ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาบทความ

dot
bulletระดับมัธยม
bulletBeijing Jiaotong University
dot
มหาวิทยาลัยในไต้หวัน
dot
dot
เมืองไทเป
dot
bulletNational Zhengzhi University
bulletNational Taiwan Normal University
bulletNational Taiwan Normal University
dot
เมืองไถจง
dot
bulletFengchia University
dot
ประวัติศาสตร์จีนน่ารู้
dot
bulletราชวงศ์ต่าง ๆ ฯ
bulletการเริ่มต้นการปกครองของชนเผ่าหฺวาซย่า
bulletระบบศักดินาในราชวงศ์โจวและศึกแย่งชิงอำนาจของเหล่าเจ้านครรัฐ
bulletมหาอาณาจักรฉิน : การก่อตัวและการล่มสลาย
bulletการขยายแสนยานุภาพของอาณาจักรฮั่นตะวันตก
bulletราชวงศ์ฮั่นตะวันออก : พระญาติวงศ์และขันทีครองเมือง
dot
ข่าวสาร Update
dot
bulletสถานศึกษาในประเทศจีนที่ ก.พ.รับรอง
dot
กวีนิพนธ์จีน
dot
bulletความหมายแห่งกวีนิพนธ์จีน
bulletห้วงคำนึงยามดึก หลี่ไป๋
bulletเจวี๋ยจวี้ ตู้ฝู่
bulletถอนต้นกล้า หลี่เซิน
dot
Neighbor's Links
dot
bulletสถานีวิทยุ ซีอาร์ไอ ปักกิ่ง ภาคภาษาไทย
bulletเรียนภาษาจีนออนไลน์
bulletข่าวสารและรอบรู้เมืองจีน
bulletประเทศจีน
bulletแผนที่แสดงมหาวิทยาลัยในเมืองจีน
bulletแผนที่เมืองจีนภาคภาษาไทย
bulletแผนที่และข้อมูลมณฑลกวางตุ้ง
bulletตรวจสอบสภาพอากาศเมืองจีน
dot
Newsletter : ติดต่อรับข่าวสาร

dot
bulletZhejiang university
bulletมหาวิทยาลัยที่แพทยสภาไทยให้การรับรอง
bulletขอแนะนำแผนกภาษาจีน มหาวิทยาลัย BLCU
bulletมหาวิทยาลัย
bulletนิทานสุภาษิตจีน
bulletsummer camp China Youth University for Political Sciences
bulletx2
DUT โครงการเตรียมความพร้อม 1 ปี ก่อนเข้าเรียนระดับปริญญา

 DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, DUT

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีต้าเหลียน

 

 

โครงการเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สําหรับนักศึกษาต่างชาติ ปีการศึกษา 2024

Admission Guide for DUT 2024 Foundation Program

 

ลักสูตรเตรียมความพร้อมสําหรับนักศึกษาต่างชาติ เป็นโปรแกรมการศึกษาแบบเร่งรัดเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรีสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีต้าเหลียน หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาแบ่งออกเป็นสามทิศทาง ประกอบด้วย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านเศรษฐศาสตร์และการค้า และด้าน ศิลปศาสตร์อาศัยความแข็งแกร่งของคณาจารย์เพื่อยกระดับภาษาจีนพื้นฐานคณิตศาสตร์และความสามารถในการประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์ และการค้าของนักเรียนเตรียมอุดมศึกษาอย่างครอบคลุมและวางรากฐานการเรียนรู้ที่มั่นคงสําหรับระดับปริญญาตรี 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 ผู้มี่สัญชาติน  อายุระหว่าง 17-34 ปี สุขภาพร่างกายแลจิตใจแข็งแรง 

• สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การสมัคร

ที่มหาวิทยาลัยกําหนด

 

 

ระยะเวลาในการรียน 

 

 

-เข้าเรียน เดือนกันยายน 
(ภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง

: สําหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน ระยะเวลาเรียน ปีการศึกษา 

-เข้าเรียน เดือนมีนาคม 
(
ภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ

: สําหรับผู้ที่มีผลการสอบ HSK3 ขึ้นไป ระยะเวลาเรียน 1 ภาคเรียน 

 

 

นอกเหนือจากหลักสูตรที่เตรียมไว้แล้ว แล้วยังมีชั่วโมงเรียนด้วยตนเองช่วงเย็น 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

 

 

 

ประโยชน์ของโครงการ

ผู้ที่ผ่านการประเมินสามารถเข้าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีของทางมหาวิทยาลัยได้ทันที 

ส่วนลดค่าเล่าเรียนในระดับปริญญาตรีสําหรับการสมัครเรียนล่วงหน้าต่อเนื่อง ส่วนลด10%สําหรับการสมัครเรียนในหลักสูตรภาษาจีน และส่วนลด 25% สําหรับการสมัครเรียนในหลักสูตรอื่นของทางมหาวิทยาลัย 

มีทุนการศึกษา DUT ในระดับปริญญาตรีสําหรับผู้ที่มีผลการประเมินดีเยี่ยม

 

ข้อกําหนดการสําเร็จการศึกษา 

ต้องผ่านการสอบ HSK4 และการสอบจบหลักสูตร

 

 

 

ค่าใช้จ่าย

 

 

 

 

***สนใจ โปรดติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง ไลน์ ID: acethai.com หรือ  โทร  087 797 7981, 08 1849 3601 ***

 
แนะนำหลักสูตร

สำหรับนักเรียนมัธยม article
หลักสูตรระดับปริญญา
หลักสูตร 2 ปริญญาฟูตั้น และปารีส
มหาวิทยาลัยซ่างไห่เจียวทง ร่วมกับมหาวิทยาลัยชิชิแกน
SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY article
Hot Course article
Intensive course - Shanghai normal university
โปร
Winter Program in DUT
Winter Language Program Ease China Normal
7-12 ปี เรียนภาษาจีนระยะสั้น ที่ไต้หวัน
แพทยสภาไทยรับรองแล้ว
แผนกภาษาจีน BLCU
Bachelor‘s degree of accounting ; SCNU
ปริญญาตรี แพทย์แผนปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง
winter short term in Tienjin Normal University
โรงเรียนมัธยมในปักกิ่ง
หลักสูตรแพทย์นานาชาติที่ฟูตั้น
สมัครปริญญาโท และเอกที่ Beijing Normal University article
DONGHUA UNIVERSITY
The University of International Business and Economics
เรียนภาษาจีนระยะสั้น article
ภาพจากการสัมมนา
เรียนภาษาจีน ภาคฤดูร้อน ที่เซี่ยงไฮ้
ภาษาจีนธุรกิจ (CHINESE FOR BUSINESS AND COMMERCE)
เรียนภาษาจีนพร้อมพื้นฐานแพทย์แผนจีน article