ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาบทความ

dot
bulletระดับมัธยม
bulletBeijing Jiaotong University
dot
มหาวิทยาลัยในไต้หวัน
dot
dot
เมืองไทเป
dot
bulletNational Zhengzhi University
bulletNational Taiwan Normal University
bulletNational Taiwan Normal University
dot
เมืองไถจง
dot
bulletFengchia University
dot
ประวัติศาสตร์จีนน่ารู้
dot
bulletราชวงศ์ต่าง ๆ ฯ
bulletการเริ่มต้นการปกครองของชนเผ่าหฺวาซย่า
bulletระบบศักดินาในราชวงศ์โจวและศึกแย่งชิงอำนาจของเหล่าเจ้านครรัฐ
bulletมหาอาณาจักรฉิน : การก่อตัวและการล่มสลาย
bulletการขยายแสนยานุภาพของอาณาจักรฮั่นตะวันตก
bulletราชวงศ์ฮั่นตะวันออก : พระญาติวงศ์และขันทีครองเมือง
dot
ข่าวสาร Update
dot
bulletสถานศึกษาในประเทศจีนที่ ก.พ.รับรอง
dot
กวีนิพนธ์จีน
dot
bulletความหมายแห่งกวีนิพนธ์จีน
bulletห้วงคำนึงยามดึก หลี่ไป๋
bulletเจวี๋ยจวี้ ตู้ฝู่
bulletถอนต้นกล้า หลี่เซิน
dot
Neighbor's Links
dot
bulletสถานีวิทยุ ซีอาร์ไอ ปักกิ่ง ภาคภาษาไทย
bulletเรียนภาษาจีนออนไลน์
bulletข่าวสารและรอบรู้เมืองจีน
bulletประเทศจีน
bulletแผนที่แสดงมหาวิทยาลัยในเมืองจีน
bulletแผนที่เมืองจีนภาคภาษาไทย
bulletแผนที่และข้อมูลมณฑลกวางตุ้ง
bulletตรวจสอบสภาพอากาศเมืองจีน
dot
Newsletter : ติดต่อรับข่าวสาร

dot
bulletZhejiang university
bulletมหาวิทยาลัยที่แพทยสภาไทยให้การรับรอง
bulletขอแนะนำแผนกภาษาจีน มหาวิทยาลัย BLCU
bulletมหาวิทยาลัย
bulletนิทานสุภาษิตจีน
bulletsummer camp China Youth University for Political Sciences
bulletx2
7-12 ปี เรียนภาษาจีนระยะสั้น ที่ไต้หวัน

 

 

                                                                                              National Taichung University of Education

 

2023 Chinese Language Summer Camp for Children

 

หลักสูตร    ภาษาจีนระยะสั้น สำหรับนักเรียน 7-12 ปี

สถาบัน     ศูนย์ภาษา National Taichung University of Education

                         ตั้งอยู่ทางภาคกลางของไต้หวัน เมืองไถจง

 

ประเทศ    ไต้หวัน

 

เปิดรับสมัครแคมป์เรียนภาษาจีนสําหรับน้องๆอายุ 7-12 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

น้องๆที่สนใจเรียนภาษาจีนและวัฒนธรรมอายุระหว่าง 7-12 ปี

 

ระยะเวลาเรียน

รอบที่ 1 : เรียน 2 อาทิตย์ ระหว่าง 3 กรกฎาคม - 14 กรกฎาคม

18,100 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ + ค่าลงทะเบียน

 

รอบที่ 2 : เรียน 4 อาทิตย์ ระหว่าง 17 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม

 

32,500 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ + ค่าลงทะเบียน

เรียน จันทร์-ศุกร์   09.00น - 16.00 น.

                                    

 

เอกสารสาหรับยืนสมัคร

1. แบบฟอร์มการสมัคร

2. รูปขนาด 2 นิ้ว 2 ภาพ

3. สําเนาพาสปอรต์ของน้องๆ

 

สอบถามรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติม  หรือโทร. 081 849 3601 หรือแอดไลน์

     

 
แนะนำหลักสูตร

สำหรับนักเรียนมัธยม article
หลักสูตรระดับปริญญา
หลักสูตร 2 ปริญญาฟูตั้น และปารีส
มหาวิทยาลัยซ่างไห่เจียวทง ร่วมกับมหาวิทยาลัยชิชิแกน
SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY article
Hot Course article
Intensive course - Shanghai normal university
โปร
DUT โครงการเตรียมความพร้อม 1 ปี ก่อนเข้าเรียนระดับปริญญา
Winter Program in DUT
Winter Language Program Ease China Normal
แพทยสภาไทยรับรองแล้ว
แผนกภาษาจีน BLCU
Bachelor‘s degree of accounting ; SCNU
ปริญญาตรี แพทย์แผนปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง
winter short term in Tienjin Normal University
โรงเรียนมัธยมในปักกิ่ง
หลักสูตรแพทย์นานาชาติที่ฟูตั้น
สมัครปริญญาโท และเอกที่ Beijing Normal University article
DONGHUA UNIVERSITY
The University of International Business and Economics
เรียนภาษาจีนระยะสั้น article
ภาพจากการสัมมนา
เรียนภาษาจีน ภาคฤดูร้อน ที่เซี่ยงไฮ้
ภาษาจีนธุรกิจ (CHINESE FOR BUSINESS AND COMMERCE)
เรียนภาษาจีนพร้อมพื้นฐานแพทย์แผนจีน article