ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาบทความ

dot
bulletระดับมัธยม
bulletBeijing Jiaotong University
dot
มหาวิทยาลัยในไต้หวัน
dot
dot
เมืองไทเป
dot
bulletNational Zhengzhi University
bulletNational Taiwan Normal University
bulletNational Taiwan Normal University
dot
เมืองไถจง
dot
bulletFengchia University
dot
ประวัติศาสตร์จีนน่ารู้
dot
bulletราชวงศ์ต่าง ๆ ฯ
bulletการเริ่มต้นการปกครองของชนเผ่าหฺวาซย่า
bulletระบบศักดินาในราชวงศ์โจวและศึกแย่งชิงอำนาจของเหล่าเจ้านครรัฐ
bulletมหาอาณาจักรฉิน : การก่อตัวและการล่มสลาย
bulletการขยายแสนยานุภาพของอาณาจักรฮั่นตะวันตก
bulletราชวงศ์ฮั่นตะวันออก : พระญาติวงศ์และขันทีครองเมือง
dot
ข่าวสาร Update
dot
bulletสถานศึกษาในประเทศจีนที่ ก.พ.รับรอง
dot
กวีนิพนธ์จีน
dot
bulletความหมายแห่งกวีนิพนธ์จีน
bulletห้วงคำนึงยามดึก หลี่ไป๋
bulletเจวี๋ยจวี้ ตู้ฝู่
bulletถอนต้นกล้า หลี่เซิน
dot
Neighbor's Links
dot
bulletสถานีวิทยุ ซีอาร์ไอ ปักกิ่ง ภาคภาษาไทย
bulletเรียนภาษาจีนออนไลน์
bulletข่าวสารและรอบรู้เมืองจีน
bulletประเทศจีน
bulletแผนที่แสดงมหาวิทยาลัยในเมืองจีน
bulletแผนที่เมืองจีนภาคภาษาไทย
bulletแผนที่และข้อมูลมณฑลกวางตุ้ง
bulletตรวจสอบสภาพอากาศเมืองจีน
dot
Newsletter : ติดต่อรับข่าวสาร

dot
bulletZhejiang university
bulletมหาวิทยาลัยที่แพทยสภาไทยให้การรับรอง
bulletขอแนะนำแผนกภาษาจีน มหาวิทยาลัย BLCU
bulletมหาวิทยาลัย
bulletนิทานสุภาษิตจีน
bulletsummer camp China Youth University for Political Sciences
bulletx2
Fengchia University

มหาวิทยาลัยเฟิงเจี่ย

 

                                                                       

 

ภาควิชาภาษาจีน  Chinese Division


ศูนย์วิชาภาษาจีนก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1975 และในปี ค.ศ.2001 ได้ร่วมกับภาควิชาภาษาจีนปรับปรุงใหม่ขึ้น

อาจารย์ผู้สอนและบุคคลากรล้วนเป็นเจ้าของภาษาทั้งสิ้น สำหรับข้อมูลประกอบเพิ่มเติม ท่านสามารถคลิกเข้าชมได้ใน English Version ของเวบไซท์นี้ หรือ คลิกเข้าไปที่ contact us หรือ more links ในภาคภาษาของท่าน.

 

รายละเอียดวิชาและกิจกรรม  Courses and Activities

                                                                        

 

               ภาควิชาภาษาจีนยินดีต้อนรับชาวต่างชาติทุกท่านที่สนใจจะเรียนภาษาจีนแมนดาริน รวมถึง การอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง. เอกสารสำคัญในการสมัครเข้าเรียนมีเพียงหนังสือเดินทาง และใบรับรองสุขภาพจากแพทย์เท่านั้น การสมัครเรียนควรสมัครล่วงหน้าอย่างน้อย 6 สัปดาห์ ก่อนเริ่มการเรียนการสอนของแต่ละภาคการศึกษา ผู้ที่มีพื้นฐานหรือได้เรียนภาษาจีนมาก่อน ท่านจะได้รับการทดสอบก่อนที่ท่านจะตัดสินใจเข้าเรียนในระดับนั้นๆ.

