ReadyPlanet.com
bulletระดับมัธยม
dot
มหาวิทยาลัยในไต้หวัน
dot
dot
เมืองไทเป
dot
bulletNational Zhengzhi University
bulletNational Taiwan Normal University
bulletNational Taiwan Normal University
dot
เมืองไถจง
dot
bulletFengchia University
dot
ประวัติศาสตร์จีนน่ารู้
dot
bulletราชวงศ์ต่าง ๆ ฯ
bulletการเริ่มต้นการปกครองของชนเผ่าหฺวาซย่า
bulletระบบศักดินาในราชวงศ์โจวและศึกแย่งชิงอำนาจของเหล่าเจ้านครรัฐ
bulletมหาอาณาจักรฉิน : การก่อตัวและการล่มสลาย
bulletการขยายแสนยานุภาพของอาณาจักรฮั่นตะวันตก
bulletราชวงศ์ฮั่นตะวันออก : พระญาติวงศ์และขันทีครองเมือง
dot
ข่าวสาร Update
dot
bulletสถานศึกษาในประเทศจีนที่ ก.พ.รับรอง
dot
กวีนิพนธ์จีน
dot
bulletความหมายแห่งกวีนิพนธ์จีน
bulletห้วงคำนึงยามดึก หลี่ไป๋
bulletเจวี๋ยจวี้ ตู้ฝู่
bulletถอนต้นกล้า หลี่เซิน
dot
Neighbor's Links
dot
bulletสถานีวิทยุ ซีอาร์ไอ ปักกิ่ง ภาคภาษาไทย
bulletเรียนภาษาจีนออนไลน์
bulletข่าวสารและรอบรู้เมืองจีน
bulletประเทศจีน
bulletแผนที่แสดงมหาวิทยาลัยในเมืองจีน
bulletแผนที่เมืองจีนภาคภาษาไทย
bulletแผนที่และข้อมูลมณฑลกวางตุ้ง
bulletตรวจสอบสภาพอากาศเมืองจีน
dot
Newsletter : ติดต่อรับข่าวสาร

dot
bulletZhejiang university
bulletมหาวิทยาลัยที่แพทยสภาไทยให้การรับรอง
bulletขอแนะนำแผนกภาษาจีน มหาวิทยาลัย BLCU
bulletมหาวิทยาลัย
bulletนิทานสุภาษิตจีน
bulletsummer camp China Youth University for Political Sciences
bulletx2
Beijing Language and Culture University

 Beijing Language and Culture University (北京语言大学)

 

 

          BLCU หรือที่คนทั่วไปรู้จักกันดีในนามมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของชานเมืองปักกิ่ง ห่างจากจัตตุรัสเทียนอันเหมิน 12 กิโลเมตร   มหาวิทยาลัยมีเนื้อที่  240,000   ภายใต้การอุปถัมภ์ของกระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1962 โดยใช้ชื่อว่า Higher Preparatory School Foreign Students ต่อมาในเดือน มิถุนายน 1964 ภายใต้การอนุมัติของนิติบัญญัติ ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Beijing Language Institute อีกครั้งในเดือนมิถุนายน 1996 ภายใต้การอนุมัติของสภาการศึกษาได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น Beijing Language and Culture University (BLCU)

          BLCU เป็นมหาวิทยาลัยเดียวในประเทศจีนที่เน้นการสอนภาษาจีนและวัฒนธรรมให้กับนักศึกษานานาชาติเป็นหลัก และเป็นศูนย์ให้บริการการสอนภาษาจีนและการเรียนภาษาจีนเกือบ 40 ปีที่มหาวิทยาลัยได้สอนนักศึกษาต่างชาติให้มีทักษะในภาษาจีนและรู้ซึ้งในวัฒนธรรมจีนถึง 6000 คน ในประเทศต่างๆมากกว่า 160 ประเทศจนปัจจุบันในแต่ละปีมีนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 6000 คนและนักศึกษาจีนมากกว่า 300 คน

          BLCU มีคณาจารย์ 700 ท่าน (ใน 500 ท่านเป็นอาจารย์ที่สอนภาษาจีน) มีศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ 300 ท่าน ซึ่งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์การสอนนักศึกษา 20-30 ปี

          ปัจจุบันมหาวิทยาลัยประกอบด้วยสถาบันต่างๆ ดังนี้ วิทยาลัยภาษาจีน วิทยาลัยภาษาจีน วิทยาลัยการศึกษาจีนขั้นก้าวหน้า วิทยาลัยภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยเครือข่ายการศึกษา แผนกการศึกษาพื้นฐาน แผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี แผนกการเงิน ที่กล่าวมาทั้งหมดยังเปิดสอนหลักสูตรระยสั้น หลักสูตรเร่งรัด ซึ่งมีทั้งประกาศนียบัตรและหลักสูตร                                               

                                 

  

โปรแกรมการสอนภาษาจีน  [แผนกภาษาจีน] New!

