ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาบทความ

dot
bulletระดับมัธยม
bulletBeijing Jiaotong University
dot
มหาวิทยาลัยในไต้หวัน
dot
dot
เมืองไทเป
dot
bulletNational Zhengzhi University
bulletNational Taiwan Normal University
bulletNational Taiwan Normal University
dot
เมืองไถจง
dot
bulletFengchia University
dot
ประวัติศาสตร์จีนน่ารู้
dot
bulletราชวงศ์ต่าง ๆ ฯ
bulletการเริ่มต้นการปกครองของชนเผ่าหฺวาซย่า
bulletระบบศักดินาในราชวงศ์โจวและศึกแย่งชิงอำนาจของเหล่าเจ้านครรัฐ
bulletมหาอาณาจักรฉิน : การก่อตัวและการล่มสลาย
bulletการขยายแสนยานุภาพของอาณาจักรฮั่นตะวันตก
bulletราชวงศ์ฮั่นตะวันออก : พระญาติวงศ์และขันทีครองเมือง
dot
ข่าวสาร Update
dot
bulletสถานศึกษาในประเทศจีนที่ ก.พ.รับรอง
dot
กวีนิพนธ์จีน
dot
bulletความหมายแห่งกวีนิพนธ์จีน
bulletห้วงคำนึงยามดึก หลี่ไป๋
bulletเจวี๋ยจวี้ ตู้ฝู่
bulletถอนต้นกล้า หลี่เซิน
dot
Neighbor's Links
dot
bulletสถานีวิทยุ ซีอาร์ไอ ปักกิ่ง ภาคภาษาไทย
bulletเรียนภาษาจีนออนไลน์
bulletข่าวสารและรอบรู้เมืองจีน
bulletประเทศจีน
bulletแผนที่แสดงมหาวิทยาลัยในเมืองจีน
bulletแผนที่เมืองจีนภาคภาษาไทย
bulletแผนที่และข้อมูลมณฑลกวางตุ้ง
bulletตรวจสอบสภาพอากาศเมืองจีน
dot
Newsletter : ติดต่อรับข่าวสาร

dot
bulletZhejiang university
bulletมหาวิทยาลัยที่แพทยสภาไทยให้การรับรอง
bulletขอแนะนำแผนกภาษาจีน มหาวิทยาลัย BLCU
bulletมหาวิทยาลัย
bulletนิทานสุภาษิตจีน
bulletsummer camp China Youth University for Political Sciences
bulletx2
ความหมายแห่งกวีนิพนธ์จีน

ความหมายแห่งกวีนิพนธ์จีน

 

 

 

诗是一种文学形式,

Shi shi yi zhong wen xue xing xiang ,

 กวีนิพนธ์เป็นรูปแบบวรรณคดีชนิดหนึ่ง

 

由于诗的句子短小,用词准确

 You yu shi de ju zi duan xiao,yong chi zhun que,

 เนื่องด้วยประโยคของกวีนิพนธ์สั้นและใช้คำถูกต้อง

 

读起来好听,并且可以使人产生丰富的想象.

 Du qi lai hao ting ,bing qie ke yi shi ren chan sheng feng fu de xing xiang.

 อ่านแล้วไพเราะน่าฟัง และสามารถทำให้ผู้ฟังเกิดจินตนาการอันหลากหลาย

 

 所以很多人都喜欢诗。

 Suo yi hen duo ren dou xi huan shi .

 ฉะนั้นคนจำนวนมากจึงชอบกวีนิพนธ์

 

 中国早在春秋时代(公元722- 公元前481)就有了诗集《诗经》。

 Zhong guo zao zai chun qiu shi dai ( gong yuan 722 – gong yuan qian 481 ) jiu you le shi ji < shi jing >.

 ตั้งแต่สมัยชุนชิว ( ค.ศ. 722 ถึงก่อน ค.ศ. 481 ) จีนก็มีกวีนิพนธ์  “ซือจิง”

 

 到了唐朝,中国的诗就已发展到了相当高的水平。唐朝 618- 907

 Dao le tang chao,zhong guo de shi jiu yi fa zhan dao le xiang dang gao de shui ping .tang chao

 มาถึงราชวงศ์ถัง ( ค.ศ. 618- 907 ) กวีนิพนธ์ของจีนก็ได้มีการพัฒนาอยู่ในระดับค่อนข้างสูง

 

伟大的诗人李白,杜甫,白居易等的诗就是在今天 也是中国人民极为喜爱的.

 Wei da de shi ren li bai ,du fu ,bai ju yi deng de shi jiu shi zai jin tian ye shi zhong guo ren min ji wei xi ai de .

 กวีนิพนธ์ที่แต่งโดยกวีผู้ยิ่งใหญ่ หลี่ไป๋ ตู้ฝู่ จวีอี้เป็นต้นตราบจนถึงปัจจุบัน ก็ยังเป็นที่นิยมชมชอบของประชาชนจีน

 

中国的诗从形式上看,有古体诗和近代史两种.

 Zhong guo de shi cong xing shi shang kan ,you gu ti shi he jin dai shi liang zhong .

 กวีนิพนธ์ของจีนมี สองแบบคือ แบบโบราณ และแบบปัจจุบัน

 

古体诗每句的字数是一定的.有的每句四个字,叫四言诗。

 Gu ti shi mei ju de zi shu shi yi ding de .you de mei ju si ge zi ,jiao si yan shi .

 กวีนิพนธ์แบบโบราณ มีจำนวนคำที่แน่นอนในทุกประโยค บ้างมี สี่คำในหนึ่งประโยค เรียกว่า กลอนสี่

 

 有的每句五个字叫五言诗。有的每句七个字,叫七言诗。

 You de mei ju wu ge zi jiao wu yan shi .you de mei ju qi ge zi ,jiao qi yan shi .

บ้างมี ห้าคำในหนึ่งประโยคเรียกว่า กลอนห้า บ้างมีเจ็ดคำในหนึ่งประโยคเรียกกลอนเจ็ด

 

 现代诗则比较随便,每句的字数可多可少,所以也叫自由诗。

 Xian dai shi ze bi jiao sui bian,mei ju de zi shu ke duo ke shao ,suo yi ye jiao zi you shi .

 กวีนิพนธ์ยุคปัจจุบัน ประพันธ์ได้ค่อนข้างอิสระ จำนวนคำในทุกประโยค มีมากมีน้อยก็ได้ ไม่กำหนดแน่นอน ฉะนั้นจึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า กลอนอิสระ ซึ่งคล้ายกับ “กลอนเปล่า” ของคำประพันธ์ไทยเรา