 


               ภาควิชาภาษาจีน เปิดสอนภาษาจีน 10 ระดับ  ประกอบไปด้วยทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยอาจารย์ที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรง, ตัวอักษรแบบดั้งเดิม, วิธีการใช้คำศัพท์, วิธีการเขียน, ภาษาจีนที่ใช้ในธุรกิจ, ปรัชญาจีน, ประวัติศาสตร์จีน และศิลปะวัฒนธรรมจีน. การอ่านออกเสียงมีทั้งระบบ Chinese Phonetic System (bpmf) and Pinyin Romanization นักศึกษาแต่ละท่านสามารถลงทะเบียนเรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 10 ชั่วโมง แต่ไม่เกินสัปดาห์ละ 16 ชั่วโมง ประกอบด้วยวิชาบังคับของแต่ละระดับ และวิชาเลือก โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้น พร้อมกันนี้ทางศูนย์ภาษาได้จัดเตรียมให้นักศึกษาแต่ละท่าน ได้ลงทะเบียนเรียนวิชาเกี่ยวกับวัฒนธรรม 3 วิชา ตามที่ท่านสนใจ ซึ่งจะมีวิชาใดนั้น ท่านจะทราบได้เมื่อท่านมาถึงที่นี่.

 

นอกจากวิชาภาษาจีน และวิชาศิลปะวัฒนธรรมจีน ทางศูนย์ภาษาได้จัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษามากมาย ประกอบด้วย

  • ทัศนศึกษาทางวัฒนธรรมนอกสถานที่แต่ละภาคการศึกษา
  • การประกวดการร้องเพลง การแสดงต่างๆในสถานศึกษาได้จัดขึ้นแต่ละภาคการศึกษา
  • การแสดงภาพยนตร์จีนและบทวิเคราะห์
  • การประกวดการออกแบบเสื้อประจำภาควิชาภาษาจีนในแต่ละปี
  • สัปดาห์เกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างชาติ
  • การจัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันในเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลตรุษจีน, เทศกาลแห่เรือมังกร, เทศกาลไหวัพระจันทร์ เป็นต้น 

 

รายละเอียดที่ต้องปฎิบัติ  Practical Information

 

ทางศูนย์ภาษาจีนได้จัดปฎิทินการศึกษาในแต่ละปีไว้ 4 ภาคการศึกษา แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งแต่ละภาคการศึกษาจะเริ่มตามวันที่กำหนดดังนี้

 

เทอมฤดูใบไม้ผลิ 5 มี.ค. - 31 พ.ค.

 

 

 

เทอมฤดูร้อน 5 มิ.ย. - 31 ส.ค.

 

 

 

เทอมฤดูใบไม้ร่วง 5 ก.ย.- 30 พ.ย.

 

 

เทอมฤดูหนาว5 ธ.ค.-28 ก.พ.

 

หากวันที่ 5 ตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์ วันเริ่มภาคการศึกษาจะเลือนไปในวันจันทร์

 

 

การลงทะเบียนเรียน  Registration

 

การดำเนินงานของศูนย์แต่ละภาคการศึกษาจะเริ่มก่อนวันเปิดเรียน 2 วัน และเมื่อเปิดเรียนแล้ว ท่านมีเวลาในการลงทะเบียนเรียน หรือยกเลิกวิชาที่ลงทะเบียนไปแล้วภายใน 5 วัน

 

เอกสารสำคัญ 3 ฉบับ ที่ใช้ในการสมัครเพื่อที่ทางเราสามารถออกเอกสารรับรองในการขอวีซ่าของท่านได้แก่

    การกรอกใบสมัครอย่างสมบูรณ์ หรือการสมัครทางออนไลน์  Download / Web-based registration

    สำเนาพาสปอร์ต 1 ฉบับ (หน้า 2-3)