1.  หลักสูตรไม่มีปริญญา (None Degree)

 

1.1  โปรแกรมระยะสั้น

 • หลักสูตรปกติ  (Regular Course) :

1) คอร์สภาคเรียนเดี่ยว (20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

 

หมายเหตุ : นอกเหนือจากหลักสูตรที่จำเป็นตามรายการข้างต้นแล้ว ยังมีหลักสูตรที่คัดเลือกซึ่งรวมถึงการอ่านภาษาจีนธุรกิจระดับกลาง การเขียนภาษาจีน สุภาษิตและการพาดพิงถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ภาพยนตร์จีน และการเตรียมสอบ HSK และการฝึกปฏิบัติสำหรับนักศึกษา Level D การอ่านภาษาจีนเพื่อธุรกิจขั้นสูง ภาษาจีนคลาสสิกเบื้องต้น วรรณคดีร่วมสมัย และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจีนสมัยใหม่มีให้สำหรับนักศึกษา Level E/F

 

 

2) คอร์ส 12 สัปดาห์ (20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)


 
 • หลักสูตรติวเข้ม (Intensive Course) :
 1) คอร์สภาคเรียนเดี่ยว (30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
 

หมายเหตุ: นอกเหนือจากหลักสูตรที่กำหนดข้างต้นแล้ว ยังมีหลักสูตรที่คัดเลือกซึ่งรวมถึงการอ่านและการเขียนตัวอักษรจีน การฟังและการสนทนา การออกเสียงภาษาจีนสำหรับนักศึกษา Level A อีคอมเมิร์ซ, การสื่อสารในหัวข้อที่เลือก, สำนวนเบื้องต้น/ขั้นสูง, การสนทนาทางธุรกิจระดับพื้นฐาน/กลาง/ขั้นสูง, หลักสูตรความผิดพลาดสำหรับการทดสอบ HSK ระดับ IV/V, ภาพยนตร์จีนโบราณและจีนมีให้สำหรับนักศึกษา Level B/C/D
 

 
2) คอร์ส 12 สัปดาห์ (30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
 
 
 
 
3) คอร์ส 4 สัปดาห์ (30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
 
 
 
 

1.2  โปรแกรมระยะยาว

 • หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาภาษาจีน (Chinese Language Student)

คอร์สภาษาจีนระยะยาวพร้อมนวัตกรรมในหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

- หลักสูตร 6 ระดับ จากผู้ที่เพิ่งจะเริ่มต้นเรียนถึงระดับสูง  

- หลักสูตรเฉพาะและเนื้อหาอ้างอิงจากผลการสอบวัดระดับ 

- หลักสูตรเสรี มีให้เลือกมากกว่า 20 คอร์ส ได้แก่ การเตรียมตัวสอบวัดระดับ HSK, ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ, วัฒนธรรมจีนที่บรรยายการสอนเป็นภาษาอังกฤษ, ดนตรีจีน, การเขียนพู่กันจีน, จิตรกรรมจีน, วิชาไทชิ (ไทเก๊ก) และอื่นๆ 

- โปรแกรมที่หลากหลาย : หลักสูตรภาษาจีนแบบปกติ และแบบเร่งรัด, โปรแกรมฝึกอบรมสำหรับครูสอนภาษาจีน, โปรแกรภาษาจีนเพื่อธุรกิจสำหรับอมรมพนักงานบริษัท, ค่ายฤดูร้อน "ทัวร์ปักกิ่งเพื่อการเรียนรู้" , ค่ายฤดูร้อนสำหรับครอบครัว และหลักสูตรเฉพาะที่ออกแบบเพื่อกลุ่มผู้สมัคร 

- กิจกรรมนอกหลักสูตร : ทัวร์วัฒนธรรมในกรุงปักกิ่ง และเมืองอื่นๆ, เพลิดเพลินกับกีฬา, ละครเวที, ศิลปะการแสดง และงานสังสรรค์อื่นๆ  

- ใบรับรองจากโรงเรียน และใบรับรองผลการศึกษา (transcript) จะได้รับรางวัล และสามารถโอนหน่วยกิตได้ 

- ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษามากกว่า 280 แห่งทั่วโลก — BLCU ได้จัดโปรแกรมศึกษาในต่างประเทศที่หลากหลายในช่วงฤดูร้อนจนถึงฤดูหนาว โปรแกรมเหล่านี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยและวิทยาชั้นนำในประเทศต่างๆ และได้ประสบการณ์วัฒนธรรมที่หลากหลายจากประเทศนั้นๆด้วย

 • หลักสูตรระยะยาว (Long-term courses) :

