ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาบทความ

dot
bulletระดับมัธยม
bulletBeijing Jiaotong University
dot
มหาวิทยาลัยในไต้หวัน
dot
dot
เมืองไทเป
dot
bulletNational Zhengzhi University
bulletNational Taiwan Normal University
bulletNational Taiwan Normal University
dot
เมืองไถจง
dot
bulletFengchia University
dot
ประวัติศาสตร์จีนน่ารู้
dot
bulletราชวงศ์ต่าง ๆ ฯ
bulletการเริ่มต้นการปกครองของชนเผ่าหฺวาซย่า
bulletระบบศักดินาในราชวงศ์โจวและศึกแย่งชิงอำนาจของเหล่าเจ้านครรัฐ
bulletมหาอาณาจักรฉิน : การก่อตัวและการล่มสลาย
bulletการขยายแสนยานุภาพของอาณาจักรฮั่นตะวันตก
bulletราชวงศ์ฮั่นตะวันออก : พระญาติวงศ์และขันทีครองเมือง
dot
ข่าวสาร Update
dot
bulletสถานศึกษาในประเทศจีนที่ ก.พ.รับรอง
dot
กวีนิพนธ์จีน
dot
bulletความหมายแห่งกวีนิพนธ์จีน
bulletห้วงคำนึงยามดึก หลี่ไป๋
bulletเจวี๋ยจวี้ ตู้ฝู่
bulletถอนต้นกล้า หลี่เซิน
dot
Neighbor's Links
dot
bulletสถานีวิทยุ ซีอาร์ไอ ปักกิ่ง ภาคภาษาไทย
bulletเรียนภาษาจีนออนไลน์
bulletข่าวสารและรอบรู้เมืองจีน
bulletประเทศจีน
bulletแผนที่แสดงมหาวิทยาลัยในเมืองจีน
bulletแผนที่เมืองจีนภาคภาษาไทย
bulletแผนที่และข้อมูลมณฑลกวางตุ้ง
bulletตรวจสอบสภาพอากาศเมืองจีน
dot
Newsletter : ติดต่อรับข่าวสาร

dot
bulletZhejiang university
bulletมหาวิทยาลัยที่แพทยสภาไทยให้การรับรอง
bulletขอแนะนำแผนกภาษาจีน มหาวิทยาลัย BLCU
bulletมหาวิทยาลัย
bulletนิทานสุภาษิตจีน
bulletsummer camp China Youth University for Political Sciences
bulletx2
Beijing Union University

 

โครงการภาษาและวัฒนธรรม กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

Beijing Union University

ระหว่างวันที่     8 - 27    ตุลาคม    2553

หลักสูตร :

เรียนภาษาจีนที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวันและการท่องเที่ยวในประเทศจีน  รวม 60 ชั่วโมง  ดำเนินการสอนโดยอาจารย์  ชาวจีนจากมหาวิทยาลัย  Beijing Union University  ( ใช้ภาษาจีน - อังกฤษในการสอน )

กิจกรรม :      

ภาคเช้า         เรียนภาษาจีน  วันละ 3 ชั่วโมง  ( จันทร์ – ศุกร์ )

ภาคบ่าย        เรียนวิชาเลือก  วันละ 2 ชั่วโมง  เช่น  พู่กันจีน  วาดภาพจีน  รำมวยไทเก็ก     อาหารจีน  เป็นต้น                                                                        

วันหยุดสุดสัปดาห์       ทัศนศึกษาตามสถานที่น่าสนใจ      สัมผัสวัฒนธรรมจีน และชมย่าน ธุรกิจสำคัญ   รวมถึง ทัศนศึกษานอกเมืองปักกิ่ง  และชิมเป็ดปักกิ่งอัน เลื่องชื่อ

แหล่งทัศนศึกษา  :  กำแพงเมืองจีน    จัตุรัสเทียนอันเหมิน   พระราชวังฤดูร้อน  ( อี้เหอหยวน )     ชมหอบูชาฟ้า ( เทียนถาน )   สวนเป๋ยไห่  ทะเลเหนือ  กายกรรมปักกิ่ง     เที่ยวชมสวนสัตว์ปักกิ่ง  และ ศูนย์หมีแพนด้า    ชมตลาดรัสเซีย  และ              ตลาดหงเฉียว  สนามกีฬาโฮลิมปิก เป็นต้น

ค่าใช้จ่าย :       52,900    บาท  รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าใช้จ่ายส่วนตัว

-     ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพฯ - ปักกิ่ง  โดยสายการบินไทย TG
-     ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน
-    
ค่าที่พักอย่างดีระดับโรงแรม ของทางมหาวิทยาลัย ( พักห้องละ 2 ท่าน )
       มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พร้อมกล้องวงจรปิดตลอด 24 ชั่วโมง
-     ค่าอาหารวันละ 3 มื้อ  ( โต๊ะจีน ) ,  พิเศษ! วันหยุดทัศนศึกษา จัดเลี้ยงตามภัตตาคาร
-     ค่าลงทะเบียนเรียน , ค่าเล่าเรียน , ค่าอุปกรณ์การเรียนในวิชากิจกรรม , ค่าหนังสือ
-     ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง
-     ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน  และทัศนศึกษาตลอดโครงการ

-     ค่าตั๋วเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

-     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

-     ค่าเจ้าหน้าที่คนไทยอำนวยความสะดวกและดูแลตลอดโครงการ

 

เอกสารในการสมัคร :
- 
รูปถ่ายสีหน้าตรง  2  นิ้ว   จำนวน  5  ใบ  ( ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน )
-  Passport  และ สำเนา  2  ใบ  พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง  ( ต้องไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน  นับจากวันเดินทาง )

***สมัครก่อนวันที่ 15 กันยายน 2553***

เปิดรับสมัครแล้ว สำหรับเทอมฤดูใบไม้ผลิ
เทปข้อสอบ HSK
หนังสือการ์ตูน
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY
2010 SCUT Summer Camp
ประกาศคะแนนสอบ
Summer Camp 2014
พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ Cyber Dic
เที่ยวเกาหลี
AEC ยินดีให้บริการ
scut scholarship 2
scut shcolarship1
ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนไปเรียนที่จีน
จากเซินเจิ้นไปดิสนีย์แลนด์ ฮ่องกง
เรียนภาษาอังกฤษที่ซิดนีย์