    ใบรับรองสุขภาพทางการแพทย์ทั่วไป รวมทั้ง ผลการเอกเรย์ปอด (ไม่จำเป็นต้องส่งฟิล์มเอกเรย์) ผลการตรวจเลือดที่แสดงว่าผู้สมัครปลอดจากเชื้อโรคที่เกี่ยวกับการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น ผลการตรวจเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ ซึ่งรับรองโดยแพทย์ที่มีใบประกอบโรคศิลป์ ใบรับรองจะต้องมีอายุน้อยกว่า 6 เดือน ก่อนที่จะใช้ประกอบการสมัคร และเข้าเรียน ทางศูนย์ภาษาไม่ได้จัดแบบฟอร์มมาตรฐานให้ ท่านยังสามารถหาได้ในไต้หวันอีกด้วย แต่ทั้งนี้ภาษาที่ใช้จะต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนเท่านั้นNew Health Form

 

เอกสารสำคัญ 5 ฉบับนอกเหนือจากนี้ ท่านสามารถส่งให้ทางเราก่อนวันเริ่มเรียน มีดังนี้

    วัตถุประสงค์ในการเรียน ประกอบด้วย เป้าหมายที่ต้องการเรียน รายละเอียดเกี่ยวกับความสามารถทางภาษาจีนของท่าน และเหตุผลที่สมัครเรียนภาษาจีน

    สำเนาเอกสารการศึกษาระดับสูงสุดของท่าน 1 ฉบับ (ใบประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร)

    ใบรับรองผลการเรียนในระดับสูงสุดของท่าน 1 ฉบับ (ทรานสคริปต์)

    จดหมายรับรองจากอาจารย์ผู้สอนภาษาจีนของท่านในปัจจุบันหรืออดีตอย่างน้อย 1 ฉบับ สำหรับท่านที่ไม่ได้เรียนภาษาจีนมาก่อน ท่านสามารถขอจดหมายรับรองจากอาจาย์ของสถาบันของท่าน (ภาษาอังกฤษ)

    รูปถ่ายขนาดเท่าหนังสือเดินทาง 2 รูป

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครทั้งหมด ยกเว้นพาสปอร์ต และเอกสารการศึกษาระดับสูงสุดของท่าน ควรที่จะเป็นฉบับจริง และในการสมัครแต่ละครั้งจะไม่มีการคืนกลับยังผู้สมัคร

 

นักศึกษาที่ได้จัดส่งเอกสารตามกำหนดมาแล้วนั้น จะได้เอกสารรับรองจากทางศูนย์ภาษาเพื่อใช้ในการขอวีซ่าเข้าประเทศไต้หวัน การทำวีซ่าจะไม่สามารถทำได้หากปราศจากเอกสารฉบับจริงจากทางสถาบัน ดังนั้นท่านจะต้องจัดเตรียมระยะเวลาในการส่งใบสมัครอย่างเหมาะสม สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ท่านสามารถเข้าชมได้ที่ Immigration

 

 

อุปกรณ์การเรียนการสอน และบุคลากร  Equipment and Staff

 

ทางศูนย์ภาษาไดัจัดห้องสมุดและคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ซึ่งมีทั้งภาษาจีน อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี และไทย นักศึกษาของศูนย์ภาษายังสามารถใช้สาธารณูปโภคอื่นของทางมหาวิทยาลัย เช่น สระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย ห้องสมุด และห้องคอมพิวเตอร์ หรือสมัครเป็นสมาชิกชมรมต่างๆได้อีกด้วย

นอกจากนี้ทางศูนย์ภาษาได้จัดสรรบุคลากรที่มีความเป็นมิตร และสามารถช่วยท่านในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้

 

 

การเดินทางและสถานที่ตั้ง  Transportation and Location

 

มหาวิทยาลัย Feng Chia ตั้งอยู่ในเมือง ไทจง (Taichung) ภาคกลางของไต้หวัน ขับรถลงทางใต้ของไทเปประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งนับได้ว่าสะดวกสบายในการเดินทางเป็นอย่างยิ่ง