1) Elementary Chinese Couses

2) Intermediate Chinese Courses

3) Advanced Chinese Courses

 

 • หลักสูตรภาษาจีนเพิ่มเติม (General Scholar Student)

 

1.3  โปรแกรมฝึกอาจารย์สอนภาษาจีน

 • วิธีการสมัครทุนอาจารย์สอนภาษาจีน

     ทางกระทรวงศึกษาธิการประเทศจีนสาขาศูนย์ความร่วมมือแลกเปลี่ยนภาษาต่างประเทศได้มีการจัดตั้งทุนโครงการอาจารย์สอนภาษาจีนแผนกภาษาจีนแผนกสาขาต่างประเทศได้มีความประสงค์ที่จะประกาศขั้นตอนการลงทะเบียนขอทุนสำหรับอาจารย์สอนภาษาจีนในสาขาภาษาต่างประเทศประจำปี 2565 ดังนี้

             คุณสมบัติ

               - เป็นผู้ที่ไม่ถือสัญชาติจีน

               - เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีพฤติกรรมที่ดีและเหมาะสม

               - เป็นผู้มีความสนใจในงานด้านการสอนภาษาจีนและการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมจีน

               - มีอายุระหว่าง 16-35 ปี (นับถึงวันที่ 1 ก.ย. 2565) สำหรับอาจารย์ที่สอนภาษาจีนขยายให้ถึงอายุ 45 ปี ระดับปริญญาตรีต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี

             ประเภททุนการศึกษาและเงื่อนไขการสมัคร

              1.ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการสอนจีนนานาชาติ :

                    เริ่มเข้าเรียนเดือน ก.ย. 2565 ระยะการให้ทุน 4 ปีการศึกษา

                    ต้องมีใบจบการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาบัตรหลักสูตรการสอนภาษาจีนเพื่อชาวต่างชาติ ภาษาศาสตร์ การสอนภาษาจีนนานาชาติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา มีผลสอบ HSK ระดับ 6 คะแนน 200 คะแนนขึ้นไป และผลสอบ HSKK ระดับสูง 60 คะแนนขึ้นไป 

                    ผู้ที่จะยื่นสัญญาข้อตกลงการเข้าทำงานกับหน่อยงานหรือเอกสารยืนยันที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

              2.ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการสอนจีนนานาชาติ :

                    เริ่มเข้าเรียนเดือน ก.ย. 2565 ระยะการให้ทุน 2 ปีการศึกษา

                    ต้องมีใบจบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีผลสอบ HSK ระดับ 5 คะแนน 210 คะแนนขึ้นไป และผลสอบ HSKK ระดับกลาง 60 คะแนนขึ้นไป หากมีหนังสือรับรองการรับเข้าทำงานจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

              3.ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการสอนจีนนานาชาติ :

                    เริ่มเข้าเรียนเดือน ก.ย. 2565 ระยะการให้ทุน 4 ปีการศึกษา

                    ต้องมีใบจบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีผลสอบ HSK ระดับ 4 คะแนน 210 คะแนนขึ้นไป และผลสอบ HSKK ระดับกลาง 60 คะแนนขึ้นไป

              4.ทุนการศึกษาแบบ 1 ปีการศึกษา :

                    เริ่มเข้าเรียนเดือน ก.ย. 2565 ระยะการให้ทุน 11 เดือน ไม่รับผู้สมัครที่อยู่ในระหว่างศึกษาต่อ ณ ธารณรัฐประชาชนจีน

                    แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

                       1) สาขาภาษาจีน : ผู้สมัครต้องมีผลสอบ HSK ระดับ 3 คะแนน 210 คะแนนขึ้นไป ถ้ามีผลสอบ HSKK จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

                       2) สาขาการสอบภาษาจีนนานาชาติ : ผู้สมัครต้องมีผลสอบ HSK ระดับ 3 คะแนน 270 คะแนนขึ้นไป ถ้ามีผลสอบ HSKK

              5.ทุนการศึกษาระยะสั้น 1 ภาคการศึกษา :

                    ปิดภาคเรียนเดือนกันยายน 2565, มีนาคม 2566 ระยะเวลาการให้ทุน 5 เดือน ผู้สมัครจะต้องไม่เคยได้รับวีซ่าประเภท X1 X2 มาก่อน และมีผลคะแนนสอบ HSK ระดับ 3 ไม่ต่ำกว่า 180 คะแนน และมีผลคะแนนสอบ HSKK

                    สาขาวิชาเรียน : สาขาภาษาจีน

              6.โครงการทุนการศึกษาออนไลน์ :

