ค.ศ. 1911

«      ราชวงศ์หมิงล่มสลาย กองทัพชิงเข้าด่าน

«      สงครามสามเจ้าศักดินายุครุ่งเรืองรัชศกเฉียนหลง

«      กบฏลัทธิบัวขาว

«      สงครามฝิ่น

«      จีนลงนามในสนธิสัญญานานกิงกับอังกฤษ

«      กบฏไท่ผิงเทียนกั๋ว          (ถึง ค.ศ. 1864)

«      สงครามกับพันธมิตร    อังกฤษ – ฝรั่งเศส           (ถึง ค.ศ. 1860)

 

ขบวนการเลียนแบบตะวันตก

«      สงครามจีน – ญี่ปุ่น

«      จีนลงนามในสนธิสัญญาชิโมโนเซกิที่ญี่ปุ่น

 

การปฏิรูปอู้ซีว์ และรัฐประหารอู้ซีว์

«      ขบวนการอี้เหอถวนและศึกพันธมิตรแปดชาติ

«      สงครามญี่ปุ่น – รัสเซีย

«      ก่อตั้งสมาพันธ์ถงเหมิง

 

ความเคลื่อนไหวการร่างรัฐธรรมนูญ

«      ปฏิวัติซินไฮ่

รัฐดำเนินนโยบายแข็งกร้าวและประนีประนอม

 

ชำระ “ประมวลสาส์นสี่ภาค”

 

เว่ยหยวนประพันธ์

“ไห่กั๋วถูจื้อ”

 

ริเริ่มก่อสร้างอุตสาหกรรมสมัยใหม่

 

ก่อตั้งมหาวิทยาลัย

 

    

 

                                ชุดเกราะกองธงน้ำเงิน                            ประมวลสาส์นสี่ภาค

 

 

 

 

แมนจูเข้าปกครองจีน

 

ราชวงศ์

ปี

การเมืองการปกครอง

สังคมและวัฒนธรรม

การปกครองสมัยประเทศสาธารณรัฐจีน

ค.ศ. 1912

 

ค.ศ. 1914

ค.ศ. 1915

 

ค.ศ. 1919

ค.ศ. 1921

ค.ศ. 1926

 

ค.ศ. 1936

ค.ศ. 1937

 

ค.ศ. 1941

ค.ศ. 1947

สถาปนาประเทศสาธารณรัฐจีน โค่นล้มจักรพรรดิชิง

«      สงครามโลกครั้งที่ 1

«      หยวนซื่อไข่ฟื้นคืนระบอบราชาธิปไตย

«      ขบวนการ 4 พฤษภาคม

«      สถาปนาพรรคคอมมิวนิสต์

«      ทหารปฏิวัติแห่งประชาชนเริ่มต้นปราบขุนศึกภาคเหนือ

«      กบฏซีอาน

«      สงครามจีน – ญี่ปุ่น          (ถึง ค.ศ. 1945)

«      สงครามแปซิฟิก

«      สงครามกลางเมืองระหว่างพรรคก๊กมินตั๋งกับพรรคคอมมิวนิสต์

 

 

เริ่มต้นขบวนการ วัฒนธรรมใหม่เผยแพร่ลัทธิมาร์กซิสม์

 

 

หยวนซื่อไข่ฟื้นคืนระบอบราชาธิปไตย

 

 

เริ่มต้นขบวนการวัฒนธรรมใหม่ เผยแพร่ลัทธิมาร์กซิสม์

 

ราชวงศ์

ปี

การเมืองการปกครอง

สังคมและวัฒนธรรม

การปกครองสมัยสาธารณรัฐประชาชนจีน

ค.ศ. 1949

ค.ศ. 1966

ค.ศ. 1971

ค.ศ. 1997

สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

«      ปฏิวัติวัฒนธรรม              (ถึง ค.ศ. 1976)

«      จีนพื้นฟูฐานะบนเวทีสหประชาชาติ ดำเนินนโยบายสี่ทันสมัย และนโยบายเปิดประเทศ

«      ฮ่องกงคืนสู่แผ่นดินจีน

 

 

 

จีนพื้นฟูฐานะบนเวทีสหประชาชาติ ดำเนินนโยบายสี่ทันสมัย และนโยบายเปิดประเทศ