 

เมื่อท่านมาถึงสนามบิน เจียงไคเช็ค (CKS) นั่งรถโดยสารจากสนามบินเข้าเมืองไทจง ลงรถที่สถานี เฉาหม่า (Chao Ma) นั่งแท็กซี่ไปถึงมหาวิทยาลัยประมาณ 10 นาที หรือหากท่านนั่งรถไฟมาถึงสถานีรถไฟไทจง นั่งแท็กซี่ไปถึงมหาวิทยาลัยประมาณ 30 นาที สภาพอากาศดี และค่าครองชีพต่ำกว่าในไทเปอีกด้วย

 

 

ค่าธรรมเนียม ค่าครองชีพ และค่าประกันสุขภาพ  School Fees, Living Expenses and Health Insurance

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน และประกันสุขภาพ

 

 A. ค่าเล่าเรียน

B. ค่าประกันสุขภาพ ( 6 เดือน)

C. ค่าธรรมเนียม

A1  3 เดือน

NT$ 19,800

A2  6 เดือน

NT$ 37,500

A3  9 เดือน

NT$ 54,000

A4  12 เดือน

NT$ 69,500

NT$ 1,900

NT$ 300

A___ + B + C =NT$ _______

 

นักศีกษาสามารถประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าหนังสือ ค่าซักผ้า หรืออื่นๆ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ NT$300 ต่อวัน โดยที่ทางมหาวิทยาลัยไม่มีกองทุนช่วยเหลือทางการเงินสำหรับนักศึกษา

 

ทุนการศึกษาจะถูกจัดขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการ และจำนวนของทุนจะถูกพิจารณาอนุมัติเพียง 1 ใน 4 ของผู้สมัครเท่านั้น

 

 

ที่พักอาศัย  Housing

                                                                         

 

 

ทางมหาวิทยาลัยได้จัดที่พัก ซึ่งอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณการดังนี้

       ห้องพักคู่ ค่าเช่าเดือนละ NT$ 2,000 ต่อคน

       ห้องพักเดี่ยวค่าเช่าเดือนละ NT$3,800

       เงินประกันค่าก๊าซ ค่าน้ำ ค่าทำความสะอาด จ่ายล่วงหน้า NT$400

       เงินประกันค่ารักษาความปลอดภัย จ่ายล่วงหน้า NT$1,500

       ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 3 เดือน

       ค่าไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์ ขึ้นอยู่กับจำนวนที่ใช้จริง

 

ทางมหาวิทยาลัยมีจัดสถานที่พักชั่วคราวบริเวณใกล้เคียง ค่าเช่า NT$800 ต่อคืน

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อศูนย์ภาษาล่วงหน้า หากท่านต้องการจองหอพัก หรือสถานที่พักชั่วคราวเมื่อท่านมาถึงในช่วง 2-3 วันแรก

 

                                                  ห้องโถงของโรงแรม

                                                           

                                                   ห้องชุด

 

                                                           ห้องเดี่ยว

 

Rooms available

Room type

Regular rate

5

single rooms (personal bathroom)

NT$ 800 per day

7

single rooms (communal bathroom)

NT$ 500 per day

5

double rooms (personal bathroom)

NT$ 1,000 per day

4

four-person room (personal bathroom)

NT$ 1,600 per day

4

four-person room (communal bathroom)

NT$ 1,400 per day

additional beds: NT$ 200 per person

                                 

 

                                     อ่านเรื่องราวของนักเรียนไทย ในเฟิงเจี่ย

 

 Orawan (Ann) Rotjanasirisawat  吳麗卿  Level 4 (10 November 2004)

 

I would recommend the Feng Chia Language Center for anyone choosing to study Chinese. I like the Feng Chia Language Center’s staff, environment & resources.