                    1) ทุนการศึกษาระยะสั้น 1 ภาคการศึกษา ออนไลน์ : เข้าเรียนเดือน ก.พ. หรือเดือน มี.ค. โดยทั่วไปจะต้องมีผลสอบ HSK ระดับ 3 ถึง 180 คะแนน ผู้ที่ยื่นผลสอบ HSKK จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

                    2) ทุนการศึกษาระยะสั้น 1 ภาคการศึกษา ออนไลน์ : เข้าเรียนเดือน ก.พ. หรือเดือน มี.ค. โดยทั่วไปจะต้องมีผลสอบ HSK (ไม่มีข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับและผลคะแนนสอบ)

 

1.4  โปรแกรมภาษาจีนระดับสูง

 

 

2.  หลักสูตรปริญญา (Degree)

2.1  ระยะเวลา 2 ปี (College Certificate Program)

  • ภาษาจีนธุรกิจ (Trade and Bussiness)
  • ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว (Chinese For Tourism)
  • ภาษาจีนสำหรับใช้ทั่วไป (Chinese For General Use)
  • ภาษาจีนสำหรับเลขานุการ (Chinese For Secretarial Use)

2.2  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

  • ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ (Business - Oriented)
  • ภาษาจีน - อังกฤษ (Chinese - English Oriented)
  • ภาษาจีนและวัฒนธรรม

          สำหรับโปรแกรมการเรียนต่อไปนี้เป็นเรียนร่วมกันกับนักศึกษาชาวจีน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้คะแนนสอบ HSK ระดับ 6 ขึ้นไปในการสมัครเข้าศึกษา

1.  ภาษาจีนและวรรณคดีจีน 
2.  ศิลปะการคัดลายมือและวาดรูปจีน 
3.  การสอนภาษาจีนด้วยภาษาต่างประเทศ 
4.  ภาษาต่างประเทศ 
5.  การเงิน (จะต้องสอบคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษก่อน) 
6.  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี (จะต้องสอบคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษก่อน)

 

ค่าสมัครและค่าลงทะเบียนเรียน

 

1. None Degree Course

 • Short Term (ระยะไม่เกิน 1 เทอม

 

Chinese Language Programs 2014 for International Applicants

 Regular course (20 hours per week)

Duration

Tuition (RMB)

Deadline of Application

Dec.18, 2014—Jan.21, 2015 5 weeks

4200

Nov.21, 2014

 

Chinese Language Programs 2015 for International Applicants

I. Short - term Programs (not over 1 semester)

   A. Regular course (20 hours per week)

Duration

Tuition (RMB)

Deadline of Application

Mar.05—Jul.01, 2015 (one semester)

Mar.05—Jul.01, 2015 (business Chinese)

Feb.27—Mar.26, 2015 (4 weeks)

11600

11600

3500

Jan.30, 2015

Jan.30, 2015

Jan.30, 2015

Mar.30—Jun.19, 2015 (12 weeks)

8300

Feb.27, 2015

Jun.25—Jul.08, 2015 (summer camp)

Jun.25—Jul.22, 2015 (4 weeks)

Jun.25—Aug.19,2015 (8 weeks)

7700

3500

6700

May 29,2015

May 29,2015

May 29,2015

Jul.09—Aug.19, 2015 (6 weeks)

Jul.16—Aug.19, 2015 (5 weeks)

Jul.16—Jul.29, 2015 (summer camp)

Jul.16—Aug.12, 2015 (summer camp)

Jul.23—Aug.19, 2015 (4 weeks)

Jul.30—Aug.19, 2015 (parent-child summer camp)

4800

4200

7700

6000

3500

17120

Jun.12, 2015

Jun.19, 2015

Jun.19, 2015

Jun.19, 2015

Jun.26, 2015

Jul.03, 2015

Aug.03—Aug.28, 2015 (4 weeks)

3500

Jul.03, 2015

Sept.17, 2015—Jan.20, 2016 (one semester)

Sept.17, 2015—Jan.20, 2016 (business Chinese)

Sept.17—Dec.09, 2015 (12 weeks)

11600

11600

8300

Jul.17, 2015

Jul.17, 2015

Jul.17, 2015

Dec.24, 2015—Jan.27, 2016 5 weeks

4200

Nov.27, 2015

 

    B. Intensive course (30 hours per week)

Duration

Tuition (RMB)

Deadline of Application

Mar.05—Jul.01, 2015 (one semester)

19100

Jan.30, 2015

Mar.30—Jun.19, 2015 (12 weeks)

12500

Feb.27, 2015

Jul.23—Aug.19, 2015 (4 weeks)

5300

Jun.26, 2015

Aug.03—Aug.28, 2015 (4 weeks)

5300

Jul.03, 2015

Sept.17, 2015—Jan.20, 2016 (one semester)

Sept.17—Dec.09, 2015 (12 weeks)

19100

12500

Jul.17, 2015

Jul.17, 2015

 

 C. Teachers' Training Programs

Duration

Tuition(RMB)

Deadline of Application

Jul.09—Aug.05, 2015

3800

Jun.12, 2015

 

  IILong - term Programs (one year)

  A. Chinese Language Programs (one year)

Duration

Tuition(RMB/year)

Deadline of Application

Mar.09, 2015— mid of Jan. 2016 (Chinese Language Studies)

23200

Jan.30, 2015

Sept.07, 2015— mid of Jul. 2016 (Chinese Language Studies)

23200

Jul.17, 2015

    B. Chinese Preparatory (one year)

Duration

Tuition(RMB/year)

Deadline of Application

Mar.09, 2015— mid of Jan. 2016 (24 hours/week)

26000

Jan.30, 2015

Sept.07, 2015— mid of Jul. 2016 (24 hours/week)

26000

Jul.17, 2015

        C. Advanced Visiting Scholar Programs

Duration

Tuition(RMB)

Deadline of Application

Sept.07, 2015— mid of Jul. 2016

28200

May 15, 2015

 เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

  

 1. Degree students

 

College Certificate and BA Program

 

(1) Academic diploma : สำเนาวุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด

 

(2) Academic record : ผลการเรียนตัวจริง ( สำเนาผลการเรียนไม่รับ)

 

(3)  จดหมายอ้างอิง 2 ฉบับ

 

(4) สำเนาหนังสือเดินทางผู้สมัคร และสำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครที่ติดต่อที่จีน

 

(5) สำเนาใบเสร็จลงทะเบียน

 

(6) สำเนาผลสอบ HSK  3

 

(7) ผลการสอบ HSK 6 ขึ้นไป (สำหรับผู้ที่ต้องการจะเรียนร่วมกับนักเรียนจีน)

 

(8) สำเนาหลักฐานการโอนเงินระหว่างประเทศ

 

MA Program

 

(1) Academic diploma : สำเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี

 

(2) Academic record : ผลการเรียนตัวจริง ( สำเนาผลการเรียนไม่รับ)

 

(3) จดหมายรับรองจากรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 2 ฉบับหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสาขาที่ผู้สมัครต้องการเรียน

 

(4) สำเนาหนังสือเดินทางผู้สมัคร และสำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครที่ติดต่อที่จีน

 

(5) สำเนาใบเสร็จลงทะเบียน

 

(6) ) ผลการสอบ HSK 6 ขึ้นไป ( ระดับกลาง )

 

Ph. D Program

 

(1) Academic diploma: สำเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาโท

 

(2) Academic record : ผลการเรียนตัวจริง ( สำเนาผลการเรียนไม่รับ)

 

(3) จดหมายรับรองจากรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 2 ฉบับหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสาขาที่ผู้สมัครต้องการเรียน

 

(4) สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครที่ติดต่อที่จีน

 

(5) สำเนาใบเสร็จลงทะเบียน

 

(6) ) ผลการสอบ HSK 9 ขึ้นไป ( ระดับสูง )

 

 

2. Non-degree students ( Advanced Visiting Scholar Program; Refresher Program and Language Learners Program (1 to 2 years); Short-term Program for Language and Cultural Studies; In-service Training Program for Teachers of Chinese Language )

 

(1) Academic diploma: สำเนาวุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด

 

(2) สำเนาหนังสือเดินทางผู้สมัคร และสำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครที่ติดต่อที่จีน

 

(3) สำเนาใบเสร็จลงทะเบียน

 

 

3.สำหรับผู้ที่เรียนอยู่ในประเทศจีน ในสถาบันอื่นๆก่อนมาสมัครที่ BLCU เพิ่มเอกสาร

 

(1) จดหมายจาก Foreign Students' Office of the university ของมหาวิทยาลัยนั้นๆ

 

(2)  จดหมายแนะนำจากอาจารย์ผู้สอน

 

(3) สำเนา visa or residence permit in China .

 

 

 

  แผนกภาษาจีน

     ปี 1975 มหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่งได้เริ่มรับนักศึกษาปริญญาตรี ในขณะนี้มีนักศึกษาปริญญาตรี 1400 กว่าคน มาจาก 70 กว่าประเทศ แผนกภาษาจีนได้รับระบบการเรียนทั้งหมด 8 ภาคการศึกษา และเปิดรับสมัครนักศึกษาปีละ 2 ครั้ง คือ ฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้ร่วง และในขณะเดียวกันก็มีการรับปริญญาทั้ง 2 ฤดูเช่นกัน และในขณะนี้ แผนกภาษาจีนได้กลายเป็นสถานที่ฝึกสอนนักศึกษานานาชาติที่มาเรียนที่นี่และมีนักศึกษาจบการศึกษาไปแล้วจำนวนกว่า 3000 คน