 

The staff is very friendly and helpful. Kris, the director is very accessible. He exercises an “open door” policy. If you see him in his office he may welcome you with a friendly wave & sometimes encourage you to come in, sit and chat. The rest of the office staff is just as friendly and helpful. They are always there to answer my questions. There have been times where they have made phone calls on my behalf. The other staff members are the teachers.

 

The teachers are all very friendly. Their lessons are well organized and well taught. The teachers, office staff & the director have a cultural trip every semester.

 

The cultural trip involves going somewhere in Taiwan. At the designated location is some sort of activity and lunch. This lunch is usually at a restaurant. Afterwards, we have some free time to explore the city and its charms.

 

The Feng Chia Language Center’s office is located in the Ren Yuen Da Lo on the (10th floor). This is a beautiful building. Inside, on the 1st floor, is the bookstore, stationery store and art gallery. On the 10th floor across from the Language Center you’ll find the EZ café. This is a great place to meet with or make friends or just enjoy a cup of coffee.

 

The resources at the language center are very useful. The computers top the list. They have Internet access. I can check my email there. The staff has loaded many languages from numerous countries. I can choose Thai when I’m sending email to my friends & family back home. This is very convenient. There are also books, dictionaries, videos and audio-cassettes for additional study.

 

These are many reasons to consider studying at the Feng Chia Language Center. Hope to see you there!!!

 

For additional information contact: msorawan_rot@yahoo.com.

 

ดิฉันอยากจะแนะนำศูนย์ภาษาจีนของมหาวิทยาลัยเฝิงเจี่ยเมืองไถจงแก่ท่านผู้สนใจจะเรียนภาษาจีน ประเทศไต้หวัน เนื่องจากดิฉันชอบบุคลากร สถานท ี่และทรัพยากรที่ทางศูนย์ได้จัดให้

 

บุคลากรให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่และสะดวกรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้อำนวยการศูนย ์”คุณคริสต” ์ มีความเป็นกันเอง และคอยให้ความช่วยเหลือแก่นักศีกษาทุกคนเสมือนตนเองเป็นพนักงานของศูนย์คนหนึ่ง และบุคลากรของศูนย์ท่านอื่นๆก็ได้ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติเป็นอย่างดีในยามที่นักศึกษามีปัญหเช่น การต่อวีซ่า เป็นต้น

 

คณาจารย์ของศูนย์มีความเป็นกันเองกับนักศึกษาทุกคนวิชาภาษาจีนที่เคยรู้สึกว่าเรียนยากอาจารย์ก็สามารถสอนให้ง่ายต่อความเข้าใจและทางศูนย์ได้จัดให้มีการทัศนศึกษาทางวัฒนธรรม ณ เมืองต่างๆในไต้หวันภาคเรียนละ 1 ครั้ง

 

ทัศนศึกษาทางวัฒนธรรมทำให้เราสัมผัสวัฒธรรมของชาวไต้หวันอย่างแท้จริง นอกจากได้ศึกษาวัฒนธรรมแล้ว ทางศูนย์ยังจัดอาหารกลางวันโต๊ะจีนในภัตตาคารที่มีชื่อเสียงของเมืองนั้นให้นักศึกษาอีกด้วยโดยมีค่าใช้จ่ายการเดินทางเพียงเล็กน้อยแต่คุ้มค่าเป็นอย่างยิ่ง

 

ศูนย์ภาษาจีนของมหาวิทยาลัยเฝิงเจี่ยตั้งอยู่ที่ตึกเหรินเหยียนชั้น10 ซึ่งเป็นตึกใหม่ที่สวยงาม ชั้นล่างของตึกมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น ร้านหนังสือ และร้านอาหาร เป็นต้น และบนชั้น 10 ตรงข้ามกับสำนักงานศูนย์ภาษา ยังมีร้านกาแฟ EZ café สำหรับเป็นที่พบปะและทำความรู้จักกับเพื่อนต่างชาติอื่นๆอีกด้วย

 