     ในแผนกภาษาจีนมีอาจารย์ทั้งหมด 110 คน ในจำนวนนั้นมีอาจารย์ที่จบปริญญาโททั้งหมด 50 คน และจบปริญญาเอกทั้งหมด 30 คน ในแผนกภาษาจีนมีทั้งหมด 4 คณะ ได้แก่ 1.คณะภาษาจีน, 2.คณะธุรกิจภาษาจีน, 3.คณะศิลปศาสตร์, 4.คณะภาษาจีนและภาษาต่างประเทศ และมีวิชาเอกทั้งหมด 8 สาย ได้แก่ 1.เอกภาษาจีน, 2.เอกธุรกิจภาษาจีน, เอกภาษาจีนและอังกฤษ, 4.เอกภาษาจีนและญี่ปุ่น, 5.เอกล่ามภาษาญี่ปุ่น-จีน, 6.เอกล่ามภาษาเกาหลี-จีน, 7.เอกครูสอนภาษาจีน, 8.เอกภาษาและวัฒนธรรมจีน

     1.สมัครเข้าเรียน 

       1.ผู้ที่จะเข้าสมัครเรียนจะต้องมีใบคะเเนนสอบวัดระดับภาษาจีน,ถ้าหากไม่มีจะต้องมาสอบวันระดับภาษาจีนที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
       2.ผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายและมีใบคะแนนสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับกลางขั้น 3 หรือสอบวัดระดับที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นและได้ระดับเดียวกันจะสามารถเข้าศึกษาปี1 ภาคการศึกษาที่1ได้ 
       3.ผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายและมีใบคะแนนสอบวัดระดับภาษาจีน(HSK)ระดับกลางขั้น5หรือสอบวัดระดับที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นและได้ระดับเดียวกันจะสามารถเข้าศึกษาปี1 ภาคการศึกษาที่2ได้ 
       4.ผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายและเคยศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและมีใบคะแนนสอบวัดระดับภาษาจีน(HSK)ระดับกลางขั้น6หรือสอบวัดระดับที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นและได้ระดับเดียวกันจะสามารถเข้าศึกษาปี2 ภาคการศึกษาที่1ได้

2.คะเเนนสอบ 
       1.คะเเนนรวมใน1ภาคการเรียนประกอบด้วยคะเเนนจิตพิสัยและคะเเนนสอบปลายภาค คะแนนจิตพิสัย30% คะเเนนสอบปลายภาค70% คะแนนจิตพิสัยประกอบด้วยการเข้าเรียน การส่งการบ้าน และการเเสดงออกเวลาเรียน รวมถึงการกรอกแบบฟอร์มให้คะเเนนอาจารย์ เป็นต้น 
       2.คะแนนที่นักศึกษาทำได้แต่ละครั้งจะคิดเป็นเปอร์เซนต์ รวมออกมาได้ 60% ถือว่าสอบผ่าน 
       3.สอบซ่อมจะไม่ลงคะแนน ผลที่ได้จะเเสดง ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน เท่านั้น. สอบซ่อมผ่านก็จะสามารถได้รับหน่วยกิตของวิชานั้นๆ

3.เกียรตินิยม 
       ในปีการศึกษาที่3และ4ผู้ที่มีคะแนนสอบเฉลี่ยอยู่ในอันดับ 1-10 นั้น และสอบวัดระดับภาษาจีนได้ระดับสูง คือผู้ที่จบปริญญาและได้เกียรตินิยม ทางมหาวิทยาลัยจะออกใบรับรองให้ และผู้ที่ได้เกียรตินิยมและเรียนปริญญาโทต่อที่มหาวิทยาลัยนี้จะไม่ต้องสอบเข้าและเรียนฟรี1เทอม

4.ลาพักการเรียน 
       1.หากเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยจนไม่สามารถศึกษาต่อได้ สามารถลาพักการเรียนได้. ลาพักการเรียนสามารถหยุดได้เเค่1ปี ระยะเวลาที่พักการเรียนนั้นปีการศึกษาและหน่วยกิตยังคงอยู่ในสถานะเดิม และจะสามารถลาพักการเรียนได้เเค่ 1ครั้งเท่านั้น 
       2.ผู้ที่จะลาพักการเรียนต้องไปติดต่อที่ห้องสำนักงานของแผนกภาษาจีน ทางมหาวิทยาลัยจะรับไว้พิจารณา และจะทำใบลาพักการเรียนให้

5.รางวัล 
       แผนกภาษาจีนมีความปรารถณาที่จะให้นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ผู้ที่ชนะในการเเข่งขันเเต่ละรายการ ทางมหาลัยจะมีการให้คะเเนนจิตพิสัยเพิ่ม 
       1.นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยและได้อันดับที่1ได้คะเเนนจิตพิสัยเพิ่ม 3 คะเเนน ที่ 2 ได้ 2 คะเเนน และที่ 3 ได้ 1 คะเเนน 
       2.ใน1ภาคการศึกษานั้นนักศึกษา 1 คนจะได้รับรางวัลสูงสุดแค่ 5 รายการเท่านั้น ถ้าได้รับเกิน 5 รางวัล สามารถที่จะเลือกเองได้ว่าจะเลือกเพิ่มคะเเนนที่วิชาไหน

6.ทุนการศึกษา
     มหาวิทยาลัยนี้ได้มีทุนการศึกษาอยู่ 2ประเภท คือทุนของทางมหาวิทยาลัย และทุนของเมืองปักกิ่ง

  • ทุนการศึกษานักศึกษาเรียนดี มีเทอมละ 1 ครั้ง เฉพาะนักศึกษาที่อยู่ปีที่1-3 และปีที่4 เทอม1 มีคะแนนรวมทุกวิชามากที่สุดใน 5 อันดับแรก ทั้งหมด 35 รางวัล รับทุนการศึกษา 500 หยวน
  • ทุนการศึกษาทำความดีให้แก่มหาวิทยาลัย มีเทอมละ 1 ครั้ง ไม่จำกัดจำนวน ตามปกติยังไม่เคยมีเกิน 10 คนต่อ1 เทอม รับทุนการศึกษา 400 หยวน
  • ทุนการศึกษาขยันเล่าเรียน มีเทอมละ 1 ครั้ง ผู้ที่ไม่เคยขาดเรียนภายใน 1 เทอม ไม่จำกัดจำนวน รับของรางวัลมูลค่าไม่เกิน 50 หยวน
  • ทุนการศึกษาเมืองปักกิ่ง มีเทอมละ 1 ครั้ง แยกออกเป็น 5 ประเภท คือ 1.ปี2 (เทอม1) / 2.ปี2 (เทอม2) / 3.ปี3 (เทอม1) / 4.ปี3เทอม2 / 5.ปี4เทอม1 หากสอบได้ที่1ของปีการศึกษานั้นๆ สามารถเรียนฟรี1เทอม
  • ผู้ที่จบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยนี้และได้เกียรตินิยม ถ้าหากเรียนต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยนี้ จะสามารถเรียนฟรี1เทอม                                                         

              

หลักสูตรภาษาจีนเอกภาษาจีนปีที่1

ภาคการศึกษา

ประเภท

รายชื่อวิชา

ชม./สัปดาห์

หน่วยกิต

หน่วยกิตรวม

ภาคการศึกษาที่1

วิชาบังคับ

ภาษาจีนพื้นฐาน

10

10

24

การฟังภาษาจีนพื้นฐาน

5

5

การอ่านภาษาจีนพื้นฐาน

5

5

การพูดภาษาจีนพื้นฐาน

4

4

ภาคการศึกษาที่2

วิชาบังคับ

ภาษาจีนพื้นฐาน

10

10

22

24

การฟังภาษาจีนพื้นฐาน

4

4

การอ่านภาษาจีนพื้นฐาน

4

4

การพูดภาษาจีนพื้นฐาน

4

4

วิชาเลือก

การเขียนภาษาจีนพื้นฐาน

2

2

2

              การออกเสียงภาษาจีนที่ถูกต้อง

2

2

การอ่าน-เขียนภาษาจีน

2

2

 

 หลักสูตรสองภาษาเอกภาษาจีนและอังกฤษปีที่1


     เทอม

ประเภท

รายชื่อวิชา

ชม./สัปดาห์

หน่วยกิต

หน่วยกิตรวม

ภาคการศึกษาที่1

วิชาบังคับ

ภาษาจีนพื้นฐาน

10

10

26

การฟังภาษาจีนพื้นฐาน

5

5

การอ่านภาษาจีนพื้นฐาน

5

5

การพูดภาษาจีนพื้นฐาน

4

4

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

2

2

ภาคการศึกษาที่2

วิชาบังคับ

ภาษาจีนพื้นฐาน

10

10

24

26

การฟังภาษาจีนพื้นฐาน

4

4

การอ่านภาษาจีนพื้นฐาน

4

4

การพูดภาษาจีนพื้นฐาน

4

4

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

2

2

วิชาเลือก

การเขียนภาษาจีน พื้นฐาน

2

2

2

การออกเสียงภาษาจีนที่ถูกต้อง

2

2

การอ่าน-เขียนภาษาจีน

2

2

                              วิชาบังคับหลักสูตรภาษาจีนเอกภาษาจีนปีที่2

ภาคการศึกษาที่

รายชื่อวิชา

ชม./สัปดาห์

หน่วยกิต

วิชาบังคับรวม

ภาคการศึกษาที่1และ2

ภาษาจีนระดับกลาง

6

6

10

การพูดและฟังภาษาจีนระดับกลาง

4

4

1สัปดาห์เรียนทั้งหมด20ชม.=วิชาบังคับ10ชม.+วิชาเลือก10ชม.(วิชาเลือกดูในตารางวิชาเลือก)