ทรัพยากรของศูนย์ก็มีความทันสมัย และมีประโยชน์ในการใช้งานจริง ทางศูนย์จัดเตรียมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง สำหรับนักศึกษาได้ใช้ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนหรือครอบครัวทั่วโลก และยังจัดเตรียมภาษานานาชาติ ซี่งนักศึกษาสามารถใช้ภาษาประเทศของตนเองในการติดต่อกลับบ้าน ทำให้ดิฉันได้ใช้ภาษาไทย ติดต่อกับครอบครัวและเพื่อนๆทางเมืองไทยได้อย่างสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ทางศูนย์ยังมีห้องสมุดของศูนย์ซึ่งประกอบด้วย หนังสือ วีซีดี คาสเซ็ทเทป ประกอบการเรียนภาษาจีนมากมาย สำหรับนักศึกษาที่ต้องการทบทวนวิชาที่เรียน นอกเวลาเรียนได้

 

และนี่ก็เป็นเหตุผลเพียงส่วนหนึ่ง ที่ดิฉันอยากจะเชิญชวนนักศึกษาชาวไทย มาเรียนที่นี่ หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมประการใด สามารถติดต่อสอบถามดิฉันได้ตามอีเมล์ ที่ปรากฏนี้  msorawan_rot@yahoo.com.

 

                                                      ข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย

Feng Chia University

Academic Programs for

International Student Applications

Academic Year 2005-2006

ØThe University has six colleges: Engineering, Business, Science, Humanities and Social Sciences, Information and Electrical Engineering, Construction and Development. There are 32 undergraduate programs, 34 master degree programs, and 13 doctoral programs accept international student applications for admission.

ØFor information on the degree programs, please contact the academic program listed as follows. (university telephone number:+886-4-24517250)

Programs of Study

 

Program

Degree

Extension

Bachelor

Master

Ph.D.

College of Engineering

Mechanical and Computer- Aided Engineering (Mechanical)

o

o

 

3501

Fiber and Composite Materials (Textile)

o

o

o

3401

Industrial Engineering and Systems Management

o

o

o

3601

Chemical Engineering

o

o

o

3651

Aerospace and System Engineering

o

o

 

3951

Mechanical and Aeronautical Engineering

 

 

o

3502

College of Business

Accounting

o

o

 

4201

International Trade

o

o

 

4251

Finance

o

o

 

4151

Insurance

o

o

 

4121

Public Finance

o

o

 

4301

Cooperative Economics

o

 

 

4351

Statistics and Actuarial Science (Applied Statistics)

o

o

o

4401

Economics

o

o

o

4471

Business Administration

o

o

 

4601

Financial and Economic Law

 

o

 

4198

Management of Technology

 

o

 

4603

Business

 

 

o

4072

 

College of Science

Applied Mathematics

o

o

 

5101

Environmental Engineering and Science

o

o

o

5201

Materials Science and Engineering

o

o

o

5301

Photonics

o

o

 

5081

College of Humanities and Social Sciences

Chinese Literature

o

o

o

5351

Foreign Languages and Literature

o

 

 

5601

History and Historical Relics

 

o

 

5651

College of Information and Electrical Engineering

Information Engineering and Computer Science

o

o

o

3701

Electronic Engineering

o

o

 

4901

Electrical Engineering

o

o

 

3801

Automatic Control Engineering

o

o

 

3901

Communications Engineering

o

o

 

4801

Honor Program of Information and Electrical Engineering

o

 

 

3863

Electrical and Communication Engineering

 

 

o

3994

College of Construction and Development

Civil Engineering

o

o

 

3701

Water Resources Engineering

o

o

 

4901

Architecture 

o

o

 

3801

Urban Planning

o

o

 

3901

Traffic & Transportation Engineering and Management

o

o

 

4801

Land Management

o

o

 

3863

Landscape and Recreation

 

o

 

4702

Environmental and Spatial Information Science and Technology

 

o

 

4702

Civil and Hydraulic Engineering

 

 

o

4504