 

 วิชาบังคับหลักสูตรสองภาษาเอกภาษาจีนและอังกฤษปีที่2

เทอม

รายชื่อวิชา

ชม./สัปดาห์

หน่วยกิต

วิชาบังคับรวม

ภาคการศึกษาที่1และ2

ภาษาจีนระดับกลาง

6

6

16

การพูดและฟังภาษาจีนระดับกลาง

4

4

ภาษาอังกฤษระดับกลาง

2

2

การฟังภาษาอังกฤษระดับกลาง

2

2

การพูดภาษาอังกฤษระดับกลาง

2

2

1สัปดาห์เรียนทั้งหมด22ชม.=วิชาบังคับ16ขม.+วิชาเลือก6ชม.(วิชาเลือกดูในตารางวิชาเลือก)

วิชาบังคับหลักสูตรสองภาษาเอกภาษาจีนและญี่ปุ่นปีที่2

เทอม

รายชื่อวิชา

ชม./ปัปดาห์

หน่วยกิต

วิชาบังคับรวม

ภาคการศึกษาที่1และ2

ภาษาจีนระดับกลาง

6

6

14

การพูดและฟังภาษาจีนระดับกลาง

4

4

ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน

4

4

1สัปดาห์เรียนทั้งหมด22ชม.=วิชาบังคับ14ขม.+วิชาเลือก8ชม.(วิชาเลือกดูในตารางวิชาเลือก)

วิชาเลือกปีที่2

เทอม

รายชื่อวิชา

ชม./สัปดาห์

หน่วยกิต

วิชาเลือกรวม

ภาคการศึกษาที่1

การออกเสียงภาษาจีนยุคปัจจุบัน(วิชาเลือกล่วงหน้าเอกการสอน)

2

2

เอกภาษาจีน10

เอกภาษาจีนและอังกฤษ6

เอกภาษาจีนและญี่ปุ่น8

หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน

2

2

สุภาษิตจีน

2

2

ประวัติศาสตร์ประเทศจีนยุคใหม่

2

2

ภาคการศึกษาที่2

การอ่านภาษาจีนที่ใช้ทางการค้า

2

2

ปริทรรศน์ตัวอักษรจีนในยุคปัจจุบัน(วิชาเลือกล่วงหน้าเอกการสอน)

2

2

หลักการใช้ไวยกรณ์จีนพื้นฐาน

2

2

ประวัติศาสตร์ประเทศจีนยุคใหม่

2

2

ภาคการศึกษาที่1และ2

การอ่านภาษาจีนระดับกลาง

2

2

การเขียนภาษาจีนพื้นฐาน

2

2

ภาษาหนังสือพิมพ์พื้นฐาน

4

4

ภูมิศาสตร์ประเทศจีน

2

2

หลักการแปลญี่ปุ่นเป็นจีนขึ้นพื้นฐาน

2

2

หลักการแปลเกาหลีเป็นจีนขั้นพื้นฐาน

2

2

หลักการแปลอังกฤษเป็นจีนขั้นพื้นฐาน

2

2

วิชาเรียนทั้งหมด=วิชาภาคบังคับ+วิชาเลือก

 

 

 

   บริเวณภายในมหาวิทยาลัย

 

    

 

    

.             

    

 

    

 

           

  

                    

 

    

 

    

 

            

 

โรงยิมในมหาวิทยาลัย

    

 

รพ.ในมหาวิทยาลัย                                       ที่ทำการไปรษณีย์ 

.             

  

ร้านค้าและตู้ ATM ในมหาวิทยาลัย 

    

 

หอสมุดในมหาวิทยาลัย

 

  

 ศูนย์บริการระบบอินเตอร์เน็ตในมหาวิทยาลัย 

 

               

 

โรงอาหารในมหาวิทยาลัย

                    

  

โรงแรม ฮุ่ยอี้จงซิน 

               

 

 บริเวณหอพักนักศึกษาต่างชาติ

 

     

 

 

      

 

  

 

    

 

ห้องอ่านหนังสือชั้น 1 

          

 

บรรยากาศในตึก 17 บริเวณ Fornt 

    

 

ร้านค้าในหอ 17

.                        

 

ร้านอาหารชั้น 1 หอ 17

    

  

ห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก

    

  

หอพักตึก 17

    

 

    

  

    

ห้องนอนมีห้องน้ำในตัว